Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ

(для юридичних осіб)

Ідентифікаційний код засновника -


ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ за ЄДРПОУ

НАЗВА

Місцезнаходження

Поштовий індекс


Країна
Область

Район

Місто

Район міста

Вулиця


Будинок


/


КорпусОфіс/квартира


Телефон службовий

Факс

Назва ДПІ


Назва органу

державної

реєстрації

Дата реєстрації//Номер рішення


про реєстрацію
Внесок у статутний


Назва валюти


фонд (сума)

Ідентифікаційний код засновника -


ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ за ЄДРПОУ

НАЗВА

Місцезнаходження

Поштовий індексКраїна
Область

Район

Місто

Район міста

Вулиця


Будинок


/


КорпусОфіс/квартира


Телефон службовий

Факс

Назва ДПІ


Назва органу

державної

реєстрації

Дата реєстрації//Номер рішення


про реєстрацію
Внесок у статутний


Назва валюти


фонд (сума)


У розділі "Інформація про засновників (для юридичних осіб)":

відокремлені підрозділи) надають інформацію тільки щодо платників податків, відокремленим підрозділом яких вони є;

щодо платників податків, які перебувають у державній або комунальній власності, зазначається орган державної влади, об'єднання, установа, заклад, якому такий платник податків безпосередньо підпорядкований, підзвітний та/або який здійснює управління таким платником податків.


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ


або реєстраційний (обліковий) номерАркуш 3


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ*

(для фізичних осіб)


Ідентифікаційний код засновника -ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ за ДРФО


ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ


Місце проживанняПоштовий індексКраїнаОбласть

Район

Місто

Район міста

Вулиця


Будинок


/


Корпус


Офіс/квартира

Телефон
Факс


Телефон
Факс
службовий


домашній
Паспортні дані Серія


Номер
Ким виданий


Коли виданийВнесок у статутний

фонд (сума)


Назва валюти
Ідентифікаційний код засновника -


ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ за ДРФО


ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО БАТЬКОВІ


Місце проживанняПоштовий індексКраїнаОбласть

Район

Місто

Район міста

Вулиця


Будинок


/


Корпус


Офіс/квартира

Телефон
Факс


Телефон
Факсслужбовий


домашній

Паспортні дані Серія


Номер


Ким виданий


Коли виданий


Внесок у статутний
фонд (сума)


Назва валюти