ПЕРЕДМОВА

 1. BHECEHO Національним науково-дослідним інститутом дизайну Міністерства освіти і науки України та технічним комітетом стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)
 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 27 липня 2001 р, № 369
 3. Стандарт відповідає EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones from being reached by the upper limbs (Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en).

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 2. ПЕРЕКЛАД I НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук; Е. Федоренко

Цей державний стандарт ідентичний EN 294:1992 і видається з дозволу CEN


ЗМІСТ

Національній вступ IV

 1. Вступ IV
 2. Сфера застосування 1
 3. Нормативні посилання 1
 4. Визначення 2
  1. Захисна конструкція 2
  2. Безпечна відстань 2
 1. Значення безпечних відстаней 2
  1. Загальні положення 2
  2. Досягання вгорі 2
  3. Досягання над захисними конструкціями. 2
  4. Досягання навкруги 5
  5. Досягання крізь отвори 5
 1. Вплив додаткових захисних конструкцій на безпечні відстані 8

НАЦЮНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей державний стандарт України є ідентичним перекладом EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones from being reached by the upper limbs (Безпечність машин — Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками).

При перевиданні структура стандарту не змінювалась, і до нього не вносилися технічні відхилення.

Стандарт містить такі редакційні зміни:

 • у «Вступі» дано «Національну пояснювальну примітку» щодо скорочення EFTA;
 • у «Нормативних посиланнях» дано «Національне пояснення» щодо перекладу українською мовою назви стандарту;
 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей державний стандарт»;
 • Директиву 89/392/ЕЕС замінено на Директиву 98/37/ЕС;
 • структурні елементи державного стандарту «Обкладинку», «Титульну сторінку», «Передмову» та «Національний вступ» оформлено згідно з вимогами системи стандартизації України. «Національну примітку» та «Національне пояснення» виділено в тексті стандарту рамкою.

ВСТУП

Цей стандарт розроблено з метою гармонізації з вимогами, пропонованими Директивою щодо машин1

, і з відповідними правилами EFTA .

Згідно з EN 292-1 машина вважається безпечною, якщо вона може тривалий час виконувати свої функції, регулюватися, обслуговуватися, демонтуватися та утилізуватися, за умов застосування за призначенням, без травмування людей і загрози їхньому здоров'ю. Для досягнення цього потрібні:

 • конструктивне зниження ризику;
 • застосування заходів захисту;
 • інформація для користувача (сигнали, знаки, інструкції);
 • засоби індивідуального захисту;
 • заходи безпеки, вживані користувачем (безпечні робочі прийоми, організаційні заходи, що стосуються безпеки).

Засоби і заходи щодо досягнення безпеки повинні відповідати певному співвідношенню між користю від зниження ризику і втратою інших переваг в результаті вжитих заходів.

Це співвідношення повинне забезпечувати відповідний рівень безпеки для конкретного ризику.

Одним із методів усунення чи зниження ризиків, пов'язаних із роботою машини, є використання безпечних відстаней для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками.

Для визначення безпечних відстаней необхідно:

 • розглянути ситуації під час роботи машини, що спричиняють необхідність доставання до небезпечних зон;
 • зробити статистичний огляд антропометричних даних з урахуванням усіх можливих етнічних груп, що зустрічаються в європейських країнах;
 • врахувати біомеханічні чинники, такі як можливість стискання та розтягування частин тіла та межі повороту суглобів;
 • розглянути технічні і практичні аспекти.

Якщо ці аспекти набудуть подальшого розвитку внаслідок технічного прогресу, то положення, відображені в цьому стандарті, можуть бути вдосконалені.


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЄЗПЕЧНІСТЬ МАШИН

БЕЗПЕЧНІ ВІДСТАНІ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОСТІ ДОСЯГАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН РУКАМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН

БЕЗОПАСНЬІЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ДОТЯГИВАНИЯ

ДО ОПАСНЬІХ ЗОН РУКАМИ

SAFETY OF MACHINERY

SAFETY DISTANCES TO PREVENT DANGER ZONES

FROM BEING REACHED BY THE UPPER LIMBS

Чинний від 2002-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює значення безпечних відстаней для запобігання досяганню небезпечних зон руками для людей віком від трьох років і старше. Ці відстані застосовують тоді, коли тільки за їхньою допомогою може бути досягнуто належної безпеки.

Примітка. Ці безпечні відстані не можуть забезпечити достатнього захисту від деяких небезпек, наприклад, радіації і викидів шкідливих речовин. Якщо є такі небезпеки, то необхідно вжити додаткові заходи безпеки.

Безпечні відстані захищають тих осіб, що намагаються досягти небезпечних зон без додаткової допомоги та за умов, визначених для різних ситуацій.

Цей стандарт не поширюється на машини, для яких передбачені певні електротехнічні норми із спеціальними випробуваннями, наприклад, із застосуванням випробувального щупа.

У певних випадках є достатні підстави для відхилення від установлених безпечних відстаней. У таких випадках у стандартах повинно бути зазначено, яким чином можна досягти відповідного рівня безпеки,

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей державний стандарт містить вимоги з інших публікацій та посилання на ці публікації із зазначенням чи без зазначення року їхнього видання, Ці нормативні посилання наведені у відповідних місцях у тексті, нижче — посилання на джерело. У випадках посилань на публікації із зазначенням року їхнього видання наступні зміни чи наступні редакції цих публікацій чинні для цього стандарту тільки в тому разі, якщо вони введені в дію методом зміни чи методом підготовки нової редакції. У разі посилань на публікації без року видання чинним е останнє видання наведеної публікації.

EN 292-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті наведено такі визначення, які доповнюють ті, що наведені у EN 292-1:

  1. Захисна конструкція (protective structure) — фізична перешкода (наприклад, захисний пристрій або частина машини), що обмежує рух тіла та/чи його частини.
  2. Безпечна відстань (safety distance) — мінімальна відстань розміщення захисної конструкції від небезпечної зони.

4 ЗНАЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ВІДСТАНЕЙ

  1. Загальні положення
   1. Допущення

Безпечні відстані встановлені з урахуванням таких допущень:

 • Захисні конструкції та будь-які отвори в них зберігають свою форму і положення.
 • Безпечні відстані вимірюються від поверхні, що обмежує тіло чи відповідну частину тіла.
 • Людина може спробувати дістатися небезпечної зони, вводячи частину тіла крізь захисну конструкцію чи отвір.
 • Рівнем підлоги є площина, на якій людина звичайно стоїть, але це не обов'язково підлога, наприклад, такою площиною може бути робоча платформа.
 • Ніякі допоміжні засоби, наприклад, стільці чи драбини не використовують для зміни рівня підлоги.
 • Ніякі допоміжні засоби, наприклад, пруття чи інструменти не застосовують для збільшення природних меж досягання небезпечної зони руками.
   1. Оцінка ризику

Вибір відповідних безпечних відстаней для запобігання можливості досягання вгорі (див. 4.2) чи досягання над захисними конструкціями (див. 4.3) залежить від оцінки ризику (про оцінку ризику див. EN 292-1). Оцінка ризику повинна ґрунтуватися на ймовірності травмування, а оцінка ймовірної серйозності ризику визначається відповідним вибором згідно з даними цього стандарту.

ПРИКЛАД 1:

Якщо є малий ризик через небезпеку тертя чи стирання, слід застосовувати значення не менші, ніж наведені в таблиці 1 (див. 4.3.2.1).

ПРИКЛАД 2:

Якщо існує значний ризик через небезпеку намотування, слід користуватися таблицею 2 (див. 4.3.2.2).

  1. Досягання вгорі (див. рисунок 1)
   1. Якщо ризик, пов'язаний із небезпечною зоною малий, то висота розміщення небезпечної зони h повинна становити не менше ніж 2500 мм.
   2. Якщо ризик, пов'язаний із небезпечною зоною великий (див. 4,1.2), то:
 • або висота небезпечної зони h повинна становити не менше ніж 2700 мм,
 • або повинні вживатися інші заходи безпеки.
  1. Досягання над захисними конструкціями
   1. Умовні позначення

Використовують такі позначення (див. рисунок 2):

 1. висота небезпечної зони;
 2. висота захисної конструкції;

 1. відстань до небезпечної зони по горизонталі.

Рисунок 1 Рисунок 2


   1. Значення
    1. Якщо ризик, пов'язаний із небезпечною зоною, малий {див. 4.1.2), слід застосовувати значення не менші ніж наведені в таблиці 1.

He допускається інтерполяція значень таблиці 1 (див. 4.3.3), Якщо відомі значення a, b, c знаходяться між двома значеннями таблиці 1, то слід використовувати ті значення, що забезпечують більш високий рівень безпеки.

Таблиця 1

Розміри в міліметрах

Висота небезпечної

зони а

Висота захисної конструкції b

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2500

Відстань до небезпечної зони по горизонталі с

2500

_

2400

100

100

100

100

100

100

100

100

2200

600

600

500

500

400

350

250

2000

1100

900

700

600

500

350

1800

1100

1000

900

900

600

1600

1300

1000

900

900

500

1400

1300

1000

900

800

100

1200

1400

1000

900

500

1000

1400

1000

900

300

800

1300

900

600

600

1200

500

400

1200

300

200

1100

200

0

1100

200

Захисні конструкції, нижчі ніж 1000мм, відсутні, оскільки обмежують рухи тіла

Щодо небезпечних зон висотою понад 2500 мм, див. у 4.2.


    1. Якщо ризик, пов'язаний із небезпечною зоною, великий (див. 4.1.2), то:
 • слід використовувати значення таблиці 2
 • або повинні вживатися інші заходи безпеки.

He допускається інтерполяція значень таблиці 2 (див. 4.3.3). Якщо відомі значення a, b, c знаходяться між двома значеннями таблиці 2, то слід використовувати ті значення, що забезпечують більш високий рівень безпеки.

Таблиця 2

Розміри в міліметрах

Висота небезпечної

зони а

Висота захисної конструкції b

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2500


Відстань до небезпечної зони по горизонталі с

2700

_


2500

900

800

700

600

600

500

400

300

100


2400

1100

1000

900

800

700

600

400

300

100


2200

1300

1200

1000

900

800

600

400

3002000

1400

1300

1100

900

800

600

400
1800

1500

1400

1100

900

800

600

1600

1500

1400

1100

900

800

500

1400

1500

1400

1100

900

800


1200

1500

1400

1100

900

700


1000

1500

1400

1000

800800

1500

1300

900

600600

1400

1300

800
400

1400

1200

400
200

1200

900

0

1100

500

Захисні конструкції, нижчі ніж 1000мм, відсутні, оскільки обмежують рухи тіла

Щодо небезпечних зон висотою понад 2500 мм, див. у 4.2.

Захисні конструкції, нижчі ніж 1400 мм, не повинні використовуватися без додаткових заходів безпеки