5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує такелажні роботи з горизонтального й вертикального переміщення, складання, розбирання та встановлення на проектну відмітку або фундамент машин, механізмів, верстатів масою понад 50 т, які потребують від такелажника особливої точності, відповідальності та акуратності в роботі, з використанням кранів, лебідок, талей та інших спеціальних пристроїв. Визначає масу і центр ваги переміщуваних та монтованих агрегатів і конструкцій. Підбирає та випробовує троси, канати, ланцюги та спеціальні пристрої згідно з масою та конфігурацією вантажу.

Повинен знати: конструкцію різних вантажопідйомних механізмів і такелажних засобів; правила та способи стропування особливо відповідальних важких вантажів, агрегатів та конструкцій під час їх переміщення, складання, розбирання та встановлення на проектну відмітку або фундамент; правила виконання особливо складних такелажних робіт за різних положень вантажу та місцевості; способи визначення маси і центра ваги виробів, конструкцій та споруд, які піднімаються і переміщуються; правила підбирання та випробування тросів, канатів, ланцюгів і спеціальних пристроїв залежно від маси, габаритів та конфігурації вантажу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією такелажника 4 розряду - не менше 1 року.

139. ТРАКТОРИСТ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує трактором з потужністю двигуна до 25,7 кВт (до 35 к. с.), який працює на рідкому паливі, під час транспортування різних вантажів, машин, механізмів, металоконструкцій і споруд різної маси та габаритів із застосуванням причіпних пристроїв або устаткування. Стежить за вантаженням, кріпленням і розвантаженням вантажів, що транспортуються. Заправляє трактор паливом та змащує трактор і всі причіпні пристрої. Виявляє та усуває несправності в роботі трактора. Проводить поточний ремонт і бере участь у всіх інших видах ремонту трактора та причіпних пристроїв, які обслуговує.

Повинен знати: принцип роботи та будову обслуговуваного трактора; правила вуличного руху; правила вантаження, укладання, стропування і розвантаження різних вантажів; правила проведення робіт із причіпними пристроями та устаткуванням; способи виявлення і усунення недоліків у роботі трактора; потужність обслуговуваного двигуна та граничне навантаження причіпного устаткування; порядок оформлення приймально-здавальних документів на перевезені вантажі або виконані роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Наявність кваліфікаційного свідоцтва на право керування тракторами відповідної категорії. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі керування трактором з потужністю двигуна понад 25,7 до 44,1 кВт (понад 35 до 60 к. с.).

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Наявність кваліфікаційного свідоцтва на право керування тракторами відповідної категорії.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією тракториста 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

- у разі керування трактором з потужністю двигуна понад 44,1 до 73,5 кВт (понад 60 до 100 к. с.).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Наявність кваліфікаційного свідоцтва на право керування тракторами відповідної категорії. Стаж роботи за професією тракториста 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі керування трактором потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищена кваліфікації. Наявність кваліфікаційного свідоцтва на право керування тракторами відповідної категорії. Стаж роботи за професією тракториста 4 розряду - не менше 1 року.

Примітки:

1. Машиністи бульдозерів за цим випуском не тарифікуються. Вони тарифікуються за розділами ДКХП "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" і "Загальні професії гірничих та гірничо-капітальних робіт", залежно від характеру виконуваних робіт.

2. Трактористи, які зайняті в технологічному процесі будівництва суден під час транспортування великих блоків, будівельно-монтажними роботами (такелажними, підніманням і встановленням опор та устаткування, роботою із будівельно-дорожніми машинами і механізмами тощо), на бурінні свердловин, добуванні нафти й газу, на геологорозвідувальних та топографо-геодезичних роботах, на роботах із перевезень та обміну пошти з поштовими вагонами, транспортуванні по місту великогабаритних, важких вантажів на трейлерах вантажопідйомністю понад 100 т, тарифікуються на один розряд вище з такою ж потужністю обслуговуваного трактора.

3. Трактористи, які зайняті на косінні очерету випуску 3 ДКХП тарифікуються за розділом "Заготівля та перероблення очерету".

4. Трактористи, які зайняті в зеленому господарстві під час виконання комплексу робіт з підготування ґрунту, сівбі, садінні зелених насаджень, догляду за ними, обробленні їх отрутохімікатами та аерозолями, утриманні міських площ, тротуарів, доріг, парків, скверів у належному стані, тарифікуються за 5 розрядом.

140. ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК (ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ)

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує різного виду транспортні механізми, стрічкові, черв'ячні та інші конвеєри, крім гвинтових і ковшових елеваторних типу норії. Перевіряє несправності конвеєрних механізмів. Пускає та зупиняє їх. Забезпечує своєчасне подавання у виробництво різної сировини, напівфабрикатів, готової продукції та матеріалів у необхідних кількостях, не допускаючи порушення технологічного процесу. Керує пристроями для транспортування лісоматеріалів. Наглядає за справним станом механізмів, регулює швидкість, натяг ланцюгів, перешиває ремені та стрічки. Усуває дрібні дефекти в роботі механізмів. Усуває затори та перевантаження механізмів. Чистить та змащує обслуговуване устаткування.

Повинен знати: основні відомості з електротехніки; строки та правила подавання матеріалів на обслуговувані дільниці; принцип роботи та будову обслуговуваних транспортних механізмів; причини, які спричиняють несправність у роботі механізмів, і засоби їх усування; види мастильних матеріалів та застосування їх.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі обслуговування гвинтових конвеєрів і ковшових елеваторних типу норії.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією транспортувальника (обслуговування механізмів) 2 розряду - не менше 1 року.

141. ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК (ТАКЕЛАЖНІ РОБОТИ)

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Переносить вручну і перевозить на візках, вагонетках, електропневмоталях та інших транспортних засобах, а також за допомогою тросів на робочі місця різні виробничі вантажі: сировину, напівфабрикати, деталі, вироби, інструмент, прилади тощо, які не потребують обережності, а також і сипкі матеріали згідно зі змінним завданням. Доставляє і здає на склад та ВТК зазначені вантажі з відповідним оформленням приймально-здавальних і супровідних документів. Доставляє хімічні матеріали та барвники із вагової до місця їх приготування. Передає і кількісно приймає напівфабрикати, деталі, вироби, які проходять міжопераційне оброблення в інших цехах та на дільницях. Складає та сортує вантажі, що транспортуються.

Повинен знати: найменування вантажів, що переносяться та перевозяться; виробниче завдання обслуговуваних дільниць і графік завантаження робочих місць; технологічну послідовність оброблення матеріалів, деталей, вузлів; правила вантаження і транспортування вантажів; способи укладання та штабелювання вантажів; будову тари та способи закріплення вантажів, що перевозяться; порядок оформлення приймально-здавальних і супровідних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Переносить вручну і перевозить на візках, вагонетках та інших транспортних засобах на робочі місця різні виробничі вантажі: сировину, напівфабрикати, деталі, вироби, інструмент, прилади тощо, які потребують обережності; шкідливі, пожежо- і вибухонебезпечні речовини згідно із змінним завданням. Доставляє і здає на склад та ВТК зазначені вантажі з відповідним оформленням приймально-здавальних і супровідних документів.

Повинен знати: найменування вантажів, які перевозяться і переносяться; виробниче завдання обслуговуваних дільниць та графік завантаження робочих місць; технологічну послідовність оброблення матеріалів, деталей, вузлів; правила транспортування шкідливих, пожежо- і вибухонебезпечних речовин, способи їх складання; порядок оформлення приймально-здавальних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією транспортувальника (такелажні роботи) 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Переносить вручну і перевозить на візках, вагонетках та інших транспортних засобах на робочі місця особливо відповідальні, монументальні, художні, скульптурні вироби, унікальні декоративні вироби, складні моделі, діючі макети, а також вантажі, які потребують особливої обережності.

Повинен знати: правила перенесення, перевезення особливо відповідальних виробів і вибухонебезпечних речовин, способи складання їх; порядок оформлення приймально-здавальних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією транспортувальника (такелажні роботи) 3 розряду - не менше 1 року.

142. УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Фасує напівфабрикати і готову продукцію або окремі її компоненти в тару: пакети, пачки, банки, туби, флакони, ампули, пляшки, бутлі, ящики, мішки тощо вручну без зважування, відмірювання та оформлення. Загортає в різний обгортковий матеріал, укладає вручну вироби, деталі та продукцію в паперову, дерев'яну, картонну, металеву та іншу тару з комплектуванням за відомістю або специфікацією. Протирає, обдуває стиснутим повітрям, змащує (консервує) і обгортає деталі, що складає, продукцію і вироби у папір, вату, целофан та інші матеріали. Наклеює етикетки. Маркує обгортковий матеріал. Заготовляє папір, шпагат, етикетки, фольгу тощо. Виконує розкрій і розрізання пакувального матеріалу вручну за заданими розмірами або шаблоном. Установлює в гнізда ящиків бутлі, пляшки, флакони та прокладає між їхніми рядами папір, картон, вату, стружку, тирсу та інші ізоляційні матеріали. Оббиває пакувальну тару ізоляційним матеріалом або укладає прокладки, пакує - забиває ящики, закриває, заклеює мішки, завальцьовує кришки металевої тари вручну або на верстаті згідно з технічними умовами. Виписує фактури на упаковану продукцію із зазначенням виду, сорту, якості, артикулу, кількості, розміру тощо. Бере участь у складанні та пакуванні складних деталей і виробів, що дорого коштують, разом з укладальником-пакувальником вищої кваліфікації. Переміщає тару, пакувальні матеріали та упаковані вироби всередині складу вручну або з використанням підйомно-транспортного устаткування. Закупорює наповнені бутлі, пляшки, флакони, туби різними пробками вручну. Заливає шийки смолкою, миє та обтирає пляшки, флакони. Стежить за герметичністю закупорювання та глибиною забивання пробки.

Повинен знати: номенклатуру, сорти, вміст комплекту, розміри та масу деталей і виробів, що укладаються; правила й способи комплектування та упаковки; заходи боротьби з корозією; порядок заповнення пакувальних документів і облік упакованих виробів та товарів; правила підйому, переміщення вантажів і сигналізацію під час використання підйомно-транспортних засобів; призначення та правила застосування робочого контрольно-вимірювального інструменту і пристроїв, необхідних під час складання та пакування; способи закупорювання пляшок, бутлів, флаконів і туб; вимоги до готової продукції та якості фасування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Фасує, дозує напівфабрикати й готову продукцію або окремі її компоненти в тару: пакети, пачки, банки, туби, флакони, ампули, пенали, целофанові стрічки, пляшки, бутлі, ящики, мішки тощо вручну за заданим обсягом, масою або кількістю різних твердих, сипких, рідких і штучних товарів. Укладає вручну або за допомогою підйомних механізмів (кранів, електроталей) великогабаритні і важкі готові вироби (граніт, мармур, вапняк та інше). Пакує укладені деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами. Виконує художнє загортання кондитерських виробів вручну одночасно в декілька папірців (підгортку, фольгу, етикетку, целофан тощо) з підбиранням малюнка етикетки, додержанням рамки та інших спеціальних вимог. Укладає і пакує фасовану м'ясну та молочну продукцію. Веде облік запакованих деталей, виробів та іншої продукції. Веде встановлену документацію. Виконує розкрій та розрізання пакувального матеріалу на автоматичному верстаті за заданими розмірами або шаблоном. Чистить, змащує, виконує поточний ремонт та регулювання верстату.

Повинен знати: правила фасування, дозування напівфабрикатів, готової продукції або окремих її компонентів; принцип роботи фасувального напівавтомата або автомата і взаємодію його частин, технічні умови та державні стандарти на продукцію, що фасується і дозується; правила укладання, обгортання, кріплення в тарі та пакування великогабаритних і важких готових виробів; правила ведення звітності; розміри та форму тари для кожного роду виробів, деталей і товарів, що пакуються; види, сорти та розміри кріпильних ізолюючих деталей та пакувального матеріалу.