пункт 22.22 статті 22 виключено згідно із Законом України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.23. Пункт 22.23 втратив чинність 

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.23 згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

у зв'язку з цим пункт 22.22 вважати пунктом 22.24,

пункт 22.23 втратив чинність згідно із 

Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,

у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.23)

22.23. На період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2002 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних із добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок і використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою таких енергоблоків.

Державна податкова адміністрація України встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів, спрямованих на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі використання зазначених коштів не за цільовим призначенням такі кошти включаються до складу валового доходу платника податку і оподатковуються на загальних підставах.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.23

 згідно із Законом України від 16.12.98 р. N 317-XIV,

 у зв'язку з цим пункт 22.23 вважати пунктом 22.24)

22.24. Пункт 22.24 втратив чинність

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.24

 згідно із Законом України від 29.12.98 р. N 371-XIV,

у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25,

 пункт 22.24 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 16.03.99 р. N 484-XIV,

 втратив чинність згідно із

 Законом України від 06.04.99 р. N 568-XIV,

 у зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.24)

22.24. У період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2009 року для суб'єктів космічної діяльності України податковим періодом оподаткування їх прибутку встановлюється звітний податковий рік.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.24 згідно із

 Законом України від 16.03.2000 р. N 1559-III,

 у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25)

22.25. Установити, що на період, визначений Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", кошти, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового доходу цього платника за звітний період.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.25 згідно  із Законом України від 20.04.2000 р. N 1694-III,  у зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.26,  пункт 22.25 статті 22 у редакції  Закону України від 07.02.2002 р. N 3045-III, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV) 22.26. Пункт 22.26 статті 22 виключено (статтю 22 доповнено новим пунктом 22.26 згідно  із Законом України від 08.06.2000 р.  N 1812-III,  у зв'язку з цим пункт 22.26 вважати пунктом 22.27, пункт 22.26 статті 22 виключено згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1957-IV) 22.27. Пункт 22.27 статті 22 виключено (статтю 22 доповнено новим пунктом 22.27 згідно із  Законом України від 14.09.2000 р. N 1954-III,  у зв'язку з цим пункт 22.27 вважати пунктом 22.28)

(дію пункту 22.27 статті 22 зупинено на 2001 рік у зв'язку із зупиненням дії пункту 2 статті 5 Закону України від 14.09.2000 р. N 1954-III згідно із Законом України від 07.12.2000 р. N 2120-III)

 (пункт 22.27 статті 22 виключено  згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV) 22.28. Пункт 22.28 статті 22 виключено (статтю 22 доповнено новим пунктом 22.28 згідно із  Законом України від 11.01.2001 р. N 2211-III, у зв'язку з цим пункт 22.28 вважати пунктом 22.29)

(дію пункту 22.28 статті 22 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

(пункт 22.28 статті 22 виключено згідно із  Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.29. Установити, що податок на прибуток підприємств, які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів в Туркменістані, справляється з урахуванням особливостей статті 1 Закону України "Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в Туркменістані".

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.29 згідно із  Законом України від 04.07.2002 р. N 43-IV, у зв'язку з цим пункт 22.29 вважати пунктом 22.30)

22.30. Пункт 22.30 статті 22 виключено (статтю 22 доповнено новим пунктом 22.30 згідно із  Законом України від 18.03.2004 р. N 1624-IV, у зв'язку з цим пункт 22.30 вважати пунктом 22.31,  пункт 22.30 статті 22 виключено згідно із  Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

22.31. Встановити, що на період дії процедури погашення заборгованості згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" для платників податків - учасників розрахунків, визначених цим Законом, порядок оподаткування їх прибутку визначається з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Норми статті 12 цього Закону не поширюються на заборгованість, до якої застосовується механізм списання на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу". 

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.31 згідно

 із Законом України від 23.06.2005 р. N 2711-IV,

 у зв'язку з цим пункт 22.31 вважати пунктом 22.32)

Для технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств при виконанні зареєстрованих у встановленому Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" порядку проектів технологічних парків оподаткування їх прибутку здійснюється з урахуванням положень, установлених Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків".

(пункт 22.31 статті 22 доповнено абзацом третім згідно із

 Законом України від 16.07.99 р. N 991-XIV,

 враховуючи зміни, внесені Законом України

 від 12.01.2006 р. N 3333-IV)

22.32. Кабінету Міністрів України: 

розглянути пропозиції щодо особливостей оподаткування інноваційної діяльності і до 1 жовтня 1997 року подати Верховній Раді України відповідні пропозиції з цього питання;

протягом місяця прийняти відповідні рішення для забезпечення реалізації цього Закону, які прямо віднесені цим Законом до його компетенції;

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

протягом місяця привести рішення Уряду у відповідність із цим Законом.


Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ

28 грудня 1994 року

N 334/94-ВР