Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах8.9а вантажники, зайняті вантаженням цементу, соди,

каустику та глинозему


8.9а грохотники


8.9а дозувальники


8.9а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.9а завантажувачі шихти


8.9а контролери продукції кольорової металургії


8.9а машиністи ексгаустерів


8.9а машиністи живильників


8.9а машиністи кранів (кранівники)


8.9а машиністи насосних установок


8.9а машиністи перевантажувачів


8.9а машиністи скіпових підіймачів


8.9а оператори з обслуговування установок для

пилогазоуловлювання


8.9а пробовідбірники


8.9а репульпаторники


8.9а сепараторники


8.9а слюсарі-ремонтники


8.9а транспортувальники (обслуговування механізмів)


8.9а фільтрувальники


8.9а флотатори


8.9а форсунники


8.9а центрифугувальники


8.9а чистильники


8.9а шихтувальники


8.9а шламівники


8.9б б) керівники та фахівці


8.9б енергетики (електрики) дільниць і цехів


8.9б майстри (старші майстри) контрольні


8.9б майстри, старші майстри


8.9б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.9б механіки дільниць


8.9б механіки цехів


8.9б начальники дільниць (відділень)


8.9б начальники цехів, їх заступники


10. Одержання металу електролітичним

способом із розплаву металу


8.10а а) робітники


8.10а водії навантажувачів


8.10а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.10а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування


8.10а контролери продукції кольорової металургії, зайняті

у виробництві алюмінію


8.10 машиністи млинів


8.10а монтажники устаткування металургійних заводів


8.10а прибиральники виробничих приміщень


8.10а різальники металу на ножицях і пресах


8.10а різальники на пилах, ножівках та верстатах


8.10а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення за Списком N 1.


8.10а слюсарі-ремонтники


8.10а трактористи, зайняті підвезенням гарячого металу


8.10а транспортувальники (такелажні роботи)


8.10а шламівники електролітних ванн


8.10б б) керівники та фахівці


8.10б енергетики (електрики) дільниць і цехів


8.10б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.10б механіки дільниць


8.10б механіки цехів


8.10б начальники дільниць (відділень)


8.10б начальники цехів, їх заступники


11. Виробництво фтористої кислоти та її солей


8.11а а) робітники


8.11а бакелітники (просочувальники)


8.11а гумівники металовиробів


8.11а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.11а кислототривники-вініпластники


8.11а кислототривники-гумувальники


8.11а контролери продукції кольорової металургії


8.11а лаборанти хімічного аналізу


8.11а маркувальники


8.11а приладисти


8.11а пробовідбірники


8.11а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення за Списком N 1


8.11а слюсарі-ремонтники


8.11а транспортувальники (обслуговування механізмів)


8.11а транспортувальники (такелажні роботи)


8.11б б) керівники та фахівці


8.11б енергетики (електрики) дільниць і цехів


8.11б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.11б механіки дільниць


8.11б механіки цехів


8.11б начальники дільниць (відділень)


8.11б начальники цехів, їх заступники


12. Одержання металу електролітичним

способом у розчинах солей та лугів


8.12а а) Робітники


8.12а апаратники приготування електроліту


8.12а апаратники-гідрометалурги, зайняті приготуванням

сірчанокислих розчинів та очищенням промвідсіків

шляхом осадження під час виробництва електролітичної

фольги


8.12а електролізники водних розчинів, зайняті у

виробництві електролітичної фольги


8.12а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.12а кислототривники-гумувальники


8.12а контролери продукції кольорової металургії


8.12а машиністи насосних установок


8.12а машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках

робіт


8.12а оброблювачі матричних листів


8.12а пробовідбірники


8.12а-3 робітники, зайняті ремонтом ванн


8.12а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення за Списком N 1


8.12а слюсарі-ремонтники


8.12а фільтрувальники


8.12а футерувальники-шамотники на ремонті ванн


8.12а цементаторники


8.12а шламівники електролітних ванн, зайняті промиванням

сирцю та скрапу


8.12б б) керівники та фахівці


8.12б енергетики (електрики) дільниць


8.12б енергетики (електрики) цехів


8.12б майстри (старші майстри) контрольні


8.12б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.12б майстри, старші майстри, зайняті у виробництві

електролітичної фольги


8.12б механіки дільниць


8.12б механіки цехів


8.12б начальники дільниць (відділень)


8.12б начальники цехів, їх заступники


13. Виробництво порошків кольорових металів


8.13а а) робітники


8.13а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.13а контролери продукції кольорової металургії


8.13а прибиральники виробничих приміщень


8.13а пробовідбірники


8.13а слюсарі-ремонтники


8.13а транспортувальники (такелажні роботи)


8.13а укладальники-пакувальники, зайняті на роботах з

порошковою продукцією


8.13а фрезерувальники зливків


8.13б б) керівники та фахівці


8.13б енергетики (електрики) дільниць


8.13б енергетики (електрики) цехів


8.13б майстри (старші майстри) контрольні


8.13б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.13б механіки дільниць


8.13б механіки цехів


8.13б начальники дільниць (відділень)


8.13б начальники цехів, їх заступники


14. Одержання анодів та ваєрбарсів


8.14а а) робітники


8.14а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.14а контролери продукції кольорової металургії


8.14а мастильники, зайняті змащенням виливниць


8.14а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення за Списком N 1


8.14а слюсарі-ремонтники


8.14а чистильники продукції


8.14б б) керівники та фахівці


8.14б майстри (старші майстри) контрольні


8.14б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.14б механіки дільниць


8.14б механіки цехів


8.14б начальники дільниць (відділень)


8.14б начальники цехів, їх заступники


15. Пилоуловлювання та газоочищення


8.15а а) робітники


8.15а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.15а контролери продукції кольорової металургії


8.15а машиністи вентиляційних та аспіраційних установок


8.15а машиністи перевантажувачів


8.15а пробовідбірники


8.15а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове забезпечення за

Списком N 1


8.15а слюсарі-ремонтники


8.15а транспортувальники (обслуговування механізмів),

зайняті обслуговуванням пневмотранспорту


8.15б б) керівники та фахівці


8.156 майстри (старші майстри) контрольні


8.156 майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.15б механіки дільниць


8.15б механіки цехів


8.15б начальники дільниць (відділень)


8.15б начальники цехів, їх заступники


16. Перероблення шламів


8.16а а) робітники


8.16а апаратники вилуговування


8.16а апаратники-гідрометалурги, зайняті вилуговуванням


8.16а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.16а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення за Списком N 1


8.16а слюсарі-ремонтники


8.16а транспортувальники (такелажні роботи), зайняті

транспортуванням шихти, металу та концентратів


8.16а фільтрувальники


8.16а шихтувальники


8.16б б) керівники та фахівці


8.16б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.16б механіки цехів


8.16б начальники дільниць (відділень)


8.16б начальники цехів, їх заступники


17. Приготування вугільного пилу


8.17а а) робітники


8.17а дробильники


8.17а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.17а контролери продукції кольорової металургії


8.17а мастильники


8.17а машиністи ексгаустерів


8.17а машиністи живильника


8.17а машиністи млинів


8.17а машиністи скреперів (скреперисти)


8.17а оператори з обслуговування установок для

пилогазоуловлювання


8.17а пробовідбірники


8.17а слюсарі-ремонтники


8.17а транспортувальники (обслуговування механізмів)


8.17а чистильники


8.17б б) керівники та фахівці


8.17б майстри (старші майстри) контрольні


8.17б майстри, старші майстри


8.17б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.17б механіки дільниць


8.17б механіки цехів


8.17б начальники дільниць (відділень)


8.17 начальники цехів, їх заступники


18. Одержання рідкісних металів, кальцію,

магнію, кремнію та титану металургійним

та хіміко-металургійним способом


8.18а а) робітники


8.18а апаратники згущувачів


8.18а апаратники каустифікації


8.18а апаратники нейтралізації


8.18а апаратники очищення стічних вод


8.18а апаратники фільтрації


8.18а апаратники-гідрометалурги, зайняті каустифікацією,

нейтралізацією та на згущувачах


8.18а водії електро- та автовізків


8.18а водії навантажувачів


8.18а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.18а контролери продукції кольорової металургії


8.18а машиністи просіювальних установок


8.18а машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах


8.18а монтажники з ремонту печей


8.18а монтажники реакційних апаратів


8.18а пробовідбірники


8.18а слюсарі контрольно-вимірювальних приладів та

автоматики, зайняті обслуговуванням і ремонтом

контрольно-вимірювальних приладів та автоматики

безпосередньо в місцях їх встановлення на дільницях

(робочих місцях), основні робітники яких

користуються правом на пільгове пенсійне

забезпечення за Списком N 1


8.18а слюсарі-ремонтники


8.18а транспортувальники (такелажні роботи)


8.18а укладальники-пакувальники


8.18а фільтрувальники


8.18а форсунники


8.18а центрифугувальники


8.18а шихтувальники


8.18б б) керівники та фахівці


8.18б майстри (старші майстри) контрольні


8.18б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.18б механіки дільниць


8.18б механіки цехів


8.18б начальники дільниць (відділень)


8.18б начальники цехів, їх заступники


19. Оброблення та перероблення кольорових і

дорогоцінних металів


8.19.1 1) плавильне виробництво


8.19.1а а) робітники


8.19.1а варники ливарних мастил


8.19.1а водії електро- та автовізків


8.19.1а електромонтери з ремонту та обслуговування

електроустаткування


8.19.1а кокільники-складальники


8.19.1а контролери продукції кольорової металургії


8.19.1а машиністи млинів, зайняті розмелюванням кварцу та

магнезиту


8.19.1а машиністи просіювальних установок, зайняті

просіюванням шлаку та сміття


8.19.1а монтажники з ремонту печей


8.19.1а монтажники санітарно-технічних систем і устаткування


8.19.1а пресувальники брухту та відходів металу


8.19.1а пробовідбірники


8.19.1а слюсарі-ремонтники


8.19.1а фрезерувальники зливків, зайняті обробленням гарячих

зливків


8.19.1а шабрувальники кольорових металів, зайняті

обробленням гарячих зливків


8.19.1б б) керівники та фахівці


8.19.1б енергетики (електрики) дільниць


8.19.1б енергетики (електрики) цехів


8.19.1б майстри (старші майстри) контрольні


8.19.1б майстри, старші майстри з ремонту устаткування


8.19.1б механіки дільниць


8.19.1б механіки цехів


8.19.1б начальники дільниць (відділень)


8.19.1б начальники цехів, їх заступники


8.19.2 2) виробництво азотнокислого срібла, афінаж та

одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та їх

перероблення


8.19.2б б) керівники та фахівці


8.19.2б механіки дільниць


8.19.2б механіки цехів


8.19.2б начальники дільниць (відділень)