D.2.2 Параметри навколишнього середовища

Параметри навколишнього середовища варто вимірювати відповідно до ISO 7726,

Робочу температуру (PMV-PPD-індекс), асиметрію випромінюваних температур і вологість вимірюють на рівні живота, зазвичай це 0,6 м над підлогою для людини, що сидить, і 1,1 м — для тієї, що стоїть. Для оцінювання протягів і різниці температур повітря по вертикалі, вимірюють температуру повітря, середню швидкість повітря і турбулентність на рівні голови і щиколоток, що зазвичай становить 1,1 м і 0,1 м над підлогою для людини, що сидить, і 1,7 м і 0,1 м — для тієї, що стоїть.

БІБЛЮГРАФІЯ

 1. СІЕ Publication 29.2-1986 Guide on interior lighting
 2. IEC 60050 (845):1987 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 845; Lighting
 3. IEC 60651:1979 Sound level meters
 4. IEC 60804:1985 Integrating-averaging sound level meters
 5. ISO 2017:1992 Vibration and shock — Isolators — Procedure for specifying characteristics
 6. ISO 2041:1990 Vibration and shock — Vocabulary
 7. ISO 4871:1996 Acoustics— Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment
 8. ISO 7726:1998 Ergonomics of the thermal environment — Instruments for measuring physical quantities
 9. ISO 7779:1988 Acoustics — Measurement of airborne noise emitted by computer and business equipment

 1. ISO 8996:1990 Ergonomics — Determination of metabolic heat production
 2. ISO 9241-1:1997 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 1: General introduction
 3. ISO 9241-2:1992 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 2: Guidance on task requirements
 4. ISO 9241-5:1998 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 5: Workstation layout and postural requirements
 5. ISO 9296:1988 Acoustics — Declared noise emission values of computer and business equipment
 6. ISO 9920:1995 Ergonomics of the thermal environment — Estimation of the thermal insulation and evaporative resistance of a clothing ensemble
 7. ISO 9921-1:1996 Ergonomic assessment of speech communication — Part 1: Speech interference level and communication distance for persons with normal hearing capacity in direct communication (SIL method)
 8. ISO 10846-1:1997 Acoustics and vibration — Laboratory measurement of vibro-acousttc transfer properties of resilient elements — Part 1: Principles and guidelines
 9. ISO 10846-2:1997 Acoustics and vibration — Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements — Part2: Dynamic stiffness of elastic supports for translatory directions — Direct method
 10. ISO 11690-2:1996 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery — Part 2: Noise control measures
 11. EN 1299 Mechanische Schwingungen und Stoesse (corected version April 1999)

НАЦЮНАЛЬНЕ ПОЯСНЕНИЯ

 1. Публікація СІЕ 29.2-1986 Настановчі принципа внутрішнього освітлення
 2. (ЕС 60050 (845):1987 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 845, Освітлення
 3. IEC 60651:1979 Прилади з вимірювання рівня звуку
 4. IEC 60804:1985 Прилади з підсумовування середнього рівня звуку
 5. ISO 2017:1992 Вібрація і поштовхи. Амортизатори. Процедура визначання характеристик
 6. ISO 2041:1990 Вібрація і поштовхи. Словник
 7. ISO 4871:1996 Акустика. Визначання і перевіряння значень шуму, створюваного машинами й устаткуванням
 8. ISO 7726:1998 Ергономіка теплового середовища. інструменти для вимірювання фізичної кількості
 9. ISO 7779:1988 Акустика. Вимірювання шуму, створюваного комп'ютерним і діловим устаткуванням
 10. ISO 8996:1990 Ергономіка. Визначання виділення метаболічного тепла
 11. ISO 9241-1:1997 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 1, Загальне введення (стандарт у процесі державної реєстрації)
 12. ISO 9241-2:1992 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 2. Настанови щодо встановлення вимог до завдань
 13. ISO 9241-5:1998 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози
 14. ISO 9296:1988 Акустика. Визначання значень шуму, створюваного комп'ютерним і діло-вим устаткуванням
 15. ISO 9920:1995 Ергономіка теплового середовища. Розраховування теплової Ізоляції та опору паротворенню одягу
 16. ISO 9921-1:1996 Ергономічне оцінювання мовного зв'язку. Частина 1. Рівень мовних перешкоджань і відстань зв'язку в прямому напрямку для людей з нормальною здатністю слуху (метод SIL)
 17. ISO 10846-1:1997 Акустика i вібрація. Лабораторні вимірювання властивостей вібро-акустичного передавання пружних елементів. Частина 1. Основні принципи та настанови
 18. ISO 10846-2:1997 Акустика і вібрація. Лабораторні вимірювання властивостей вібро-акустичного передавання пружних елементів. Частина 2. Динамічна твердість пружних опор для поступального напрямку. Прямий метод
 19. ISO 11690-2:1996 Акустика. Рекомендований порядок проектування низькошумових робочих місць, що містять машини. Частина 2. Контрольне вимірювання шуму
 20. EN 1299 Механічні коливання та удари (виправлено в квітні 1999 року).

 1. Сakir A., £akir G. (1988) Robustness of Perceptibility of Electronic Displays under Unfavourable Environmental Conditions. In: Designing for a Better World, 10th IEA International Congress, Proceedings, Sydney
 2. Lazarus H. Prediction of verbal communication in noise — Part 1: A review. Applied Acoustics 19 (1986), pp. 439 — 464
 3. Lazarus H. Prediction of verbal communication in noise — Part 2: Development of generalized SIL curves and the quality ot communication. Applied Acoustics 20 (1987), pp. 245 — 261
 4. Wilkins A.J., Nimmo-Smith M.I., Slater A., Bedocs L. Fluorescent lighting, headaches and eyestrain. Proceedings of CIBSE National Lighting Conference, Cambridge (UK), 1988, S, pp. 188 — 196
 5. VDI 2062-1 Schwingungsisolierung: Begriffe und Methode
 6. VDI 2062-2 Schwingungsisolierung — Isolierelemente
 7. VDI 3729-1 Emissionskennwerte technischer Schallquellen; GerSte der Buro- und Information-stechnik; Rahmenrichtlinie
 8. VDI 3729-6 Emissionskennwerte technischer Schallquellen; Gerate der Buro- und Information-stechnik; Arbeitspiatzcomputer
 9. VDt 3831 Schutzmafinahmen gegen die Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen — Allgemeine SchutzmalSnahrnen, Beispiele.