2.2.10 Монтаж повинен відбуватися з дотриманням таких вимог:

а) пристрій для натягання троса повинен кріпитися до будівельних конструкцій;

б) натягання троса повинно регулюватися з допомогою муфти натягання;

в) зусилля натягу повинно забезпечувати відсутність провисання троса і повинно бути не більше 510 Н (51 кгс);

г) кінці ділянок троса повинні бути надійно закріплені у втулках легкоплавких замків;

д) кінці кожної вітки тросової системи повинні бути надійно прикріплені до важеля спонукального клапана і пристрою натягу троса;

е) на ділянках, де можливе механічне ушкодження, трос повинен бути прокладений в трубах діаметром не менше 40 мм. Труби повинні бути закріплені на будівельних конструкціях;

ж) в місцях зміни напрямку троса необхідно встановлювати ролики для забезпечення вільного сковзання троса; найбільший кут зміни напрямку троса не повинен перевищувати 90 град.;

з) встановлення роликів натягу троса повинно відбуватися таким чином, щоб трос не торкався обладнання і будівельних конструкцій, на осі роликів обов'язкове змащування;

і) при прогоні троса більше 9 м повинні передбачатися проміжні ролики;

к) відстань між роликом і точкою кріплення троса повинна бути не більше 6 м.

Монтаж і випробування трубопровідної арматури і обладнання

2.2.11Трубопровіднаарматура,щоприймаєтьсяумонтаж, перевіряється на наявність маркірування умовного або робочого тиску і розпізнавального забарвлення, відповідного її призначенню і матеріалу, а також документів заводів-виготовлювачів, що підтверджують її поставку випробуваною на міцність і герметичність.

2.2.12 Трубопровідна арматура при монтажі розбиранню та ревізії не підлягає. Не допускається розбирання обладнання, що надійшло запломбованим із заводу-виготовлювача.

2.2.13 При монтажі арматури необхідно перевірити вірність підбору фланців і прокладок.

Кріплення арматури і вузлів повинно виконуватись стандартними кріпильними деталями.

2.2.14 Вузли керування установок водяного і пінного пожежегасіння повинні поставлятися в монтажну зону повністю зібраними і укомплектованими.

2.2.15 Монтаж, випробування насосів і компресорів належить виконувати у відповідності з вимогами "Инструкции по монтажу компрессоров и насосов" ВСН 394-78 Мінмонтажспецбуд СРСР.

2.2.16 Імпульсний пристрій (автоматичний водоживильник) установок водяного і пінного пожежегасіння повинен відповідати вимогам технічної документації на нього.

2.2.17 Перед початком монтажу необхідно перевірити готовність фундаментів для встановлення імпульсного пристрою.

2.2.18 Встановлений імпульсний пристрій повинен бути підданий візуальному контролю з метою виявлення тріщин, здуттів стінок та інших дефектів. Він повинен бути міцно закріплений на фундаментах або рамах.

2.2.19 Відхилення фактичної висотної позначки встановленого імпульсного пристрою і зміщення його осі в плані від проектних повинне бути не більше 10 мм.

2.2.20 При тимчасовому припиненні робіт, а також під час монтажу необхідно прийняти міри, що виключають попадання сторонніх предметів в імпульсний пристрій.

2.21 Ємкості, які експлуатуються під тиском, повинні бути зареєстровані і випробувані у відповідності з вимогами "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

2.2.22 На встановлений імпульсний пристрій повинні бути нанесені фарбою на видному місці на спеціальній табличці розміром200х150 мм такі дані:

- обліковий номер;

- дозволений тиск;

- дата (місяць і рік) наступного внутрішнього огляду і гідравлічного випробування та інші дані згідно з "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

2.2.23 Балони установок газового і порошкового пожежегасіння перед монтажем повинні бути перевірені і оглянуті згідно з вимогами "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"

Не допускається приймати в монтаж балони з строком огляду, що минув.

2.2.24 Заряджати установки порошкового пожежегасіння належить тільки ВП, марка якого вказана в паспорт і установки. Забороняється заряджати установки ВП, термін зберігання якого закінчився.

Монтаж електрообладнання і електропроводок

2.2.25 Монтаж електрообладнання (щити, пульти і т.ін.) слід виконувати згідно з вимогами ПУЕ, СНіП 3.05.06-85.

2.2.26 Монтаж зовнішніх електропроводок, прихованих та відкритих електропроводок всередині приміщення, прокладання захищених проводів і кабелів, плоских проводів, проводів в каналах будівельних конструкцій, на лотках, в коробах, на тросах, в сталевих трубах, кабельних ліній у траншеях, землі, кабельних спорудах, на естакадах, електропроводок у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, а також проведення робіт з випробування електропроводок слід виконувати згідно з вимогами ПУЕ, СНіП 3.05.06-85, СНіП 3.05.07-85 і цих норм.

2.3Монтаж і випробування автоматичних установок пожежної сигналізації

Монтаж сповіщувачів

2.3.1 Встановлення сповіщувачів пожежної сигналізації повинен не проводитися в місцях, визначених проектом (актом обстеження) з урахуванням технічних характеристик сповіщувачів, а також архітектурних особливостей, взаємного розміщення елементів будівельних конструкцій, конфігурації захищуваних приміщень.

2.3.2 Перед монтажем повинен відбуватися вибірковий вхідний контроль пожежних сповіщувачів.

2.3.3 Сповіщувачі повинні встановлюватися в зоні найбільш можливого займання або в місцях можливого накопичування теплого повітря.

2.3.4 В залежності від призначення оптико-електронні сповіщувачі повинні встановлюватися:

а) поблизу уразливих місць або над ними;

б) над місцями з підвищеною пожеженебезпечністю або під стелею.

При встановленні оптико-електронних сповіщувачів повинні бути забезпечені умови, що виключають попадання на оптичну систему прямих сонячних променів або променів від інших світлових джерел. Простір поміж випромінювачем і приймачем повинен бути вільним від сторонніх предметів.

2.3.5 Розміщення блоків ультразвукових сповіщувачів належить виконувати в місцях, віддалених від вентиляційних пристроїв, батарей центрального опалення, нагрівальних приладів та інших джерел руху повітря, а також звукових перешкод, допустимий рівень яких вказаний в експлуатаційній документації.

2.3.6 Кріплення сповіщувачів пожежної сигналізації повинно відбуватися з допомогою скоб або кронштейнів, або безпосередньо на негорючій основі, за винятком будівель V ступені вогнестійкості.

2.3.7 Під час монтажу кнопочних пожежних сповіщувачів ручної дії їх кріплення повинне проводитися на висоті, зручній для обслуговування, -1,5м від рівня підлоги, в місцях достатньо освітлених і де забезпечений вільний доступ до сповіщувача.

Монтаж приймально-контрольних приладів і оповіщувачів

2.3.8 Установка одно шлейфних приймально-контрольних приладів повинна проводитися на висоті, що вказана в 1.6.17.

Встановлення приладів в місцях, доступних для сторонніх осіб (торговельні зали магазинів і т.ін.), повинне проводитися у металевих шафах, що замикаються, і конструкція яких не впливає на працездатність приладу, з кріпленням їх на висоті, зручній для обслуговування.

Якщо за вимогами пожежної безпеки забороняється встановлювати приймально-контрольні прилади безпосередньо в приміщенні, що обладнане засобами сигналізації, то апаратура встановлюється зовні приміщення в металевих шафах або ящиках, що замикаються, заблокованих на відкривання і встановлених на висоті, зручній для обслуговування.

2.3.9 Встановлення багатошлейфних приймально-контрольних приладів і сигнально-пускових пристроїв повинне проводитися в спеціально виділених приміщеннях на столі, стіні або конструкції на висоті не менше 1,5 м від рівня підлоги.

2.3.10 Світлові оповіщувачі повинні встановлюватися в місцях, зручних для візуального контролю.

Звукові оповіщувачі повинні встановлюватися на зовнішніх фасадах на висоті не менше 2,5 м від рівня землі.

За наявності на об'єкті декількох приймально-контрольних приладів світловий оповіщувач підключається до кожного приладу, а звуковий оповіщувач допускається робити загальним.

2.3.11 Не допускається встановлення більше трьох однотипних одношлейфних приладів для захисту одного об'єкта.

2.3.12 Не допускається встановлення приладів:

- в спалимих шафах;

- на відстані менше 1 м від опалювальних систем;

- в приміщеннях запилених та особливо вологих, а також таких, що містять пари кислот і агресивні гази.

Монтаж електричних проводок

2.3.13 Монтажелектричнихпроводокустановокпожежної сигналізації (шлейфи, сполучні лінії, лінії електроживлення) повинен проводитися у відповідності з проектно-кошторисною документацією, а також у відповідності з вимогами нормативної документації: ПУЕ, СНіП 3.05.06-85, СНіП 3.05.07-85, НД з будівництва лінійних споруд міських телефонних мереж та цих норм.

2.3.14 Монтаж повітряних ліній допускається при встановленні абонентських захисних пристроїв(АЗП) як на об'єкті, обладнаним сигналізацією, так і в місці встановлення приймально-контрольного приладу, і повинен проводитися у відповідності з вимогами "Инструкции по монтажу сооружений устройства связи, радиовещания й телевидения" ВСН 600-81 (Мінзв'язку СРСР).

2.3.15 При відкритому прокладанні електропроводок безпосередньо по поверхні стін та стельових перекриттях кріплення їх повинно проводитися таким чином:

а) проводів і кабелів - за допомогою скоб, закріпів або приклеюванням;

б) проводів з роздільною основою - за допомогою скоб, закріпів, приклеюванням або цвяхами.

При кріпленні електропроводок за допомогою металевих скоб або закріпів між ними і незахищеним проводом або кабелем слід прокладати прокладку із ізоляційного матеріалу.

При кріпленні електропроводок цвяхами діаметр головки цвяха повинен бути менше відстані між жилами проводів.

При прокладанні проводів з роздільною основою по горючим поверхням між ними і проводом повинен бути прокладений листовий азбест завтовшки не менше 3 мм.

2.3.16 З'єднання і відгалуження проводів і кабелів повинне проводитися в з'єднувальних або розподільних коробках способом паяння або за допомогою гвинтів.

2.3.17 Прокладання незахищених проводів і кабелів через приміщення, що не підлягають захисту, повинне проводитися прихованим способом або в металевих тонкостінних трубах.

При прокладанні прихованим способом проводи і кабелі сигналізації повинні бути прокладені в окремій штрабі.

2.3.18 Прокладання проводів і кабелів по стінах всередині захищуваних приміщень повинне проводитися на відстані не менше 0,1 м від стелі і, як правило, на висоті не менше 2,2 м від підлоги.

При прокладанні проводів і кабелів на висоті менше2,2мвід підлоги повинен бути передбачений їх захист від механічних пошкоджень.

2.4 Налагодження установок пожежної автоматики

2.4.1 Пусконалагоджувальні роботи установок пожежегасіння і пожежної сигналізації проводяться монтажно-налагоджувальною організацією і повинні забезпечувати надійне безперебійне виконання установками заданих функцій.

2.4.2 Початок і закінчення пусконалагоджувальних робіт встановлюється в кожному конкретному випадку з урахуванням вимог "Правил пожежної безпеки в Україні" монтажно-налагоджувальною організацією і замовником в договорі на виконання робіт.

2.4.3 Перед початком пусконалагоджувальних робіт замовник повинен забезпечити наявність джерел електроживлення.

2.4.4 Виконання пусконалагоджувальних робіт проводиться затри етапи:

а) виконання підготовчих робіт:

б) індивідуальні випробування;

в) комплексне налагодження установок.

2.4.5 В обсяг підготовчих робіт входять:

- обладнання робочих місць наладчиків необхідним інвентарем та допоміжними технічними засобами;

- вивчення експлуатаційних документів на складові частини установок;

- перед налагоджувальна перевірка приладів і обладнання установок.

2.4.6 На етапі індивідуальних випробувань проводяться роботи по настроюванню, регулюванню і юстируванню складових частин установок в тому числі:

електроприводів насосів, компресорів, засувок; вводів автоматичного резерву;

сигналізаторів підвищення або зниження тиску; сигналізаторів рівня; щитів, пристроїв дистанційного пуску;пультів і ящиків сигналізації;

приладів зовнішньої звукової і світлової сигналізації про пожежу, включення та відключення автоматики, подачі вогнегасної речовини, відключення вентиляції, технологічного обладнання і т.ін.

Індивідуальні випробування виконуються під час проведення монтажних робіт.

2.4.7 На етапі комплексного налагоджування здійснюється регулювання і настроювання взаємозв’язку і взаємодії усієї установки, визначається готовність установки до експлуатації. Комплексні випробування виконуються після закінчення монтажних робіт.

2.4.8 Пусконалагоджувальні роботи вважаються закінченими, якщо установка працює стабільно і не видає хибних сигналів.

2.5 Вимоги техніки безпеки

2.5.1 При виконанні робіт по монтажу установок пожежної автоматики слід керуватися вимогами СНіП ІІІ-4-80, в тому числі розділів:

- "Електромонтажні роботи";

- "Електрозварювальні і газополуменеві роботи";

- "Вантажно-розвантажувальні роботи";

- "Експлуатація технологічної оснастки та інструменту";

- "Монтажні роботи";

- "Випробування обладнання".

При виконанні електромонтажних робіт необхідно також виконувати вимоги ПУЕ, СНіП 3.05.06-85.

2.5.2 При роботі з будівельно-монтажним пістолетом ПЦ-52-1 необхідно виконувати вимоги РТМУ-36-31-94 "Інструкції по застосуванню порохових інструментів при виконанні монтажних і спеціальних будівельних робіт".

2.5.3 При роботі з електроінструментом необхідно виконувати вимоги ГОСТ 12.2.007.0-75*.

2.5.4 При роботі з клеями необхідно виконувати вимоги ГОСТ 12.1.007-76*.

2.5.5 При монтажі димових радіоізотопних сповіщувачів необхідно виконувати вимоги "Санитарных правил устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов1946-78''.

2.6 Прийняття в експлуатацію установок пожежної автоматики

2.6.1 При прийнятті в експлуатацію установок пожежегасіння і пожежної сигналізації наказом керівника підприємства або організації-замовника призначається робоча комісія. Порядок і тривалість роботи робочої комісії визначається замовником у відповідності з вимогами ДБН А.З.І-3-94.