Монтаж ліфта здійснюється згідно з ГСТУ 36.1-001 та інструкцією з монтажу підприємства-виробника, модернізація - згідно з ГСТУ 36.1- 002.

4.4. Ліфти повинні відповідати умовам їх експлуатації (кліматичні фактори, агресивність або вибухонебезпечність середовища, режим роботи, вітрові навантаження, сейсмічність району установлення і т. ін.).

4.5. За безпечність конструкції, якість виготовлення, монтажу, налагоджування, ремонту, модернізації, реконструкції, а також відповідність ліфтів цим Правилам відповідає організація (підприємство), яка виконує ці роботи.

4.6. Відступи від конструкторської документації, необхідність в яких виникає в процесі монтажу, модернізації, реконструкції ліфтів, слід узгоджувати з підприємством-виробником ліфта або організацією-розробником конструкторської документації.

Спеціалізовані організації, які отримали дозвіл в установленому порядку на монтаж, модернізацію, реконструкцію ліфтів, можуть вносити зміни до установчих креслень без проведення указаних узгоджень за умови виконання вимог пун- кту 4.1 цих Правил.

Зміни повинні бути завірені підписом фахівця.

Виготовлення дублікатів-паспортів на ліфти дозволяється виконувати підприємствам-виробникам ліфтів або спеціалізованим організаціям.

Дублікат паспорта завіряється підписом керівника і печаткою організації, яка його виготовила.

4.7. Підприємство-виробник заносить кожний виготовлений ліфт до книги обліку виготовлених ліфтів з зазначенням заводського номера, дати виготовлення, назви і адреси замовника, а також веде книгу обліку рекламацій, які надійшли, з зазначенням назви підприємства або організації, з яких надійшла рекламація, заводського номера ліфта і дати його виготовлення, короткого змісту рекламації.

4.8. У разі виявлення в процесі монтажу і експлуатації ліфтів недоліків їх конструкції і виготовлення підприємство-виробник ліфтів повинне вжити заходів з їх усунення та повідомити всі організації, які закупили ці ліфти, спеціалізовані монтажні організації і спеціалізовані організації, які здійснюють їх експлуатацію і ремонт, про необхідність і методи усунення недоліків, надіслати відповідну технічну документацію, складальні одиниці і деталі, які належить замінити. Крім того, інформаційний лист, узгоджений з органом Держнаглядохоронпраці, який видав дозвіл на виготовлення, повинен бути поданий до Держнаглядохоронпраці.

4.9. Ліфти і комплектуючі до них (лебідка, кабіна, пристрої безпеки та низьковольтний комплектний пристрій (далі - НКП)), придбання яких здійснюється за кордоном, повинні відповідати вимогам цих Правил. Постачальник ліфтів повинен отримати дозвіл на можливість застосування цих ліфтів в Україні, виданий в установленому порядку.

4.10.Технічна документація на ліфти іноземного виробництва, яка поставляється замовнику разом з ліфтами, повинна бути виконана українською мовою.

4.11. Середнє прискорення (уповільнення) руху кабіни в експлуатаційних режимах роботи повинне бути не більше :

- 2,0 м/с2 - у всіх ліфтів, крім ліфтів для лікувально-профілактичних закладів (далі - лікарняні ліфти);

- 1,0 м/с2 - у лікарняного ліфта.

Максимальна величина уповільнення руху кабіни всіх ліфтів у разі зупинки кнопкою «Стоп» або від спрацювання іншого вимикача безпеки повинна бути не більше 9,81 м/с2.

4.12. Відхилення робочої швидкості руху кабіни від номінальної повинне бути в межах ± 15%.

4.13. Точність автоматичної зупинки кабіни ліфтів в експлуатаційних режимах роботи повинна бути в межах:

- ± 15 мм - у вантажних, які завантажуються наземним транспортом і у лікарняних ліфтах;

- ± 35 мм - у всіх інших.

4.14. Роз’ємні з’єднання, які підлягають динамічним навантаженням, слід забезпечувати від мимовільних роз’єднань.

4.15. Передання моменту скручування в з’єднаннях повинне здійснюватися за допомогою шліців або деталей кріплення (шпонок, болтів і т. ін.).

4.16. У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, повинна бути виключена можливість підіймання противаги за нерухомої кабіни.

4.17. Всі складові частини та механізми ліфта повинні бути доступні для огляду та технічного обслуговування.


4.18. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість евакуації людей з кабіни обслуговуючим персоналом у разі зникнення електропостачання ліфта або у разі його несправності.

4.19. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість зняття кабіни (противаги) з уловлювачів.

4.20. Заземлення (занулення) повинне відповідати вимогам ПУЭ.

4.21. Після закінчення призначеного терміну служби ліфта, як вітчизняного, так і імпортного виробництва, проводиться його експертне обстеження згідно з ДНАОП 0.00-8.16.


5. Вантажопідйомність, транспортування вантажів та пасажирів


5.1. Не дозволяється транспортувати в кабіні ліфта пасажирів і (або) вантажів загальною масою, яка перевищує вантажопідйомність ліфта.

5.2. У ліфта самостійного користування корисна площа підлоги кабіни повинна встановлюватися залежно від його вантажопідйомності за таблицею 1.


Таблиця 1


Вантажо-підйомність

ліфта, кг

Корисна площа підлоги кабіни, м2

Вантажо-підйомність

ліфта, кг

Корисна

площа

підлоги

кабіни, м2

Вантажо-підйомність

ліфта, кг

Корисна площа підлоги кабіни, м2

100

0,40

800

2,00

1440

3,28

180

0,50

900

2,20

1500

3,40

240

0,75

1000

2,40

1600

3,56

320

0,96

1050

2,50

1700

3,72

400

1,17

1100

2,60

1800

3,88

500

1,42

1200

2,80

1900

4,04

560

1,53

1250

2,90

2000

4,20

630

1,66

1300

3,00720

1,84

1360

3,12
У ліфта вантажопідйомністю більше 2000 кг на кожні додаткові 100 кг корисну площу підлоги повинна збільшуватися на 0,16 м2.

Корисну площу підлоги кабіни для проміжного значення вантажопідйомності ліфта необхідно визначати лінійною інтерполяцією.

5.3. Для визначення корисної площі підлоги кабіни не слід враховувати площу, яка перекривається однією з відчинених стулок обертально-розкривних дверей, і зменшувати її за рахунок встановлення в кабіні поручнів та плінтусів.

5.4. Для визначення місткості кабіни ліфта масу однієї людини слід приймати на рівні 80 кг.

Місткість кабіни визначається діленням величини вантажопідйомності ліфта на 80, з округленням одержаного результату до ближчого більшого цілого числа.

5.5. У ліфта самостійного користування дозволяється перевищення корисної площі підлоги кабіни відносно його вантажопідйомності, зазначеної в пункті 5.2, за умови виконання таких вимог:

а) виключена можливість пуску ліфта з кабіни або з посадочної (завантажу-вальної) площадки від кнопок керування у разі перебування в кабіні вантажу, маса якого перевищує на 10% і більше вантажопідйомність ліфта;

б) у кабіні установлено сигнальний пристрій для фіксування її перевантаження;

в) опускання кабіни ліфта не відбувається, крім гідравлічного ліфта, у разі перебування в ній вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого на 50 % перевищує вантажопідйомність ліфта, але не менше його подвоєної вантажопідйомності .Дозволяється опускання кабіни не більше як на 200 мм у разі застосування спеціального пристрою, який автоматично зупиняє кабіну;

г) у гідравлічного ліфта дозволяється опускання кабіни ліфта не більше як на 30 мм протягом 60 хвилин під час перебування в кабіні вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого на 50 % перевищує вантажопідйомність ліфта;

д) повинна бути забезпечена міцність елементів ліфта під час перебування у нерухомій кабіні рівномірно розташованого на підлозі вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого на 50% перевищує вантажопідйомність ліфта, але не менше подвоєної вантажопідйомності, крім гідравлічного ліфта;

є) елементи ліфта повинні бути розраховані на навантаження, які виникають під час посадки кабіни на уловлювачі з швидкістю, якої досягає кабіна після спрацювання обмежувача швидкості, відрегульованого за верхньою межею, зазначеною в пункті 7.8.1, а також під час посадки кабіни на буфери (упори) зі швидкістю, більшою за номінальну на 15%.

5.6. Розрахунок елементів ліфта в разі посадки кабіни на уловлювачі слід проводити за умови перебування в кабіні рівномірно розподіленого на площі підлоги вантажу, визначеного за фактичною корисною площею підлоги кабіни, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта.

5.7. Вантажопідйомність вантажного малого ліфта повинна бути не більше 250 кг.

5.8. У розрахунках елементів ліфта, в кабіні якого передбачається транспортування вантажу, розміщеного на наземному транспорті, повинні бути враховані динамічні навантаження, які виникають під час завантаження кабіни.

5.9. У лікарняному і вантажному ліфтах дозволяється транспортування пасажирів тільки у супроводі ліфтера.

Якщо лікарняний і вантажний ліфти відповідають вимогам цих Правил, які застосовуються до пасажирського ліфта самостійного користування, то в них дозволяється транспортування пасажирів без ліфтера.

5.10. У вантажному ліфті одночасне транспортування пасажирів і вантажів не дозволяється. Особи, які супроводжують вантаж, та ліфтер не вважаються пасажирами.

5.11. У пасажирському ліфті дозволяється транспортування ручного багажу та речей домашнього вжитку.

Якщо пасажирський ліфт самостійного користування відповідає вимогам цих Правил, які застосовуються до лікарняного ліфта, то дозволяється використовувати його як лікарняний ліфт.

5.12. У ліфтах з зовнішнім керуванням транспортування людей не дозволяється.

5.13. У разі транспортування в ліфті вибухонебезпечних, пожежонебезпечних, хімічноактивних і радіоактивних вантажів власником ліфта повинно бути вжито заходів, які забезпечують безпеку персоналу, що супроводжує вантаж, та збереження обладнання ліфта. Одночасне транспортування вказаних вантажів та пасажирів забороняється.

У разі транспортування в ліфті пожежонебезпечних вантажів (легко займистих та горючих рідин) повинне бути забезпечене виконання вимог Правил пожежної безпеки.


6. Будівельна частина та розміщення обладнання

електричних ліфтів


6.1. Загальні вимоги.


6.1.1. Будівельна частина, яка призначена для розміщення обладнання ліфта, повинна бути розрахована на навантаження, які виникають під час експлуатації та випробувань ліфта, а також на навантаження, які виникають під час обриву всіх тягових канатів або ланцюгів, та відповідати вимогам будівельних норм.

6.1.2. Необхідність улаштування опалення та примусової вентиляції приміщень, які призначені для розміщення обладнання ліфта, повинна встановлюватись під час проектування будинків (споруд) у відповідності з вимогами, які установлені нормативними документами до цих приміщень та які установлені виробником ліфта до умов його експлуатації.


6.2. Шахта.


6.2.1.Шахта ліфта повинна бути обгороджена з усіх сторін на всю її висоту і мати перекриття та підлогу.

Дозволяється часткова огорожа шахти, крім житлових та громадських будівель, у разі виконання таких вимог:

а) висота огорожі з боку суміжних до шахти площадок та сходів, на яких можуть перебувати люди, влаштовується на висоту не менше 2500 мм. У разі розташування цих площадок і сходів на відстані більше 1000 мм від рухомих елементів ліфта (кабіна, противага, канати) огорожі шахти з боку вказаних площадок та сходів можна не влаштовувати.

Дозволяється також не огороджувати шахту з боків, крім житлових будинків, де відсутні площадки та сходи.

б) огорожа з боку входу в кабіну влаштовується висотою не менше 2500 мм і на всю її ширину.

6.2.2. У разі обгородження шахти металевими листами, склом, металевою дротяною сіткою або іншими матеріалами повинні виконуватись умови:

а) товщина сталевого листа - не менше 1 мм;

б) металевий (не сталевий) лист забезпечує міцність і жорсткість не меншу ніж у огорожі, виготовленої зі сталевого листа товщиною 1 мм;

в) скло - товщиною не менше 8 мм;

г) армоване скло - товщиною не менше 6 мм;

д) пустотілі скляні блоки - товщина стінки не менше 4 мм;

є) металева дротяна сітка виконана з дроту діаметром не менше 1,2 мм, закріплена до каркасу шахти з внутрішньої сторони і натягнута. Дріт, який кріпить сітку до горизонтальної обв’язки (поясів) та розкосів шахти, дозволяється розміщувати з їх зовнішнього боку;

ж) перфорований сталевий лист - товщиною не менше 1,5 мм;

з) вічко сітки з дроту та отворів перфорованого листа - не більше 20 х 20 мм.

У ліфтів, розташованих у приставних та підвісних шахтах, огорожу шахти з зовнішнього боку будинку слід виконувати із скла товщиною не менше 4мм на висоті:

- у приставної - більше 2500 мм від рівня площадки, що прилягає до шахти;

- у підвісної - від огорожі приямка.

6.2.3. Шахта, що обгороджена сіткою або склом, крім ліфтів панорамного виконання, з боку прилеглих до неї площадок або сходів, на яких можуть перебувати люди, повинна мати огорожу, виконану зі сталевого листа товщиною не менше 1 мм або з іншого матеріалу, який забезпечує міцність і жорсткість не меншу ніж у огорожі, виконаної із сталевого листа.

Висота цієї огорожі від рівня площадки або сходів повинна бути не менше 1000 мм, а в разі використання горизонтально-розсувних дверей - висота з боку посадочної (завантажувальної) площадки - не менше висоти дверного прорізу.