ДОДАТОК A
(довідковий)

ФОРМА ЗВІТУ ПРО ВИПРОБОВУВАННЯ ВИРУБНИХ НОЖИЦЬ ТА НОЖИЦЬ

Випробовування виконано відповідно до ISO 8662-1 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 1. Загальні положення і ISO 8662-10 Інструменти ручні переносні приводні. Вимірювання вібрації на рукоятці. Частина 10. Вирубні ножиці та ножиці.

Загальні положення

Випробувано:


Звіт складено:
Дата:Приводний інструмент, що його випробовують

Тип:


Виробник:


Модель №:


Серійний номер:


Маса, кг:


Швидкість різання:Навантаження

Опис навантаження, тобто товщина використовуваного металевого листа і характеристики матеріалу. Схема кріплення металевого листа.

Режим роботи


Повітряний тиск, МПа:


Гідравлічний тиск, МПа:Частота ударів, Гц:


Вимірювальний період кожного випробовувального


Проходу ,с
Вимірювальне устаткування

Акселерометр – виробник, тип:Акселерометр – маса,г:Механічний фільтр – виробник ,тип:Механічний фільтр – маса,г:Підсилювач – виробник, тип:Аналізатор – виробник, тип:Запису вальний пристрій – виробник ,тип:


Кріплення віброперетворювача I механічного фільтра

Опис методу кріплення віброперетворювача і механічного фільтра, якщо вони наявні,


Обробляння сигналів

Повідомлення про тип інтегрування сигналу в спектральному аналізаторі та про метод визначання зваженого віброприскорення.


Додаткові описи

Повідомлення про записувальний пристрій, якщо його використовують; поправкові коефіцієнти для центральних частот октавних смуг або третинооктавних смуг.

Опис будь-яких інших подробиць щодо вимірювання, якщо це необхідно.


Результати

Результати повинні бути представлені зваженими значеннями відповідно до таких таблиць:

Індивідуальні зважені (с.к.з) віброприскорення. Оператор A

Значення вимірюють у м/сВипробовувальний прохід

Зважене значення


1

2

3

4

5


Середнє арифметичне значення:


Коефіцієнт варіації:
Індивідуальні зважені (с.к.з) віброприскорення. Оператор В

Значення вимірюють у м/с2


Випробовувальний прохід

Зважене значення


1

2


3

4

5


Середнє арифметичне значення:


Коефіцієнт варіації:Індивідуальні зважені (с.к.з) віброприскорения. Оператор С

Значення вимірюють у м/с2


Випробовувальний прохід

Зважене значення


1

2

3

4

5


Середнє арифметичне значення:


Коефіцієнт варіації:

Результат: загальне середнє арифметичне значення трьох операторів: _______________м/с2.


УКНД 13.160; 25.140.10


Ключові слова: інструменти, ручні інструменти, приводні інструменти, переносне устаткування, ножиці, вирубні ножиці, вібрація, випробовування, випробовування на вібрацію, рукоятки інструмента.