Керує кабельними та плавучими кранами вантажопідйомністю понад 10 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними устроями, під час виконання всіх видів робіт.

Керує гусеничними, пневмоколісними та самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю понад 25 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання всіх видів робіт (окрім ремонтно-будівельних робіт). Керує гусеничними та пневмоколісними кранами вантажопідйомністю понад 10 т і самохідними залізничними кранами вантажопідйомністю понад 15 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

Повинен знати: будову, кінематичні та електричні схеми кранів і механізмів, які обслуговуються, розташування виробничих дільниць, що обслуговуються; електротехніку та слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста крана (кранівника) 5 розряду - не менше 1 року.

У разі керування гусеничними і пневмоколісними кранами вантажопідйомністю понад 200 т під час виконання будівельно-монтажних робіт потрібна неповна вища освіта (молодший спеціаліст).

Примітки:

1. Під час керування мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 50 т для монтажу потужних і надпотужних турбоблоків, турбогенераторів, прокатного та іншого аналогічного технологічного устаткування і пов'язаних із ним конструкцій, під час установлення відповідальних деталей на великогабаритні карусельні, розточувальні, токарні та інші верстати роботи тарифікуються за 6 розрядом.

2. Така тарифікація не стосується робіт машиністів кранів (кранівників), зайнятих у технологічному процесі основних металургійних виробництв чорної металургії (доменного, бесемерівського, мартенівського, прокатного і таке інше) у металургійних цехах машинобудівних підприємств, робіт на розливанні гарячого чавуну в спеціалізованих ливарних цехах із виробництва виливниць, робіт на електромостових (стриперних) кранах під час подавання залитих виливниць на решітки, знімання опок і подавання виливниць на охолоджувальний конвеєр.

Усі вищезазначені роботи і професії машиністів кранів (кранівників) тарифікуються за відповідними розділами ДКХП, що стосуються чорної металургії.

3. Машиністи, які працюють на тракторах із кранами, тарифікуються за професією "Тракторист".

4. Помічник машиніста самохідного, залізничного крана тарифікується на два розряди нижче машиніста, під керівництвом якого він працює, а за наявності права керування та водіння тарифікується на один розряд нижче машиніста.

5. Водії (машиністи), які працюють на автомашинах із кранами, тарифікуються за вип. 64 ДКХП.

6. Вантажно-розвантажувальні роботи, не пов'язані безпосередньо з виконанням будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт, тарифікуються за відповідними групами складності вантажно-розвантажувальних робіт, передбачених у характеристиках.

7. Машиністи баштових самохідних кранів у разі розташування кабіни крана на висоті 48 м і більше тарифікуються за 6 розрядом незалежно від вантажопідйомності крана.

85. МАШИНІСТ МИЙНИХ МАШИН

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Миє та дезінфікує машини та устаткування без знімання і ставлення окремих частин, деталей, вузлів із застосуванням ручного інструменту та пристроїв. Миє у ваннах різну сировину, матеріали, деталі, тару, вироби та напівфабрикати водою, гасом, бензином, ацетоном, лужними, кислотними та іншими розчинами. Готує різні мийні, кислотні і лужні розчини, а також завантажує і вивантажує в процесі миття матеріали, деталі, тару, вироби та інші предмети. Готує робочі місця, устаткування і допоміжний інвентар до процесу миття. Здійснює попереднє очищення предметів обмітанням, витрушуванням, зіскрібанням, обтиранням. Виконує оброблення предметів парою, дезінфікуючими речовинами та розчинниками. Знежирює поверхні деталей, виробів. Сортує, маркує і пакує деталі, вироби.

Повинен знати: призначення ручного інструменту, інвентарю та пристроїв; правила миття і вимоги, що ставляться до якості миття; правила готування мийних розчинів та поводження з ними; властивості розчинів та розчинників, які застосовуються; способи попереднього очищення предметів для миття; правила маркування і пакування деталей, виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес миття, дезінфекції та стерилізації машин і устаткування зі зніманням та ставленням окремих частин деталей, вузлів, великогабаритних вузлів і деталей рухомого складу, хімічного посуду, матеріалів, а також різних виробів, які б'ються і легко деформуються, із застосуванням машин та апаратів різних конструкцій. Миє та просочує фільтрополотна, манжети, мішки і сітки, завантажує та вивантажує промиті та просочені фільтрувальні полотна, манжети, мішки і сітки, завантажує і вивантажує промиті та просочені фільтрувальні полотна, манжети, мішки і сітки, здійснює віджимання, пропарювання, сушіння, продування та сортування їх. Проводить оброблення предметів для миття повітрям, водою або розчинами під тиском. Готує найрізноманітніші мийні розчини і розчинники за встановленою рецептурою.

Повинен знати: принцип роботи мийних машин і устаткування, що обслуговується; вимоги до миття та дезінфекції машин, устаткування, матеріалів, виробів; способи приготування розчинів; режим миття; порядок зміни концентрації розчинів і чергування їх у процесі миття; склад, властивості та правила дозування мийних і дезінфікуючих засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста мийних машин 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес миття, дезінфекції та стерилізації відповідальних машин і устаткування зі зніманням та ставленням окремих частин, деталей і вузлів, а також баків, балонів, цистерн та іншої спеціальної тари на мийних машинах-автоматах. Здійснює попередній аналіз залишкових, забруднюючих речовин. Визначає хімічний склад їдких та шкідливих речовин. Вибирає рецептуру мийних розчинів. Нейтралізує залишкові речовини. Проводить поточний ремонт і налагодження машин та устаткування, що застосовується.

Повинен знати: будову та правила налагодження мийних машин і устаткування різних типів; розрахунки, пов'язані з визначенням якісного і кількісного складу мийних розчинів; хімічні властивості мийних розчинів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста мийних машин 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес миття різних апаратів, деталей та вузлів, машин, устаткування на машинах-автоматах, вбудованих у потоково-конвеєрну лінію. Вмикає пульт керування всією системою автоматики машини. Регулює режими роботи за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, датчиків і систем автоматики з пульта керування. Завантажує віброживильник та регулює живильне середовище. Виявляє та усуває відхилення в роботі автомата. Бере участь у налагодженні автомата.

Повинен знати: будову та конструктивні особливості машин-автоматів, що обслуговуються; принцип взаємодії окремих вузлів автомата і способи регулювання режимів роботи машини за показаннями автоматичних приладів пульта керування; розрахунки, пов'язані з визначенням якісного та кількісного складу мийних розчинів; правила налагодження мийних машин і устаткування різних типів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста мийних машин 3 розряду - не менше 1 року.

86. МАШИНІСТ НАСОСНИХ УСТАНОВОК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосні установки, обладнані поршневими і відцентровими насосами із сумарним подаванням 1000 м3/год. води, кислот, лугів, пульпи та інших нев'язких рідин, і насосні установки з перекачування нафти, мазуту, смоли та інших в'язких рідин із сумарним подаванням до 50 т/год. Обслуговує насоси, насосні агрегати в польових умовах та на будівельних майданчиках, а також голкофільтрові установки з подаванням насосів до 100 м3/год. кожен. Обслуговує вакуум-насосні установки з дегазації вугільних шахт із сумарним подаванням до 6000 м3/год. метаноповітряної суміші. Проводить заміри газу. Регулює подавання води, нафти та інших перекачуваних рідин. Здійснює зливання і перекачування нафти та мазуту із цистерн та барж. Підігріває рідке паливо під час зливання та подавання його до місця зберігання або споживання. Продуває нафтомагістраль. Стежить за станом фільтрів та очищає їх. Обслуговує гринельні мережі. Виявляє та усуває неполадки в роботі устаткування. Веде записи у журналі про роботу установок. Виконує поточний ремонт і бере участь у більш складних видах ремонту устаткування.

Повинен знати: принцип роботи відцентрових, поршневих насосів та іншого устаткування насосних установок; фізичні і хімічні властивості води, нафти та інших перекачуваних рідин, а також газу; характеристику насосів та приводів до них, допустимі навантаження в процесі їх роботи; схеми комунікацій насосних установок, розташування запірної арматури і запобіжних пристроїв; способи усунення неполадок у роботі устаткування насосних установок; правила обслуговування і перемикання трубопроводів гринельних мереж; сорти та марки масел, що застосовуються; мастильну систему, установок.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосні установки, обладнані поршневими та відцентровими насосами із сумарним подаванням понад 1000 до 3000 м3/год. води, пульпи та інших нев'язких рідин, і насосні установки з перекачування нафти, мазуту, смоли та інших в'язких рідин із сумарним подаванням понад 50 т/год. Обслуговує насоси і насосні агрегати в польових умовах та на будівельних майданчиках із подаванням кожним насосом або агрегатом понад 100 до 1000 м3/год. води та голкофільтрові установок з подаванням насосів понад 100 до 600 м3/год. кожен. Обслуговує вакуум-насосні установки з дегазації вугільних шахт із сумарним подаванням понад 6000 м3/год. до 18000 м3/год. метаноповітряної суміші. Здійснює пуск і зупинку двигунів та насосів. Підтримує заданий тиск води та інших перекачуваних рідин, контролює безперервну роботу насосів, двигунів і арматури дільниці трубопроводу, що обслуговується. Виявляє та усуває дефекти в роботі устаткування. Веде технічний облік і звітність про роботу установок. Виконує поточний ремонт насосного устаткування і бере участь у середньому та капітальному ремонтах його.

Повинен знати: будову поршневих та відцентрових насосів з перекачування води, рідкого палива та інших рідин; схеми повітропроводів, всмоктуючих і нагнітальних трубопроводів та регулюючих пристроїв, конструкцію клинкетів та фільтрів; елементарні знання з електротехніки, гідравліки і механіки; способи усунення неполадок у роботі устаткування та ліквідації аварій; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; порядок і правила ведення обліку роботи установок.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста насосних установок 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує насосні установки із сумарним подаванням понад 3000 до 10000 м3/год., пульпи та інших нев'язких рідин, обладнаних насосами і турбонасосами різних систем. Здійснює пуск, регулювання режиму роботи і зупинку двигунів та насосів. Обслуговує насоси і насосні агрегати в польових умовах та на будівельних майданчиках і на промислових водозаборах з подаванням понад 1000 до 3000 м3/год. кожен та голкофільтрових і вакуум-насосних установок з подаванням насосами понад 600 м3/год. кожен. Обслуговує вакуум-насосні установки з дегазації вугільних шахт із сумарною продуктивністю понад 18000 м3/год. метаноповітряної суміші. Контролює забезпечення заданого тиску води і пульпи в мережі дільниці, що обслуговується. Визначає несправності в роботі устаткування насосних установок та усуває їх.

Повинен знати: конструкцію відцентрових, поршневих насосів, вакуум-насосів і турбонасосів різних систем; основні знання з електротехніки, гідравліки та механіки; будову і розташування аванкамер, трубопроводів, сіток, колодязів та контрольно-вимірювальних приладів; правила пуску та зупинки устаткування насосних установок; способи усунення несправностей у роботі устаткування та ліквідації аварій.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста насосних установок 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує потужні насосні установки із сумарним подаванням понад 10000 м3/год. води і пульпи, обладнаних насосами і турбонасосами різних систем. Обслуговує насоси та насосні агрегати в польових умовах і на будівельних майданчиках із подаванням понад 3000 м3/год. води кожен. Стежить за безперервною роботою насосів, приводних двигунів, арматури і трубопроводів дільниці, що обслуговується, а також за тиском води в мережі. Обслуговує градирні для охолодження оборотної води. Оглядає та регулює насоси, водонапірні пристрої, контрольні прилади, автоматику та запобіжні пристрої. Визначає несправності в роботі насосних установок та усуває їх.

Повинен знати: будову та конструкцію устаткування насосних установок великої потужності, оснащених двигунами, насосами і турбонасосами різних систем; конструкцію і схему розташування аванкамер, колодязів, трубопроводів та фільтрів; графік і водопостачання дільниці, що обслуговується.