____________

* Проведення цього дослідження обов'язкове при попередньому медичному огляді та за показаннями при періодичному;

** За наявності захворювання питання про професійну придатність вирішується індивідуально з урахуванням його перебігу та стажу роботи.

 


Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги


 

М. П. Жданова


Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду


 

А. М. Пономаренко


 


Додаток 5

до пункту 2.6 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій


ПЕРЕЛІК

робіт, для виконання яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Загальні положення

1. У медичних оглядах обов'язкова участь терапевта; фахівці іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я працівників.

2. Обов'язково враховується перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу і додаткові протипоказання у відповідності до конкретних умов праці, що наведені в цьому Переліку.

3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, в обов'язковому порядку проводяться: дослідження крові (НВ, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.

4. При попередньому медичному огляді обов'язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при періодичному - флюорографія, за винятком тих пунктів додатка, де вказана обов'язкова рентгенографія грудної клітки.

5. При проведенні попереднього (періодичних) медичного огляду жінок акушер-гінеколог здійснює бактеріологічне (на флору) і цитологічне (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.


N з/п


Характер здійснюваної роботи


Періодичність оглядів


Участь лікарів


Лабораторні, функціональні та інші дослідження


Медичні протипоказання в доповнення до загальних медичних протипоказань


1


2


3


4


5


6


1


Робота на висоті***, верхолазні роботи**** і роботи, пов'язані з підійманням на висоту, а також з обслуговування підіймальних механізмів


1 раз на 2 роки


невропатолог

офтальмолог

оториноларинголог

хірург


Дослідження вестибулярного апарата, сенсомоторні реакції, увага, пам'ять зорова та слухова, емоційна стійкість та відчуття тривоги, стійкість до впливу стресів, недбалість, орієнтація у просторі, здібність до адаптації, ГГТФ*


1. Грижі, що заважають праці та мають схильність до защемлення

2. Доброякісні пухлини, що перешкоджають виконанню робіт середньої важкості

3. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

4. Облітеруючий ендартеріїт

5. Виражене варикозне розширення вен. Тромбофлебіт, геморой* з кровотечами, трофічні порушення

6. Артеріальна гіпертензія

7. Захворювання опорно-рухового апарата з порушенням функції

8. Стійке зниження слуху будь-якої етіології одно- та двобічне (шепітна мова менше 3 м)

9. Порушення функції вестибулярного апарата, у тому числі хвороба Меньєра

10. Хвороби органів зору:

а) гострота зору без корекції нижче 0,5 на одному оці і нижче 0,2 на другому;

б) обмеження поля зору більш ніж 20;

в) дакріоцистити і сльозотечі, що не піддаються лікуванню;

г) глаукома

11. Не придатні за психофізіологічними показниками


1.1


Робота машиніста крана


1 раз на 2 роки


 


 


1.2


Робота ліфтера

(до прийняття на роботу ліфтером звичайних ліфтів протипоказань немає)


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

офтальмолог


дослідження вестибулярного апарата


1. Порушення функції вестибулярного апарата, у тому числі хвороба Меньєра

2. Стійке зниження слуху будь-якої етіології (шепітна мова менше 3 м)

3. Гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око і нижче 0,2 на друге або 0,7 при відсутності бінокулярного зору


2


Електротехнічний персонал, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і 110 В постійного струму, а також монтажні та налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках


1 раз на 2 роки


невропатолог

оториноларинголог

офтальмолог


дослідження гостроти зору і полів зору, дослідження вестибулярного апарата


1. Стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- або двобічне (шепітна мова менше 3 м) (окрім робіт з ремонту та експлуатації ЕОМ)

2. Гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око і нижче 0,2 на друге

3. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню

4. Обмеження поля зору, більш ніж на 20

5. Порушення функції вестибулярного апарата, у тому числі хвороба Меньєра


3


Роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та первинній обробці лісу


1 раз на 2 роки


невропатолог

оториноларинголог

хірург

офтальмолог


дослідження вестибулярного апарата


1. Виражене варикозне розширення вен. Тромбофлебіт нижніх кінцівок, геморой* з кровотечею

2. Облітеруючий ендартеріїт

3. Грижі, що заважають роботі та мають схильність до защемлення

4. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

5. Стійке зниження слуху будь-якої етіології (шепітна мова менше 3 м)

6. Порушення функції вестибулярного апарата, у тому числі хвороба Меньєра

7. Гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око та нижче 0,2 на друге


4


Роботи у нафтовій та газовій промисловості та при морському бурінні


1 раз на 2 роки


невропатолог

оториноларинголог

хірург

офтальмолог

дерматолог


загальний аналіз сечі, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ*,

білірубін, АЛТ


Для пунктів 4,1; 4,2; 4,3; 4,4:

1. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

2. Облітеруючий ендартеріїт, виражене варикозне розширення вен, тромбофлебіт, геморой*, кровотеча

3. Грижі зі схильністю до защемлення, випадіння прямої кишки

4. Стійке зниження слуху будь-якої етіології (шепітна мова менше 3 м)

5. Порушення функції вестибулярного апарата, у тому числі хвороба Меньєра

6. Поширені субатрофічні зміни усіх відділів ВДШ

7. Гострота зору з корекцією на одне око нижче 0,5, на друге нижче 0,2

8. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню

9. Хронічні захворювання шкіри, що часто загострюються

10. Хронічні захворювання гепатобіліарної системи, підшлункової залози*


4.1


Усі види підземних робіт


1 раз на рік


невропатолог

оториноларинголог

хірург

офтальмолог

дерматолог


загальний аналіз сечі, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ*, білірубін, АЛТ


ті самі, що у п. 4, та гіпертонічна хвороба** на будь-якій стадії


4.2


Робота на гідрометеорологічних станціях, спорудженнях зв'язку


1 раз на рік


невропатолог

оториноларинголог

хірург

офтальмолог

дерматолог


загальний аналіз сечі, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ*


ті самі, що у п. 4


4.3


Геологорозвідувальні, топографічні, будівельні та інші роботи (у тому числі вахтово-експедиційним методом, при роботах, що пов'язані з бурінням)


1 раз на 2 роки


невропатолог

оториноларинголог

хірург

офтальмолог

дерматолог


загальний аналіз сечі, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ*


ті самі, що у п. 4


4.4


Роботи, що виконуються згідно з організованим набором в районах Крайньої Півночі та прирівнених до них місцевостях


підлягають тільки попередньому медичному огляду


невропатолог

оториноларинголог

хірург

офтальмолог

дерматолог


загальний аналіз крові, сечі, ЕКГ, ГГТФ*


ті самі, що у п. 4


5


Роботи, що пов'язані з обслуговуванням ємностей під тиском


1 раз на 3 роки


оториноларинголог

офтальмолог

дерматолог

невропатолог


дослідження гостроти та полів зору, дослідження вестибулярного апарата


1. Гострота зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 і на другому оці нижче 0,2

2. Обмеження полів зору більш ніж на 20

3. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню

4. Стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- і двобічне (шепітна мова менше 3 м)

5. Порушення функції вестибулярного апарата

6. Виражені форми захворювання ВДШ та органів дихання з порушенням функції

7. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

8. Захворювання, що перешкоджають роботі у протигазі


6


Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газнагляду


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

офтальмолог

дерматолог


Рентгенографія органів грудної клітки, дослідження вестибулярного апарата


1. Гострота зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 і на другому оці нижче 0,2

2. Обмеження полів зору більше ніж на 20

3. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню

4. Стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- і двобічне (шепітна мова менше 3 м)

5. Порушення функції вестибулярного апарата

6. Виражені форми захворювання ВДШ та органів дихання з порушенням функції

7. Хронічні рецидивні захворювання шкіри

8. Захворювання, що перешкоджають роботі у протигазі


7


Роботи, що пов'язані з застосуванням вибухових речовин, роботи у вибухово- і пожежонебезпечних виробництвах


1 раз на рік


офтальмолог

оториноларинголог

невропатолог


дослідження вестибулярного апарата


1. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

2. Стійке зниження слуху будь-якої етіології, одно- і двобічне (шепітна мова менше 3 м)

3. Стійка сльозотеча, яка не піддається лікуванню

4. Гострота зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 і на другому оці нижче 0,2

5. Катаракта


8


Роботи у військовій охороні, службах спецзв'язку, апараті інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати


1 раз на рік


невропатолог

оториноларинголог

офтальмолог

хірург

дерматолог


дослідження гостроти зору,

загальний аналіз сечі, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ


1. Відсутність кінцівки кисті, стопи

2. Захворювання периферичних судин (облітеруючий ендартеріїт, варикозне розширення вен тощо)

3. Хронічні захворювання периферичної нервової системи

4. Хронічні захворювання шкіри, у тому числі мікози

5. Гострота зору з корекцією нижче 0,5 на одне око, нижче 0,2 на друге або 0,7 на одне око при відсутності зору на другому

6. Стійке зниження слуху будь-якої етіології (сприйняття шепітної мови менше 3 м)


9.


Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини, військові частини і загони з попередження виникнення і ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та закладів, пожежна охорона


1 раз на рік (позачерговий медичний огляд проводиться після перенесеного тяжкого захворювання, отруєння, травми)


оториноларинголог

невропатолог

офтальмолог

хірург

дерматолог


Рентгенографія органів грудної клітки, загальний аналіз сечі, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ, сенсомоторні реакції, увага, реакція на об'єкт, що рухається, швидкість переключення уваги, емоційна стійкість та відчуття тривоги, стійкість до дії стресів, орієнтація у просторі, утомлюваність, здатність приймати рішення в екстремальних умовах


1. Глаукома усіх стадій

2. Хронічні захворювання периферичної нервової системи з порушенням функції

3. Виражені форми вегетативно-судинної дистонії

4. Усі захворювання серцево-судинної системи, навіть за наявності компенсації

5. Усі хронічні захворювання органів дихання навіть без порушення функції

6. Хвороби зубів, порожнини рота, відсутність зубів, що заважає захоплюванню загубника, наявність знімних протезів, альвеолярна піорея, стоматити, періодонтит, анкілози і контрактури щелепи, щелепний артрит

7. Загальний фізичний недорозвиток та недорозвиток опорно-рухового апарата

8. Деформація грудної клітки, що спричиняє порушення дихання та перешкоджає роботі у протигазах

9. Хвороби органів черевної порожнини, що спричиняють порушення їх функції або перешкоджають виконанню фізичної роботи

10. Будь-які захворювання хребта, верхніх та нижніх кінцівок з порушенням їх функції

11. Доброякісні пухлини, що заважають виконанню робіт у протигазах

12. Грижі (усі види)

13. Облітеруючий ендартеріїт

14. Варикозне розширення вен (трофічні виразки нижніх кінцівок)*, тромбофлебіти. Геморой з частими кровотечами та випаданням прямої кишки

15. Скривлення носової перегородки з порушенням функції носового дихання

16. Поширені дистрофічні зміни верхніх дихальних шляхів

17. Хронічні захворювання середнього вуха

18. Зниження слуху (навіть на одне вухо) будь-якої етіології (сприйняття шепітної мови менше 3 м)

19. Порушення функції вестибулярного апарата

20. Зниження гостроти зору нижче 0,8 на одне око і нижче 0,5 на друге, корекція не допускається

21. Хронічні захворювання сльозовивідних шляхів, повік, органічні дефекти повік, що перешкоджають повному їх змиканню, вільному руху очного яблука

22. Обмеження полів зору більше ніж на 10

23. Неактивні форми туберкульозу будь-якої локалізації**

24. Віддалені наслідки перенесених гострих інфекційних та паразитарних захворювань**

25. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД


10


Аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру


1 раз на рік (позачерговий медичний огляд проводиться після перенесеного тяжкого захворювання, отруєння, травми)


оториноларинголог

невропатолог

офтальмолог

хірург

дерматолог


Рентгенографія органів грудної клітки, загальний аналіз сечі, ФЗД, дослідження вестибулярного апарата, ГГТФ, сенсомоторні реакції, увага, реакція на об'єкт, що рухається, швидкість переключення уваги, емоційна стійкість та відчуття тривоги, стійкість до дії стресів, орієнтація в просторі, втомлюваність, здатність приймати рішення в екстремальних умовах


 


11


Роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та ін. станках, штампувальних пресах тощо)


1 раз на 2 роки


оториноларинголог

невропатолог

офтальмолог

хірург


дослідження вестибулярного апарата, дослідження гостроти зору


1. Гострота зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 і на другому оці нижче 0,2

2. Порушення функції вестибулярного апарата

3. Варикозне розширення вен (трофічні виразки нижніх кінцівок)*, тромбофлебіти.

4. Геморой з частими кровотечами та випаданням прямої кишки

5. Епілепсія, сінкопальні стани