7.27 Розрахункові параметри вулиць і доріг міст слід приймати за таблицею 7.1.

Таблиця 7.1

--------------------------------------------------------------------

| Група |Категорія |Розраху-|Шири-|Кіль- |Найбі- |Найме-| Ширина |

|поселень| вулиць і | нкова | на |кість |льший | нші |тротуару,|

| | доріг | швид- |смуги| смуг |поздо- |раді- | м |

| | | кість |руху,|проїз-|вжній | уси | |

| | | руху, | м | ної |схил, | кри- | |

| | |км/год. | |части-| %0 | виху | |

| | | | | ни | |плані,| |

| | | | | | | м | |

|------------------------------------------------------------------|

| Магістральні вулиці і дороги |

|------------------------------------------------------------------|

|Найзна- |Загальномі| 100 |3,75 |6 - 8 | 40 | 500 | 4,5 |

|чніші, |ського | | | | | | |

|значні |значення | | | | | | |

|міста |безпере- | | | | | | |

| |рвного | | | | | | |

| |руху | | | | | | |

| |----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Те саме | 80 |3,75 |4 - 6 | 50 | 400 | 3,0 |

| |регульо- | | | | | | |

| |ваного | | | | | | |

| |руху | | | | | | |

| |----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Районного | 70 |3,75 |4 - 6 | 60 | 250 | 2,25 |

| |значення | | | | | | |

|--------+----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

|Великі |Загально- | 80 |3,75 |4 - 6 | 60 | 400 | 3,0 |

|міста |міського | | | | | | |

| |значення | | | | | | |

| |----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Районного | 60 |3,75 |2 - 4 | 60 | 250 | 2,25 |

| |значення | | | | | | |

|--------+----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

|Середні,|Магістра- | 60 |3,75 |2 - 4 | 60 | 250 | 2,25 |

|малі |льні | | | | | | |

|міста |вулиці | | | | | | |

| |(дороги) | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------|

| Вулиці і дороги місцевого значення |

|------------------------------------------------------------------|

|Усі |Житлові | 40 |3,50 | 2 - | 70 | 125 | 1,5 |

|групи |вулиці | | | 3*) | | | |

|поселень|----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Дороги у | 40 |3,75 | 2 | 60 | 250 | 1,5 |

| |проми- | | | | | | |

| |слових і | | | | | | |

| |комуна- | | | | | | |

| |льно- | | | | | | |

| |складських| | | | | | |

| |зонах | | | | | | |

| |----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Проїзди | 30 |3,0 -|1 - 2 | 80 | 30 | 0,75 |

| | | | 3,5 | | | | |

| |----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Пішохідні | 4 |0,75 |2 - 6 | 60 | - | - |

| |вулиці й | | | | | | |

| |дороги | | | | | | |

| |----------+--------+-----+------+-------+------+---------|

| |Велоси- | 30 |1,50 |1 - 2 | 40 | 50 | - |

| |педні | | | | | | |

| |доріжки | | | | | | |

|------------------------------------------------------------------|

|--------------- |

| *) З урахуванням стоянок легкових автомобілів. |

|------------------------------------------------------------------|

| Примітка 1. До житлових будинків заввишки 9 поверхів і більше|

|та до громадських будинків заввишки 5 поверхів і більше слід|

|передбачати проїзди завширшки не менше 3,5 м або смуги завширшки|

|6 м, що придатні для проїзду пожежних машин з двох поздовжніх|

|сторін багатосекційних житлових будинків та громадських будинків і|

|з усіх сторін односекційних житлових будинків. До житлових|

|будинків меншої поверховості проїзди можна влаштовувати з однієї|

|поздовжньої сторони. |

| Примітка 2. Велосипедні доріжки слід передбачати за|

|напрямками найбільш інтенсивних транспортних і пішохідних потоків|

|у малих, середніх і великих містах, сільських населених пунктах, а|

|також функціональних зонах найзначніших і значних міст|

|(сельбищних, промислових, ландшафтно-рекреаційних). Прокладати їх|

|необхідно ізольовано від цих потоків. |

| Примітка 3*. Доріжки для проїзду інвалідних колясок слід|

|прокладати за основними напрямками руху інвалідів у межах|

|населених пунктів або їх районів до відповідних установ охорони|

|здоров'я, соціального забезпечення, торгівлі, спорту, фізкультури|

|тощо, передбачаючи при цьому необхідне обладнання перехресть|

|(пандуси-з'їзди, світлофори тощо). Допускається суміщення доріжок|

|для руху інвалідних колясок з велосипедними і пішохідними|

|доріжками. Ширина пішохідних доріжок і тротуарів, які забезпечують|

|рух інвалідів і людей похилого віку на кріслах-колясках, повинна|

|бути не менше 1,8 м при двосторонньому русі та 1,2 м - при|

|односторонньому. Величина схилів пішохідних доріжок і тротуарів не|

|повинна перевищувати: поздовжніх - 40%0, поперечних - 10%0. |

| Примітка 4*. Вздовж пішохідних доріжок для людей похилого|

|віку та інвалідів на кріслах-колясках і людей з фізичними недугами|

|слід влаштовувати майданчики для відпочинку через кожні 300 м.|

|Розміри майданчиків для відпочинку приймати не менше: 150 см х 180|

|см при повороті крісла-коляски на 90 град.; 180 см х 190 см -|

|180 град.; 210 см х 210 см - 360 град. |

--------------------------------------------------------------------

7.28 При проектуванні мережі магістральних вулиць і доріг слід виходити із вимог організації раціональної системи громадського пасажирського транспорту, нормативної доступності його зупинок, необхідності диференціації трас руху транспортних потоків з екологічних міркувань.

7.29 Вилучений (зміна N 9).

7.30 На першу чергу будівництва магістральних вулиць безперервного руху допускаються окремі пересікання в одному рівні або з неповною розв'язкою руху в різних рівнях при обов'язковому резервуванні території і підземного простору для можливості будівництва у майбутньому повних розв'язок транспортного і пішохідного руху.

7.31 При прокладанні магістральних вулиць безперервного руху в районах житлової забудови необхідно додатково передбачати місцеві проїзди одностороннього руху завширшки 7 м.

7.32* Ширина вулиць і доріг визначається розрахунком залежно від інтенсивності руху транспорту і пішоходів, складу елементів, які розміщуються в межах поперечного профілю (проїзні частини, технічні смуги для прокладання підземних комунікацій, тротуари, зелені насадження тощо), з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог і вимог цивільної оборони. Як правило, ширина вулиць і доріг у червоних лініях приймається, м:

------------------------------------------------------------------

|а) магістральних вулиць | 50-80 |

|-------------------------------------------+--------------------|

|б) вулиць і доріг місцевого значення | 15-25. |

------------------------------------------------------------------

Відстань від краю основної проїжджої частини магістральних доріг до лінії регулювання житлової забудови слід приймати не менше 50 м, а при застосуванні шумозахисних пристроїв - не менше 25 м.

7.33, 7.34, 7.35, таблиця 7.2 - вилучені (зміна N 9).

7.36 Класифікацію і параметри вулиць і доріг сільських населених місць треба приймати за таблицею 7.3.

Таблиця 7.3

------------------------------------------------------------------

| Категорія |Ширина смуги | Кількість | Найменша ширина |

|вулиць і доріг | руху, м | смуг руху | тротуару, м |

|---------------+-------------+-------------+--------------------|

|Селищна дорога | 3,5 | 2 - 4 | - |

|---------------+-------------+-------------+--------------------|

|Головна вулиця | 3,5 | 2 - 4 | 1,5 |

|---------------+-------------+-------------+--------------------|

|Житлова вулиця | 3,0 | 2 | 1,0 |

|---------------+-------------+-------------+--------------------|

|Проїзд | 3,5 | 1 - 2 | - |

|---------------+-------------+-------------+--------------------|

|Дорога | 4,5 | 1 | - |

|господарського | | | |

|призначення | | | |

|---------------+-------------+-------------+--------------------|

|Пішохідна | 0,75 | 2 - 4 | - |

|дорога | | | |

------------------------------------------------------------------

7.37 З метою оптимізації дорожнього руху, забезпечення його безпеки і скорочення несприятливого впливу транспорту на навколишнє середовище для міст з населенням понад 50 тис. жителів треба розробляти комплексні схеми організації дорожнього руху, передбачаючи за необхідності впровадження систем автоматизованого управління.

Мережа громадського пасажирського транспорту і пішохідного руху

7.38 Проектування системи пасажирського транспорту здійснюється на підставі прогнозу пасажиропотоків на різні розрахункові терміни.

Організацію громадського транспорту для міст з населенням 250 тис.чол. і більше слід вирішувати на підставі комплексних схем розвитку всіх видів міського пасажирського транспорту. Допускається розроблювати такі схеми за наявності складних транспортних проблем у містах з населенням від 100 до 250 тис.чол. У цьому випадку їх треба суміщувати із схемами організації дорожнього руху.

Види громадського пасажирського транспорту вибираються на підставі розрахункових пасажиропотоків і дальності поїздки пасажирів. Провізна здатність різних видів транспорту, параметри обладнань і споруд (платформи, посадочні майданчики тощо) визначаються при нормі наповнення рухомого складу на розрахунковий термін - 4 люд./кв.м вільної площі підлоги пасажирського салону для звичайних видів наземного транспорту і 3 люд./кв.м - для швидкісного транспорту.

7.39 При виборі видів пасажирського громадського транспорту треба керуватися орієнтовною провізною спроможністю і швидкістю сполучення різних видів транспорту, дані яких наведені у таблиці 7.4.

Таблиця 7.4

------------------------------------------------------------------

| Транспорт | Середня швидкість |Провізна здатність|

| |сполучення, км/год.|лінії транспорту в|

| | | одному напрямку, |

| | | тис.пас./год. |

|-------------------------+-------------------+------------------|

|Автобус | 17 - 20 | 3 - 5 |

|-------------------------+-------------------+------------------|

|Тролейбус | 16 - 18 | 4 - 7 |

|-------------------------+-------------------+------------------|

|Трамвай | 15 - 17 | 6 - 12 |

|-------------------------+-------------------+------------------|

|Експрес-автобус | 20 - 25 | До 10 |

|-------------------------+-------------------+------------------|

|Швидкісний трамвай | 25 - 30 | 10 - 20 |

|-------------------------+-------------------+------------------|

|Метрополітен | 40 - 45 | 20 - 45 |

|-------------------------+-------------------+------------------|

|Електрифікована залізниця| 50 - 60 | 30 - 50 |

|-------------------------+-------------------+------------------|

|Монорейкова дорога | 60 - 70 | 10 - 30 |

------------------------------------------------------------------

7.40 Щільність мережі ліній наземного громадського пасажирського транспорту на забудованих територіях слід приймати залежно від їх функціонального використання та інтенсивності пасажиропотоків, як правило, 1,5-2,5 км/кв.км. При цьому треба забезпечувати нормативні відстані підходу до зупинок громадського транспорту.

У центральних районах значних і найзначніших міст щільність мережі допускається збільшувати до 4 - 4,5 км/кв.км.

7.41 Дальність пішохідних підходів до найближчої зупинки громадського пасажирського транспорту треба приймати не більше 500 м.

У загальноміському центрі дальність пішохідних підходів до найближчої зупинки громадського пасажирського транспорту від об'єктів масового відвідування повинна бути не більшою 250 м; у виробничих і комунально-складських зонах - не більше 400 м від прохідних підприємств; у зонах масового відпочинку й спорту - не більше 800 м від головного входу.

В умовах складного рельєфу за відсутності спеціального підйомного транспорту відстані пішохідних підходів до зупинок міського транспорту (радіуси пішохідної доступності зупинок) слід зменшувати залежно від величин схилів місцевості за аналогією з радіусами, які наведені в додатку 6.3, таблиця 2.

У районах індивідуальної садибної забудови дальність пішохідних підходів до найближчої зупинки громадського пасажирського транспорту може бути збільшена у великих, значних і найзначніших містах до 600 м, у малих і середніх - до 800 м.

7.41а* Пішохідні переходи через магістральні дороги і вулиці загальноміського значення регульованого руху, які влаштовуються в одному рівні з проїжджою частиною, необхідно розміщувати не менше 300 м один від одного, а через магістральні вулиці районного значення - не менше 250 м. Найменшу ширину переходів для цих категорій доріг і вулиць приймати відповідно 6 і 4 м.

7.42 Відстані між пунктами зупинок на лініях громадського пасажирського транспорту у межах територій населених пунктів слід приймати, м: для автобусів, тролейбусів і трамваїв 400-600, експрес-автобусів і швидкісних трамваїв 800-1200, метрополітену 1000-1500, електрифікованих залізниць 1500-2000.

Споруди і підприємства для зберігання і обслуговування транспортних засобів

7.43 Зберігання легкових автомобілів у містах (населених пунктах) слід передбачати відповідно до функціонального зонування їх територій. У житлових районах повинне бути забезпечене постійне зберігання усіх автомобілів (100%), які належать жителям цих районів, тимчасове зберігання автомобілів відвідувачів.

Кількість місць постійного зберігання легкових автомобілів у житлових районах визначається, виходячи із кількості населення даного району на розрахунковий термін і розрахункового рівня автомобілізації, а тимчасового зберігання, - виходячи з умов забезпечення цими місцями як мінімум 10% розрахункового парку автомобілів, які належать жителям даного району.

7.44 Гаражі та автостоянки індивідуальних автомобілів слід розміщувати, в основному, на периферії житлових районів і міжмагістральних територіях або у їхніх межах на ділянках, віддалених від місць, призначених для ігор дітей і відпочинку населення.

7.45 У житлових районах слід, як правило, передбачати гаражі заввишки до 5 наземних поверхів, використовуючи підземний простір. Допускається влаштування споруд для зберігання індивідуальних автомобілів, вбудованих у перші цокольні й підземні поверхи багатоповерхових житлових і громадських будинків (за винятком будинків охорони здоров'я, фізичної культури, соціального забезпечення, загальноосвітніх шкіл, дитячих дошкільних установ, дитячих будинків, установ культури, мистецтва й громадського харчування), а також напівпідземних і підземних споруд, розміщених у комплексі з майстернями і складами ЖЕК, котельними, бойлерними, трансформаторними та іншими будинками і спорудами комунального і господарсько-технічного призначення.

Примітка. Під житловими будинками підземні гаражі допускається розміщувати тільки для легкових автомобілів, які належать громадянам.

7.46* Довжина пішохідного підходу до гаражів і автостоянок постійного зберігання легкових автомобілів від місця проживання володаря не повинна перевищувати 800 м, а в умовах реконструкції - 1000 м.

Віддаленість автостоянок, призначених для тимчасового зберігання від входів у житлові будинки, не повинна перевищувати 150 м.

Примітка*. Відстань автостоянок і гаражів для інвалідів від житлових будинків, а також розміщення автостоянок для інвалідів біля громадських будинків і споруд, біля входів на територію підприємств, на яких використовується їх праця, не повинна перевищувати 50 м.