Інструкція з охорони праці для акамуляторника


5.6. При зайнятті водню або горючих матеріалів потрібно приступити до гасіння вогнища зайняття первинними засобами пожежогасіння. У разі неможливості ліквідації пожежі своїми силами акумуляторник повинен викликати пожежну охорону у встановленому порядку і повідомити керівника робіт про випадок.


________________________ ________________ _________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника


УЗГОДЖЕНО:


Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)


Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)