Продовження таблиці А.1


Види небезпеки


EN 292


Додаток А до EN 292-2/A1

Частина 1

Частина 2

2.5 Теплового випромінення або процесів, таких як викидання розплавлених частинок, а також хімічних процесі у разі короткого замикання, перевантаження тощо

1.5.1, 1.5.5

4.3

3.9

3 Термічні види небезпеки
3.1 Опіки і обмороження та інші травми, викликані контактом людей з предметами або матеріалами з дуже високою або низькою температурою, полум’ям або вибухом, а також випроміненням джерел тепла

1.5.5, 1.5.6, 1.5.7

4.4


3.2 Шкода здоров'ю внаслідок роботи в навколишньому

1.5.5

4.4


середовищі із гарячою або холодною температурою
4 Небезпека внаслідок шуму

1.5.8

4.5

3.2,4

4.1 Порушення слуху (глухота), інші фізіологічні розлади (наприклад, втрата рівноваги, притуплення уваги)
4.2 Перешкоди для мовної комунікації, звукових сигналів тощо
5 Небезпека внаслідок вібрації

1.5.9

4.6

3.2

5.1 Використовування ручних інструментів, що спричинюють розлади нервової та серцево-судинної системи
5.2 Вібрація у всьому тілі, особливо в сполученні з -
незручними позами
6 Небезпека внаслідок випромінення
6.1 Випромінення з низькою радіочастотою, мікрохвильове

1.5.10

4.7


випромінення
6.2 Інфрачервоне, видиме та ультрафіолетове світло
6.3 Рентгенівське та гамма-випромінення
6.4 Альфа-випромінення, бета-випромінення електронне

1.5.10, 1.5.11

4.7

3.7.3

або іонізоване випромінення, нейтронне випромінення3.7.11

6.5 Лазерне випромінення

1.5.12

4.7


7 Небезпека, викликана матеріалами та речовинами (та їх компонентами), обробленими або використовуваними машинами
7.1 Небезпека, пов'язана з контактом або вдиханням

1.1.3, 1.5.13,

4.8

3.3 Ь), 3.4

шкідливих для здоров'я рідин, газів, аерозолів, парів та пилу

1.6.57.2 Небезпека загоряння або вибуху

1.5.6, 1.5.7

4.8

3.4

7.3 Біологічні та мікробіологічні небезпеки

1.1.3,1.6.5, 2.1

4.8


(спричинені вірусами або бактеріями)

Продовження таблиці А.1


Види небезпеки

Додаток А

EN 292


до EN 292-2/A1

Частина 1

Частина 2

8 Небезпека, спричинена знехтуванням ергономічних
принципів під час розробляння конструкції машин, наприклад:
8.1 Незручна поза або надмірна навантага на організм

1.1.2 d), 1.1.5,

4.9

3.6.1,6.2.1,


1.6.2, 1.6.4


6.2.3, 6.2.4,
6.2.6

8.2 Знехтування анатомічними особливостями кінцівок людини

1.1.2 d, 2.2

4.9

3.6.2

8.3 Знехтування засобами індивідуального захисту

1.1.2 є)


3.6.6

8.4 Недостатнє місцеве освітлення

1.1.4

3.6.5

8.5 Надмірна або недостатня розумова навантага, стрес

1.1.2 d)

4.9

3.6.4

8.6 Помилки, неправильне поводження людини

1.1.2 d). 1.2.2,1.2.5.

4.9

3.6, 3.7.8,


1.2.8,1.5.4,1.7


3.7.9,5,6.1.1

8.7 Незручна конструкція, розміщення або маркування

1.2.2


3.6.6. 3.7.8

елементів керування
8.8 Незручна конструкція або розміщення приладів

1.7.1


3.6.7, 5.2

контролювання
9 Сполучення різноманітних видів небезпеки


4.10


10 Несподіваний пуск, несподіваний перебіг або перевищення швидкості (або інші подібні несправності) внаслідок:
10.1 Вихід з ладу або порушення в роботі системи

1.2.7, 1.6.3


3.7, 6.2.2

керування
10.2 Відновлення енергопостачання після перерви

1.2.6


3.7.2

10.3 Зовнішнього впливу на електроустаткування

1.2.1, 1.5.11,


3.7.11


4.1.2.810.4 Інших зовнішніх впливів (сила тяжіння, вітер тощо)

1.2.1


3.7.3

10.5 Помилки у програмному забезпеченні

1.2.1


3.7.7

10.6 Помилки оператора (через недостатню відповідність

1.1.2 d, 1.2.2, 1.2.5,

4.9

3.6,3.7.8,

машини здібностям та навикам людини, див. 6.6)

1.2.8,1.5.4,1.7


3.7.9,5.6.1.1

11 Відсутність можливості зупинки устаткування

1.2.4, 1.2.6, 1.2.7


3.7,3.7.1,

в оптимальних умовах6.1.1

12 Відхилення швидкості обертання інструментів

1.3.6


3.2, 3.3

13 Припинення подавання енергії

1.2.6


3.7, 3.7.2

14 Вихід з ладу контурів керування та регулювання

1.2.1, 1.2.3, 1.2.4,


3.7, 6.2.2


1.2.5, 1.2.7, 1.6.315 Помилка складання

1.5.4

4.9

5.5,6.2.1


Продовження таблиці А.1


Види небезпеки

Додаток А

EN

292


до EN 292-2/A1

Частина 1

Частина 2

16 Поломка під час роботи

1.3.2

4.2.2

3.3

17 Падаючі або викидувані предмети або рідина

1.3.3

4.2.2

3.3, 3.8

18 Втрата стійкості або перевернення машини

1.3.1

4.2.2

6.2.5

19 Ковзання, спотикання або падання людей (пов'язане

1.5.15

4.2.3

6.2.4

з усталюванням)
Додаткові види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних явищ, пов'язані з рухом

20 Пов'язані з поступальним рухом
20.1 Рух під час запускання двигуна

3.3.2, 3.3.420.2 Рух за відсутності оператора на своєму місці

3.3.220.3 Рух за відсутності надійного закріплення всіх деталей

3.3.220.4 Занадто висока швидкість машини, керованої пішоходом

3.3.420.5 Занадто високі коливання під час руху

3.4.120.6 Недостатня спроможність машини до знижування швидкості, вимикання та зупинення

3.3.3, 3.3.521 Пов'язані з робочим місцем (охоплюючи місце водія) на машині
21.1 Падіння під час спроби зайняти або покинути

3.2.1,3.2.3,робоче місце

3.4.5, 3.4.721.2 Викидання газів або брак кисню на робочому місці

3.2.121.3 Пожежа (займистість кабіни, нестача засобів

3.2.1,3.5.2вогнегасіння)
21.4 Механічні види небезпеки на робочому місці:
а) контакт з колесами

3.2.1Ь) наїзд

3.2.1, 3.4.3с) падіння предметів, проникнення предметів

3.2.1,3.4.4d) поломка деталей, які обертаються з високою швидкістю

3.4.2є) контакт людини з деталями машини або інструментами

3.3.421.5 Недостатній огляд з робочого місця

3.2.121.6 Невідповідне освітлення

3.1.221.7 Незручне місце для сидіння

3.2.221.8 Шум на робочому місці

3.2.121.9 Вібрація на робочому місці

3.2.1, 3.2.2,3.6.321.10 Недостатні можливості евакуювання або аварійного

3.2.1виходу

Продовження таблиці А.1


Види небезпеки

Додаток А

EN

292

до EN 292-2/A1

Частина 1

Частина 2

22 Пов'язані з системою керування
22.1 Неправильне розміщення органів керування

3.2.1, 3.3.1, 3.4.522.2 Неправильна конструкція органів керування та неправильний режим їхньої роботи

3.2.1, 3.3.1, 3.3.323 Небезпека, пов'язана з маніпуляціями з машиною (втрата стійкості)

3.1.324 Пов'язана з джерелами та передаванням енергії
24.1 Небезпека, пов'язана з двигуном та акумулятором

3.4.8, 3.5.124.2 Небезпека, пов'язана з передаванням енергії між ма-

3.4.7шинами
24.3 Небезпека, пов'язана із з'єднаннями та буксуванням

3.4.625 Пов'язана з третіми особами
25.1 Несанкціонований запуск або експлуатування

3.3.225.2 Зсунення деталі з позиції зупинки

3.4.125.3 Відсутність або невідповідність візуальних або звукових

1.7.4, 3.6.1попереджувальних сигналів
26 Недостатньо повна інструкція для водія або оператора

3.6Додаткові види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних явищ у зв'язку

з підіймальними операціями

27 Механічні види небезпеки та небезпечних явищ
27.1 Внаслідок падіння вантажів, зіткнення, перекидання
машин, спричинених:
27.1.1 Недостатньою стійкістю

4.1.2.127.1.2 Неконтрольованим завантаженням, перевантаженням,

4.2.1.4,4.3.3.перевищенням перекидного моменту

4.4.2 а)27.1.3 Неконтрольованою амплітудою руху

4.1.2.6 а), 4.2.1.327.1.4 Несподіваним або непередбаченим рухом вантажу

4.1.2.6 с)27.1.5 Невідповідними засобами та приладами для кріплення

4.1.2.6 с). 4.4.127.1.6 Зіткненням декількох машин

4.1.2.6 b)27.2 Внаслідок доступу людей до вантажонесівного

4.3.3устатковання
27.3 Внаслідок зійдення з рейок

4.1.2.2