На сходах і площадках, крім посадочної (завантажувальної), на якій установлені горизонтально-розсувні двері, дозволяється замість вказаної огорожі встановлювати грати (перильну огорожу) додатково до огорожі з сітки або скла, висотою не менше 900 мм.

6.2.4. Під час прикладення навантаження 300 Н зовні шахти до металевого листа її огорожі у будь-якому місці перпендикулярно площині листа прогин не повинен бути більше 20 мм, залишкова деформація не допустима. Навантаження повинне бути рівномірно розподілене на площі 5 см2 круглої або квадратної форми. Під час прикладення до будь-якої точки сітки огорожі шахти перпендикулярно площині сітки навантаження 100 Н прогин не повинен бути більше 50 мм.

6.2.5. У разі розміщення противаги поза шахтою, де розміщена кабіна, простір, в якому вона переміщується, повинен мати огорожу, яка відповідає вимогам, що пред’являється до огорожі шахти.

6.2.6. В огорожі шахти, крім обов'язкових вхідних (вантажних) прорізів дозволяється виконувати прорізи й отвори для:

а) аварійних дверей і люків для стеження за станом обладнання ліфта;

б) вентиляції;

в) установлення і обслуговування обладнання ліфта;

г) пропуску канатів і трубопроводів гідравлічного ліфта.

6.2.7. Проріз для обслуговування обладнання повинен зачинятися дверми, які замикаються. Відмикання дверцят повинне проводитись ззовні шахти спеціальним ключем, а з середини шахти - дозволяється відмикати без ключа. Двері не повинні відчинятись всередину шахти, а зачинення повинне контролюватись вимикачем. Розмір прорізу повинен бути не менше 500 мм за шириною і не менше 600 мм за висотою. Двері повинні бути суцільними і за міцністю відповідати вимогам, що пред’являється до дверей шахти.

В огорожі (стіні), яка відділяє шахту від машинного приміщення, дозволяється не обгороджувати проріз, який призначений для розміщення і обслуговування напрямних блоків. Ширина цього прорізу повинна бути не менше 500 мм.

6.2.8. Проріз для вентиляції повинен бути огороджений металевими гратами або металевою сіткою з розмірами вічок не більше 20 х 20 мм.

6.2.9. Зазор між кромкою отвору для пропуску канатів і канатом повинен бути не менше 15 мм і не більше 70 мм.

6.2.10. Внутрішня поверхня стіни шахти з боку входу в кабіну на всю ширину вхідного прорізу плюс 25 мм на кожен бік повинна бути без виступів і виїмок.

На цій поверхні дозволяється наявність виступів і виїмок не більше 100 мм. Виступи і виїмки більше 50 мм зверху і знизу повинні мати скоси під кутом не менше 600 до горизонталі.

Скоси повинні бути зроблені на всю ширину виступу або виїмки і примикати до стіни шахти, розташованої збоку входу в кабіну. Скіс може бути не доведеним до стіни шахти на 50 мм і менше за умови забезпечення горизонтальної площадки від краю скосу до вказаної стіни.

У ліфта, в якому відчинення зсередини дверей кабіни між посадочними (завантажувальними) площадками неможливе, скоси зверху виступів дозволяється не робити.

Вимоги цього пункту не поширюються на виступи і виїмки, утворені дверима шахти.

6.2.11. Виступ більше 50 мм, утворений порогом дверей шахти, повинен мати скіс знизу, а виступ, розмішений над дверним прорізом - скіс зверху, кут нахилу скосів до горизонталі повинен бути не менше 600.

Скоси повинні бути зроблені на всю ширину прорізу плюс 25 мм на кожен бік і примикати до стіни шахти, розташованої збоку від входу в кабіну. Дозволяється не доводити скіс до стіни шахти відповідно до вимог зазначених у пункті 6.2.10.

У ліфті, в якому відчинення зсередини дверей кабіни між посадочними (за-

вантажувальними) площадками неможливе, скіс у виступах, розташованих над дверима прорізу, дозволяється не робити.

6.2.12. У ліфті, в якому дозволяється рух кабіни з відчиненими дверима кабіни і шахти (пункт 7.1.19), під порогом дверей шахти паралельно до внутрішньої її поверхні з боку входу в кабіну і на рівні з кромкою порогу повинен бути встановлений щит, зроблений не менше ширини дверного прорізу плюс 25 мм на кожен бік, а висотою не менше 300 мм - у пасажирському ліфті і не менше 200 мм - у вантажному ліфті.

Якщо відстань між щитом і стіною шахти, розташованою збоку входу в кабіну, більше 50 мм, то знизу щита за всією його шириною повинен бути влаштований скіс під кутом не менше 600 до горизонталі, який повинен примикати до стіни шахти.

Доводити скіс до стіни шахти слід у відповідності з вимогами пункту 6.2.10.

6.2.13. Замість скосів, які передбачені пунктами 6.2.11 і 6.2.12, дозволяється встановлювати плоский щит між кромкою порогу дверей шахти і над верхнім прорізом і дверима.

Щит повинен бути зроблений не менше ширини дверного прорізу плюс 25 мм на кожну сторону.

6.2.14. У разі розміщення декількох ліфтів в одній загальній шахті, вони повинні бути відокремленими один від одного перегородками на всю висоту шахти з матеріалу, який дозволяється для обгородження шахти.

У разі використання для перегородки сітки з дроту, діаметр його повинен бути не менше 1,2 мм, а розмір вічка сітки повинен бути не більше 60 х 60 мм.

Якщо відстані між кабінами сусідніх ліфтів або між кабіною одного ліфта і противагою другого 500 мм і більше та вони обладнані зверху кабіни перилами у відповідності з пунктом 7.5.7, то дозволяється ці перегородки виконувати висотою не менше 2000 мм від підлоги шахти (приямку).

6.2.15. За необхідності зменшення розмірів шахти встановленням у середині шахти перегородки, вона повинна відповідати вимогам до перегородок, зазначених у пункті 6.2.14.

6.2.16. Висота шахти ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, повинна бути такою, щоб після зупинки кабіни (противаги) на упорі або стиснутому буфері забезпечувалась можливість вільного ходу кабіни (противаги) вверх на відстань не менше:

- (0,1 + 0,065 V?) м - у вантажного малого ліфта зі швидкістю до 0,5 м/с включно;

- (0,2 + 0,035 V?) м - у всіх інших ліфтів,

де V - номінальна швидкість ліфта в м/с.

У разі застосування гідравлічного буфера з меншим ходом плунжера в формулу замість номінальної швидкості ліфта слід поставити швидкість, визначену за формулою:

V1 = V2 / 1,15 ,

де V2 - швидкість, за якої визначений зменшений хід плунжера.

У ліфта, в якого вага тягових канатів така, що не відбувається прослизання канатів на канатотяговому шківі під час посадки кабіни (противаги) на буфер (упор), висота шахти після зупинення порожньої кабіни (противаги) в верхній частині шахти від спрацювання кінцевого вимикача повинна бути забезпечена можливість вільного ходу кабіни (противаги) вверх на відстань не менше 200 мм.

6.2.17. У ліфта з противагою, обладнаного барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою, висота шахти повинна бути такою, щоб:

а) після зупинки порожньої кабіни (противаги) в верхній частині шахти від спрацювання кінцевого вимикача забезпечувався вільний хід кабіни (противаги) вверх на відстань не менше 200 мм ;

б) під час перебування кабіни (противаги - за наявності буферів або упорів для взаємодії з противагою) на упорі або стиснутому буфері забезпечувався вільний хід кабіни (противаги) вверх на відстань не менше 100 мм.

6.2.18. Висота шахти ліфта без противаги повинна бути такою, щоб після зупинки порожньої кабіни в верхній частині шахти від спрацювання кінцевого вимикача забезпечувалась можливість вільного ходу кабіни вверх на відстань не менше 200 мм, крім тротуарного ліфта. У тротуарного ліфта ця відстань - не менше 150 мм.

6.2.19. Відстань від місця розміщення обслуговуючого персоналу на даху кабіни ліфта до елементів перекриття над шахтою або обладнанням, яке установлене під перекриттям, повинна бути не менше 750 мм у ліфтів:

а) з противагою - після зупинки противаги на упорі або стиснутому буфері;

б) з противагою без буферів і у ліфта без противаги - після зупинення кабіни в верхній частині шахти від спрацювання кінцевого вимикача.

Вимоги цього пункту не поширюються на вантажні малі ліфти.

6.2.20. У тротуарного ліфта після зупинки кабіни від спрацювання кінцевого вимикача, розміщеного в верхній частині шахти між елементами кабіни, які найбільше виступають і конструкціями, розміщеними над шахтою (люком), повинна залишатись відстань не менше 200 мм.

6.2.21. У нижній частині шахти повинен бути обладнаний приямок. Його глибина, крім вантажного малого ліфта, повинна бути такою, щоб під час перебування кабіни на упорі або стиснутому буфері, відстань від підлоги приямка до нижніх частин кабіни, які виступають, крім перелічених у пункті 6.2.22, була не менше 750 мм, у вантажного малого - не менше 50 мм.

6.2.22. Під час перебування кабіни на упорі або стиснутому буфері відстань від підлоги приямка до башмаків, щитів під порогом кабіни, елементів вертикально-розсувних дверей кабіни, а також деталей уловлювачів і каркасу кабіни, розміщених в межах 200 мм від напрямних, повинна бути не менше 50 мм.

Вимоги цього пункту поширюються на всі елементи кабіни тротуарного ліфта, які виступають, за умови, що під центром кабіни залишається вільний простір висотою не менше 750 мм і розмірами основи не менше 600 х 800 мм.

6.2.23. Приямок глибиною до 2000 мм включно повинен мати скоби чи східці для входу і виходу з нього. Вони не повинні перешкоджати посадці кабіни на упори або буфери.

6.2.24. Приямок глибиною більше 2000 мм повинен мати двері розміром не менше 600 х 1800 мм (ширина х висота). Двері повинні відчинятися назовні, замикатись на замок і мати вимикач, який контролює їх зачинення. Розміщення дверей повинне виключати можливість виходу людей з кабіни через ці двері.

6.2.25. Приямок повинен бути захищений від попадання в нього грунтових і стічних вод.

6.2.26. Розміщення шахти ліфта над проходами і приміщеннями, в яких можуть перебувати люди, дозволяється у разі виконання однієї з наступних вимог:

а) кабіна і противага обладнані уловлювачами;

б) кабіна обладнана уловлювачами, а противага пропущена крізь розміщені під шахтою проходи й приміщення з огородженою зоною її руху в цих приміщеннях у відповідності з вимогами, які встановлені до огорожі шахти;

в) кабіна обладнана уловлювачами, а перекриття, розміщене безпосередньо під шахтою ліфта, здатне витримати удар противаги, яка падає з найбільш можливої висоти, у разі обриву всіх тягових канатів;

г) перекриття, розміщене безпосередньо під шахтою ліфта, здатне витримати удар кабіни з вантажем, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта і противаги, які падають у разі обриву всіх тягових канатів у будь-якому місці за висотою шахти.

д) у вантажного малого ліфта, у якого уловлювачі кабіни приводяться в дію від обриву або слабини всіх тягових канатів без використання обмежувача швидкості, перекриття, розміщене безпосередньо під шахтою, повинне витримувати удар кабіни з вантажем, маса якого може дорівнювати вантажопідйомності ліфта, що рухається з найбільшою швидкістю у випадку порушення кінематичного зв’язку в лебідці ліфта, а також удар противаги, яка падає з найбільшої висоти у разі обриву всіх тягових канатів.

Здатність перекриття витримувати удар повинна бути підтверджена розрахунком, виконаним спеціалізованою організацією.

6.2.27. Розміщення упорів і буферів у приямку повинне бути таким, щоб відстань від верхньої частини упора або буфера до опорної плити кабіни або противаги, коли кабіна (противага) перебуває в нижньому робочому положенні, було не більше 200 мм.

У ліфта, обладнаного барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою, відстань від верхньої частини упора або буфера до опорної плити противаги, коли вона перебуває в нижньому робочому положенні, може бути більше 200 мм. Ця відстань визначається конструкцією ліфта і зазначається в монтажному (уста-новчому) кресленні.

6.2.28. Відстань між кабіною, противагою і елементами шахти, а також обладнанням, яке установлене в шахті, повинна відповідати значенням таблиці 2.


Таблиця 2


Назва відстані

Значення, мм


не менше

не більше

Між порогом дверей шахти і порогом кабіни

15

50

Між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з

боку входу в кабіну, крім випадків, зазначених у пункті 6.2.29 і:

-порогом кабіни

-стулками обертально-розкривних дверей кабіни

- найбільш близько розташованими стулками

розсувних дверей кабіни

- обрамленням вхідного прорізу кабіни, яка не

має дверей


-

-


-


-


150

150


150


150

Між найближче розташованими стулками дверей шахти і кабіни

-


120

Між елементами кабіни, які виступають і дверима шахти, крім розміщених на них елементів, які взаємодіють


15


-

Між відводками дверей шахти і порогом дверей шахти, а також між роликами замків дверей шахти і порогом дверей кабіни


8


-

Від елементів кабіни (противаги) до елементів внутрішньої поверхні огорожі шахти, які виступають, з боку, до якого не звернений вхідний проріз кабіни, крім шахти з сітчастою огорожею,

в шахті з сітчастою огорожею (до сітки)


25

50


-

-

Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти:

- з боку противаги

- з інших сторін


-

-


650

350

Між елементами кабіни і противаги, які виступають

50

-

Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до поверхні противаги


-


350

Між виступаючими елементами кабіни (противаги) і деталями кріплення напрямних (стикові планки, прижими, болти і т.ін.)


10


-

Між елементами кабіни (противаги), які виступають і конструкціями, які призначені для установлення на напрямних (кронштейни, балки):

- у ліфта вантажного малого

- у всіх інших ліфтів


15

20


-

-