НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів


- для сполучення снаряда з плавучим рефулером влаштувати підвісний трап із поручнями.

Під час перевезення плавучого ґрунтопроводу знаходитися на ньому забороняється. Швидкість руху буксира із ґрунтопроводом допускається не більше за 1-2 км/год.

11.4.3. Під час розробки ґрунту земснарядом необхідно:

- рефулерні понтони обладнати міцним настилом і леєрною огорожею;

- влаштовувати трапи для переходу із земснаряда на рефулерні понтони;

- для переходу із земснаряду на інші судна або берег влаштовувати східці (трапи) з поперечними планками і оснащені поручнями;

- усі робочі місця в темний час доби освітлювати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.046-85;

- для підтримки пульпопроводу встановити понтони, на які в темний час доби виставляються світлові сигнали;

- перед початком роботи провести технічний огляд механізмів і обладнання земснаряду, про виявлені несправності - зробити запис в судновому журналі і вжити заходів до негайного їх усунення;

- не допускати встановлення водолазних спусків в зоні робочого органу діючого земснаряду;

- в місцях відвалу ґрунту виставити попереджувальні написи, забороняючи вихід людей на намитий ґрунт;

- очищати всмоктуючий наконечник при вимкненому ґрунтовому насосі;

- на період водолазного обстеження роботу земснаряду припинити;

- вжити заходи, що виключають наближення людей на човні до навантаженого у воду всмоктуючого наконечника під час роботи ґрунтового насоса.

11.4.4. Під час розробки траншей канатно-скреперною установкою необхідно:

- шлях руху робочих сталевих канатів слід звільнити від великих каменів, валунів тощо;

- не допускається знаходження людей на відстані ближче за 50 м від натягнутих робочих сталевих канатів; ця відстань позначається попереджувальними знаками;

- машиністам електричних лебідок носити діелектричні калоші, рукавички та інші ЗІЗ;

- під час роботи установки не вимірювати траншею в зоні руху скреперного ковша або сталевих канатів, не переміщувати ґрунт бульдозером із відвалу до вимкнення скреперної лебідки, не направляти руками рухомий ківш і не очищати його від ґрунту вручну.

11.4.5. Діаметр і міцність сталевих канатів скреперної установки повинні відповідати технічній характеристиці, вказаній у паспорті. Ці канати згідно з ДНАОП 0.00-1.03-02 підлягають періодичним оглядам.

11.4.6. У разі раптової зупинки скреперного ковша потрібно включити зворотний хід, а потім при малій швидкості руху - робочий хід. Якщо, незважаючи на перемикання, хід ковша утруднений, необхідно, заздалегідь вимкнувши установку, за допомогою водолаза з'ясувати причину й усунути перешкоди.

11.4.7. У разі обриву сталевого каната лебідку відключити (вимкнути).

11.4.8. Під час підводних вибухових робіт потрібно дотримуватись вимог Єдиних правил безпеки при вибухових роботах (ДНАОП 0.00-1.17-92).


11.5 Підводне зварювання і різання


11.5.1. Згідно з НАОП 5.1.21-1.08-80 до виконання робіт з зварювання і різання труб (металу) під водою допускаються водолази, які мають кваліфікаційні свідоцтва зварника і оформлений наказом керівника організації допуск до цих робіт.

11.5.2. До початку робіт з підводного різання зварник повинен обстежити місце проведення робіт. При швидкості течії води більше 1 м/с місце, де ведуться роботи, потрібно захистити щитами. Трубопровід, призначений для різання, потрібно закріпити так, щоб частина, яка відрізається, не впала.

11.5.3. Відключену дільницю трубопроводу перед різанням потрібно продути, а якщо трубопровід був заповнений нафтопродуктом (нафта, бензин), його необхідно заздалегідь промити й заповнити водою. Поверхню трубопроводу в місцях різання потрібно ретельно очистити від ізоляції.

11.5.4. Перед спуском зварника під воду необхідно перевірити різак, шланги і пересвідчитися в їх справності. При запалюванні різака під водою (під дзвоном) потрібно перевірити пристосування для запалювання.

11.5.5. Газозварник під час роботи повинен направляти полум'я різака в сторону від свого спорядження (водолазного одягу, шлангів).

11.5.6. У разі наявності на поверхні води легкозаймистої рідини (гас, бензин та ін.) запалювати і гасити полум'я різака слід тільки під водою, безпосередньо біля місця роботи. Різання в цьому випадку може проводитися на глибині не менше за 10 м.

11.5.7. Щоб уникнути засмічення мундштука, не допускається під час підводного різання випускати з рук різак і класти його на ґрунт.


11.6. Прокладання підводних трубопроводів


11.6.1 Під час будівництва підводних переходів необхідно керуватися вимогами проекту, СНиП ІІІ - 4-80*, “Правилами техники безопасности при производстве подводно-технических работ на реках и водохранилищах” і ГОСТ 12.3.012-77*.

Перед прокладкою підводного трубопроводу (дюкеру) необхідно:

- вивчити і проробити проект виконання робіт з усіма працівниками, які виконують такі роботи;

- провести інструктаж з охорони праці з урахуванням конкретних умов будівництва (незалежно від термінів інструктажів, що проводилися раніше, в тому числі з особами, пов'язаними з подачею сигналів);

- механізми, плавучі засоби, обладнання і пристосування перевірити та привести в повну справність.

11.6.2. Щоб уникнути аварії під час прокладання трубопроводів способом протягування по дну, перед початком робіт потрібно провести перевірні розрахунки з урахуванням маси трубопроводу з вантажами, вантажопідйомності трубоукладачів, потужності тягових засобів. У разі пошкодження трубопроводу, баласту, обриву тягового троса та інших несправностях, сигнальник повинен негайно подати сигнал про припинення укладання трубопроводу.

У разі аварійної обстановки слід діяти згідно з планом ліквідації аварій.

11.6.3. Під час монтажу секцій трубопроводу і їх переміщенні необхідно дотримувати наступних вимог:

- перед початком робіт перевірити стан сталевих рушників, канатів, блоків і гальмових пристроїв кранів-трубоукладачів;

- у процесі робіт витримувати схему розстановки механізмів, не перевищувати величини допустимих навантажень, вильоту стріл і висоти підйому трубопроводу кожним краном-трубоукладачем, а у разі виходу з ладу одного з кранів-трубоукладачів негайно опустити трубопровід на ґрунт.

На місці робіт з підйому і переміщенню трубопроводу не повинні знаходитися особи, що не мають прямого відношення до виконання даних робіт.

11.6.4. Під час будівництва переходів через великі водні перешкоди (ріка шириною більше за 200 м, озеро) необхідно на місці переходу організувати рятувальні станції. Рятувальна станція повинна бути оснащена необхідним мінімумом інвентаря й обладнання за наступним списком:

Шлюпка на 5 чоловік. ..........................................................................1 шт.

Весла...........:.........................................................................................3 пари

Кочети ...................................................................................................3 пари

Нагрудники рятувальні. ...................................................................…3 шт.

Кінці Александрова з вірьовкою довжиною 20 м……………………...2 шт.

Рятувальні круги....................................................................................2 шт.

Ліхтарі „кажан". ......................................................................................1 шт.

Дошки товщиною 40 мм і довжиною 3 м……………………………......2 шт.

Санітарна сумка з набором медикаментів. .........................................1 шт.

Наведений список може бути розширений залежно від місцевих умов.

11.6.5. Понтони, що використовуються для укладання трубопроводів, повинні бути в справному стані, перевірені на герметичність і міцність тиском, відповідним полуторній глибині опускання.

Понтони, що мають пристрої автоматичної відстроповки, потрібно від'єднувати після виведення суден і плавучих засобів за межі зони спливання понтонів. Під час визначення зони спливання, вказаної у проекті виконання робіт, необхідно враховувати швидкість течії.

11.6.6. Пристрій спускового шляху будь-якої конструкції повинен забезпечувати безперешкодне транспортування трубопроводу під час його протягування, а також безпечну роботу виробничого персоналу. Перед початком робіт потрібно засипати ями, зрізати нерівності ґрунту і прибрати сторонні предмети на шляху руху трубоукладачів.

11.6.7. Монтаж підводних трубопроводів у нічний і темний час діб допускається тільки при дотриманні наступних умов:

- достатнім освітленням зони робіт;

- наявності відповідної сигналізації;

- безпосередньому керівництві роботами особою, відповідальною за будівництво підводного переходу.

11.6.8. Під час протягування трубопроводу по спускових пристроях у вигляді рейкового шляху з возиками або роликових опор, необхідно дотримуватися наступних вимог безпеки:

- протягувати і опускати трубопровід слід у світлий час доби, а в темний час доби освітленість місць проведення робіт повинна відповідати ГОСТ 12.1.046-88;

- возики, роликові опори, стапелі для насуву на спускову доріжку повинні бути справними;

- механізми, зайняті на протягуванні трубопроводу, завчасно оглянути й випробувати;

- для запобігання самовільного пересування секції на схилах необхідно користуватися гальмовою лебідкою; сталевий канат від лебідки під час спуску повинен бути натягнутий;

- перед застропуванням трубопроводу ретельно оглянути сталевий тяговий канат; навантаження на сталевий канат не повинно перевищувати норми відповідно до його заводського паспорта (сертифікату); для контролю навантаження на лебідці встановлювати динамометр;

- під час протягування не переходити через трубопровід, не знаходитися на ньому і ближче ніж 20 м від сталевих тягових канатів,

- за необхідністю наближення до трубопроводу або до сталевого каната, роботи по протягуванню потрібно припиняти.

11.6.9. Під час протягування трубопроводу по дну водної перешкоди за допомогою тягової лебідки необхідно:

- надійно прикріпити лебідку до анкерної опори, розрахованої на максимальне зусилля;

- використати систему дистанційного управління лебідкою;

- перевірити надійність тягового троса, у разі необхідності випробувати його на розривне зусилля;

- стежити за показами динамометра лебідки, не допускаючи перевантаження троса вище розрахункової величини;

- намотувати трос на барабан лебідки рівномірно, без ривків (прикладати навантаження до троса допускається тільки після того, як буде вибране все слабке місце троса);

- забезпечувати синхронну роботу тягової лебідки і гальмового пристрою.

11.6.10. Під час експлуатації лебідок забороняється:

- торкатися до рухомих частин і сталевого канату руками;

- перевантажувати лебідку;

- відкидати собачку храповика в разі намотування сталевого каната, знаходитися біля рукоятки лебідки при тимчасовій зупинці останньої;

- переходити через натягнутий сталевий канат;

- кріпити ручні лебідки до опорних точок (нерухомим якорем) і до рам дротом (катанкою) будь-якої товщини;

- залишати без нагляду лебідку з включеним електродвигуном.

11.6.11. Під час опускання трубопроводу в підводну траншею необхідно стравлювати сталеві канати з лебідок тільки по сигналу особи відповідальної за виконання цих робіт. Перед відстроповкою понтонів від трубопроводу слід пересвідчитися в тому, що понтони заповнені водою, а стропи ослаблені. Відстроповка понтонів, не заповнених водою, забороняється, крім випадків, коли передбачається їх автоматична відстроповка. Знаходитися людям на навантаженому у воду трубопроводі забороняється.


11.7. Баластування трубопроводу


11.7.1. Забороняється виконувати будівельно-монтажні роботи без затвердженого у встановленому порядку проекту виконання робіт. ПВР повинен містити розділ “Вимоги безпеки”, в якому повинен бути передбачений комплекс організаційних і технічних заходів, виконання яких забезпечує безпеку проведення робіт по баластуванню й закріпленню трубопроводів.

11.7.2. До виконання робіт по баластуванню і закріпленню трубопроводів допускаються працівники:

- які пройшли попередній і періодичний медичні огляди;

- які пройшли інструктаж безпосередньо на робочому місці за інструкцією, затвердженою наказом піприємства;

- забезпечені спецодягом, спецвзуттям і захисними засобами відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 і типових норм.

11.7.3. На місці проведення робіт необхідно мати опалювальній вагончик для обігріву, переодягання і харчування.

11.7.4. Освітленість робочих місць, проїздів і проходів до них у темний час діб згідно з ГОСТ 12.1.046-85 повинна бути не менше за 25 лк.

11.7.5. У зоні робіт по баластуванню й закріпленню трубопроводів не допускається присутність сторонніх осіб.

11.7.6. Перед початком робіт необхідно пересвідчитися в справності вузлів і механізмів, особливо шлангів високого тиску гідравлічних систем, цілісності ізоляційного покриття електричних проводів.

11.7.7. Вантажозахоплювальне пристосування для підйому вантажів повинно виключати їх мимовільне відчеплення і забезпечувати стійкість їх положення під час підйому й переміщення. Місця строповки повинні бути відмічені заздалегідь.

11.7.8. Сталеві канати й стропи повинні відповідати діючим стандартам.

11.7.9. Місця переходу людей через траншею повинні бути обладнані перехідними містками відповідно до вимог ГОСТ 24258-88 і освітлені в темний час доби згідно з ГОСТ 12.1.046-85. Для спуску в траншею й підйому з неї потрібно застосовувати переносні сходи.

11.7.10. Під час розвезення залізобетонних обважнювачів на стрілі крана-трубоукладача й навішування його на трубопровід забороняється:

- підіймати обважнювачі вище за 1 м над поверхнею землі;

- підіймати вантажі без перевірки правильності строповки і надійності дії гальма кранової лебідки;

- знаходитися під вантажем або в зоні падіння стріли крана-трубоукладача.

11.7.11. Не допускається виконувати монтажні роботи під час ожеледиці, грози, снігопаду і туману, в умовах поганої видимості в межах фронту робіт (при освітленості нижче за 25 лк.).

11.7.12. Під час баластування трубопроводів ґрунтом із застосуванням полімерних матеріалів перед укладанням полотнищ на трубу необхідно перевірити стан стінок і брівок траншеї. У разі необхідності - вжити заходи щодо їх зміцнення.

11.7.13. Роботи по зварюванню полімерних полотнищ згідно з ГОСТ 12.3.016-87 повинні виконуватися у приміщеннях із примусовою вентиляцією.