____________ 

* Інформація про засновників (фізичних осіб) не подається, якщо вони є членами трудового колективу.

Інформація про засновників може продовжуватись на наступних аркушах.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер 


 


 


Аркуш 4


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)Додаток 2

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

Форма № 2-ОПП

(у редакції наказу ДПА України

від 14 травня 2001 р. № 195) 


Журнал

реєстрації заяв та повідомлень про взяття на облік (перереєстрацію, реорганізацію, унесення змін) платників податків*

(для осіб, що внесені до ЄДРПОУ та ТРДПАУ)

№ з/п 

Дата отримання, вхідний номер та назва документа 

Причини подання заяви чи надходження повідомлення 

Код за ЄДРПОУ або з ТРДПАУ платника податків 

Найменування платника податків 

Дата взяття на облік та внесення даних до Єдиного банку даних про платників податків 

Дата виписки довідки про взяття на облік за ф. № 4-ОПП, реєстраційний номер довідки 

Дата та спосіб видачі (направлення) довідки платнику податків

Примітка ____________ 

* 1 - порядковий номер заповнення Журналу; 

2 - дата отримання, вхідний номер та назва документа (заява, повідомлення тощо) про взяття на облік (перереєстрацію, унесення змін); 

3 - причини подання заяви чи надходження повідомлення (первинне взяття на облік, перереєстрація, реорганізація, унесення змін до статутних документів, зміна місцезнаходження тощо); 

4 - код платника податків за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер; 

5 - повне найменування платника податків; 

6 - дата взяття на облік та внесення даних до Єдиного банку даних про платників податків органу державної податкової служби; 

7 - дата виписки довідки про взяття на облік за ф. № 4-ОПП, реєстраційний номер довідки; 

8 - дата видачі (направлення) довідки платнику податків та спосіб направлення такої довідки згідно з пунктом 4.17 Порядку.

(додаток 2 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)


Додаток 3

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

Форма № 17-ОПП 

№ __________

"___" ____________ 20__ р. ______________________________________

______________________________________

(назва та адреса органу державної податкової служби, якому видається повідомлення)  


ПОВІДОМЛЕННЯ

про взяття на облік, створення, унесення змін до відомостей, закриття відокремленого підрозділу платника податків* (потрібне підкреслити) 

1. Відомості про юридичну особу

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


Найменування 


2. Відомості про відокремлений підрозділ

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


Найменування 

Місцезнаходження 


Поштовий індекс 


  


  


  


  


  


  


  

Область 

Район 

Місто 

Район міста 

Вулиця 

Будинок                     / 


Корпус 


Офіс/квартира 


3. Інформація про перебування на податковому обліку відокремленого підрозділу

Перебуває на обліку, не перебуває на обліку, створений,

внесено зміни до відомостей, закрито

________________________________________________

(потрібне підкреслити та у разі змін відомостей

зазначити вид даних, що змінились) 


 

 

"___" ____________ 20__ р.

(дата взяття на облік, створення,

внесення змін до відомостей, закриття) 


4. Назва органу державної податкової служби, який сформував повідомлення

_____________________________________________________________________________________

Додаток на ___ аркушах. 


Керівник органу

державної податкової служби 


____________

(підпис) 


___________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 


М. П. 


  


  


____________

* Надається інформація про відокремлений підрозділ:

що перебуває на податковому обліку - за даними органу державної податкової служби;

що не перебуває на податковому обліку - за даними статистики та органів державної реєстрації.

(додаток 3 у редакції наказів Державної податкової

 адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 20.08.2007 р. № 497)


Додаток 4

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)


Форма № 4-ОПП  


від "___" ____________ 200_ р. № ___

ДОВІДКА

про взяття на облік платника податків

Повідомляємо, що

платник податків 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ / номер ДРФО

(потрібне підкреслити) 


_____________________________________________________________________________________

                                     (повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

                                                                       (місцезнаходження, місце проживання)

_____________________________________________________________________________________

керівник _____________________________________________________________________________

                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер)

узятий на облік в органах державної податкової служби

"___" ____________ ____ р. за № ___.

На дату видачі цієї довідки перебуває на обліку у

_____________________________________________________________________________________

                                                                                                 (назва та код ДПІ)

_____________________________________________________________________________________ 


Начальник відділу (підрозділу) з обліку

платників податків органу державної

податкової служби  


 

 

____________

(підпис)  


 

 

___________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 


  


М. П. 


 


(додаток 4 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317,

 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)


Додаток 5

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

Форма № 5-ОПП

(у редакції наказу ДПА України

від 14 травня 2001 р. № 195) 


ЗАЯВА

для фізичних осіб

(підприємців та інших самозайнятих осіб)

Номер реєстрації у ДПІ 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


Реєстрація


Перереєстрація, зміни (потрібне підкреслити)


Зарахування до категорії платників окремих податків


Дата взяття на облік у ДПІ 


 


  


  


 1. 


Ідентифікаційний номер ДРФО 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Прізвище 


 


  


Ім'я 


 


  


По батькові 


 2. 


Назва ДПІ, в яку подається заява 


 


  


Назва ДПІ, з якої вибув платник 


 3. 


Назва органу державної реєстрації 


 


  


Дата реєстрації 


 


  


  


 


  


Номер свідоцтва про реєстрацію 


 4. 


Основний вид діяльності за КВЕД 


Ознака ЗЕД 


Назва виду діяльності 


  


Код  


  


4а. 


Неосновні види діяльності за КВЕД 


  


  


  


Код  


  


  


Код  


  


  


Код  


  


  


Код  


  


  


Код