7.51 При визначенні кількості машино-місць на автостоянках і в гаражах необхідно враховувати можливе суміщене використання їх різними організаціями та суб'єктами.

Кожне підприємство, установа та організація мають забезпечувати своїх працівників та відвідувачів необхідною кількістю місць для зберігання автотранспорту на автостоянках чи в гаражах. Кількість машино-місць для таких автостоянок чи гаражів розраховується відповідно до нормативних показників, прийнятих у таблиці 7.7.

Розрахункову кількість машино-місць на автостоянках та в гаражах біля окремих громадських будівель і споруд масового відвідування слід приймати згідно з таблицею 7.7.

Таблиця 7.7

Ч/ч

Об`єкти тяжіння

Розрахункові одиниці

Кількість машино-місць

(мінімальна)

Автостоянки та гаражі

Багатоповерхові гаражі (в тому числі багатоповерхові механізовані (автоматизовані)

1

Міністерства, установи управління,

громадські, проектні і наукові підприємства, установи та організації

На 100 працюючих

15-20

20-25

2

Об`єкти комерційно-ділової діяльності (окремі нежитлові та офісні приміщення, бізнес-центри, офісні комплекси площею більше 100кв.м)

На 100 кв.м площі

5-8

8-10

3

Вищі та середні навчальні заклади

На 100 викладачів, співробітників та студентів

15-20

20-25

Підприємства торгівлі та громадського харчування

4

Ресторани і кафе

На 10 місць у залі

2-3

3-4

Торгові центри, торговельні зали, універмаги, магазини з площею торговельних залів понад 200 кв.м

На 100 кв.м торгової площі

6-8

8-10

Спеціалізовані підприємства торгівлі (спеціалізовані торгові центри)

На 100 кв.м торгової площі

6-8

8-10

Ринки

На 10 торгових місць

4-5

5-6

Заклади відпочинку, культури та мистецтва

5

Театри, цирки, кінотеатри, концертні зали, бібліотеки, музеї

На 100 місць у залах чи одночасних відвідувачів

15-20

15-30

Розважальні комплекси, виставки та виставкові центри

На 100 відвідувачів

15-20

20-25

Парки культури та відпочинку

На 100 відвідувачів

4-7

7-15

Лікувально-профілактичні заклади

6

Лікарні, диспансери, пологові будинки

На 100 ліжок

10-15

15-20

Поліклініки

На 100 відвідувачів

10-15

10-15

Готелі

7

Готелі категорій

*****, ****, ***, ** та *

На 100 номерів

20-25

25-30

Мотелі

На 100 номерів

100

100

8

Підприємства побутового обслуговування населення

На 100 кв.м площі

10-15

15-20

9

Спортивні будівлі і споруди, стадіони, зали і басейни

На 100 відвідувачів та обслуговуючого персоналу

12-15

15-35

10

Вокзали залізничного, річкового, морського, автомобільного і повітряного транспорту

На 100 пасажирів, які прибувають у годину „пік” та обслуговуючого персоналу

30-40

30-40

Промислова, комунальна та складська зони

11

Промислові підприємства

На 100 працюючих у двох суміжних змінах

4-6

7-10

Підприємства та установи комунального господарства

На 100 працюючих

8-10

10-15

Склади та складські комплекси

На 100 кв.м. складу

7-10

10-15

Примітка 1. Нормативні показники враховують усі категорії легкових автомобілів.

Примітка 2. При суміщеному розміщенні біля окремих об`єктів тяжіння як гаражів і стоянок легкових автомобілів, так і багатоповерхових гаражів (в тому числі і багатоповерхових механізованих (автоматизованих) розрахункову кількість машино-місць слід приймати за показниками кількості машино-місць у багатоповерхових гаражах.

Примітка 3. При розміщенні в окремих громадських будівлях чи спорудах масового відвідування різних за функціональним призначенням об`єктів тяжіння розрахунок кількості машино-місць у них здійснюється за показниками кількості машино-місць у багатоповерхових гаражах по кожному з об`єктів тяжіння із застосуванням коефіцієнта зменшення – 0,8.

Примітка 4. У таблиці 7.7 показники подаються для крупніших та крупних населених пунктів. Для населених пунктів із меншою чисельністю населення кількість машино-місць приймається з коефіцієнтом зменшення відповідно для груп поселень: великих - 0,8, середніх – 0,6, малих – 0,5.

Примітка 5. Мінімальні норми таблиці наведені для міст із рівнем автомобілізації до 400 автомобілів включно на 1000 мешканців, а максимальні наведені для міст, рівень автомобілізації в яких перевищує показник 400 автомобілів на 1000 мешканців. Для населених пунктів із меншою чисельністю населення водночас повинні враховуватись коефіцієнти зменшення, зазначені у примітці 4 до таблиці 7.7.

7.52 У межах територій, що мають особливу історико-культурну цінність та в районах історичної забудови міст, необхідно передбачати розміщення лише підземних гаражів.

7.53 Розміри одного машино-місця на автостоянках слід приймати: для легкових автомобілів - згідно з ДБН В.2.3-15, вантажних автомобілів – 3,0мх8,0м, автопоїздів – 3,5мх20,0м, туристичних автобусів – 3,5мх15,0м.

Рядок 4 таблиці 7.9* викласти у наступній редакції: «4. Гаражі та автостоянки».