6.2.29. Розміри відстаней між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з боку входу в кабіну і стулками, або обрамленням вхідного прорізу кабіни, або її порогом, які зазначені в таблиці 2, можуть бути збільшені у випадках:

а) якщо неможливе відчинення зсередини дверей кабіни поза зоною посадочної (завантажувальної) площадки;

б) у разі встановлення паралельно до вказаної поверхні огорожі шахти додаткової огорожі, ширина якої дорівнює ширині прорізу дверей кабіни плюс 25 мм на кожну сторону, зробленої з матеріалу, який дозволяється для обгородження шахти. Відстань між порогом кабіни, стулками або обрамленням прорізу кабіни і додатковою огорожею повинна відповідати зазначеній в таблиці 2.

Також, можуть бути збільшені розміри відстаней від зовнішньої поверхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти за умови наявності зверху кабіни перил у відповідності до вимог пункту 7.5.7.

6.2.30. Під верхнім перекриттям шахти дозволяється встановлення напрямних блоків, обмежувача швидкості, елементів підвіски канатів і т. ін., за умови забезпечення можливості їх обслуговування і виконання вимог пунктів 6.2.16-6.2.19.

6.2.31. У шахті ліфта не дозволяється встановлювати обладнання і прокладати комунікації, які не відносяться до ліфта, крім систем, призначених для опалення і вентиляції шахти. Пуско-регулювальні пристрої цих систем не повинні розміщуватись у середині шахти.

Прокладання в шахтах трубопроводів каналізації та водоводів, паропроводів і газопроводів забороняється.

6.2.32. У разі відстані між суміжними посадочними (завантажувальними) площадками ліфта більше 15 м і неможливості переходу людей з кабіни одного ліфта в кабіну сусіднього ліфта в шахті повинні бути установлені аварійні двері.

Відстань від посадочної (завантажувальної) площадки до аварійних дверей і між аварійними дверима повинна бути не більше 6 м для лікарняних і пасажирських ліфтів, установлених в житлових і громадських будинках, і не більше 15 м - для інших ліфтів.

Дозволяється не влаштовувати аварійні двері, якщо відсутні примкнуті до шахти площадки (в зоні, де вимагається встановлення аварійних дверей), з яких можна евакуйовувати людей.

У ліфтах, в яких не дозволяється транспортування людей, установлення аварійних дверей не вимагається.


6.3. Машинне і блочне приміщення.


6.3.1. Лебідка, НКП, трансформатори, перетворювачі, ввідний пристрій і т.ін. повинні установлюватися в спеціальному приміщенні (машинному).

У ліфтах, які не мають машинного приміщення, указане обладнання може бути розташоване в шахті, приямку або на поверхових (завантажувальних) площадках за умови можливості його обслуговування і неможливості доступу до нього випадкових осіб.

У разі розміщення в машинному приміщенні обладнання двох і більше ліфтів на лебідках, НКП, ввідних пристроях і т. ін. повинні бути нанесені позначення про належність їх до певного ліфта.

Ввідний пристрій повинен бути розміщений безпосередньо близько від входу в машинне приміщення, за його наявності, і установлений окремо від НКП. Приводна рукоятка ввідного пристрою повинна бути розміщена на висоті 1200-1600 мм від рівня підлоги. Взаємне розміщення НКП і ввідного пристрою повинне виключати можливість перекриття відчиненими дверми НКП зони обслуговування ввідного пристрою.

6.3.2. Машинне приміщення може складатися з двох і більше приміщень, між якими повинен бути забезпечений переговорний зв`язок.

6.3.3. Приміщення для розташування лебідки або напрямних блоків вантажного малого ліфта дозволяється розташовувати під стелею верхнього поверху, на якому перебуває ліфт, за умови доступу до лебідки або блоків крізь прорізи, які забезпечують можливість їх обслуговування. Прорізи повинні зачинятись суцільними дверми, які замикаються, і відмикання яких повинне проводитись зовні спеціальним ключем.

У разі такого розміщення лебідки ввідний пристрій, НКП і трансформатори повинні бути розміщені безпосередньо близько від шахти в металевій шафі (ша-фах), яка повинна замикатися.

6.3.4. Машинне і блочне приміщення повинні мати суцільну огорожу з усіх боків і на всю висоту, а також верхнє перекриття і підлогу.

6.3.5. Двері машинного і блочного приміщень повинні бути суцільними, оббитими металевим листом, відчинятись назовні і замикатись замками.

Розміри полотна дверей повинні бути не менше ніж:

- 600х1800 (ширина х висота) мм - у машинному приміщенні;

- 600х1400 (ширина х висота) мм - у блочному приміщенні.

6.3.6. Вхід до машинного приміщення через люк не дозволяється.

6.3.7. У разі доступу в блочне приміщення через люк його розміри повинні бути не менше 800х800 мм.

Кришка люка повинна бути суцільною, оббитою металевим листом, відчинятися вверх або зсуватись у бік і замикатись замком.

Для доступу до блочного приміщення, яке розташоване під машинним приміщенням, установлення замка на кришці не вимагається.

У зачиненому положенні кришка люка повинна витримувати навантаження не менше 2000 Н на площі 400х400 мм у будь якому місці. Зусилля відчинення кришки - не більше 150 Н.

6.3.8. У ліфті, крім вантажного малого, у підлозі машинного приміщення, розміщеного над шахтою, повинен бути обладнаний люк для проведення ремонтних робіт. Люк повинен бути розташований над верхньою посадочною (завантажувальною) площадкою ліфта.

Кришка люка повинна бути суцільною, відчинятись тільки вверх, замикатись і відчинятись тільки з машинного приміщення. Міцність кришки люка повинна відповідати вимогам пункту 6.3.7.

6.3.9. Підлога машинного приміщення повинна мати покриття, яке не створює куряву.

Стіни і стеля машинного приміщення повинні бути пофарбовані світлою фарбою.

Машинне приміщення повинне бути захищеним від попадання в нього атмосферних опадів, мати освітлення, природну або примусову вентиляцію.

6.3.10. Машинне приміщення повинне мати висоту від рівня чистої підлоги до найнижчих частин перекриття не менше 2200 мм, блочне - не менше 1500мм.

Відстань від рівня чистої підлоги машинного приміщення до низу балок, які використовуються для підвішування вантажопідйомних засобів, призначених для проведення ремонтних робіт, повинна бути не менше 2000 мм.

У вантажного малого ліфта у разі розміщення лебідки або напрямних блоків у приміщенні, розміщеному під стелею верхнього поверху, який обслуговується ліфтом, висота приміщення повинна бути не менше 800 мм.

6.3.11. У разі розташування підлоги машинного або блочного приміщень на різних рівнях, вони повинні мати висоту, регламентовану пунктом 6.3.10 від найбільш високого рівня.

Якщо різниця в рівнях більше 350 мм для переходу з одного рівня на другий, то повинні бути влаштовані стаціонарні сходи (східці) під кутом до горизонталі не менше 60? або пандус з кутом нахилу до горизонталі не більше 20?.

У разі різниці в рівнях більше 500 мм сходи (східці), пандус, а також верхня площадка повинні бути обладнані поручнями висотою не менше 900 мм.

6.3.12. У разі встановлення обладнання ліфта на балках, висота яких більше

350 мм та які перегороджують проходи в машинному приміщенні, через ці балки повинні бути влаштовані переходи. Відстань від переходу до даху машинного приміщення або низу балок, які використовуються для підвіски вантажопідйомного засобу, повинна бути не менше 1500 мм.

Необхідність влаштування сходів і поручнів визначається різницею рівнів підлоги і переходів у відповідності з вимогами пункту 6.3.11.

6.3.13. Зазор між кромкою отвору для проходження канатів і канатом повинен бути не менше 15 мм і не більше 70 мм. Навколо отворів повинні бути влаштовані бортики висотою не менше 50 мм.

6.3.14. У машинному приміщенні ліфта, крім вантажного малого, повинні бути забезпечені проходи для обслуговування лебідки шириною не менше 500 мм:

а) з трьох сторін - у разі горизонтального розташування електродвигуна лебідки. Прохід слід забезпечувати зі сторони задньої кришки електродвигуна, зливного отвору редуктора, місця кріплення тягового органу, а також розгальмівного пристрою гальма лебідки;

б) з двох сторін - у разі вертикального розташування електродвигуна лебідки.

6.3.15. Ширина проходів з боку обслуговування НКП повинна бути не менше 750 мм.

З тих боків НКП, де вимагається доступ тільки для кріплення апаратів, ширина проходу може бути зменшена:

а) у разі ширини вказаної сторони НКП не більше 1000 мм і в разі можливості доступу до неї з двох бокових сторін - до 200 мм;

б) у разі ширини більше 1000 мм або в разі можливості доступу до неї тільки з одного боку - до 500 мм.

З тих боків НКП, які не вимагають обслуговування, проходи і зазори можуть бути відсутніми. В цьому разі НКП дозволяється встановлювати щільно з стіною або в ніші глибиною не більше товщини НКП.

6.3.16. Для установлення в машинному приміщенні декількох лебідок відстань між неізольованими струмопровідними частинами НКП одного ліфта і лебідкою другого ліфта повинна бути не менше 1200 мм.

6.3.17. Відстань від необгороджених і неізольованих струмопровідних частин, розміщених на висоті менше 2000 мм з однієї сторони проходу, до стіни або обладнання з ізольованими або обгородженими струмопровідними частинами, розміщеними на другому боці проходу, повинна бути не менше 750 мм.

Відстань між необгородженими або неізольованими струмопровідними частинами, розміщеними на висоті менше 2000 мм з протилежного боку проходу, повинна бути не менше 1200 мм.

6.3.18. У вантажного малого ліфта у разі розміщення НКП в металевій шафі поза машинним приміщенням перед дверима шафи повинен бути прохід для обслуговування шириною не менше 750 мм.

6.3.19. У машинному приміщенні біля входу повинен бути вільний простір з розмірами в горизонтальній площині не менше 1000х1000 мм. У межах цієї площини не дозволяється влаштовувати люк для виконання ремонтних робіт. У вказаному просторі дозволяється розміщувати вимикачі ланцюгів освітлення і ввідний пристрій.

6.3.20. У машинному приміщенні ліфта, крім вантажного малого, повинен бути встановлений пристрій для підвішування вантажопідйомного засобу, який призначений для проведення ремонтних робіт. Пристрій повинен бути розміщений над центром монтажного люка і повздовжньою віссю лебідки.

На цьому пристрої або поруч з ним повинна бути зазначена його вантажопідйомність або допустиме навантаження.

6.3.21. Підходи до машинного і блочного приміщень повинні бути вільними і доступними для персоналу, який обслуговує ліфт, а підлога повинна мати тверде покриття.

Ширина підходу повинна бути не менше 650 мм, висота - не менше

1800 мм. Дозволяється місцеве зменшення висоти (пороги, труби, балки, які вста-новлені поперек проходу) до 1500 мм. За необхідності влаштування сходів до них повинні примикати площадки розмірами не менше 1000х1000 мм.

Улаштування підходів до машинного і блочного приміщень на похилих дахах та пожежних сходах не дозволяється.

6.3.22. У разі розміщення підлоги машинного і блочного приміщень і підходів до нього в різних рівнях з перепадом, який перевищує 350 мм, для входу в машинне (блочне) приміщення повинні бути влаштовані стаціонарні сходи (східці) з кутом нахилу до горизонталі не більше 60?.

Між дверима машинного (блочного) приміщення і сходами на рівні підлоги

машинного (блочного) приміщення повинна бути влаштована горизонтальна площадка. Розміри її повинні дозволяти обертально-розкривним дверям повністю відчинятися, а між лінією відчинення дверей і прилеглими до площадки східцями (сходами) або огорожею площадки повинна залишатися відстань не менше 500 мм.

Якщо різниця в рівнях більше 500 мм, то східці (сходи) і площадка повинні бути обладнані поручнями висотою не менше 900 мм.

6.3.23. У разі розташування обладнання або напрямних блоків вантажного малого ліфта на висоті до 3000 мм від рівня підлоги, влаштування стаціонарних сходів для доступу до прорізів обслуговування не обов"язкове.

6.3.24. Машинне і блочне приміщення, а також підходи до них повинні мати освітлення, яке відповідає вимогам підрозділу 8.6.

Вимикачі ланцюгів освітлення машинного і блочного приміщень повинні бути установлені в машинному приміщенні безпосередньо близько від входу.

У машинному і блочному приміщеннях прокладання паропроводів, газопроводів, водопроводів не дозволяється.

6.3.25. Не дозволяється використання машинного або блочного приміщення для проходу крізь них на покрівлю або в інші приміщення, які не стосуються ліфта.

6.3.26. У вікнах машинного і блочного приміщень і в прорізях для природної вентиляції машинного приміщення повинні бути влаштовані грати.

6.3.27. У машинному приміщенні не дозволяється зберігати обладнання та матеріали, що не використовуються для технічного обслуговування та ремонту ліфтів.


7. Механічне обладнання електричних ліфтів


7.1. Двері шахти.


7.1.1. Всі вхідні і завантажувальні прорізи повинні бути обладнані дверима.

7.1.2. Двері шахти можуть бути обертально-розкривними, розсувними або комбінованими.

Відчинення (зачинення) дверей може здійснюватись вручну або автоматично.

7.1.3. Вертикально-розсувні двері шахти можуть бути встановлені лише на вантажний малий і вантажний ліфти, в яких не дозволяється транспортування пасажирів за умови виконання таких вимог:

а) стулки дверей повинні бути підвішені не менше ніж на двох тримальних елементах;

б) коефіцієнт запасу міцності тримальних елементів повинен бути не менше 8;

в) стулки дверей, які зачиняються (відчиняються) вручну, повинні бути зрівноваженими.

7.1.4. Обертально-розкривні і комбіновані двері шахти повинні відчинятися тільки назовні.

7.1.5. У дверей шахти, які зачиняються автоматично, у разі попадання між стулками перешкод повинен спрацьовувати пристрій реверсу. Таким пристроєм може бути і пристрій реверсу дверей кабіни.

Останні 50 мм переміщення кожної ведучлої дверної панелі можуть знаходитись за зоною дії цього пристрою.

7.1.6. Зусилля статичного затиску автоматичних і комбінованих дверей не повинне перевищувати 150 Н. Ця вимога не відноситься до першої третини шляху переміщення дверей.

Кінетична енергія дверей шахти і механічних елементів, з якими вони жорстко зв’язані, не повинна перевищувати 10 Дж.

Середня швидкість зачинення розсувних дверей розраховується для всього шляху переміщення крім: