Примітки:

1. Кріпильні деталі за ГОСТ 20700 застосовуються для посудин в енергомашинобудуванні.

2. Допускається використовувати кріпильні вироби з марок сталі 35Х, 38ХА, 40Х, 30Х, 30ХМА, 35ХМ при температурах нижче мінус 40°С до мінус 60°С, якщо випробування на ударну в’язкість проводяться при робочих негативних температурах зразків із концентратом виду У (тип II за ГОСТ 9454). При цьому в жодного із зразків ударна в’язкість не повинна бути меншою 30 Дж/см (3 кГсм/см2).


Таблиця 7

Кольорові метали і сплави


Марка сталі, визначення стандарту або технічних умов

Технічні

вимоги

Робочі умови

Види

випробувань

і вимоги

Примітка


температура стінки, оС

тиск середовища, МПа (кгс/см2)

не більше

1

2

3

4

5

6

1. Листи та плити

М1, М2, М3, М1р, М2р, М3р ГОСТ 859

ГОСТ 495

ГОСТ 859

від мінус 270 до 360

не обмежено

ГОСТ 495

пп. 1, 2

Л63, Л68, ЛС59-1, ЛО62-1 ГОСТ 15527

ГОСТ 931

від мінус 70 до 250


ГОСТ 931

п. 3

ЛЖМц 59-1-1

ГОСТ 15527

ОСТ 48-24

від мінус 270 до 250

не обмежено

ОСТ 48-24

-

НП2

ГОСТ 492

ГОСТ 6235

від мінус 70 до 360

2,5 (25)

ГОСТ 6235

пп.1,4,5

НМЖМц 28-2, 5-1, 5 ГОСТ 492

ГОСТ 5063

від мінус 70 до 360

2,5 (25)

ГОСТ 5063

п. 1

Бр Б2

ГОСТ 18175

ГОСТ 1789

від мінус 270 до 250

4 (40)

ГОСТ 1789

п. 6

А5, А6, АДО, АД1, АМц, АМг3, АМг5 ГОСТ 4784

ГОСТ 21631

від мінус 270 до 150

6 (60)

ГОСТ 21631


АДО, АД1, А5, А6, АМц ГОСТ 4784

ГОСТ 17232

від мінус 70 до 150

6 (60)

ГОСТ 17232

п. 8

АМг3, АМг5, АМг6 ГОСТ 4784

ГОСТ 17232

від мінус 210 до 150

6 (60)

ГОСТ 17232

п. 8

ВТ1-0

ГОСТ 19807

ГОСТ 22178

від мінус 270 до 250

не обмежено

ГОСТ 22178

-

ОТ4-1

ГОСТ 19807

ГОСТ 22178

від мінус 196 до 350

не обмежено

ГОСТ 22178

-

ВТ5-1

ГОСТ 19807

ГОСТ 22178

від мінус 253 до 500

не обмежено

ГОСТ 22178

-

ОТ4

ГОСТ 19807

ГОСТ 22178

від мінус 196 до 400

не обмежено

ГОСТ 22178


ОТ4

ГОСТ 19807

ГОСТ 22178

від мінус 270 до 250

не обмежено

ГОСТ 22178

-

ВТ1-0

ГОСТ 19807

ГОСТ 23755

від мінус 196 до 250

не обмежено

ГОСТ 23755

пп.9,10

ОТ4-1

ГОСТ 19807

ГОСТ 23755

від мінус 196 до 350

не обмежено

ГОСТ 23755

пп.9,10

ОТ4

ГОСТ 19807

ГОСТ 23755

від мінус 196 до 400

не обмежено

ГОСТ 23755

пп.9,10

ВТ5-1

ГОСТ 19807

ГОСТ 23755

від мінус 196 до 500

не обмежено

ГОСТ 23755

пп.9,10

2. Труби


Л68, ЛО70-1,

ЛОМш 70-1-0, 05

ЛА Мш 77-2-0, 05

ГОСТ 15527

ГОСТ 21646

від мінус 196 до 250

не обмежено

ГОСТ 21646

п. 12


Л63, Л68, ЛС59-1 ЛЖМц 59-1

ГОСТ 15527

ГОСТ 494

від мінус 253 до 250

не обмежено

ГОСТ 494

пп. 13, 14, 15


МНЖ 5-1

ГОСТ 492

ГОСТ 17217

від мінус 196 до 200

не обмежено

ГОСТ 17217

п. 16


МНЖМц 30-1-1

ГОСТ 492

ГОСТ 10092

від 0 до 250

не обмежено

ГОСТ 10092

п. 1


АДО, АД1, АМц

ГОСТ 4784

ГОСТ 18475

від мінус 270 до 150

6 (60)

ГОСТ 18475

п. 17


АМг2, АМг3, АМг5 ГОСТ 4784

ГОСТ 18482

від мінус 270 до 150

6 (60)

ГОСТ 18482

-


ВТ1-0, ОТ-4

ГОСТ 19807

ГОСТ 22897

від мінус 270 до 250

не обмежено

ГОСТ 22897

п. 18


ОТ4-1

ГОСТ 19807

-

від мінус 196 до 350

не обмежено

АМТУ

386-4-65

-


М1, М2, М3, М1р, М2р, М3р ГОСТ 859

ГОСТ 617

від мінус 270 до 250

не обмежено

ГОСТ 617

п. 1, 11


3. Прутки та литво


НМЖМг 28-2, 5-1, 5 ГОСТ 492

ГОСТ 1525

від мінус 70 до 250

2,5 (25)

ГОСТ 1525

пп. 1, 19


ЛЦ23А6ЖЗМц2 (ЛАЖМц 66-6-3-2) ГОСТ 17711

ГОСТ 17711

від мінус 70 до 250

не обмежено

ГОСТ 17711

-


АДО, АМг2, АМц

ГОСТ 4784

ГОСТ 21488

від мінус 70 до 150

6 (60)

ГОСТ 21488
Примітки:

1. Випробування на розтягання проводити у м’якому стані.

2. Випробування на вигин листів із розкисленої міді проводять за вимогою споживача, обговореного в замовленні.

3. Випробування на розтягання проводити у м’якому стані марок Л6З, Л68, ЛС59-1, а марки ЛО62-1 – в гарячекатаному.

4. За вимогою споживача проводять випробування на глибину витиснення м’яких смуг товщиною 1 і 1,2 мм.

5. За вимогою споживача проводять випробування на вигин.

6. Випробування на розтягання, витиснення, загин, а також після дисперсійного тверднення проводити у м’якому стані (після гартування).

7. Механічні властивості листів без термічної обробки та відпалених (крім сплавів марок АМг3, АМг5, АМг6) підприємство-виготовлювач не контролює, вони забезпечуються технологією виготовлення (п. 4.6 ГОСТ 21631).

8. Механічні властивості забезпечуються технологією виготовлення і перевіряються за вимогою споживача (п. 4.4 ГОСТ 17232).

9. На плитах із сплавів марок ОТ4-1, ОТ-4 товщиною від 60 до 150 мм показник відносного подовження не контролюється.

10. Випробування на вигин проводять тільки для сплаву марки ВТ1-0.

11. За узгодженням сторін на підприємстві-виготовлювачі проводять випробування гідравлічним тиском понад 70 кгс/см2.

12. Випробування на розтягання латуні марки Л68 проводити у м’якому стані.

13. Випробування на розтягання труб марок Л63, Л68 проводити у м’якому стані, труби марок ЛС69-1, ЛЖМц 59-1-1 випробовуються пресованими.

14. За вимогою споживача витягнуті і холоднокатані труби з товщиною стінки 3 мм і менше підлягають випробуванню на сплющування.

15. За узгодженням виготовлювача із споживачем труби марок Л63, Л68 виготовляють із підвищеною пластичністю.

16. Випробування на розтягання проводити у відпаленому стані.

17. Механічні властивості відпалених труб виготовлювач не контролює.

18. За вимогою споживача проводиться випробування на роздачу.


Таблиця 8

Перелік

марок сталі і сплавів, використовуваних для виготовлення балонів


п/п

Марка

сталі

Хімічний склад (ГОСТ, ТУ, ГСТ)

Тимчасовий опір, МПа (кгс/мм2)

Границя текучості, МПа (кгс/мм2), не менше

Термічна

обробка

Температура

застосування, °С

Тиск середовища,

МПа (кгс/см2)

не більше

Максимальна товщина циліндричної частини балона, мм, не більше


не

нижче

не

вище

не

менше

не

більше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

20ХН4ФА

ГОСТ 4543

1275 (130)

1521 (155)

1079 (110)

3+0

-80

150

не обмежено

15

2.

35ХН3МФА

38ХН3МФА

ТУ 14-3-883

ГОСТ 4543

1128 (115)

1373 (140)

981 (100)

3+0

-80

150

не обмежено

30

3.

40ХН2МА

ГОСТ 4543

981 (100)

1177 (120)

834 (85)

3+0

-50

150

не обмежено

15


40ХН2МА

ГОСТ 4543

932 (95)

1177 (120)

785 (80)

3+0

-50

150

не обмежено

25

4.

30ХМА

ГОСТ 4543

1030 (105)

1275 (130)

883 (90)

3+0

-50

150

не обмежено

15
932 (95)

1177 (120)

736 (75)

3+0

-60

150

не обмежено

21
785 (80)

981 (100)

589 (60)

3+0

-80

150

не обмежено

21

5.

30ХГСА

ГОСТ 4543

883 (90)

1226 (125)

687 (70)

3+0

-50

150

не обмежено

15
687 (70)

не обмежено

412 (42)

Н+0

-50

150

не обмежено

не обмежено

6.

40Х, 38ХА, 35Х1МФ,

38ХГР

ГОСТ 4543

883 (90)

1177 (120)

687 (70)

3+0

-50

150

40 (400)

30

7.

Д

ОСТ 14-21

638 (65)

не обмежено

373 (38)

Н

-50

150

25 (250)

не обмежено

8.

Дс

У 14-237-36

ТУ

14-157-15

638 (65)

не обмежено

373 (38)

Н

-50

150

25 (250)

не обмежено

9.

45

ГОСТ 1059

598 (61)

не обмежено

353 (36)

Н

-50

150

25 (250)

не обмежено

10.

40

ГОСТ 1050

569 (58)

не обмежено

334 (34)

Н

-50

150

25 (250)

не обмежено

11.

35

ГОСТ 1050

530 (54)

не обмежено

314 (32)

Н

-50

150

25 (250)

не обмежено

12.

30

ГОСТ 1050

491 (50)

не обмежено

294 (30)

Н

-50

150

25 (250)

не обмежено

13.

25

ГОСТ 1050

451 (46)

не обмежено

275 (28)

Н

-50

150

25 (250)

не обмежено

14.

20

ГОСТ 1050

412 (42)

не обмежено

245 (25)

Н

-60

350

25 (250)

не обмежено


20*

ГОСТ 1577

373 (38)

не обмежено

-

П

Н

-40

-50

475

5,0 (150)

12

15.

т3сп

Ст3пс*

380

373 (38)

не обмежено

-

П

Н

-40

-50

425

425

5,0 (150)

12

12

16.

45Г14Н8Ф

ТУ

14-131-451

ТУ

14-131-474

932 (95)

не обмежено

736 (75)

3+0

-50

400

не обмежено

15

17.

12Х18Н9

12Х18Н10Т

12Х18Н12Т

ГОСТ 5632

530 (54)


549 (56)

не обмежено

не обмежено

255 (26)

А

-196

150

не обмежено

не обмежено

18.

08Х18Н10

ГОСТ 5632

510 (52)


530 (54)

не обмежено

не обмежено

255 (26)

А

-196

150

не обмежено

не обмежено

19.

08Х18НОТ

08Х18Н12Т

ГОСТ 5632

510 (52)


549 (56)

не обмежено

не обмежено

255 (26)

А

-196

150

не обмежено

не обмежено

20.

08Х18Н12Т

центроволита

ГОСТ 5632

491 (50)

не обмежено

255 (26)

А

-196

150

не обмежено

не обмежено

21.

Сплав 14

ОСТ

1-92-007

706 (72)

не обмежено

589 (60)

Н

-50

60

не обмежено

не обмежено

22.

Сплав 14

ГОСТ 19807

687 (70)

не обмежено

491 (50)

Н

-50

60

не обмежено

не обмежено