2.7.8. Контролювати забезпечення стропальників (зачіплювачів) випробуваними, справними, маркованими знімними вантажозахоплювальними пристроями та справною маркованою тарою.

2.7.9. Контролювати проведення оглядів та нівеліровок кранових колій відповідно до графіка та інструкції по будові та утриманню колій.

2.7.10. Не допускати без її дозволу перестановку тупікових упорів, кінцевих вимикачів та їх лінійок.

2.7.11. Проводити перевірку справності дії обмежувача вантажопідіймальності або вантажного моменту баштових та стрілових самохідних кранів з записом в журнал періодичних оглядів.

2.7.12. Забезпечувати крани пристроями для замикання дверей кабіни та контролювати замикання їх персоналом.

2.7.13. Забезпечувати замикання та опломбування дверцят захисних панелей.

2.7.14. Не допускати без свого дозволу установку в кабіні баштового та інших кранів, які працюють на відкритому повітрі, електричних та інших опалювальних приладів.

2.7.15. Направляти стрілові самохідні крани на дільниці проведення робіт тільки за заявкою, в якій вказуються: прізвище працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, прізвища стропальників та номери їх посвідчень з указанням дати перевірки знань, напруги лінії електропередачі та відстані місця проведення робіт від лінії, за необхідністю виконання робіт поблизу лінії електропередачі. Вказані дані вписуються в дорожній лист, а за необхідністю роботи поблизу лінії електропередачі, - ці дані записуються в наряді-допуску. В дорожньому листі вказується, що кран знаходиться в справному стані.

(підпункт 2.7.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.7.16. Забезпечити наявність на стрілових кранах попереджувальних написів ("Не стій під стрілою в зоні її можливого опускання", "Бережись повороту крана").

2.7.17. Проводити огляд кранів перед випуском їх із гаража та забезпечувати усунення виявлених несправностей.

2.8. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, контролює виконання встановленого Правилами порядку допуску обслуговуючого крани персоналу та інших робітників на кранові колії для виконання ремонтних та інших робіт тільки за нарядом-допуском, який визначає умови безпечного ведення робіт.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.9. При експлуатації баштових, козлових та інших кранів, що працюють на будівництві, працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, повинен вимагати наявність на кранах або дільницях робіт таблиць мас будівельних деталей (вантажів), схем способів безпечного стропування, обов'язки і зачіплювання вантажів та попереджувальних написів та плакатів.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.10. Працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, не повинен допускати до роботи та обслуговування кранів не навчених кранівників, їх помічників, слюсарів, електромонтерів та не допускати до роботи крани за відсутністю навчених та атестованих стропальників (зачіплювачів) або працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.11. Працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, повинен систематично проводити інструктаж слюсарів з питань правильного утримання кранів.

(пункт 2.11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.12. При інструктажі кранівників, а також слюсарів та електромонтерів, які обслуговують мостові крани необхідно звертати особливу увагу на:

2.12.1. Виконання установленого на даному підприємстві порядку застосування "марочної системи" обслуговування кранів.

2.12.2. Небезпеку виходу та ходіння по кранових коліях та посадки на кран не через посадочну площадку.

2.12.3. Недопустимість роботи крана при несправному обмежувачі висоти підіймання вантажу.

2.13. При інструктажі кранівників автомобільних, гусеничних та пневмоколесних кранів необхідно звертати особливу увагу на:

2.13.1. Недопустимість установки кранів для роботи ближче 40 м від лінії електропередачі без наряду-допуску, який визначає умови безпечного виконання робіт.

(підпункт 2.13.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.13.2. Порядок установлення крана на додаткові опори на ухилах, укосах, з краю траншей та котловин.

2.13.3. Порядок перевірки гальм механізму підіймання вантажу та зміни вильоту стріли і можливі їх несправності.

2.13.4. Небезпечність перебування людей поблизу працюючого крана через можливість затиснення між неповоротною та поворотною частинами крана.

2.14. При інструктажі кранівників стрілових кранів на залізничному ходу необхідно звертати особливу увагу на:

2.14.1. Порядок установлення кранів на залізничних коліях в тому числі на криволінійних ділянках та поблизу електрифікованих ділянок.

2.14.2. Недопустимість роботи на несправних коліях.

2.15. При інструктажі кранівників стрілових самохідних кранів всіх типів (автомобільних, пневмоколесних, гусеничних, залізничних) звертати увагу на необхідність дотримання відстані між поворотною частиною крана при будь-якому його положенні та габаритами наближення будівель або штабелів вантажів та іншими предметами не менше 1 м. Працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, повинен ознайомити кранівників цих кранів з вказівками, що містяться в інструкціях заводу-виготівника про можливість суміщення операцій при роботі крана, а також опускання стріли з вантажем.

(пункт 2.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.16. При інструктажі кранівників баштових кранів необхідно звертати особливу увагу на:

2.16.1. Недопустимість роботи крана при несправному обмежувачі вантажопідіймальності (вантажного моменту) та обмежувачі висоти підіймання.

2.16.2. Необхідність дотримання відстані (не менше 700 мм) між елементами крана, які виступають, та штабелями вантажів, щодо яких кран переміщується.

2.16.3. Недопустимість заклинювання контакторів як через несправності електричних кіл, так і в інших випадках (наприклад, при падінні напруги в мережі).

2.17. При інструктажі кранівників магнітних та грейферних кранів необхідно звертати увагу їх на недопустимість:

2.17.1. Перебування людей в зоні проведення робіт.

2.17.2. Навантаження та розвантаження платформ, полувагонів, автомобілів при перебуванні в них людей.

2.17.3. Використання грейфера для підіймання людей та проведення робіт, на які він не розрахований.

2.18. При інструктажі кранівників кранів, які працюють на відкритому повітрі, необхідно звертати особливу увагу на:

2.18.1. Необхідність замикання дверей кабіни при закінченні роботи або виході з крана.

2.18.2. Недопустимість самовільної установки в кабінах кранів електронагрільних приладів.

2.18.3. Необхідність укріплення протиугінними пристроями за рейки баштових, козлових та портальних кранів, при закінченні роботи на них, при швидкості вітру більше вказаної в паспорті крана, а також при наближенні грози.

2.19. Працівник, відповідальний за утримання крана в справному стані, при проведенні інструктажу кранівника повинен роз'яснювати йому, в яких випадках при роботі крана, крім стропальника, на місці виконання робіт кранами має бути також сигнальник.

(пункт 2.19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.20. При інструктажі персоналу, що обслуговує кран, робота якого можлива тільки при отриманні наряду-допуску, працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, зобов'язаний систематично роз'яснювати персоналу, в яких випадках необхідно отримувати наряд-допуск, його зміст, порядок оформлення та значення його для забезпечення безпеки робіт.

(пункт 2.20 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.21. Працівник, відповідальний за утримання кранів в справному стані, не може залишати без уваги встановлені ним випадки порушень правил проведення робіт кранами та повинен вжити заходів до недопущення їх в подальшому. В разі, якщо ці порушення допускаються з відома працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, він повинен призупинити роботу крана та довести про це до відома керівництву підприємства (організації), якому підпорядкована дана особа.

(пункт 2.21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.22. При виявленні несправностей крана, працівник, відповідальний за утримання його в справному стані, має вжити заходи щодо їх усунення. Зокрема, не допускається робота крана до усунення:

(пункт 2.22 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.22.1. Тріщин в металоконструкціях та механізмах крана.

2.22.2. Ослаблення в стиках металоконструкцій або деталей механізмів.

2.22.3. Несправностей механізмів, недопустимих зносів їх деталей, канатів, гаків.

2.22.4. Несправності або при відсутності пристроїв безпеки та сигнальних пристроїв (обмежувачів, кінцевих вимикачів, покажчиків тощо).

Після закінчення строку служби, указаного в паспорті крана, він не допускається до роботи без дозволу територіальних органів Держгірпромнагляду та особи, яка здійснює відомчий нагляд за кранами на даному підприємстві, у випадках, передбачених Правилами.

(абзац другий підпункту 2.22.4 у редакції наказу Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. № 232)

В тих випадках, коли кран зупиняється органами держнаглядохоронпраці примусово з накладанням пломби, вона може бути знята лише з дозволу цих органів, а збереження її з моменту постановки до моменту зняття покладається на працівника, відповідального за утримання крана в справному стані.

(абзац третій підпункту 2.22.4 пункту 2.22 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
 та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.23. Вивід крана в ремонт має проводитись працівником, відповідальним за утримання крана в справному стані, відповідно до графіка ремонту. В разі необхідності дострокового проведення ремонту, вона повинна довести про це до відома керівництва підприємства, цеху, дільниці. Дата та час виводу крана в ремонт та прізвище працівника, відповідального за його проведення, вказуються в розпорядженні керівництва підприємства, цеху, дільниці, в наряді - допуску та вахтовому (змінному) журналі кранівника. На проведення ремонту мостових та консольних пересувних кранів видається наряд-допуск. В наряді-допуску вказуються заходи по забезпеченню безпечних умов виконання ремонтних робіт. Зокрема, вказуються заходи по попередженню ураження ремонтного персоналу струмом, падінню з висоти, наїзду кранів, які працюють на той, що ремонтується, та по попередженню виходу ремонтного персоналу на кранові колії діючих кранів. Використання крана під час його ремонту не дозволяється.

(пункт 2.23 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.24. Після ремонту або зміни металоконструкцій кранів (стріли, моста, портала, башти) працівник, відповідальний за утримання їх в справному стані, забезпечує зберігання документів, які підтверджують якість металу, електродів, зварки, що застосовувались при ремонті.

(пункт 2.24 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

2.25. Ввід крана в експлуатацію після ремонту проводиться в порядку, передбаченому Правилами. Дата та час вводу крана в експлуатацію записуються в вахтовий журнал кранівника працівником, відповідальним за утримання кранів в справному стані.

(пункт 2.25 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з промислової безпеки,
 охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА УТРИМАННЯ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ У СПРАВНОМУ СТАНІ

(назва розділу 3 у редакції наказу Державного комітету
 України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 від 01.10.2007 р. № 232)

3.1. Працівник, відповідальний за утримання кранів у справному стані, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

(пункт 3.1 у редакції наказу Державного комітету України з промислової
 безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.10.2007 р. № 232)