Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах11.2а ковалі-штампувальники


11.2а ковалі-штампувальники на ротаційних машинах


11.2а машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах


11.2а нагрівальники (зварники) металу


11.2а налагоджувальники устаткування й агрегатів у

термообробленні, зайняті на термічних печах


11.2а оброблювачі поверхневих дефектів металу, зайняті на

гарячих ділянках робіт


11.2а посадчики металу


11.2а пресувальники на гарячому штампуванні


11.2а ресорники на обробленні гарячого металу


11.2а розкатники, зайняті на гарячих роботах


11.2а стропальники, зайняті зачіплюванням гарячого металу


11.2а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті

транспортуванням (подаванням, віднесенням) гарячого

металу


11.2б б) керівники


11.2б майстри дільниць, старші майстри дільниць молотових

(ковальських), пресових і термічних відділень,

прольотів і дільниць ковальсько-пресового

виробництва, а також гарячих дільниць у виробництві

ресор


3. Термічна обробка


11.3а а) робітники


11.3а гартівники, зайняті біля печей завантаженням і

вивантаженням ручним способом гарячого металу


11.3а нагрівальники (зварники) металу


11.3а нейтралізаторники ціанистих розчинів, зайняті

нейтралізацією ціантари та ціанвідходів


11.3а термісти, зайняті біля печей на гарячих роботах;

термісти, зайняті обробкою металовиробів у

ціанистих, свинцевих ваннах і у ваннах з

розплавленими солями


11.3а чистильники, зайняті очищенням ванн від ціану та

свинцю


11.3б б) керівники


11.3б майстри дільниць, старші майстри дільниць

нагрівальних печей, гартування, відпалювання;

цементації, травлення та термооброблення


4. Виробництво абразивів


11.4а а) робітники


11.4а електродники, зайняті на роботах біля печей


11.4а машиністи кранів (кранівники), зайняті на ділянках

плавки абразивних матеріалів


11.4а плавильники абразивних матеріалів


11.4а плавильники карбіду кремнію


11.4б б) керівники


11.4б майстри, зайняті на ділянках плавки абразивних

матеріалів


5. Інші професії з оброблення металу


11.5а а) робітники


11.5а вальцювальники, зайняті згинанням гарячого металу

під час котельних і суднокорпусних робіт


11.5а газорізальники, зайняті плазмово-дуговим різанням

металу у гарячому стані


11.5а гумівники суднові, зайняті на роботах всередині

відсіків підводних човнів під час їх будівництва та

ремонту; гумівники суднові, які працюють з

шкідливими речовинами 1-2 класів небезпеки


11.5а електрозварники ручного зварювання

(електрогазозварники), зайняті електрозварюванням

виробів з підігрівом


11.5а емалювальники, зайняті нанесенням емалей на гарячу

чавунну апаратуру та вироби великих габаритів

(місткістю 0,4 куб. м і більше) методом опудрення з

ручних вібросит


11.5а заливальники свинцево-олов'янистих сплавів


11.5а маляри, зайняті на роботах у закритих камерах, у

відсіках суден, резервуарах


11.5а машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих

ділянках робіт


11.5а металізатори, зайняті на роботах у закритих камерах

і резервуарах


11.5а мідники, зайняті лудінням і паянням припоями, які

містять свинець


11.5а обрубувачі, зайняті на роботах всередині і зовні

апаратів з підігріванням металу і застосуванням

ручного повітряно-дугового стругання


11.5а оцинковувачі гарячим способом


11.5а плавильники металів та сплавів, зайняті плавкою

бабіту та інших сплавів, що містять свинець


11.5а рубачі суднові, зайняті рубанням гребних гвинтів з

титанових сплавів


11.5а стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт


XII. ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І

АПАРАТУРИ


12а а) робітники


12а автоклавники-сушильники акумуляторних пластин у

виробництві свинцевих акумуляторів


12а варники електроізоляційних лаків, смол та мастик


12а готувачі активних мас, зайняті у виробництві

кислотних акумуляторів, гальванічних елементів і

батарей, а також роботами з речовинами 1-2 класів

небезпеки або канцерогенами


12а електродники безламельних акумуляторів та елементів,

електродники безламельних, фольгових і

срібноцинкових акумуляторів, зайняті на роботах з

речовинами 1-2 класів небезпеки або канцерогенами


12а електродники ламельних акумуляторів та елементів,

зайняті на роботах з речовинами 1-2 класів небезпеки

або канцерогенами


12а заливальники смолкою


12а зварники пластмас, які працюють з фторопластом у

гарячому стані


12а машиністи млинів, зайняті у виробництві свинцевих

акумуляторів, гальванічних елементів і батарей та

електровугільних виробів


12а мішальники вугільних мас, зайняті у виробництві

електровугільних виробів


12а мішальники сухої маси, зайняті у виробництві

свинцевих акумуляторів, гальванічних елементів і

батарей


12а намазувальники акумуляторних пластин (свинцевих)


12а обпресувальники кабелів свинцем чи алюмінієм,

зайняті на роботах з свинцем


12а обпресувальники кабелів та проводів пластиками та

гумою, які працюють з фторопластом у гарячому стані


12а пресувальники виробів з пластмас, які працюють з

фторопластом у гарячому стані


12а просочувальники електротехнічних виробів, зайняті

просочуванням речовинами 1-2 класів небезпеки або

канцерогенами


12а-3 робітники, зайняті формуванням та складанням

свинцевих акумуляторів та інших хімічних джерел

струму із застосуванням речовин 1-2 класів небезпеки

або канцерогенів


12а розмелювачі-дозувальники вугільних мас


12б б) керівники


12б майстри, старші майстри, зайняті у виробництвах

освинцювання кабелів і свинцевих акумуляторів


XIII. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ


13а-3 а) робітники, зайняті на ділянках робіт із

застосуванням ртуті під час виготовлення приладів і

виробів


13б б) керівники та фахівці, зайняті на дільницях і

роботах з застосуванням ртуті під час виготовлення

приладів і виробів


13б лаборанти


13б майстри, старші майстри


13б механіки


13б начальники дільниць


13б технологи


13в в) робітники, зайняті на роботах із застосуванням

оксидів свинцю


13г г) керівники та фахівці, зайняті на дільницях і

роботах із застосуванням оксидів свинцю


13г лаборанти


13г майстри, старші майстри


13г механіки


13г начальники дільниць


13г технологи


XIV. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ

(БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ)


1. Виробництво цементу


14.1а а) робітники


14.1а аспіраторники


14.1а вивантажувачі шахтових печей


14.1а дозувальники сировини, зайняті дозуванням цементу


14.1а завантажувачі печей (шахтових)


14.1а машиністи (випалювачі) обертових печей


14.1а машиністи (випалювачі) шахтових печей


14.1а машиністи вугільних млинів


14.1а машиністи кальцинаторів


14.1а машиністи сировинних млинів, зайняті сухим помелом


14.1а машиністи цементних млинів


14.1а насипальники цементу


14.1а пакувальники цементу


14.1а помічники машиністів (випалювачів) обертових печей


14.1а помічники машиністів (випалювачів) шахтових печей


14.1а помічники машиністів вугільних млинів


14.1а помічники машиністів сировинних млинів, зайняті

сухим помелом


14.1а помічники машиністів цементних млинів


14.1а транспортувальники гарячого клінкеру


14.1а чистильники з очищення пилових камер


2. Видобування та збагачення азбесту


14.2а а) робітники


14.2а бурильники шпурів


14.2а вантажники, зайняті на роботах з азбестом


14.2а вивантажувачі пилу


14.2а водії навантажувачів, зайняті довантаженням азбесту

ручним способом і вантаженням навалом азбесту,

супровідних продуктів і відходів виробництва

збагачувальних фабрик


14.2а грохотники


14.2а дробильники


14.2а електрогазозварники, зайняті у технологічних цехах

збагачувальних фабрик


14.2а електрозварники ручного зварювання, зайняті у

технологічних цехах збагачувальних фабрик


14.2а електромонтери, зайняті у технологічних цехах

збагачувальних фабрик


14.2а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування


14.2а лаборанти азбестозбагачувального виробництва,

зайняті випробуванням готової продукції


14.2а лаборанти з фізико-механічних випробувань, зайняті

на контрольних апаратах у цехах (на дільницях)

збагачення


14.2а маркувальники


14.2а мастильники, зайняті змащуванням устаткування у

збагачувальних цехах (дільницях)


14.2а машиністи (кочегари) котельні


14.2а машиністи бульдозерів, зайняті у складах сухої руди

збагачувальних фабрик


14.2а машиністи вентиляційних та аспіраційних установок,

зайняті на аспіраційних установках


14.2а машиністи дробильно-помельно-сортувальних механізмів


14.2а машиністи екскаваторів, зайняті відвантаженням і

складуванням супровідних продуктів збагачування

азбестових руд і відходів виробництва збагачувальних

фабрик


14.2а машиністи живильників


14.2а машиністи конвеєрів, зайняті на збагачувальних

фабриках


14.2а машиністи кранів (кранівники), зайняті у приміщеннях

технологічних цехів збагачувальних фабрик


14.2а машиністи розфасовувально-пакувальних машин


14.2а машиністи тягових агрегатів і їх помічники, зайняті

відвантаженням, транспортуванням і складуванням

супровідних продуктів збагачення азбестових руд і

відходів виробництва збагачувальних фабрик


14.2а підсобні робітники, зайняті у збагачувальних цехах

(на дільницях)


14.2а регулювальники азбестозбагачувального устаткування


14.2а слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом

азбестозбагачувального устаткування


14.2а сортувальники


14.2а сушильники


14.2б б) керівники та фахівці


14.2б енергетики технологічних цехів збагачувальних фабрик


14.2б майстри, старші майстри виробничих дільниць

технологічних цехів збагачувальних фабрик


14.2б майстри, старші майстри змін технологічних цехів

збагачувальних фабрик


14.2б майстри, старші майстри технологічних цехів

збагачувальних фабрик


14.2б механіки технологічних цехів збагачувальних фабрик


3. Виробництво мінеральної вати


14.3а а) робітники


14.3а вагранники


14.3а шихтувальники


4. Каменеливарне виробництво


14.4а а) робітники


14.4а вогнетривники


14.4а заливальники каменеливарних виробів


14.4а каменевари


14.4а пічники


14.4а тунельники


XV. ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА.

ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ ТА ФАРФОРО-ФАЯНСОВИХ

ВИРОБІВ


1. Виробництво усіх видів скла і виробів із скла


15.1а а) робітники


15.1а видувальники скловиробів


15.1а витягальники з вироблення скляних труб та дроту (із

скла)


15.1а відкладники виробів в опічки


15.1а відламувачі скла від машин


15.1а гранулювальники


15.1а засипальники шихти


15.1а зливальники скломаси


15.1а кварцодуви


15.1а кварцоплавильники


15.1а ливарники скла


15.1а машиністи машин витягування скла


15.1а молірувальники скла


15.1а обмазувальники заслонів


15.1а обробники видувних виробів


15.1а полірувальники скловиробів кислотою


15.1а пресувальники гарячого скла


15.1а складальники скломаси


15.1а скловари (крім зайнятих обслуговуванням електропечей

та печей ліній термічного формування скла на

розплаві металу)


15.1а склодуви, зайняті постійним піддуванням і видуванням

виробів


15.1а травильники скла плавиковою кислотою


15.1а фідерники


15.1а хальмівники


2. Виробництво супертонкого базальтового

волокна, скловолокна, скловати та виробів з них


15.2а робітники, зайняті у технологічних процесах

зазначених виробництв


3. Виробництво керамічних,

фарфорових та фаянсових виробів


15.3а а) робітники


15.3а травильники фарфорових та фаянсових виробів, зайняті

травленням плавиковою кислотою


15.3а фритівники


4. Інші професії у виробництві скла


15.4а робітники, зайняті на роботах з плавиковою кислотою


XVI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ

АБО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН


16-1 працівники, зайняті у виробництвах сірковуглецю,

віскозного, хлоринового, ацетатного, синтетичних

волокон, щетини, волосіні і губки у таких цехах,

відділеннях, на дільницях: штапельних, хімічних,

віскозних, прядильних, обробних, обробно-вибільних,

вибільних, мотальних, розмотування кислого шовку і

фарбування, на кислотних станціях (у цехах,

дільницях, підрозділах) і станціях (цехах) обробних

розчинів, регенерації (сірковуглецю, сірки і газів,

сірковуглецевих виробництв, летких і органічних

розчинників, міді, аміаку, капролактаму);

обслуговуванням дінілової установки, прийманням і

відпусканням сірковуглецю; у таких майстернях:

фільєрній, електроверетенній, прядильних насосиків,

набірній; у виробництвах ронгаліту і сульфованих

жирових продуктів


16-1а працівники відділу технічного контролю, зайняті у

хімічних, прядильних, обробних цехах, на дільницях і

у відділеннях


16-2 робітники та фахівці цехових хімічних лабораторій


16-2а робітники, майстри та старші майстри, механіки і

енергетики цехів, зайняті ремонтом, профілактикою та

обслуговуванням технологічного устаткування та

електроустаткування (крім контрольно-вимірювальних

приладів та вентиляції), основні робітники яких

користуються правом на пільгову пенсію за

Списком N 1