9.3.6. Каркаси всіх безконтактних апаратів і металеві кожухи повинні бути заземлені.

9.3.7. Напругу на окремих частинах станцій керування, керувальних електронно-обчислювальних машин, пускорегулювальних пристроїв, безконтактних пускачів вимірюють приладами, забезпеченими спеціальними щупами з ізолюючими ручками.


9.3.8. Прилади розташовують таким чином, щоб при знятті з них показань виключалася можливість наблизитися до частин, що перебувають під напругою, ближче ніж на 0,5 м.


10. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНСТРУМЕНТУ, РЕМОНТНОГО І ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТРОЇВ


10.1. Виконувати роботи на СГТС (РГС) із застосуванням інструменту та пристроїв (ельборового, абразивного, ручного електричного, слюсарно-ковальського, пневматичного інструменту, вантажозахватних органів і пристроїв тощо) і верстатного обладнання слід з дотриманням вимог безпечної роботи з інструментом та пристроями.

10.2. Під час виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів необхідно дотримуватися правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

10.3. Запобіжні пояси, які застосовуються під час виконання робіт на висоті, повинні відповідати правилам експлуатації електрозахисних засобів і ГОСТ 12.4.089-86 "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия".


11. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВОГНЕВИХ РОБІТ


11.1. Для безпечного виконання вогневих робіт (електро- та газозварювання, гасорізання, паяння тощо) необхідно дотримуватися вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок.

11.2. До електрозварювальних, газозварювальних та інших вогневих робіт можуть бути допущені особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, передбачене вимогами Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 N 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за N 262/1287.

11.3. Для безпечного виконання вогневих робіт і дотримання санітарних норм слід керуватися правилами безпечної роботи з інструментом та пристроями.

11.4. Під час виконання вогневих робіт на СГТС (РГС) із застосуванням газових балонів необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства, які стосуються безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

11.5. Вогневі роботи слід виконувати за умови забезпечення необхідними засобами пожежогасіння відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників здійснюється згідно з Типовими нормами належності вогнегасників.


Перший заступник голови

Департаменту промислової

безпеки, охорони праці та

гірничого нагляду 

С. В. Кужель 


ПОГОДЖЕНО: 


  


Заступник Міністра транспорту 

та зв'язку України 

С. С. Кроль 


Директор Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві та

професійних захворювань України 

Л. П. Новіцький 


Голова Української професійної

спілки працівників річкового

транспорту 

М. І. Барановська 


Директор Національного

науково-дослідного інституту

охорони праці 

М. О. Лисюк 


Перший заступник Міністра

охорони здоров'я України,

Головний державний

санітарний лікар України 

С. Бережнов 


Заступник начальника

Державного департаменту

пожежної безпеки Міністерства

України з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи 

О. Євсеєнко 


Голова Державного комітету

ядерного регулювання України 

О. А. Миколайчук