16.4.8. Висота вхідного прорізу кабіни повинна дорівнювати висоті кабіни. Ширина вхідного прорізу кабіни повинна дорівнювати ширині підлоги кабіни.

16.4.9. Передня частина підлоги кабіни на всю ширину повинна бути виконана у вигляді відкидної площадки, яка має можливість від зусилля 100 Н і більше, повертатись вверх на кут не менше 900. Зусилля повинне бути прикладене до краю площадки з боку вхідного прорізу шахти перпендикулярно до площини площадки.

У разі припинення силової дії на площадку вона повинна самостійно повертатись у початкове положення.

Підіймання відкидної площадки кабіни, яка рухається вниз, в зоні посадочних площадок повинне контролюватись вимикачем.

16.4.10. Проміжок між суміжними кабінами повинен бути закритий рухомими щитами (фартухами), розміщеними над і під кабіною.

Щит, розміщений під кабіною, повинен бути встановлений вертикально і взаємодіяти з відкидною площадкою підлоги кабіни (пункт 16.4.9). Під час повертання площадки підлоги щит повинен переміщуватись паралельно собі, віддаляючись від передньої стіни шахти. Відстань від щита в піднятому положенні до площадок, передбачених пунктом 16.2.14, які перебувають у горизонтальному положенні, повинна бути не менше 200 мм.

Зазор між щитом, розміщеним під кабіною і огорожею згідно з пунктом 16.2.16 на всьому шляху руху кабіни, повинен бути не більше 20 мм і не менше 15 мм.

16.4.11. Кабіна повинна бути обладнана башмаками або пристроями, які їх замінюють, які не повинні виходити з напрямних, крім тієї дільниці шахти, де кабіна змінює напрям руху.

16.4.12. Кабіна повинна бути підвішена на двох ланцюгах згідно з вимогами пункту 16.5.6.

16.4.13. В середині кабіни на бокових стінках повинні бути обладнані поручні, які відповідають вимогам пункту 16.2.17.

Відстань по горизонталі між поручнями в кабіні і поручнями, розміщеними на огорожі вхідного прорізу шахти, повинна бути не менше 300 мм.


16.5. Лебідка, зірочки, ланцюги.


16.5.1. Лебідка підйомника, зірочки, ланцюги повинні бути розраховані на навантаження, які виникають у робочому режимі підйомника, а також під час його випробування у відповідності з вимогами пункту 16.9.2.

16.5.2. Лебідка повинна відповідати вимогам пунктів 7.4.7, 7.4.8, 7.4.9, 7.4.13, 7.4.14, 7.4.15.

16.5.3. Лебідка повинна бути обладнана пристроєм для переміщення кабіни вручну. Штурвал, який використовується в пристрої, може установлюватись на валу постійно або бути знімним. Застосування штурвала зі спицями або кривошипної рукоятки не дозволяється.

На лебідці слід указати напрям обертання штурвала (або пристрою, що його замінює), яке відповідає напряму руху кабіни.

16.5.4. Гальмо лебідки повинне зупиняти маси, які рухаються, а також утримувати кабіну під час проведення випробувань у відповідності з вимогами пункту 16.9.2.

16.5.5. Під нижніми зірочками ланцюгів повинен бути обладнаний кожух для утримання ланцюга у разі його розірвання.

16.5.6. Кабіна повинна бути підвішеною на тягових пластинчатих ланцюгах роликового типу.

Ланцюги повинні бути розраховані з коефіцієнтом запасу міцності не менше 10 за руйнівним навантаженням. Навантаження, яке діє на ланцюги, повинне визначатись, виходячи з умов завантаження кожної кабіни вантажем масою 80 або 160 кг, залежно від площі підлоги кабіни у відповідності з вимогами пункту 16.4.7.


16.6. Електрична частина.


16.6.1. Загальні вимоги до електричної частини підйомника повинні відповідати вимогам підрозділу 8.1, а також - вимогам пункту 16.6.2.

16.6.2. Ввідний пристрій повинен бути розрахований на зняття напруги з підйомника під навантаженням і без навантаження.

У разі використання ввідного пристрою, призначеного для зняття напруги без навантаження або з навантаженням не більше 2 А, повинен бути передбачений додатковий вимикач силового ланцюга і ланцюга керування, розрахований на комутацію ланцюгів під навантаженням.

Ввідний пристрій повинен вимикати всі фази живлення і повністю знімати напругу з електричних ланцюгів, крім ланцюгів освітлення шахти, кабіни, машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв, для вимикання яких повинні бути передбачені окремі вимикачі у відповідності з вимогами пунктів 16.6.26 і 16.6.27.

16.6.3. Електропривод підйомника повинен відповідати таким вимогам:

а) зняття механічного гальма здійснюється одночасно з вмиканням електродвигуна або після його вмикання;

б) вимикання електродвигуна супроводжується накладенням механічного гальма;

в) замикання струмопровідних пластин електричного пристрою приводу гальма (гальмового електромагніту і т.ін.) на корпус не викликає мимовільне вмикання цього приводу і зняття механічного гальма у разі зупиненого підйомника не порушує накладення механічного гальма після вимкнення електродвигуна;

г) обертання електродвигуна здійснюється тільки в одному напрямку.

16.6.4. Система керування підйомником повинна забезпечувати можливість пуску підйомника:

- з машинного приміщення;

- з однієї із посадочних (завантажувальних) площадок підйомника.

Апарат для подачі команди керування на пуск повинен бути недоступним для сторонніх осіб і місце його установки повинне мати телефонний зв’язок з машинним приміщенням.

16.6.5. В машинному приміщенні і біля всіх вхідних прорізів повинні бути установлені кнопки “Стоп” для зупинки підйомника.

16.6.6. Система керування підйомником повинна відповідати таким вимогам:

а) після припинення електропостачання підйомника і послідуючого його відновлення, а також після зупинки кабіни і усунення причини, яка викликала зупинку, пуск підйомника відбувається тільки після нової команди керування;

б) електричні контакти апаратів, призначені безпосередньо для вимикання електродвигуна і забезпечення накладення механічного гальма, а також електричні контакти вимикачів безпеки повинні працювати на розмикання електричного ланцюга;

в) електромагнітні або ємнісні перешкоди, які виникають під час роботи підйомника або поступають зовні не повинні викликати помилкових спрацювань в ланцюгах вимикачів безпеки.

16.6.7. Вимикання електродвигуна, накладення механічного гальма і зупинка підйомника повинні відбуватись у разі:

а) теплового перевантаження електродвигуна;

б) короткого замикання в силових ланцюгах і ланцюгах керування;

в) спрацювання вимикачів безпеки.

16.6.8. Вимикачами безпеки в підйомниках є:

- зміни напряму обертання лебідки (пункт 16.1.6);

- положення кабіни (пункт 16.3.3);

- щита огорожі (пункт 16.2.12);

- обертової площадки вхідного прорізу (пункт 16.2.15);

- відкидної площадки кабіни (пункт 16.4.9);

- кнопка “Стоп” (пункт 16.6.5);

- приміщення натяжних пристроїв (пункт 16.2.27).

16.6.9. Вимикачі зміни напряму обертання лебідки і положення кабіни повинні бути ввімкнені в ланцюг силового струму електродвигуна, а інші вимикачі безпеки можуть бути ввімкнені як у ланцюг керування, так і в ланцюг силового струму.

16.6.10. Вимикачі безпеки повинні відповідати вимогам підрозділу 8.4.

16.6.11. Вимикачі зміни напряму обертання лебідки і положення кабіни повинні бути не самозворотними, а вимикачі щита огорожі, поворотних площадок вхідних прорізів і відкидної площадки кабіни - самозворотними.

16.6.12. Не дозволяється вмикання паралельно електричним контактам вимикачів безпеки будь-яких електромеханічних пристроїв або їх шунтування іншим шляхом.

16.6.1З. Вимикач зміни напряму обертання лебідки повинен розмикати електричний ланцюг у разі зміни напряму обертання лебідки.

16.6.14. Вимикач положення кабіни повинен розмикати електричний ланцюг у разі виходу башмаків або пристроїв, які їх замінюють, із площини напрямних на дільниці шахти, де кабіна змінює напрям руху.

16.6.15. Вимикач щита огорожі повинен розмикати електричний ланцюг під час дії зсередини кабіни на щити зверху і знизу шахти, де відбувається зміна напряму руху кабіни.

16.6.16. Вимикачі поворотних площадок вхідного прорізу повинні розмикати електричний ланцюг під час підіймання площадок, розміщених на рівні верху і низу вхідного прорізу.

16.6.17. Вимикач відкидної площадки кабіни повинен розмикати електричний ланцюг під час підіймання відкидної площадки кабіни.

16.6.18. В приміщенні натяжних пристроїв повинен бути установлений вимикач ручної дії для розмикання ланцюга керування.

16.6.19. Електропроводка підйомника повинна відповідати вимогам підрозділу 8.5.

16.6.20. Машинне приміщення, приміщення натяжних пристроїв, шахта, площадки перед входом у підйомник повинні бути обладнані стаціонарним електричним освітленням.

16.6.21. Кожна кабіна повинна бути освітлена від світильника, установленого в кабіні, або від світильника, розміщеного зовні кабіни.

Світильники повинні забезпечувати:

- освітленість кожної кабіни у відповідності з пунктом 16.6.23 на всьому шляху її руху;

- обгородження джерел світла від зіткнення з ними пасажирів.

16.6.22. Живлення електричного освітлення, крім освітлення кабін, повинне бути від освітлювальної мережі будинку (споруди).

16.6.23. Освітленість повинна бути не меншою:

а) 20 лк - від ламп нажарювання на рівні підлоги кабіни;

б) З0 лк - від ламп нажарювання і 75 лк - від люмінесцентних ламп на рівні підлоги площадок перед входами в підйомник, а також на рівні підлоги машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв;

в) З0 лк - від ламп нажарювання і 50 лк - від люмінесцентних ламп на рівні підлоги в проходах і коридорах, які ведуть до площадок перед входом в підйомник, до машинного приміщення і приміщення натяжних пристроїв;

г) 5 лк - від ламп нажарювання в шахті підйомника.

16.6.24. Освітлення кабіни повинне бути ввімкнене так, щоб воно не переривалось у разі вимикання апаратів захисту силового ланцюга і ланцюга керування.

16.6.25. Освітлення шахти повинне бути ввімкнене під час проведення в ній робіт і оглядів. Для освітлення шахти повинні використовуватись лампи нажарювання.

16.6.26. Для вмикання (вимикання) освітлення кабін, машинного приміщення і шахти в машинному приміщенні повинні бути установлені вимикачі.

16.6.27. Для вмикання (вимикання) освітлення приміщення натяжних пристроїв в ньому повинен бути установлений вимикач.

16.6.28. В машинному приміщенні, в верхній і нижній частинах шахти слід установити не менше однієї штепсельної розетки для переносних ламп напругою не більше 42 В.


16.7. Видача дозволу на виготовлення, монтаж, експлуатацію і ремонт.


16.7.1. Організація (підприємство), яка здійснює виготовлення, монтаж, технічне обслуговування, ремонт, модернізацію і реконструкцію підйомника (підйомників) повинна мати дозвіл на виконання цих робіт.

Дозвіл повинен бути одержаний в органі Держнаглядохоронпраці в порядку, установленому цим розділом та вимогами розділу 12.

16.7.2. Під час видання дозволу на виготовлення, монтаж, експлуатацію і ремонт підйомників слід керуватись вимогами розділу 12.

Дозвіл видається на певну кількість підйомників.

16.7.3. Для одержання дозволу на виготовлення підйомника (підйомників) підприємство повинне подати до органу Держнаглядохоронпраці заяву і документи у відповідності з вимогами розділу 10 в обсязі, що стосується підйомника.

Для малосерійного або одиночного виробництва акт про приймальні випробування подавати не потрібно, а технічні умови можуть бути замінені технічним завданням.

16.7.4. Організація (підприємство), яка має дозвіл на виготовлення певних моделей ліфтів, для одержання дозволу на виготовлення підйомника (підйомни-ків) повинне подати до органу Держнаглядохоронпраці документи у відповідності з вимогами розділу 10.

16.7.5. Видання дозволу на монтаж підйомника проводиться у відповідності з вимогами розділу 10.

16.7.6. Спеціалізованій організації або її підрозділам, які мають дозвіл на монтаж, технічне обслуговування, ремонт і реконструкцію ліфтів, отримання дозволу на зазначені роботи на підйомниках не вимагається.

16.8. Реєстрація, перереєстрація, приймання і введення в експлуатацію.

16.8.1. Новоустановлений підйомник до вводу в експлуатацію повинен бути зареєстрований в органі Держнаглядохоронпраці.

Реєстрація та перереєстрація повинна проводитись у порядку передбаченому цим підрозділом та вимогами розділу 12.

16.8.2. Введення підйомника в експлуатацію може бути здійснений тільки за наявності дозволу, який повинен бути одержаний в порядку і випадках, визначених вимогами розділу 12.

16.8.3. На порядок приймання, реєстрації і вводу в експлуатацію новоустановленого підйомника поширюються вимоги розділу 12, крім вимог, які стосуються вантажного малого ліфта.

16.8.4. Дозвіл на введення підйомника в експлуатацію після ремонту, який вимагає проведення часткового технічного огляду (пункт 13.4.2), а також після закінчення терміну роботи, установленому під час попереднього технічного огляду, повинен бути виданий у відповідності з вимогами пункту 12.2.7 на основі результатів технічного огляду, проведеного у відповідності з підрозділом 16.9.

Записи про проведення і результати технічного огляду та виданий дозвіл на введення підйомника в експлуатацію, а також про термін наступного технічного огляду повинен бути зроблений особою, яка його проводила.

16.8.5. Введення підйомника в експлуатацію повинен бути заборонений у випадках і порядку, передбаченому вимогами пункту 12.2.10.

16.8.6. Нагляд за безпечною експлуатацією підйомника повинен здійснюватись у відповідності з вимогами пункту 12.2.11, а результати контрольного огляду слід відображати в документах у відповідності з вимогами пунктів 12.2.12.

Порядок введення підйомників в експлуатацію після усунення порушень, виявлених під час контрольного огляду, повинен відповідати вимогам пункту 12.2.13.


16.9. Технічний огляд.


16.9.1. На проведення технічного огляду поширюються вимоги розділу 13.

Огляд і випробування, які входять до складу технічного огляду новоустановленого підйомника, повинні проводитись відповідно до вимог, указаних в розділі 13.

Періодичний і частковий технічний огляд повинен проводитись у присутності представника адміністрації організації (підприємства) - власника підйомника, особи, відповідальної за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту підйомника, електромеханіка, відповідального за справний стан підйомника, а під час часткового технічного огляду - і представника організації, яка виконала ремонт підйомника.