Площа холодильних камер, м2

До 10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

Площа приміщення для агрегату, м2

2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

4.5.17Заборонено розміщувати холодильні агрегати в тамбурах холодильних камер.

 1. Холодильну камеру треба обладнати холодильним устаткованням, яке підтримує температуру всередині камери від 0°С до мінус 5°С. Треба проводити дезінфекцію холодильного устат-ковання і приміщення холодильної камери.
 2. Транзитний пропуск через холодильні камери труб опалення, водопроводу, каналізації,газу, а також повітроводів загальної вентиляції будинку заборонено.
 3. Висоту кремаційного залу дозволено приймати в залежності від габаритів обладнання йумов його експлуатації, але не меншою ніж 3,6 м.
 4. Кремаційні зали треба обладнувати однокамерними чи двокамерними печами.

8

ДБН Б 2.2-1:2008

 1. Для роботи кремаційних печей дозволено застосовувати як паливо природний газ, дизельне паливо, електроенергію тощо відповідно до технічних характеристик печей. Печі повинні бутиобладнані ефективними системами димовсмоктування і очищування газів. Ступінь очищення требавизначати в кожному конкретному випадку за узгодженням з органами державного санітарногонагляду.
 2. Треба застосовувати печі тільки серійного виробництва (вітчизняного та (або) закор-донного), такі, що пройшли екологічну експертизу відповідно до чинного законодавства з охоронинавколишнього природного середовища. Витрати палива на проведення кремації треба встановлювати згідно з паспортними даними на кремаційні печі серійного виробництва.
 3. Для монтажних і ремонтних робіт приміщення кремаційного залу, димовсмоктувальноїі очищення газів треба обладнати вантажопідйомними механізмами (монорейки, талі тощо), а такожмонтажними прорізами.
 4. Відстань від панелі керування і розвантаження кремаційної печі до протилежної стінитреба приймати не меншу ніж 4 м.
 5. Приміщення для обробляння праху треба обладнати стелажами для зберігання урн, кре-мулятором, електромагнітом для видалення металу з праху, спеціальними місткостями для праху,засобами виявлення і зберігання дорогоцінних металів, а також службовим телебаченням (у разіоб'єднання приміщення із залом печей).
 6. За потреби дозволено здійснювати реконструкцію існуючих будівель: якщо на кладовищівже існують будинки трауру, до них можна прибудовувати приміщення для тимчасового зберіганнятрун, які потім централізовано надходять на кремацію, або повністю кремаційне відділення.
 7. У кремаційному залі треба передбачати систему димовідведення згідно зі СНиП 2.04.05.

4.6 Колумбарій

 1. Місткість колумбарію треба визначати за завданням на проектування.
 2. Конструкція колумбарію має забезпечувати вільний доступ до ніш з прахом.
 3. По вертикалі колумбарну стіну треба поділити на ряди, а кожен ряд - на ніші. Кількістьрядів ніш для установлення похоронних урн по вертикалі повинна бути не більше трьох. Кількість нішу кожному ряді залежить від загальної довжини споруди.
 4. Розміри ніш мають відповідати габаритам урн згідно з відповідним нормативним документом, розробленим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферіжитлово-комунальної політики України.
 5. Над нішами колумбарної стіни проектують укриття від негоди.

5 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

5.1 Водопостачання і водовідведення

 1. Системи господарсько-питного і протипожежного водопроводу, внутрішню систему кана-лізації, водостоки і водовідведення з території кладовищ та колумбаріїв треба проектувати згідно звимогами СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.02, СНиП 2.04.03. Якість води повинна відповідати вимогамДСанПіН №383.
 2. Заборонено проектувати прокладання транзитних водогонів через територію кладовища.
 3. Водозабезпечення будівель, розташованих на території кладовищ, треба здійснювати шля-хом приєднання їх до мережі міського водопроводу або свердловин, улаштування резервуарів,наповнюваних привізною водою. Допустиму відстань між свердловинами і місцями поховання требавстановлювати в кожному конкретному випадку з урахуванням геологічної та гідрологічної харак-теристики місцевості згідно з ДСанПіН 2.2.2.028.
 4. Для поливання прилеглої території треба передбачати влаштування поливальних кранів зпід'єднанням до мережі виробничого чи господарсько-питного водопроводу. Водорозбірні колонки чикрани треба встановлювати у кожному секторі кладовища. У сільських населених пунктах з цієюметою треба використовувати воду шахтних колодязів або поверхневих водоймищ. Колодязі требарозміщувати на відстані не ближче ніж 20 м від місця поховання з урахуванням напрямку руху

9

ДБН Б 2.2-1:2008

грунтових вод від колодязя та передбачати заходи щодо унеможливлення забруднення води продуктами розкладу трупів.

 1. Мережу виробничого водопроводу треба прокладати вздовж магістральних проїздів з ухи-лом у бік колодязя для спорожнювання мережі на зиму.
 2. Для уникнення загрози забруднення води в мережах підземне прокладання водопровіднихмереж на території кладовища заборонено.
 3. Витрати води на поливання треба приймати згідно з відповідними нормами і нормативами.
 4. Треба передбачати підведення гарячої води до умивальників, раковин, душових сіток.
 5. Водорозбірні крани і трапи треба передбачати в таких приміщеннях:
 • холодильних камерах;
 • кремаційному залі;
 • передпічному просторі.
 1. На території кладовища проектують розміщення громадських туалетів. Відстань між гро-мадськими туалетами та іншими об'єктами кладовища приймають згідно з ДСанПіН 2.2.2.028. У разівідсутності каналізаційних мереж на території кладовища для відвідувачів передбачають туалети зводонепроникним вигребом, до якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту, абобіотуалети з радіусом обслуговування відповідно до їх технічних характеристик.
 2. Відведення побутових стічних вод від споруд і громадських туалетів треба здійснюватив міську чи селищну мережу каналізації.
 3. Відведення стічних вод від приміщень холодильних камер, кремаційного залу, миттявізків треба здійснювати у відстійник, де відбувається їх знезаражування. Скид знезаражених стіч-них вод у міську водовідвідну мережу дозволено у тому випадку, коли їх об'єм і склад відпові-дають вимогам [3] за погодженням з органами санітарно-епідеміологічного нагляду на місцях.
 4. Розрахункову витрату води на зовнішнє та внутрішнє гасіння пожежі, а також кількістьструменів для внутрішнього гасіння пожежі приймають згідно зі СНиП 2.04.01 та СНиП 2.04.02.
 5. Водовідведення атмосферних і талих вод з території кладовищ та колумбаріїв требапередбачати поверхневим - лотками уздовж проїзної частини дорожньої мережі.
 6. Водовідведення з ділянок кладовищ із традиційним способом поховання в знижені місцяприлеглих територій передбачають тільки за узгодженням з органами санітарно-епідеміологічногонагляду на місцях. У разі розміщення кладовищ на схилах треба влаштовувати нагірні канави з метоюзахисту території від підтоплення водами з верхньої сторони. Дозволено терасування схилів.

5.2 Опалювання та вентилювання

 1. Опалювання та вентилювання будинків похоронного призначення треба проектувати згідноз вимогами СНиП 2.04.05, СНиП 2.04.07, СНиП ІІ-35.
 2. Теплопостачання будинків треба здійснювати від теплових мереж, а за їх відсутності - відокремо розташованої чи вбудованої котельні. Дозволено передбачати пічне опалювання.
 3. Розрахункові температури повітря в холодний період року і норми повітрообміну в приміщеннях треба приймати відповідно до додатка А.
 4. У приміщеннях, пов'язаних із перебуванням людей, за винятком санітарних вузлів, ма-шинних відділень і технічних служб, треба передбачати приховане прокладання трубопроводів.
 5. Нагрівальні прилади опалювання в ритуальних залах, вестибюлях треба встановлювати внішах, у каналах, які розташовані під підлогою, і закривати декоративними гратами.
 6. Припливною системою вентилювання треба обладнати приміщення ритуальних залів івестибюлів, кремаційного залу з системою димовсмоктування, душових і санвузлів, холодильнихкамер.
 7. Рециркуляція повітря в ритуальних залах не допускається.
 8. Приміщення вентиляційних камер, компресорних, машинних відділень, холодильних камерзаборонено розміщувати суміжно з ритуальними залами.
 9. Транзитне прокладання повітроводів через приміщення ритуальних залів у інші приміщеннязаборонено.

5.2.10Над приміщеннями вентиляційних камер заборонено розміщувати санітарні вузли і душові.10

ДБН Б 2.2-1:2008

 1. У разі влаштування шлюзової камери між ритуальним і кремаційним залами у випадкурозміщення їх в одному рівні до неї необхідно забезпечити подавання припливного повітря, щобунеможливити проникання запахів із кремаційного залу.
 2. У системах вентилювання дозволено застосовувати трубчасті, пластинчасті і камерні глуш-ники зі звукопоглинаючими матеріалами. Трубчасті глушники треба застосовувати при діаметрахповітроводів до 500 мм. У разі великих розмірів повітроводів треба застосовувати пластинчасті чикамерні глушники.
 3. У разі встановлення димовсмоктувачів вентиляційних і холодильних агрегатів на пере-криттях треба передбачити захист конструкцій будинку від ударного шуму і вібрацій. Рівні допустимогозвукового тиску треба приймати згідно зі СНиП II-12.

5.3 Електротехнічні пристрої

 1. Електротехнічні пристрої кладовищ та колумбаріїв повинні відповідати вимогам [4],СНиП 3.05.06, НПАОП 40.1-1-32.
 2. За ступенем забезпечення надійності електричні приймачі крематоріїв, колумбаріїв і бу-динків трауру треба відносити до II категорії згідно з [4]. Інші будинки та споруди, а також зовнішнєосвітлення за ступенем забезпечення надійності треба відносити до III категорії згідно з [4]. Забез-печення електропостачання устаткування пожежної автоматики - за І категорією надійності згідноз [4].
 3. У будинках кладовищ та колумбаріях увідно-розподільне устаткування треба розташовуватиу приміщеннях, що запираються, або в місцях, зручних для обслуговування та недоступних длявідвідувачів.
 4. У ритуальних залах, вестибюлях, службових приміщеннях треба передбачати приховануелектропроводку з ізоляцією згідно з ДСТУ 4499-1 або ДСТУ 4549-1. У технічних приміщеннях доз-волено використовувати відкриту електропроводку.
 5. Вся територія кладовища має бути освітленою.
 6. Освітленість повинна бути не меншою ніж 0,5 лк/м2.
 7. Освітлення приміщень будинків і споруд кладовищ, крематоріїв і колумбаріїв повинновідповідати вимогам ДБН В.2.5-28.
 8. Керування мережами зовнішнього освітлення треба здійснювати централізовано.
 9. Прокладання кабелів через територію секторів не допускається.

5.4Зв'язок і сигналізація

 1. Усі будинки кладовищ треба обладнувати радіотрансляцією, сигналізацією (охоронною іпожежною), внутрішнім селекторним зв'язком, за необхідності - системою службового телебаченнята додатковими лініями для формування комп'ютерних мереж та телефонізувати.
 2. 3 метою контролювання за порядком кремації треба забезпечити встановлення відеока-мери у кремаційному залі, об'єктив якої спрямований на кремаційну піч з передаванням відеосиг-налу для запису та зберігання на сервері органів місцевого самоврядування.
 3. У ритуальних залах треба передбачати систему звукофікації, що забезпечує відтвореннязвукозапису.
 4. Охоронну сигналізацію в будинках треба передбачати у відповідності з завданням на проек-тування.
 5. Для зв'язку з працівниками на ділянках кладовища, диспетчерської, зв'язку з ведучимиритуалу і водіями за потреби дозволено застосовувати радіотелефонний місцевий зв'язок.

5.5Газопостачання

 1. Газопостачання будинків кладовищта колумбаріїв треба проектувати згідно з ДЬН В.2.5-20.
 2. Газопостачання крематоріїв треба здійснювати від розподільних газопроводів високого чисереднього тиску.

11

ДБН Б 2.2-1:2008

6 ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ

 1. У проектах будинків і споруд кладовищ і колумбаріїв треба передбачати заходи з пожежноїбезпеки згідно з ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9 та іншими нормативними документами.
 2. Заборонено споруджувати будинки кладовищ та колумбаріїв нижче 1 ступеня довговічності іII ступеня вогнестійкості. Приміщення оснащуються первинними засобами пожежогасіння відпо-відно до вимог НАПБ А.01.001.
 3. Протипожежні розриви між будинками і спорудами кладовищ встановлюють залежно відпризначення, категорії за вибухопожежною і пожежною небезпекою, ступеня вогнестійкості будинківвідповідно до вимог ДБН 360, СНиП ІІ-89, ДБН Б.2.4-1.
 4. У разі розміщення на ділянках кладовищ газорозподільних пунктів чи місткостей для збері-гання зрідженого газу треба передбачати протипожежні розриви й інженерні засоби попередженняпоширення полум'я, як для газосховищ, згідно з вимогами протипожежних норм.
 5. Поверхня стін і стель ритуальних залів та крематорію повинна бути виконана з негорючихматеріалів.
 6. Під час проектування будинків та споруд кладовищ визначають їх частини, які мають бутипротипожежними відсіками та відокремлюють їх протипожежними перешкодами відповідно доДБН В.1.1-7.
 7. Усі приміщення, крім холодильних камер, санітарних вузлів, душових треба обладнуватиавтоматичною пожежною сигналізацією відповідно до вимог ДБН В.2.5-13. В приміщенні з постійнимперебуванням людей треба передбачати розташування апаратури приймальних станцій автома-тичної пожежної сигналізації.
 8. Під час блокування ритуальних і кремаційних приміщень треба обов'язково передбачити їхподіл протипожежною стіною І типу; за наявності у крематорії приміщення (кімнати) для спосте-реження за завантаженням для близьких родичів зал завантаження повинен бути відокремлений відзалу печей протипожежною стіною І типу, а приміщення для спостереження від залу завантаження -заскленою перегородкою.
 9. Усі будинки треба обладнати аварійним освітленням для забезпечення евакуювання людейпід час пожежі згідно з ДБН В.2.5-28.