НПАОП 60.1-1.01-04. Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті


8.2.14 Усі колодязі і камери, стічні води яких можуть бути небезпечними стосовно виділення шкідливих газів, обліковуються.

Список таких небезпечних колодязів, камер і відповідних їм ділянок колекторів вивішують на видному місці в цехах. Робітників, що направляються на роботи в ці колодязі, камери, колектори, спеціально інструктують про необхідні заходи безпеки.

Проведення робіт у таких колодязях, камерах і колекторах дозволяється тільки в шланговому ізолюючому протигазі і запобіжному поясі.

8.2.15 У колекторах роботи виконують бригадою з п'яти робітників, при цьому: один робітник працює в колекторі, по одному спостерігаючому робітнику спускають у колодязі, між якими є колектор, і по одному робітнику залишають на поверхні цих колодязів для підтримування зв'язку з робітником, що перебуває у колекторі, і для надання йому допомоги у разі необхідності.

8.2.16 Спостерігачі в колодязях забезпечуються шланговими ізолюючими протигазами, а працівник у колекторі забезпечується кисневим ізолюючим протигазом, акумуляторним ліхтарем напругою не вище 12 В і шахтарською лампою.

8.2.17 Кожного працівника навчають поводженню з шланговим ізолюючим і кисневим ізолюючим протигазами та умінню перевіряти справність окремих їх частин. Результати навчання оформляють протоколом або записом у журналі.

8.2.18 Шахтарську лампу до видачі її робітнику підготовляють, перевіряють і пломбують.

8.2.19 У разі згасання або ушкодження лампи робітник припиняє роботу в колодязі і негайно піднімається на поверхню.

Не дозволяється запалювати згаслу лампу в колодязі.

Догляд за шахтарською лампою та її експлуатація здійснюються відповідно до інструкції заводу-виробника.

8.2.20 Перед опусканням вантажу у колодязь керівник робіт перевіряє, щоб усередині колодязя не залишалися працівники.

8.2.21 Порядок спускання виробничих стічних вод та умови приймання від окремих підприємств забруднених стічних вод у мережі каналізації і ступінь їхнього попереднього очищення встановлюються органами державного санітарного нагляду і місцевого самоврядування.

8.3 Заходи безпеки під час ремонту водопровідних і каналізаційних мереж

8.3.1 Опускання в траншею або колодязь труб або фасонних частин вручну допускається при їх вазі до 50 кг на випробуваних ланцюгах або канатах, які не мають місць зрощування, вузлів, надривів тощо.

При цьому вага на кожного із робітників, які беруть участь в опусканні вантажу, не повинна перевищувати 30 кг.

8.3.2 Частини труб вагою понад 50 кг у траншею опускають на блоках, установлених на козлах або триногах, вантажопідіймальними кранами і механізмами.

8.3.3 Бетонні кільця опускають у котлован у присутності майстра на канатах через блоки, які підвішені на спеціально улаштованих козлах або триногах.

8.3.4 Під час опускання бетонних кілець ніхто з працівників не повинен бути у котловані. Опущене кільце встановлюють на місце, підтримуючи його через блок у підвішеному стані.

8.3.5 Перед опусканням у траншеї і котловани матеріалу або інструменту робітник, що стоїть нагорі, подає сигнал голосом і опускає матеріали тільки після одержання сигналу у відповідь знизу (від того, хто приймає вантаж).

8.3.6 Під час виконання робіт із заливання свинцем і чеканення розтрубів, а також під час перерубування труб необхідно користуватися захисними окулярами і рукавицями.

8.3.7 Для запобігання розбризкування свинцю розтруби труб перед заливанням їх розплавленим свинцем сушать від вологи.

8.3.8 Асфальто-бітумну мастику готують у пересувних казанах, у які завантажують усю порцію асфальту і половину бітуму. Частину бітуму, що залишилася, додають у казан після того, як розігріється до розрідженого стану раніше завантажена суміш.

Під час розігріву мастики необхідно дотримуватись вимог НАПБ.

8.3.9 Під час приготування бітумної мастики не дозволяється розігрівати розчинники. Розігрітий бітум слід вливати в розчинник (бензин, скипидар та ін.), перемішуючи його дерев'яною кописткою. Температура бітуму в момент приготування суміші не повинна перевищувати 70° C.

Не дозволяється користуватися відкритим вогнем у радіусі менше 20 м від місця змішування бітуму з розчинниками.

8.3.10 У разі використання імпортних речовин і матеріалів необхідно дотримуватися вказівок та інструкцій виробника, які визначають вимоги безпеки під час виконання робіт згідно з НАПБ.

Не дозволяється застосовувати речовини, матеріали та вироби, які не мають характеристик пожежної безпеки, а також вказівок або інструкцій з безпечного виконання робіт.

8.3.11 У траншею відра з гарячою мастикою опускають на міцному тросі або канаті. До стику мастику переносять у відрі з літником; при цьому мастики у відрі повинно бути не більше, ніж потрібно для заливання одного стику, а відро заповнюють не більше ніж на дві третини об'єму.

Перед опусканням відра з гарячою мастикою працівники, що є в траншеї, повинні відходити вбік від місця опускання відра.

8.3.12 У місцях перетинання траншеї з проїжджою частиною вулиці до початку робіт у траншеї її перекривають містком з обов'язковим установленням з обох її боків знаків "Обмеження максимальної швидкості", "Обмеження навантаження на вісь".

Містки виготовляють міцними, розрахованими на максимальне навантаження транспорту, який проїжджає ними.

9 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ ПІД ЧАС БУДОВИ, РЕМОНТУ ВОДОПРОВІДНИХ І КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ТА СПОРУД

9.1 До початку земляних робіт одержують у відповідному відділі міського господарства або залізниці дані про наявність на ділянці інших підземних споруд, позначають їх на місці, одержують у місцевій спецінспекції дозвіл на проведення робіт, проводять цільовий інструктаж працівникам, які будуть проводити роботи.

9.2 У безпосередній близькості від існуючих підземних комунікацій земляні роботи виконуються під керівництвом працівника, який відповідає за проведення робіт, а у безпосередній близькості від кабелів, що перебувають під напругою, газопроводу, крім того, роботи виконуються під наглядом представників відповідного господарства. Представників цих організацій викликають на місце до початку роботи.

Не дозволяється без представників цих організацій починати земляні роботи.

9.3 У разі виявлення невідомих раніше підземних споруд, земляні роботи на відповідній ділянці припиняють до з'ясування характеру цих споруд.

У разі виявлення в траншеї газу працівники зобов'язані негайно вийти з неї і сповістити про це керівника робіт.

9.4 Розкопування ушкоджених водопровідних чи каналізаційних трубопроводів в умовах вуличного руху, а також роботи в колодязях на зазначених трубопроводах, з метою захисту від наїзду транспорту і забезпечення безпеки пішоходів і працівників, проводять тільки після огородження місця робіт, для чого застосовують:

а) бар'єр із дощок висотою 1,1 м, пофарбований паралельними горизонтальними смугами білого і червоного кольору шириною 0,13 м;

б) щити із дощок висотою 1,2 м і шириною 1,5 м, пофарбовані в жовтий колір з червоною облямівкою шириною 0,12 м по контуру щита;

в) дорожні тимчасові знаки згідно з Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306:

- заборонний - "В'їзд заборонений";

- розпорядчі - "Рух праворуч", "Об'їзд перешкоди з лівого боку", "Рух прямо";

- попереджувальні - "Дорожні роботи", "Звуження дороги".

Висота стійок для дорожніх сигнальних переносних знаків повинна бути 1,5 м.

У темний час доби на стійці сигнального знака вивішують ліхтар з лінзою червоного кольору.

На щиті огородження в центрі вказують найменування установи або підприємства, що виконує роботу, і номер телефону.

9.5 Порядок огородження місця виконання робіт і розміщення дорожніх знаків має бути таким:

а) у разі необхідності введення обмежень у русі транспорту (організація однобічного руху або повне закриття вулиці) умови проведення робіт визначаються згідно з вимогами Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року N 198;

б) у темний час доби на огородженнях додатково вивішують по краях огороджень у верхній частині габаритні червоні ліхтарі;

в) огорожу встановлюють на відстані 2 м від місця розкопування ґрунту з усіх боків з обов'язковим улаштуванням з в'їзного і виїзного боків земляної подушки висотою не менш 0,5 м і довжиною по всій ширині розритої частини, використовуючи ґрунт з місця розкопування;

г) у разі проведення робіт на перехрестях вулиць місця робіт огороджують з кожного боку руху транспорту.

9.6 Не дозволяється рух транспорту і виконання інших робіт ближче 3 м від нерозкріпленої виїмки (котловану, траншеї).

9.7 Не дозволяється встановлення, рух будівельних машин і транспортних засобів біля розкріплених виїмок без попередньої перевірки розрахунком міцності кріплення. При цьому враховують величину і динамічність навантаження.

9.8 Котловани і траншеї в місцях, де рухаються люди і транспорт, необхідно огороджувати суцільною огорожею. На огорожах установлюють попереджувальні написи і знаки, а в нічний час - сигнальні ліхтарі.

9.9 Відстань між огорожею і найближчою рейкою залізничної широкої колії повинна бути не менше 2,6 м, а вузької колії - не менше 2,0 м.

9.10 Не дозволяється розроблення ґрунту підкопуванням (підбиванням). У разі випадкового утворення козирків (навісів) ґрунту або у разі знаходження на укосах виїмки валунів, каменів тощо робітників необхідно евакуювати з небезпечних місць, після чого козирки, валуни і камені зрушують зверху.

9.11 До початку розробки траншей вживають заходів щодо відведення поверхневих вод від місця робіт.

9.12 У разі наявності ознак зсувів і сповзання ґрунту в укосах розроблювальних чи раніше розроблених траншей і котлованів встановлюють щоденне спостереження за станом загрозливих місць і забороняють рух людей у цій зоні, а у разі необхідності встановлюють кріплення.

9.13 У зоні впливу на ґрунт вібруючих установок вживають заходів проти обвалення ґрунту в укосах виїмок і насипів.

9.14 Для спускання робітників в котлован і широкі траншеї встановлюють сходи шириною не менше 0,75 м з перилами, а для спускання робітників у вузькі траншеї - приставні драбини.

Не дозволяється спускатися у траншеї по розпірках кріплень.

9.15 У разі ручної розробки котлованів і траншей для викидання ґрунту з глибини понад 1,8 м влаштовують за укріпленими розпірками спеціальні настили-полиці. Ширину полиць роблять не менш 0,7 м, а відстань за висотою між полицями 1,5 м. Кожна полиця обладнується бортовою дошкою висотою 0,15 м.

9.16 Кут нахилу укосів котлованів і траншей без кріплень у разі природної вологості ґрунтів визначають згідно з вимогами ДНАОП 0.07-1.01-80 Техніка безпеки в будівництві (СНиП III-4-80), затвердженого наказом Держбуду СРСР від 09.06.80 N 82. 

9.17 Якщо глибина котлованів і траншей більше 5 м, то кут нахилу укосів установлюють розрахунком.

9.18 Не дозволяється розробляти без кріплень перезволожені піщані, супіщані, лесові ґрунти.

9.19 У котлованах і траншеях, які розроблюються без кріплень і після повного чи часткового їх риття, якщо вони мали зволоження, проведення робіт дозволяється за умови вжиття заходів безпеки проти обвалення ґрунту, у тому числі:

а) ретельний огляд керівником, який відповідає за проведення робіт, чи майстром стану ґрунту укосів перед початком кожної зміни і штучне обвалення ґрунту в місцях виявлення навісів і тріщин біля країв і на укосах;

б) у разі небезпеки обвалів тимчасове припинення робіт у виїмці до осушення ґрунту;

в) зменшення кута нахилу укосів на ділянках, де проведення робіт у виїмці є невідкладним.

9.20 Про вжиті заходи безпеки проти обвалення перезволоженого ґрунту керівник, який відповідає за проведення робіт, складає акт і робить записи в журналі робіт відповідно до НАОП 5.1.11-1.07-62.

9.21 Під час робіт на укосах виїмок глибиною більше 3 м і насипів висотою більше ніж 3 м та кутом нахилу більше ніж 45°, а у вологій поверхні кутом нахилу більше ніж 30° працівники забезпечуються запобіжними поясами з вірьовками для прив'язування за міцні опори.

9.22 За станом укосів протягом усього часу перебування виїмок у відкритому стані ведеться систематичне спостереження, а перед кожною зміною укоси оглядають.

У разі появи тріщин в укосах із загрозливих місць виводять робітників і вживають заходів проти самовільного обвалення ґрунту.

9.23 Кріплення вертикальних чи близьких до вертикальних стінок котлованів виконують відповідно до вимог проекту.

9.24 Під час риття траншей з вертикальними стінками вручну видаляють ґрунт, не допускаючи утворення тріщин, установлюють перший ярус кріплень, а потім продовжують подальшу розробку в тому самому порядку. Під час проходження ярусів у кріпленнях заміняють окремі частини стійок наскрізними на всю глибину траншеї.

9.25 У місцях примикання котлованів або траншей з кріпленнями до раніше засипаних виїмок за станом кріплень установлюється систематичний контроль з боку керівника, відповідального за безпеку робіт, протягом усього часу проведення робіт.

9.26 Розбирають кріплення котлованів і траншей знизу під час зворотного засипання ґрунту або зведення фундаменту.

Дозволяється одночасно видаляти за висотою не більше двох дощок, а в сипучих і нестійких ґрунтах - не більш однієї.

У разі видалення дощок відповідно переставляють розпірки, при цьому існуючі розпірки виймають лише після встановлення нових.

Кріплення розбирають у присутності керівника, відповідального за виконання робіт, або майстра чи бригадира.

9.27 У місцях, де розбирання кріплень може викликати ушкодження суміжних споруд, а також у ґрунтах, насичених водою (пливунах), кріплення частково або повністю залишають у ґрунті.

9.28 Механізоване риття котлованів і траншей проводиться з улаштуванням вертикальних стін без кріплення або з кріпленнями і з укосами без кріплень.

9.29 Риття котлованів і траншей землерийними машинами без улаштування кріплень виконують з укосами відповідно до пунктів 9.16 - 9.20 цих Правил.