ru

силикатные облицовочные плитки

Плоскі вироби із щільного силікатного бетону, призначені для личкування сті н

4.7.15 перегородкові de

Плоские изделия из плотного силикатного бетона предназна­ченные для облицовки стен Trennwandpl atten aus Gassi l i kat

газосилікаті плити en

fr

ru

Деталі пластинчастої форми, призначені для спорудження внутрішніх стінок будинків, які не несуть навантажень

4.7.16 теплоізоляційні вироби de

partition gas silicate slab

pl aque de si l i cate a gaz pour cl oi sous перегородочные газосиликатные плиты

Детали пластинчатой формы, предназначенные для сооружения внутренних стенок зданий, не несущих нагрузки

Warmedammstoff e aus Zel l enbetons

з ніздрюватих бетонів en

fr

ru

Вироби простої і фасонної форми густиною не більше ніж 500 кг/м , призначені для утеп­

лення будівельних конструкцій і теплової ізоляції промислово­го обладнання при температурі ізольованої поверхні до 400 °С при відносній вологості повітря приміщень не більше ніж 75% і при неагресивному середовищі

4.7.17 звукопоглинаючі de

heat insulating materials from cellular concretes

materi aux de beton cel l ul ai re cal orif uges теплоизоляционные изделия из ячеистых бетонов

Изделия простой и фасонной фор­мы плотностью не более500 кг/м",

предназначенные для утепления

строительных конструкций и теп­ловой изоляции промышленного оборудования при температуре изолируемой поверхности до 400°С при относительной влажности воз­духа помещений не более 75 % н при неагрессивной среде schal l schl uckende Dekorati onspi a ti en

декоративні плити en

fr

ru

Плоскі вироби з газосилікату, призначені для зниження інтен сивності підбитих звукових хвиль і які одночасно викону­ють декоративні функції

decorative sound- absorbing decorative slabs

panneaux decoratifsd'absorption phonique

звукопоглощающие декоративные шины

Плоские изделия из газосиликата, предназначенные для снижения интенсивности отраженных звуко­вых волн и одновременно выпол­няющие декоративные функции

  1. газосилікаті панелі

перекриттів

Великорозмірні плити із нізд­

рюватого бетону з середньою густиною 1000-1200 кг/м , які

поділяють внутрішній простір будівлі на поверхи, несун, ме­ханічне навантаження, а також виконують роль горизонталь­них діафрагм жорсткості, що забезпечують стійкість будівлі

  1. газосилікаті панелі

покриттів

Великорозмірні плити із

ніздрюватого бетону густиною 1000-1200 кг/м3, які відділяють верхній поверх буднику від горища або за його відсутності верхній поверх від даху

  1. газосилікатні теплоізоляційні панелі покриттів


Великорозмірні плити із ніздрюватого бетону густиною до 600 кг/м3 , призначені для теплоізоляції будинку зверху, під дахом


de gassi likathaltige Deckenplatten

єп ceiling cellular silicate panels

fr panneaux de silicate agaz de plancher

ru газосиликатные панели перекрытий

Крупноразмерные плиты из

ячеистого бетона со средней плот­

ностью 1000-1200 кг/м3, разделя­

ющие внутреннее пространство строения на этажи, несущие меха­ническую нагрузку, а также выпол­няющие роль горизонтальных диафрагм жесткости, обеспечиваю­щие устойчивость строения

de gassi l ikathaltige Dachplatten

en ceiling covering cellular silicate panels

f r panneaux de si l i cate a gaz de couverture

ru газосиликатные панели покрытий

Крупноразмерные плиты

из ячеистого бетона плотностью

1000 -1200 кг/м3 , отделяющие верхний этаж здания от чердака или при его отсутствии верхний этаж от крыши

de Gassi l i kat- Warmedamm-

Deckenplatten

en ceiling heat insulating gas silicate panels f r panneaux de si l i cate a gaz de pl ancher

calorifuges

ru газосиликатные теплоизоляционные

панели покрытий

Крупноразмерные плиты

из ячеистого бетона плотностью до 600 кг/м3, предназначенные

для теплоизоляции здания сверху, иод крышейАбетковий покажчик українських терміні

вироби вапняно-кремнеземисті 4.7.1

вироби вапняно-кремнеземисті теплоізоляційні 4.7.2

вироби вулканітові 4.7.12

вироби теплоізоляційні з ніздрюватих бетонів. 4.7.16

газосилікат 4.7.4

група піску 4.1.27

домішки у піску засмічуючі 4.1.23

домішки у піску органічні 4.1.24

домішки у піску шкідливі 4.1.25

заповнювач газосилікатний фракціонований 4.7.13

напівциліндри вапняно-кремнеземисті 4.7.10

панелі перекриттів газосилікатні 4.7.18

панелі покриттів газосилікатні 4.7.19

панелі покриттів газосилікатні теплоізоляційні 4.7.20

піно-і газосилікат конструкційний 4.7.6

піно-і газосилікат конструкційно-теплоізоляційний 4.7.7

піно-і газосилікат теплоізоляційний 4.7.5

піносилікат 4.7.3

пісок 4.1.1

пісок амфболітовий 4.3.10

пісок андезитовий 4.3.5

пісок вапняковий 4.3.14

пісок гранітний 4.3.1

пісок гранодіоритовий 4.3.2

пісок декоративний 4.1.16

пісок діабазовий 4.3.7

пісок діатомітовий 4.4.8

п і сок ді оритови й 4.3.3

пісок доломітовий 4.3.15

пісок дрібний 4.1.14

пісок дроблений 4.1.5

пісок дуже дрібний 4.1.15

пісок збагачений 4.1.7

пісок змішаний 4.1.9

пісок із вулканічного туфу 4.4.3

пісок із вулканічного шлаку 4.4.2

пісок із пісковика 4.3.11

пісок із кварцевих порфір 4.3.8

пісок із пористих гірських порід 4.1.10

пісок із пористого вапняку 4.4.4

пісок із пористого доломіту 4.4.5

пісок кар'єрний 4.J.3

пісок кварцитовий 4.3.12

пі сок к варцеводі оритови й 4.3.4

пісок крупний 4.1.12

пісок ліпаритовий 4.3.9

пісок намивний 4.1.4

пі сок нормованого зернового складу 4.1.8

пісок опоковий 4.4.6

пісок пемзовий 4.4.1

пісок перлітовий 4.3.16

пісок підвищеної крупності 4.1.11

пісок природний 4.1.2

пісок природний глауконіто-кварцевий 4.2.5

пісок природний карбонатний 4.2.4

пісок природний кварцевий 4.2.1

пісок природний кварцево-польовошпатовий 4.2.2

пісок природний полімінеральний 4.2.6

пісок природний польовошпатовий 4.2.3

пісок середній 4.1.13

пісок сланцевий 4.3.13

пісок сієнітовий 4.3.6

пісок спонголітовий 4.4.7

пісок трепеловий 4.4.9

пісок фракціонований 4.1.6

плити вапняно-кремнеземисті прямокутного перерізу... 4.7.8

плити вапняно-кремнеземисті трапецоїдного перерізу.. 4.7.9

плити звукопоглинаючі декоративні 4.7.17

плити перегородкові газосилікатні 4.7.15

плитки силікатні личкувальні 4.7.14

розміри зерен номінальні 4.1.22

сегменти вапняно-кремнеземисті 4.7.11

частинки пиловидні та глинисті 4.1.26

щебінь 4.1.17

щебінь гранітний 4.5.1

щебінь вапняковий 4.5.3

щебінь (пісок) декоративний 4.1.21

щебінь діабазовий 4.5.2

щебі нь доломітовий 4.5.4

щебінь із вулканічного туфу 4.6.2

щебінь із вулканічного шлаку 4.6.1

щебінь із гравію 4.1.19

щебінь із пористих гірських порід 4.1.20

щебінь із пористого вапняку 4.6.5

щебінь із пористого доломіту 4.6.6

щебінь із природного каменю 4.1.18

щебінь опоковий 4.6.3

щебінь сієнітовий 4.5.5

щебінь спонголітовий 4.6.4

Абетковий покажчик німецьких термінів

Amphibolsand 4.3.10

Andesitsand 4.3.5

Aufbereitungssand 4.1.7

Bimssand 4.4.1

Brechsand 4.1.5

Dekorationssand 4.1.16

Dekorationsscholtter 4.1.21

Diabassand 4.3.7

Diabasschotter 4.5.2

Diatomitsand 4.4.8

Dioritsand 4.3.3

Dolomitsand 4.3.15

Dolomilschotter 4.5.4

Feinsand 4.1.14

Fraktionssand 4.1.6

Gassilikat 4.7.4

Gassilikat-Fraktionszuschlagstoff 4.7.13

gassilikathaltige Dachplatten 4.7.19

gassilikathaltige Deckenplatten 4.7.18

Gassilikat- Warmedamm-Deckenplatten 4.7.20

dekornter Di ori tsand 4.3.2

Granitsand 4.3.1

Granitschotter 4.5.1

Grobsand 4.1.12

Grubensand 4.1.3

Kalk-Kieselerdeerzeugnisse. 4.7.1

Kalk-Ki esel erde-Rechteckquer-schni ttpl atten 4.7.8

Kalk-Kieselerdesegmenten 4.7.11

Kalk-Ki esel erde-Trapezquer-schni ttpl atten 4.7.9

Kalk-Kieselerde-Warmedaemmerzeugnisse 4.7.2

Kalk-Kieselerdezylinder 4.7.10

Kalksand 4.3.14

Kalksteinschotter 4.5.3

Kiesschotter 4.1.19

konstruktives Schaum-und Gassilikat 4.7.6

konstruktiv-warmedammendes Schaum- und Gassilikat 4.7.7

Liparitsand 4.3.9

Mischsand 4.1.9

Mittelsand 4.1.13

Naturkarbonatsand 4.2.4

naturlicher Feldspatsand 4.2.3

naturlicher Glaukonitquarzsand 4.2.5

naturlicher Polymineral sand 4.2.6

naturlicher Quarzfeldspatsand 4.2.2

Naturquarzsand 4.2.1

Natursand 4.1.2

Nennmasse der Korne 4.1.22

organische Bumengungen i m Sand 4.1.24

Perlitsand 4.3.16

Quarzdioritsand 4.3.4

Quarzitsand 4.3.12

Sand 4.1.1

Sand aus Opoka 4.4.6

Sand aus Porengestei ne 4.1.10

Sand aus porosen Dolomit 4.4.5

Sand aus porosen Kal kstei n 4.4.4

Sand aus Quarzporphyr 4.3.8

Sand aus Sandstei n 4.3.11

Sand aus Spongi engestei n 4.4.7

Sand gestei gerter Kornung 4.1.11

Sand normierter Kornzusammensetzung 4.1.8

Sandgruppe. 4.1.27

schadl i che Bei mengungen i m Sand 4.1.25

schallschluckende Dekorationsplatten 4.7.17

Schaumsilikat 4.7.3

Schiefersand 4.3.13

Schotter 4.1.17

Schotter aus Naturstei n 4.1.18

Schotter aus Орока 4.6.3

Schotter aus porigen Gesteine 4.1.20

Schotter aus porosen Dolomit 4.6.6

Schotter aus porosen Kal kstei n 4.6.5

Schotter aus Spondiengestein 4.6.4

Schotter aus vul kani schen Schl acke. 4.6.1

Schotter aus vulkanischen Tuff 4.6.2

Schwemmsand 4.1.4

sein Feinsand 4.1.15

staubformige und tonarti ge Teil chen 4.1.26

Syenitsand 4.3.6

Syenitschotter 4.5.5

Trennwandplatten aus Gassilikat 4.7.15

Tripelsand 4.4.9

Verkleidungsplatten aus Silikat 4.7.14

Verschmutzbeimengungen im Sand 4.1.23

Vulkaniterzeugnisse. 4.7.12

Vulkanschlackensand 4.4.2

Vulkantuffsand 4.4.3

warmedammendes Schaum-und Gassilikat 4.7.5

Warmedammstoffe aus Zellenbetons. 4.7.16

Абетковий покажчик англійських термінів

amphibolithesand 4.3.10

andesite sand 4.3.5

ceiling cellular silicate panels. 4.7.18

ceiling covering cellular silicate panels 4.7.19

ceiling heat insulating gas silicate panels 4.7.20

cellular (foamed) silicate 4.7.3

coarse sand 4.1.12

crushed aggregate 4.1.17

crushed aggregate from gaize. 4.6.3

crushed aggregate from gravel 4.1.19

crushed aggregate from natural stone. 4.1.18

crushed aggregate from porous limestone. 4.6.5

crushed aggregate from porous rocks 4.1.20

crushed aggregate from volcanic slag 4.6.1

crushed aggregate from volcanic tuf 4.6.2

crushed diabase. 4.5.2

crushed sand 4.1.5

decorative crushed aggregate. 4.1.21

decorative sand 4.1.16

decorative soundabsorbing decorative slabs. 4.7.17

diabase sand 4.3.7

diatomite sand 4.4.8

dioriticsand 4.3.3

dolomite breakstone 4.6.6

dolomite crushed aggregate. 4.5.4

dolomite sand 4.3.15

dranitesand 4.3.1

dusty argi 11 aceous parti cles 4.1.26

enriched sand 4.1.7

fine sand 4.1.14

gaize sand 4.4.6

gas silicate 4.7.4

gas si l i cate fracti onated aggregate 4.7.13

graded sand 4.1.6

granite cruched aggregate. 4.5.1

granite sand 4.3.1

granodiorite sand 4.3.2

harmful impurities 4.1.25

heat insulating cellular and gas silicate. 4.7.5

beat insulating materials from cellular concretes 4.7.16

heat insulating silicolimestone products. 4.7.2

hydraulically deposed sand 4.1.4

impurities in the sand 4.1.23

lime siliceous segments 4.7.11

lime siliceous semi cylinders 4.7.10

lime sili ceous sl abs of rectangul ar secti on 4.7.8

lime siliceous slabs oftrapezeiform section 4.7.9

l i mestone crushed aggregate 4.5.3

l i mestone products. 4.7.1

limestone sand 4.3.14

liparitesand 4.3.9

medium sand 4.1.13

mixed sand 4.1.9

natural carbonate sand 4.2.4

natural feldspar sand 4.2.3

natural glauconitosilica sand 4.2.5

natural polymineral sand 4.2.6

natural quartz sand 4.2.1

natural sand 4.1.2

nom i nal grai n size. 4.1.22

organic impurities in the sand 4.1.24

partition gas silicate slab 4.7.15

perlitesand 4.3.16

pumice sand 4.4.1

quartzitesand 4.3.12

sand 4.1.1

sand from porous dolomite. 4.4.5

sand from porous limestone 4.4.4

sand from porous rocks. 4.1.10

sand from porphyre 4.3.8

sand from volcanic tuf slag 4.4.2

sand from volcanic tuf 4.4.3

sand group 4.1.27

sand of higher grain size 4.1.11

sand of normalized composition granulometric 4.1.8

sandstone sand 4.3.11

shale sand 4.3.13

silica dioritic sand 4.3.4

silica feldspar sand 4.2.2

silicate facing tiles. 4.7.14

spongalite sand 4.4.7

spongoloite crushed aggregate. 4.6.4

structural cellular and gas silicate. 4.7.6

structural heat inculating cellular and gas silicate. 4.7.7

syenite crushed aggregate. 4.5.5

syenite sand 4.3.6

tripoli (ecerth) sand 4.4.9

very fine sand 4.1.15

vulcanite products 4.7.12

Абетковий покажчик французьких термінів

agregats gasosi l i cal eux fracti onnes. 4.7.13

carreaux si l i ceux de revetement 4.7.14

dimension nominale des grains 4.1.22

groupe de sable 4.1.27

impuretes dans l e sabl e. 4.1.23

i mpuretes noci ves 4.1.25

i mpuretes organi ques dans l e sabl e. 4.1.24

materiaux de beton cellulaire calorifuges 4.7.16

mousse de silicate 4.7.3

mousse de silicate et silicate a gaz calorifuges 4.7.5

mousse de silicate et silicate a gaz structural 4.7.6

mousse de silicate et silicate a gaz structural calorifuge 4.7.7

panneaux calcaires et siliceux de section rectangulaire. 4.7.8

panneaux decoratifs d'absorpti on phoni que. 4.7.17

panneaux de sili cate a gaz de couverture. 4.7.19

panneaux de sili cate h gaz de pl ancher 4.7.18

panneaux de si licate a gaz de plancher calorifuges 4.7.20

panneaux si l i co-chaux de secti on trapezoi dale 4.7.9

particules poussiereuses argileuses 4.1.26

pierre cassee calcaire 4.5.3

pierre cassee de dolomite 4.6.6

pi erre cassee de gaize. 4.6.3

pi erre cassee de scori e volcanique 4.6.1

pi erre cassee de tuf vol cani que. 4.6.2

pi erre cassee graniti que. 4.5.1

pierre cassee syenitique. 4.5.5

pierres cassees. 4.1.17

pi erres cassees a parti r des pi erres naturel les 4.1.18

pi erres cassees a parti r des roches poreuses. 4.1.20

pierres cassees a partir du gravier 4.1.19

pierres cassees de calcaire poreux 4.6.5

pierres cassees de diabase. 4.5.2

pierres cassees decoratives 4.1.21

pierres cassees dolomitiques. 4.5.4

pierres cassees spongolitiques 4.6.4

pl aque de sili cate a gaz pour cl oi sous 4.7.15

produits calcaires siliceux 4.7.1

produits calcaires siliceux calorifuges 4.7.2

produits de vulganite. 4.7.12

sable 4.1.1

sable amphibolitique 4.3.10

sable broye 4.1.5

sable calcaire. 4.3.14

sable calcaire poreux 4.4.4

sable d'andesite. 4.3.5

sable de carbonates naturel 4.2.4

sable de carriere 4.1.3

sable decoratif 4.1.16

sable de composition normalise grunulometrique 4.1.8

sable de diabase. 4.3.7

sable de dolomie. 4.3.15

sable de dolomie poreuse. 4.4.5

sable de feldspath naturel 4.2.3

sable de gaize 4,4.6

sable de granit 4.3.1

sable de gres 4.3.11

sable de grosseur elevee. 4.1.11

sable de liparite 4.3.9

sable de perlite. 4.3.16

sable de porphure 4.3.8

sabl e de quartzi te. 4.3.12

sable de remblayage crushed sand 4.1.4

sabl e de roches poreuses. 4.1.10

sable de scorie volcanique. 4.4.2

sabl e de spongal ite 4.4.7

sable de tripol i 4.4.9

sable de tuf volcanique. 4.4.3

sable diatomitique. 4.4.8

sable dioritique. 4.3.3

sable enrichi 4.1.7

sable fin 4.1.14

sable fractionne. 4.1.6

sable glauconito-quartzeux naturel 4.2.5

sabl e de granodi ori ti que 4.3.2

sable gros 4.1.12

sable melange 4.1.9

sable moyen 4.1.13

sable naturel 4.1.2

sable polymenaral naturel 4.2.6

sable ponceux 4.4.1

sable quartzeux 4.2.1

sable quartzeux de feldspath naturel 4.2.2

sable quarztzeux dioritique 4.3.4

sable schisteux 4.3.13

sable syenitique. 4.3.6

sable tres fin 4.1.15

segments de chaux siliceux 4.7.11

semi-cylinders de chaux siliceux 4.7.10

silicate a gaz 4.7.4

Абетковий покажчик російських термінів

газосиликат 4.7.4

группа песка 4.1.27

заполнитель газосиликатный фракционированный 4.7.13

изделия вулканитовые. 4.7.12

изделия известково-кремнеземистые 4.7.1

изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные 4.7.2

изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные 4.7.16

панели перекрытий газосиликатные. 4.7.18

панели покрытий газосиликатные. 4.7.19

панели покрытий газосиликатные теплоизоляционные 4.7.20

пено- и газосиликат конструкционно-теплоизоляционный 4.7.7

пено- и газосиликат конструкционный 4.7.6

пено-и газосиликат теплоизоляционный 4.7.5

пеносиликат 4.7.3

песок 4.1.1

песок амфиболитовый 4.3.10