Додаток 2
до пункту 4.19.8 Правил будови і безпечної
експлуатації вантажопідіймальних кранів

Граничні відхилення рейкових колій від проектного положення

Таблиця 2.1.

Граничні відхилення рейкових колій для опорних кранів

Відхилення

Графічне зображення відхилення

Крани

мостові

баштові

козлові напівкозлові

портальні

перевантажувальні

Різниця позначок головок рейок в одному поперечно­му перерізі Р1, мм

(S – розмір колії, м)

40

4560 (для S=4,56м)

40

40

50

Різниця позначок рейок на сусідніх колонах Р2, мм

10

Звуження або розширення рейкової колії (відхилення величини прогону S у плані) Р3, мм

15

120

15

15

20

Взаємне зміщення торців рейок, що стикуються, у плані та за висотою Р4, мм

2

3

2

2

2

Зазори у стиках рейок Р5 (при температурі 0°С і довжині рейки 12,5 м), мм

6

6

6

6

6

Відхилення рейки від горизонтальності (різниця висотних позначок головок рейок) на довжині 10 м рейкової колії Р6, мм


40

30

20

30

Відхилення рейки від прямолінійності на ділянці 10 м:з жорсткими ходовими рамами;


20

20

20

20

20

з балансирними візками


25

25

25

25

25

Примітки:

Під час експлуатації слід дотримуватися зазначених граничних величин відхилень. Допуски на укладення повинні бути вказані в проектній документації на рейкову колію.

Вимірювання відхилень Р1 і РЗ здійснюють на всій ділянці можливого руху крана через інтервали не більше 6 м.

У разі зміни температури на кожні 10 °С допуск на зазор Р5 змінюють на 1,5 мм. Наприклад, при температурі плюс 20 °С зазор між рейками має бути 3 мм, а при температурі мінус 10 °С 7,5 мм.

Відхилення для рейкових колій козлових кранів прогоном 30 м і більше визначають за нормами для перевантажувачів.


Таблиця 2.2.

Граничні відхилення рейкових колій підвісних вантажопідіймальних машин

Вантажопідіймальна машина

Відхилення

Різниця позначок нижньої їздової полиці на суміжних опорах(уздовж колії), мм

Різниця позначок нижніх їздових полиць сусідніх балок у прогонах в одному поперечному перерізі, мм

Зміщення перерізу балки від поздовжньої розподільної осі колії, мм

на опорах

У прогоні

під час монтажу

під час експлуатації

під час монтажу

під час експлуатації

під час монтажу

під час експлуатації

під час монтажу

під час експлуатації

Талі ручні та електричні, однорейкові візки

1/1500L

1/1000LПідвісні крани

6

10

10

15

±3

±4

Те саме зі стиковими замками

2

3

2

3

±3

±4


Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко


Додаток 3
до пункту 4.19.8 Правил будови і
безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів


Таблиця З.1.

Критерії бракування рейкових колій

Найменування колії

Пошкодження та дефекти

Рейкова колія опорних вантажопідіймальних кранів

1. У рейках:

тріщини будьяких розмірів;

сколення головки або підошви;

вертикальне, горизонтальне або наведене (вертикальне плюс половина горизонтального) спрацювання головки рей­ки більше 15 % величини відповідного розміру неспрацьованого профілю.

2. У залізобетонних шпалах:

сколення бетону до появи арматури, а також інше сколення бетону на ділянці завдовжки більше 250 мм;

суцільні, що оперізують, або поздовжні тріщини довжиною більше 100 мм з розкриттям більше 0,3 мм.

3. У дерев’яних напівшпалах:

злам, поперечні тріщини завглибшки більше 50 мм і

завдовжки більше 200 мм;

поверхнева трухлявина розміром більше 20 мм під накладками та більше 60 мм на інших поверхнях.

4. Відхилення рейкових колій у плані і профілі, значення яких перевищують зазначені у додатку 2 цих Правил

Рейкова колія підвісних вантажопідіймальних кранів і машин

1. Тріщини та сколення будь-яких розмірів.

2. Зменшення ширини полиці рейки внаслідок спрацювання АВ > 0,05В (рисунок 3.1).

3. Зменшення товщини полиці рейки внаслідок спрацювання AS>0,2S з одночасним відгином полиці/1 < 0,15.

4. Відгин полиці рейки/1 > 0,255 з одночасним спрацюванням полиціА5<0,15В первинна ширина полиці; t товщина стінки; АВ спрацювання полиці; /1 відгин полиці; 8 первинна товщина полиці на відстані (В t)/4 від краю; AS зменшення товщини полиці через спрацювання

Рис. 3.1. Схема проведення вимірювань величини спрацювання та відгину полиці монорейки під час проведення його дефекації


Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду


В. І. Іванченко


Додаток 4
до пункту 4.19.11 Правил будови і
безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів

Акт
здаванняприймання наземної кранової рейкової колії в експлуатацію


(організація)


200

р.

Адреса об’єкта

Тип крана, його заводський і реєстраційний номери


Кранова рейкова колія

Довжина колії, м

Наявність проектної документації

(розробник проекту)

Відповідність конструкції кранової рейкової колії проектній документаціїНаявність акта здавання приймання земельного полотна під обладнання верхньої будови коліїПроведена обкатка колії проходженнями крана:без вантажу

з максимальним робочим вантажем

Результати вимірювань:
ширина колії, мм
прямолінійність, мм
поздовжній ухил, % (град.)
поперечний ухил, % (град)
пружне осідання, мм

Наявність та справність лінійок вимиканняНаявність, тип та справність тупикових упорів
2

Заземлення колії

Конструкція заземлення
Місце розташування та довжина заземленняНайменування, тип і номер приладу для вимірювання опору заземленняМісце вимірювання
Погода протягом останніх трьох діб і в день проведення вимірюваньОпір заземлення, Ом
Заземлення колії:
відповідає нормам
не відповідає нормам
Заземлення рейкової колії виконав


(організація, посада, прізвище, підпис)
Вимірювання опору заземлення виконав
(організація, посада, прізвище, підпис)Роботу з улаштування кранової колії виконав і
(організація)
(посада, прізвище, підпис)Кранову колію прийняв до експлуатації
(організація)
(посада, прізвище, підпис)Начальник управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду ДержгірпромнаглядуВ.І.Іванченко


Додаток 5
ЗРАЗОК до пункту 5.1.10 Правил будови
і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Паспорт самохідного стрілового крана

(обкладинка паспорта)


(Найменування крана)


(індекс крана)

ПАСПОРТ(позначення паспорту)