Інтервали підвищення тиску i тривалість роботи в кожному інтервалі повинні бути указані в керівництві з експлуатації компресорної установки підприємства-виробника.

6.41 Iндивiдуальнi випробування компресорної установки під навантаженням проводяться на протязі часу, указаного в керівництві з експлуатації компресорної установки підприємства-виробника. За цей час необхідно:

- проконтролювати розподілення тисків за ступенями, якi повинні стабiлiзуватись до кінця випробувань i відповідати даним, що указані у формулярі на компресорну установку;

- проконтролювати вiдповiднiсть температур (за показами термометрів) газу, що нагнітається, після кожного ступеню стиснення температурам, що указані у формулярі;

- на підставі вимірів тисків, температур на вході і виході ступенів стискання, витрати газу і споживання електроенергії на режимі близькому до номінального, розрахувати політропні к.к.д. ступенів і питоме споживання електроенергії на стискання газу. Отримані значення необхідно використовувати для оцінки технічного стану агрегату в міжремонтний період.

- проконтролювати справність системи змащування циліндрів i сальників;

- проконтролювати справність системи змащування механізму руху (тиск i температура масла повинні бути в допустимих межах);

- провести вібраційне діагностування із застосуванням спеціалізованих діагностичних приладів з метою визначення якості ремонту механізму руху та агрегату в цілому. У разі неможливості проведення діагностування виконати вібраційне обстеження відповідно до норм, визначених НАОП 1.1.23-3.01-88 «Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції. Норми вібрації. Методика віброобстеження. Віброзахист обладнання. РД 51-132-88»;

- візуально проконтролювати щільність з’єднань системи подачі масла, охолодження i гарячої води (витікання води i масла не допускаються);

- омилюванням проконтролювати щільність газопроводу, імпульсних ліній i трубопроводів продування;

- проконтролювати вiдповiднiсть температур охолоджувальної рідини на вході в кожну лiнiю охолодження i на виході температурам, що указані в керівництві з експлуатації підприємства-виробника компресорних установок;

- проконтролювати вiдповiднiсть тиску охолоджувальної рідини i умови охолодження кожної точки охолодження в залежності від температур, що створені працюючою компресорною установкою, тиску i умовам охолодження, які рекомендовані підприємством-виробником. За необхідності - відрегулювати систему охолодження;

- проконтролювати справність систем повітряного охолодження;

- проконтролювати справність систем продування. Під час продувань будь-якого ступеню стиснення має спостерігатись зниження тиску за ступенями стиснення.

6.42 Зупинка роботи компресорної установки після її випробувань під навантаженням проводиться шляхом відкриття вентиля на байпасі та вентиля ручного продування, починаючи з четвертого ступеню стиснення, зупинки роботи електродвигуна, закриття вентилів на всмоктувальному газопроводі i ручних вентилів на продувальних лініях, відкриття вентиля скидання газу на свічку.

6.43 Після усунення всіх несправностей, що виявлені у процесі індивідуальних випробувань, підтягнення всіх з’єднань i повної заміни масла компресорна установка вважається підготовленою до експлуатації.

Результати індивідуальних випробувань компресорної установки під навантаженням оформлюються відповідним актом.

6.44 Перед пуском компресорної установки в роботу необхідно:

- перевірити рівень масла в рамі компресорної установки i резервуарі лубрикатора (за необхідності долити масло);

- відкрити ручні продувальні вентилі холодильників;

- відкрити вентилі на підвідному та відвідному колекторах охолоджувальної води i біля циркуляційних насосів, а також біля насосів, що знаходяться в резерві;

- відкрити вентилі на байпасі i на нагнітальному трубопроводі. Вентиль скидання газу «на свічку» повинен бути закритим;

- відкрити вентиль на всмоктувальному трубопроводі.

6.45 Якщо компресорна установка пускається в роботу після тривалої зупинки (понад три доби) або з резерву, крім вимог, що перераховані в 6.44, необхідно виконати такі операції:

- відкрити люки рами i змастити гільзи крейцкопфа i штоки маслом з рами;

- перевірити затягнення фундаментних болтів i штоків, з’єднань газопроводу, кріплення циліндрів i електродвигуна, контрування шатунних болтів i штоків;

- прокачати масло вручну, повернувши ручку лубрикатора на
50-60 обертів, i перевірити подачу масла в кожну змащувану точку, для чого від’єднати мастильні трубки від зворотних клапанів; після цього встановити мастильні комунікації на місце, повернути лубрикатор вручну на 30-40 обертів та зняти ручку;

- рукояткою повернути колінчастий вал не менше, ніж на 1-2 оберти, при цьому не повинно бути стуків i заїдань. Після цього рукоятку зняти.

6.46 Пуск компресорної установки проводиться відповідно до інструкції з експлуатації компресорної установки, що затверджена у встановленому порядку.

Після пуску компресорної установки необхідно перевірити за показаннями манометра i термометра тиск i температуру масла в системі змащування кривошипно-шатунного механізму i, якщо на протязі 30 сек. тиск масла не досягає нижньої межі тиску, що рекомендований керівництвом з експлуатації підприємства-виробника i не спрацьовує система автоматичного блокування, компресорну установку слід негайно зупинити i усунути несправності; перевірити через контрольні вікна подачу масла лубрикатором, закрити ручні продувальні вентилі холодильників, починаючи з першого ступеню, i вентиль на байпас; прослухати роботу компресора i в разі виявлення стуку або звуків, що не властиві нормальній роботі, зупинити компресорну установку i усунути несправності; перевірити за показаннями манометрів i термометрів тиск i температуру газів за ступенями стиснення, які повинні відповідати тискам i температурам, що указані у формулярі (паспорті).

У випадку зупинки компресорної установки через припинення її охолодження не дозволяється відновлення подачі охолоджувальної рідини на компресорну установку до її повного охолодження в зупиненому станi.

6.47 Якщо пуск компресорної установки проводиться після тривалої зупинки або з резерву, то після 30-хвилинної роботи її необхідно зупинити, відкрити люки рами i перевірити на дотик гільзи крейцкопфів, крейцкопфи, корінні підшипники i головки шатунів. У випадку нагрівання будь-якої деталі вище температури, що вказана у формулярі, необхідно усунути причину перегрівання.

6.48 Під час роботи компресорної установки машиніст зобов’язаний:

а) слідкувати за показами контрольно-вимірювальних приладів, що встановлені на щиті i безпосередньо на компресорній установці;

б) контролювати і фіксувати в журналі, форма якого приведена у формулярі, не рідше двох разів на зміну наявність газу в баці антифризу;

в) контролювати i фіксувати в журналі, не рідше одного разу на дві години:

- тиск i температуру газу після кожного ступеню стискання;

- температуру стиснутого газу після холодильників;

- температуру води в нагрівальному контурі системи змащування, якщо така є, яка не повинна бути понад 90 °С;

- температуру охолоджувальної рідини на вході i виході з системи охолодження;

- тиск i температуру масла в системі змащування кривошипно-шатунного механізму;

- тиск стиснутого повітря, що надходить на наддув електронагрівника;

- силу струму i напругу на приводному електродвигуні;

г) регулярно перевіряти роботу лубрикатора i рівень масла в резервуарі лубрикатора i за необхідності додавати масло. Лубрикатор повинен подавати масло в такій кількості, щоб на стінках циліндра i нагнітальних клапанах виникала тонка плівка масла. Якщо в лубрикатор попала вода, компресорну установку слід негайно зупинити, злити з резервуара лубрикатора масло, промити лубрикатор i залити його свіжим маслом;

д) слідкувати за рівнем масла в рамі компресорної установки, який повинен знаходитись між рисками масловказувача;

е) слідкувати за справністю запобіжних клапанів і збереженістю пломби запобіжного клапана (ревізія і перевірка справності запобіжних клапанів виконується відповідно до 5.13 цих Правил);

ж) під час обкатування компресорної установки проводити вручну продування холодильника першого ступеню стискання i вологомасловiддiльників всіх ступенів стискання через кожну годину;

и) під час робочого режиму роботи компресорної установки проводити вручну контрольні продування холодильників i вологомасловiддiльників, починаючи з першого ступеню стискання, через кожні чотири години, безпосередньо після закінчення автоматичного продування. За наявності залишків конденсату у вологомасловiддiльниках слід збільшити частоту автоматичних продувань, а також збільшити час продувань;

к) слідкувати за герметичністю з’єднань;

л) один раз за зміну проводити очистку пластинчасто-щiлинного фільтра шляхом повороту рукоятки;

м) слідкувати за станом фундаменту (наявністю тріщин) i затягненням фундаментних болтів;

н) утримувати компресорну установку, застосовуваний інструмент i приміщення цеху в чистоті. Не допускати попадання масла на фундамент.

6.49 Машиніст зобов’язаний зупинити компресорну установку, не чекаючи спрацьовування автоматичного захисту, якщо:

- манометри на будь-якому ступені стискання, а також нагнітальній лінії, показують тиск вище допустимого;

- манометр системи змащування показує тиск нижче величини, що указана в керівництві з експлуатації компресорної установки підприємства-виробника;

- підвищився або знизився тиск газу на всмоктуванні, порівняно з заданими величинами;

- припинилась подача охолоджувальної рідини або виявилась несправність системи охолодження;

- припинилась подача повітря на наддув електродвигуна, а також на охолодження газу (за наявності системи повітряного охолодження газу);

- прослуховується стук, удари в компресорній установці та у двигуні або виявлені їх несправності, які можуть призвести до аварії;

- температура стиснутого газу вище допустимої норми;

- прилади на щиті компресорної установки указують на перевантаження електродвигуна;

- вийшли з ладу контрольно-вимірювальні прилади, а також засоби автоматичного захисту;

- з’явився запах паленого або дим на компресорній установці або електродвигуні;

- помітно збільшилась вібрація компресорної установки;

- виявлені небезпечні тріщини на фундаменті;

- не працює система вентиляції;

- відключена чи не справна система автоматичного контролю загазованості;

- сталася розгерметизація ущільнень i газ попадає в приміщення.

- відсутній підпір повітря в шлюз-тамбурі;

- відсутнє освітлення в приміщенні;

- виникла пожежа;

6.50 Зупинка роботи компресорної установки проводиться аналогічно вимогам 6.42 цього розділу. При цьому перед зупинкою роботи електродвигуна необхідно закрити вентиль на нагнітальному трубопроводі. Після зупинки компресорної установки необхідно закрити вентиль на трубопроводі подачі охолоджувальної рідини.

6.51 Якщо компресорна установка зупиняється на тривалий час (понад три доби), то необхідно все обладнання продути газовим середовищем, яке рекомендоване підприємством-виробником, циліндри і рухомі частини густо змастити, прокрутивши ручку лубрикатора на 40-50 обертів і повернути вал компресорної установки на 1-2 оберти. Якщо в приміщенні компресорної установки температура нижче +5 С, необхідно злити воду з системи охолодження компресорної установки.

6.52 Під час аварійної зупинки компресорної установки перш за все вимикають електродвигун, потім виконуються операції, що передбаченi в 6.50 цього розділу.

6.53 Не дозволяється залишати без нагляду працюючу компресорну установку.

6.54 Не дозволяється здійснювати пуск компресорної установки в роботу з несправною автоматикою безпеки (засобів блокування i сигналізації).

6.55 Не дозволяється відкривати люки рами працюючої компресорної установки.

6.56 Не дозволяється проводити підтягування болтових з’єднань, що знаходяться під тиском.

6.57 Компресорна установка перед пуском у роботу після розкриття для огляду або ремонту хоча б одного вузла, що працює в середовищі природного газу, повинна бути продута газовим середовищем, яке рекомендоване підприємством-виробником.

6.58 Не дозволяється проводити ремонт, чищення частин, що рухаються i усунення інших дефектів працюючої компресорної установки.

7 Вимоги безпечної експлуатації та обслуговування посудин, що працюють під тиском

7.1 Експлуатація посудин, що працюють під тиском на АГНКС, повинна проводитись відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.07-94* «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» із змінами та доповненнями, затвердженого Держнаглядохоронпраці від 11.07.97 р. № 183.

7.2 Внутрішній огляд і гідравлічні випробування посудин, що експлуатуються на АГНКС, а також порядок допуску посудин до подальшої роботи регламентовані ДНАОП 0.00-1.07-94* «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

7.3 Якщо неможливе (через конструктивні особливості посудини) проведення внутрішніх оглядів, останні замінюються гідравлічним випробуванням пробним тиском i оглядом у доступних місцях. Величина пробного тиску указується в паспорті посудини.

7.4 Дефекти, що виявлені під час внутрішніх оглядів посудин, повинні бути усунені. Результати і терміни наступних технічних опосвідчень повинні записуватись у паспорт посудини особою, яка проводила дане технічне опосвідчення.

7.5 Під час зупинки посудини, що працює під тиском, на ремонт, чищення, технічне опосвідчення, тощо необхідно:

- звільнити посудину від рідини шляхом її продування;

- відключити посудину від діючих комунікацій за допомогою стандартних заглушок або лінз. Якщо стандартні заглушки або лінзи встановити неможливо, допускається відключення за допомогою двох запірних пристроїв, які встановлені з двох сторін обладнання, що відключається, з розташованою між ними продувальною свічкою;

- знизити тиск газу в посудині до атмосферного (контроль за відсутністю тиску проводиться за манометрами шляхом відкриття контрольних вентилів), при цьому швидкість зниження тиску повинна прийматись відповідно до рекомендацій підприємства-виробника;