1. моторовий дихальний апарат з повітроподавальним шлангом і капюшоном (powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood)

Неавтономний дихальний апарат, в який дихальне повітря подають від джерела повітря за допомогою моторової повітроподавальної системи [EN 269]

  1. фільтр попереднього очищання {prefilter)

Фільтр, призначений для вилучання і запобігання потраплянню грубих частинок до фільтра

  1. редуктор тиску (pressure reducer)

Пристрій, що знижує тиск

  1. чвертьмаска (quarter mask)

Лицева частина, яка щільно прилягає та закриває рот і ніс

  1. фактичний час захисної дії (rated working duration)

Використовуваний для класифікування час експлуатації апарата, визначений під час лабораторних випробовувань з об'ємною швидкістю потоку згідно з відповідним стандартом. Фактичний час захисної дії є ефективним часом захисної дії пристрою за реальних умов використання

  1. надлишковий клапан (relief valve)

Клапан для скидання надлишкового тиску

  1. засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД); захисний дихальний апарат (respiratory protective device (RPD))

Засіб індивідуального захисту, призначений для захисту дихальних шляхів користувача від вдихання повітря, яке може спричинити шкідливий вплив на здоров'я

  1. захисний дихальний апарат для евакуації (respiratory protective device for escape)

Див.: захисний дихальний апарат евакуаційного типу (3.37)

  1. ізолювальний автономний дихальний апарат (self-contained breathing apparatus)

Дихальний апарат, в якому джерело дихального газу переносить користувач

  1. автономний регенерувальний дихальний апарат, евакуаційний апарат з хімічно зв'язаним киснем (К02) (self-contained closed-circuit breathing apparatus; chemical oxygen (K02) escape apparatus)

ЗІЗОД, призначений тільки для евакуації. Принцип дії засновано на хімічному генеруванні кисню (К02) в замкненому дихальному контурі [EN 401]

  1. автономний регенерувальний дихальний апарат, евакуаційний апарат з хімічно зв'язаним киснем (NaCI03J (self-contained closed-circuit breathing apparatus; chemical oxygen (NaCI03) escape apparatus)

ЗІЗОД, призначений тільки для евакуації. Принцип дії засновано на хімічному генеруванні кисню (NaCI03) у замкненому дихальному контурі [EN 1061]

  1. автономний регенерувальний дихальний апарат, евакуаційний апарат зі стисненим киснем (setf-ccntained closed-circuit breathing apparatus; compressed oxygen escape apparatus)

3130Д, призначений тільки для евакуації. Принцип дії засновано на подаванні стисненого кис-ню в замкнений дихальний контур [EN 400]

  1. автономний регенерувальний кисневий дихальний апарат (self-contained closedcircuit oxygen breathing apparatus)

Автономний дихальний апарат, який вилучає монооксид вуглецю з видихнутого повітря, додає кисень або киснева-азотну суміш у вдихуване повітря і не залежить від навколишньої атмосфери [EN 145]

  1. автономний резервуарний дихальний апарат зі стисненим повітрям (self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus)

Автономний дихальний апарат (див. 3.104), який містить портативне джерело стисненого повітря і не залежить від навколишньої атмосфери. Видихнуте повітря надходить без рециркуляції до навколишньої атмосфери [EN 137]

  1. автономний резервуарний дихальний апарат зі стисненим повітрям з маскою або мундштуковим пристроєм для евакуації (self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape)

ЗІЗОД, призначений тільки для евакуації. Принцип дії засновано на подаванні повітря з балона зі стисненим повітрям до маски або мундштукового пристрою [EN 402]

  1. автономний резервуарний дихальний апарат зі стисненим повітрям І капюшоном для евакуації (self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with hood for escape)

ЗІЗОД, призначений тільки для евакуації. Принцип дії засновано на подаванні повітря з балона зі стисненим повітрям до капюшона [EN 1146]

  1. сепаратор (separator)

Пристрій для вилучання рідин зі стисненого повітря

  1. одноразове використання (single use)

Термін означає, що ЗІЗОД або фільтр не розрахований до подальшого застосовування після першого використання

  1. дим (smoke)

Загальний термін, який означає аерозоль, одержаний у разі неповного згоряння органічних речовин

  1. протидимовий капюшон (smoke hood)

ЗІЗОД, призначений тільки для рятування. Принцип дії засновано на надходженні навколишнього повітря через фільтр до капюшона [EN 403]

  1. спіральний шланг (spiral coiled tube)

Шланг, виготовлений так, щоб у ненавантаженому стані скручуватися в бухту спіральної форми

  1. загальний коефіцієнт проникності (total inward leakage)

Коефіцієнт підсмоктування навколишньої атмосфери в лицеву частину з усіх джерел, враховуючи фільтр або апарат, заміряний у лабораторних умовах з визначеною випробовувальною атмосферою. Розраховують у відсотковому співвідношенні до загального вдихуваного повітря

  1. трубка (tube)

Пустотілий трубопровід для проходження повітря під тиском, що перевищує атмосферний

  1. нагнітальний фільтрувальний пристрій (turbo filtering device)

Див.: повітронагнітальний або моторовий фільтрувальний пристрій {3.94 і 3.95)

  1. фільтрувальна півмаска з клапанами (vaived filtering half mask)

Фільтрувальна півмаска, укомплектована видихальними і вдихальними клапанами [prEN 405]

  1. пара (vapour)

Газоподібна фаза речовини, яка за температури 20 °С І абсолютного тиску 1 бар перебуває в рідкому або твердому стані

  1. оглядове скло; окуляр; ілюмінатор (visor)

Частина лицевої частини, яка принаймні відповідає вимогам відповідних стандартів щодо поля зору і додатково може забезпечувати захист очей

  1. попереджувальний пристрій (warning device)

Пристрій для інформування користувача про те, що ЗІЗОД невдовзі припинить або вже припинив роботу за визначених умов

  1. аерозоль на водній основі (water based aerosol)

Аерозолі, отримані з розчинів і (або) суспензій твердих частинок у воді, причому властивості забруднювальної речовини стосуються твердих частинок.

 1. ПІКТОГРАМИ

4.1 Дивись інформацію, надану виробником

4.2 Кінець строку придатності


4.3 Температурний діапазон зберігання4.4 Максимальна вологість зберігання


АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ВІДПОВІДНИКІВ

aerosol 3.1

air supply hose 3.2

ambient atmosphere 3.3

assisted 3.4

blouse 3.5

body harness 3.6

breakthrough concentration 3.7

breakthrough time 3.8

breathable air 3.9

breathable gas 3.10

breathing apparatus 3.11

breathing apparatus for use in abrasive blasting operations 3.12

breathing bag 3.13

breathing hose {low pressure} 3.14

breathing resistance 3.15

breath-responsive 3.16

checking device 3.17

chemical oxygen (K02) escape apparatus 3.18

chemical oxygen (NaCI03) escape apparatus 3.19

clogging 3.20

combined filter 3.21

compressed air escape apparatus 3.22

compressed air escape apparatus with hood 3.23

compressed air filter 3.24

compressed air line breathing apparatus 3.25

compressed air supply tube 3.26

contaminant 3.27

continuous flow valve 3.28

dead space 3.29

demand type 3.30

demand type with positive pressure 3.31

demand type without positive pressure 3.32

demand valve 3.33

dew point 3.34

downstream valve 3.35

dust 3.36

escape-type respiratory protective device 3.37

exhalation valve 3.38

exhaled air 3.39

exposed parts 3.40

face blank 3.41

facepiece 3.42

facepiece incorporating head protection 3.43

face seal leakage 3.44

filter 3.45

filter housing 3.46

filtering device 3.47

filtering devices with hood for self-rescue from fire (filtering smoke hood) 3.48

filtering facepiece 3.49

filtering half mask 3.50

filter self rescuer 3.51

fresh air hose breathing apparatus 3.52

fresh air supply hose 3.53

full face mask 3.54

fume 3.55

gas filter 3.56

hair net 3.57

half mask 3.58

half mask without inhalation valves 3.59

head harness 3.60

head net 3.61

heavy duty construction 3.62

helmet 3.63

high pressure 3.64

hood 3.65

hose 3.66

inhalation valve 3.67

inhaled air 3.68

interactive flow 3.69

inward leakage 3.70

light duty construction 3.71

low boiling organic compound 3.72

low pressure 3.73

lung governed demand valve 3.74

manufacturer's design duration 3.75

manufacturer's minimum design condition 3.76

manufacturer's minimum design flow rate 3.77

mask 3.78

medium pressure 3.79

medium pressure connecting tube 3.80

minute volume 3.81

mist 3.82

mounting flanges 3.83

mouthpiece assembly 3.84

multiple filters 3.85

multi-type gas-filter 3.86

nominal working duration 3.87

overflow valve 3.88

oxygen deficient air 3.89

oxygen enriched air 3.90

particle 3.91

particle filter 3.92

pendulum-type respiratory protective device 3.93

power assisted filtering device 3.94

powered filtering device 3.95

powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood 3.96

prefiiter 3.97

pressure reducer 3.98

quarter mask 3.99

rated working duration 3.100

relief valve 3.101

respiratory protective device (RPD) 3.102

respiratory protective device for escape 3.103

self-contained breathing apparatus 3.104

self-contained closed-circuit breathing apparatus; chemicaloxygen (K02) 3.105

escape apparatus self-contained closed-circuit breathing apparatus; chemicaloxygen (NACI03) 3.106

escape apparatusself-contained closed-circuit breathing apparatus; compressed oxygen escape apparatus 3.107

self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus 3.108

self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus 3.109

self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask 3.110

or mouthpiece assembly for escape self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with hood for escape 3.111

separator 3.112

single use 3.113

smoke 3.114

smoke hood 3.115

spiral coiled tube 3.776

total inward leakage 3.117

tube 3.118

turbo filtering device 3.119

valved filtering half mask 3.120

vapour 3.121

visor 3.122

warning device 3.123

water based aerosol 3.124


ДОДАТОК ZA (довідковий)

ПУНКТИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ, ЩО МІСТЯТЬ ПОСИЛАННЯ НА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЧИ ІНШІ ПОЛОЖЕНИЯ ДИРЕКТИВ ЄС

Цей стандарт підготовлений CEN за завданням Європейської комісії і Європейської асоціації вільної торгівлі і підтримує загальні вимоги Директиви ЄС 89/686/ЕЕС.

ЗАСТОРОҐА! Інші вимоги та інші Директиви ЄС можуть бути застосовані до продуктів, які охоплює сфера застосування цього стандарту.

Пункти цього стандарту, що підтримують вимоги Директиви 89/686/ЕЕС, додаток II:

Директива ЄС 89/686/ЕЕС, додаток II

Пункти цього стандарту

1.1.2.2

3

1.2.1

4

1.2.1.1

4

1.3.2

4

1.4

3,4

2.4

3.4

2.6

3

2.6

3,4

2.12

4

3.10.1

3,4

Відповідність розділам цього стандарту забезпечує відповідність загальним вимогам Директиви і правилам EFTA".

ДОДАТОК НА (довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

автономний регенерувальний дихальний апарат, евакуаційний апарат 3.107

зі стисненим киснем

автономний регенерувальний дихальний апарат, евакуаційний апарат 3.105

з хімічно зв'язаним киснем (К02)

автономний регенерувальний дихальний апарат, евакуаційний апарат 3.106

з хімічно зв'язаним киснем {NaCIOa)

автономний регенерувальний кисневий дихальний апарат 3.108

автономний резервуарний дихальний апарат зі стисненим повітрям 3.109

автономний резервуарний дихальний апарат зі стисненим повітрям 3.110

з маскою або мундштуковим пристроєм для евакуації

автономний резервуарний дихальний апарат зі стисненим повітрям 3.111

і капюшоном для евакуації

аерозоль

3.1


аерозоль на водній основі

3.124

багатотипний протигазовий фільтр

3.86

блуза

3.5

вдихнете повітря

3.68

вдихувальний клапан

3.67

вивихнуте повітря

3.39

видихувальний клапан

3.38

вентиль постійного потоку

3.28

визначена виробником мінімальна об'ємна витрата

3.77

визначений виробником час захисної дії

3.75

визначені виробником мінімальні робочі параметри

3.76

високий тиск

3.64

відкриті частини

3.40

дим

3.114

дихальне повітря

3.9

дихальний апарат для абразивоструминних робіт

3.12

дихальний апарат з лінією стисненого повітря

3.25

дихальний апарат з маятниковою схемою дихання

3.93

дихальний апарат з повітроподавальним шлангом

3.52

дихальний газ

3.10

дихальний мішок

3.13

дихальний шланг (низького тиску)

3.14

дозувальний клапан

3.74

ДСТУ EN 132:2004


дрібнодисперсний твердий аерозоль

3.55

евакуаційний апарат зі стисненим повітрям

3.22

евакуаційний апарат зі стисненим повітрям і капюшоном

3.23

евакуаційний апарат з хімічно зв'язаним киснем (К02)

3.18

евакуаційний апарат з хімічно зв'язаним киснем (NaCI03)

3.19

э легеневим автоматом

3.30

з легеневим автоматом без позитивного тиску

3.32

з легеневим автоматом і позитивним тиском

3.31

забруднювальна речовина

3.27

загальний коефіцієнт проникності

3.117

засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД)

3.102

захисний дихальний апарат

3.102

захисний дихальний апарат для евакуації

3.103

захисний дихальний апарат евакуаційного типу

3.37

збагачеие киснем повітря

3.90

з'єднувальна трубка середнього тиску

3.80

зовнішні часткни

3.40

ізолювальний автономний дихальний апарат

3.104

ізолювальний дихальний апарат

3.11

ілюмінатор

3.122

інтерактивний потік

3.69

капюшон

3.65

каска

3.63

коефіцієнт підсмоктування

3.70

коефіцієнт підсмоктування через смуту обтюрації

3.44

коефіцієнт підсмоктування через смугу прилягання

3.44

контрольний пристрій

3.17

корпус лицевої частини

3.41

корпус підвісної системи

3.6

корпус фільтра

3.46

легенева вентиляція

3.81

легеневий автомат

3.33

лицева частина

3.42

лицева частина з засобом захисту голови

3.43

маска

3.54

маска

3.78

монтажні фланці

3.83

моторовий дихальний апарат з повітроподавальним шлангом і капюшоном

3.96

моторовий повітронагнітальний фільтрувальний пристрій

3.94

моторовий фільтрувальний пристрій

3.95

мундштуковий пристрій

3.84

навколишня атмосфера

3.3

нагнітальний

3.4

нагнітальний фільтрувальний пристрій

3.119

наголів'я

3.60

наголовна сітка

3.61

наголовний гарнітур

3.60

надлишковий клапан

3.88

надлишковий клапан

3.101

низький тиск

3.73

номінальний час захисної дії

3.87

оглядове скло

3.122

одноразове використання

3.113

окуляр

3.122

опір диханню

3.15

органічна сполука з низькою температурою кипіння

3.72

пара

3.121

пил

3.36

пиломісткість

3.20

півмаска

3.58

півмаска без вдихувальних клапанів

3.59

повітронагнітальний

3.4

повітроподавальний шланг

3.2

повітря з нестачею кисню

3.89

подавальна трубка стисненого повітря

3.26

подавальний шланг свіжого повітря

3.53

полегшена конструкція

3.71

попереджувальний пристрій

3.123

посилена конструкція

3.62

проскокова концентрація

3.7

протиаерозольний фільтр

3.92

протигазовий фільтр

3.56

протидимовий капюшон

3.115

протипиловий фільтр

3.92

реагування на потребу у повітрі

3.16

редуктор тиску

3.98

сепаратор

3.112

середній тиск

3.79

сітка для волосся

3.57

скидальний клапан

3.35

складені фільтри

3.85

скомбінований фільтр

3.21

спіральний шланг

3.116

точка роси

3.34

трубка

3.118

туман

3.82

фактичний час захисної дії

3.100

фільтр

3.45

фільтр очищання стисненого повітря

3.24

фільтр попереднього очищення

3.97

фільтр-саморятівник

3.51

фільтрувальна лицева частина

3.49

фільтрувальна півмаска

3.50

фільтрувальна півмаска э клапанами

3.120

фільтрувальний пристрій

3.47

фільтрувальний пристрій з капюшоном для саморятування від пожежі

3.48

фільтрувальний протидимовий капюшон

3.48

час захисної дії

3.8

частинка

3.91

чвертъмаска

3.99

шкідливий простір

3.29

шланг

3.66

шолом

3.63