АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ


аналіз одів наслідків та критичності несправностей

3.13.11

аваліз видівта наслідків несправностей

3.13.10

аналіз відмов

3.13.12

аваліз графу несправностей

3.13.8

аналіз навантажень та впливів

3.13.13

аналіз надійності

3.13.1

аналіз несправносте·

3.13.9

безумовність (властивість)

3.1.11

блок-схема аналізу безвідмовності

3.13.4

вид відмови

3.3.26

вид несправності

3.2.14

визначеная надійності

3.15.1

визначення надійності методом статистичного моделювання

3.15.6

випробування на надійність

3.15.7

випробування на надійність визначальні

3.15.8

випробування иа надійність контрольні

3.15.9

випробування па надійність нормальні

3.15.10

випробування иа надійність прискорені

3.15.11

відмова

3.3.1

відмова виробнича

3.3.7

відмова деградовна

3.3.14

відмова залежна

3.3.19

відмова конструкційна

3.3.6

відмова критична

3.3.5

відмова неврахована

3.3.18

відмова незалежна

3.3.20

відмова повна

3.3.3

відмова повторювальна

3.3.10

відмова поступова

3.3.16

відмова прихована

3.3.22

відмова раптова

3.3.15

відмова ресурсна

3.3.4

відмова систематична

3.3.8

відмова ураховувана

3.3.17

відмова часткова

3.3.2

відмова через неміцність

3.3.13

відмова через неправильне поводження

3.3.12

відмова через перевантаження

3.3.11

відмова явна

3.3.21

відновлення

3.14.5

готовність

3.1.15

граф несправностей

3.13.6

граф технічного обслуговування та ремонту

3.13.7

дефект

32.24

діаграма станів та переходів

3.135

довговічність

3.1.12

дублювання

3.12.17

елемент основний

3.12.13

елемент резервний

3.12.15

елемент резервований

3.12.14

збережуваність

3.Î.13

збій

3.3.9

зростання безвідмовності

3.125

імовірність безвідмовної роботи

3.6.1

імовірність відновлення

3.9.1

імовірність успішного переходу на резерв

3.12.29

інтенсивність відмов

3.6.5

інтенсивність відмов середня

3.6.0

інтенсивність відновлення

3.9.4

інтенсивність відновлення середня

3.95

керування надійністю

3.12.1

коефіцієнт готовності

3.10.1

коефіцієнт готовності середній

3.10.3

коефіцієнт готовності стаціонарний

3.10.4

коефіцієнт збереження ефективності

3.10.7

коефіцієнт неготовності

3.10.2

коефіцієнт оперативної готовності

3.105

коефіцієнт прискорення інтенсивності відмов

3.15.3

коефіцієнт прискорення наробітку

3.15.12

коефіцієнт прискорення параметру потоку відмов

3.15.14

коефіцієнт простою

3.10.2

коефіцієнт технічного використання

3.10.6

контроль надійності

3.15.2

кратність резерву

3.12.16

критерій відмови

3.3.23

критерій граничного стану

3.2.8

критерій критичного стану

3.2.6

критичність відмови

3.3.28

метод визначання надійності експериментальний

3.1.55

метод визначання надійності розрахунковий

3.15.3

метод визначання надійності розрахунково-експериментальний

3.15.4

межанізм відмови

3.3.25

надійність

3.1.10

напрацювання

3.4.1

наробіток

3.4.1

наробіток до відмов

3.4.2

наробіток до відмова гамма-відсотковий

3.6.4

наробіток до відмов середній

3.6.2

наробіток між відмовами

3.4.3

навобіток між відмовами середній

3.6.3

наробіток яв відмову середній

3.6.3

наробіток відмови

3.3.27

непрацездатність

3.2.4

несправність

3.2.2

несправність виробнича

3.2.20

несправність значна

3.2.10

несправність конструктивна

3.2.19

несправність критична

3.2.13

несправність маскована

3.2.23

несправність незначна

3.2.9

несправність повна

3.2.12

несправність прихована

3.2.22

несправність стабільна

3.2.21

несправність часткова

3.2.11

несправність через зношування та (чи) старіння

3.2.18

несправність через невмілость воводження

3.2.16

несправність через неміцність

3.2.17

несправність через перевантаження

3.2.15

нормуваня надійності

3.11.1

об”єкт

3.1.1

об”єкт відновлюємий

3.1.6

об”єкт невідновлюємий

3.1.7

об”єкт необслуговуємий

3.1.3

об”єкт неремонтовний

3.1.5

об'єкт неромонтопридатний

3.1.5

об”єкт обеслуговуємий

3.1.2

об”єкт ремонтований

3.1.4

об'єкт ремонтопридатний

3.1.4

обслуговування технічне

3.14.3

овслуговування технічне та ремонт

3.14.1

обсяг випробувань на надійність

3.15.16

оцінка надійності проектна

3.13.2

параметр потоку відмов

3.6.7

параметр потоку відмов середній

3.6.8

період приробу

3.4.14

період сталого параметру потоку відмов

3.4.15

підвищення безвідмовності

3.12.5

план випробувань на надійність

3.15.15

показник надійності

3.5.1

показник надійності гамма-відсотковий

3.5.10

показник надійності заданий

3.11.3

показник надійності запрогиозований

3.5.8

показник надійності експериментальний

3.5.5

показник надійності експлуатаційний

3.5.4

показник надійності екстрапольований

3.5.7

показник надійності комплексний

3.5.3

показник надійності нестаціонарний

3.5.11

показник надійності нормований

3.11.2

показник надійності одиничний

3.5.2

показник надійності оптимальний

3.11.4

показник надійності оцінний

3.5.5

показник надійності розрахунковий

3.5.6

показник надійності середній

3.5.9

показник надійності спостережений

3.5.4

показник надійності стаціонарний

3.5.12

помилка

3.16.2

помилка (оператора)

3.16.3

похибка

3.16.1

пошкодження

3.2.25

працездатність

3.2.3

приріб (для неремонтопридатного об'єкта)

3.12.4

приріб (для ремонтопридатного об'єкт·)

3.12.3

причина відмови

3.3.24

програма забезпечення надійності

3.12.2

резерв

3.12.7

резерв навантажений

3.12.18

резерв ненавантажений

3.12.20

резерв полегшений

3.12.19

резервування

3.12.6

резервування без відновлення

3.12.28

резервування загальне

3.12.21

резервування заміщувальне

3.12.24

резервування з відновленням

3.12.27

резервування змішане

3.12.26

резервування інформаційне

3.12.10

резервування ковзне

3.12.25

резервування навантажувальне

3.12.12

резервування паралельне

3.12.23

резервування почасове

3.12.9

резервування роздільне

3.12.22

резервування стале

3.12.23

резервування структурне

3.12.8

резервування функціональне

3.12.11

ремонт

3.14,4

ремонтопридатність

3.1.14

ресурс

3.4.4

ресурс гамма-відсотковий

3.7.2

ресурс залишковий

3.4.5

ресурс призначений

3.4.6

ресурс середній

3.7.1

ресурс технічний

3.4.4

справність

3.2.1

стан граничний

3.2.7

стан критичний

3.25

стан непрацездатний

3.2.4

стан працездатний

3.2.3

стратегія тежнічяого обслуговування та ремонту

3.14.2

схема надійності структурна

3.13.3

термін збережуванссті

3.4.9

термін збережуваності гамма-відсотковий

3.8.2

термін збережуваності середній

3.8.1

термін зберігання призначений

3.4.10

термін служби

3.4.7

термін служби гамма-відсотковнй

3.7.4

термін служби призначений

3.4.8

термія служби середній

3.7.3

тривалість відновлення

3.4.11

тривалість відновлення гамма-відсоткова

3.9.3

тривалість відновлення середня

3.9.2

тривалість технічного обслуговування [ремонту]

3.4.12

трудомісткість технічного обслуговування [ремонту]

3.4.13

трудомісткість технічного обслуговування [ремонту] середня

3.9.6

функція (об'єкта)

3.1.8

функція (об'єкта) задана

3.1.8

функція основна

3.1.9

функція потрібна

3.1.9

характер виникнення відмови

332S