Продовження таблиці 5

Підрозділ

Вимоги щодо безпеки і/або захисні заходи

Візуальне обстеження (див. примітку 1)

Перевіряння характеристик/ випробування (див. примітку 2)

Вимірювання (див. примітку 3)

Креслення/ обчислення (див. примітку 4)

5.2.5.5

Ідентифікація провідників

**

5.2.5.Є

Запобігання несанкціонованому пуску

**

5.2.6

Захист від небажаного зрушення через силу тяжіння

5.2.6.1

Пристрої механічного обмеження

*


*

*

5.2.6.2

Блокування

*

*


5.3

МЕХАНІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ В ЗОНІ ЛЕЗА ТА СУМІЖНІЙ ЗОНІ

5.3.1

Проміжок не більше ніж 6 мм

*

*

*

*

5.3.2

Захист персоналу

**

5.3.3

Доступ спереду

5.3.3.1

Нерухомі огорожі

*

*

*


5.3.3.2

Блокувальні огорожі з замиканням

*

*


5.3.3.3

Блокувальні огорожі без замикання

*

*

*

5.3.3.4

ЗП АОЕ (ЕЧЗУ)

5.3.3.4 а)

Тип 4

*
5.3.3.4 Ь)

Можливий доступ

*


*


5.3.3.4 с)

Можливе положення стоячи

*


«


5.3.3.4 d)

Запобігання увімкненню

*

*


*

5.3.3.4 е)

Функція скидання

*

*

*

*

5.3.4

Налагоджувані напрямні заготовки та тильні калібри

*


*

Приводні тильні калібри

«

«


*

5.3.5

Доступ з бокової сторони


Нерухомі огорожі/прорізі (EN 294)

«


*

*

5.3.6

Доступ з тильної сторони

5.3.6.1

Нерухомі огорожі

*


*

*

5.3.6.2

Блокувальні огорожі

*


*

*

5.3.6.3

ЗП АОЕ (ЕЧЗУ)

тип 2. тип 4

*
2 промені / 3 промені

*

*

*

*

5.3.7

Обладнання тильної сторони

**

5.3.8

Доступи з більше ніж однієї сторони; захист оператора

*

*


«Підрозділ

Вимоги щодо безпеки і/або захисні заходи

Візуальне обстеження (див. примітку 1)

Перевіряння характеристик/ випробування (див. примітку 2)

Вимірювання (див. примітку 3)

Креслення/ обчислення (див. примітку 4)

5.3.9

Одиночний робочий прохід

*

*


*

5.3.10

Фіксувальні пристрої

*


*

5.3.11

ІНШІ вимоги

5.3.11.1

Фіксація лез не лише силою тертя

*«

5.3.11.2

Кріплення

*
5.4

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ

5.4.1

Функції керування та моніторингу

5.4.1.1

Повторне вмикання органів керування

*

*


*

5.4.1.2

Функція скидання, задіяна вручну

*

*


*

5.4.1.3

Умова безпеки у випадку збоїв, дубльовані та контрольовані функції

*

*


*

5.4.1.4

Дві системи, що функціонують окремо

*

*


*

5.4.1.5

Програмовані калібри та напрямні заготовок, категорія В

**

5.4.2

Програмовані системи та функції убезпечення

5.4.2.2

Функції убезпечення

**

5.4.2.3

Функції моніторингу

*«

5.4.3

Селекторні перемикачі

5.4.3.1

Селекторний перемикач

**

Заборона пуску

*

*


*

5.4.3.2

Обирання режиму захисту

*Зв’язок робочого режиму / відповідного режиму захисту

*

*5.4.3.3

Однаковий ступінь захисту всіх операторів

*

*


*

5.4.3.4

Ізоляція електричних кіл

*

*


*

Контакти примусової дії

*

*Дублювання та контролювання апаратного забезпечення

*

*
Нейтральне положення вимикача

Заборона пуску

«

*


*Продовження таблиці 5

Підрозділ

Вимоги щодо безпеки (/або захисні заходи

Візуальне обстеження (див. примітку 1)

Перевіряння характеристик/ випробування (див. примітку 2)

Вимірювання (див. примітку 3)

Креслення/ обчислення (див. примітку 4)

5.4.3.5

Доступність зору та ідентифікація

«

*5.4.4

Позиційні вимикачі;

взаємне розташування

«

*

*

*

5.4.5

Органи керування

5.4.5.1

Адекватне екранування

*


*

*

5.4.5.2

Аварійне зупинення всіх небезпечних рухів, категорія 0

*

«


«

Інструменти ручного вимикання інших клапанів

«

*


*

5.4.6

Клапани

Заборона ручного вимикання обмежувальних клапанів

*
5.5

НАЛАГОДЖЕННЯ, ПРОБНИЙ ЗАПУСК, ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД, ЗМАЩУВАННЯ

5.5.1

Мінімізована потреба у доступі

**

5.5.2

Рух коромисла з огорожами та заходи щодо безпеки відповідно до 5.3.2

**

5.5.2 а)

Поштовховий орган керування та повільна швидкість

*

*

«

«

5.5.2 Ь)

Уповільнювальний пристрій

*

*

*

*

5.5.3

Під’єднання затримувального та уповільнювального пристроїв

**

5.5.4

Уповільнений рух і 6 мм

«


*


5.5.5 а)

Засторога проти повторного увімкнення муфти

*

*


*

Моніторинг із застосуванням таймера/детектора руху

*

*


*

5.5 5 Ь)

Видалення брусу

*

*5 5 5 с)

Спостереження махового колеса

*
' 5.5.6

Налагодження робочого проміжку леза


Г)Підрозділ

Вимоги щодо безпеки і/або захисні заходи

Візуальне обстеження (див. примітку 1)

Перевіряння характеристик/ випробування (див. примітку 2)

Вимірювання (див. примітку 3)

Креслення/ обчислення (див. примітку 4)

5.6

ІНШІ ВИДИ МЕХАНІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

5.6.1

Допоміжні пристрої

5.6.1 а)

Нерухомі огорожі

*


*

*

5.6.1 Ь)

Рухомі блокувальні огорожі

*

*

5.6.1 с)

Блокувальні огорожі з замиканням

*

*

*

*

5.6.1 d)

ЗП АОЕ (ЄЧЗУ)

*

«

*

*

5.6.2

Блокувальні пристрої категорії 1

*

*


*

5.6.3

Блокування допоміжних пристроїв

*

*


*

5.7

КОВЗАННЯ, СПОТИКАННЯ ТА ПАДІННЯ

5.7.1

Захисне поруччя та бортики

*


«

*

Засоби доступу

*


*

*

5.7.2

Зона ножиць

*5.8

ЗАХИСТ ВІД ІНШИХ НЕБЕЗПЕК

5.8.1

Електричні небезпеки

*

*

*

*

5.8.2

Термічні небезпеки

«*

5.8.3

Розбризкування рідини під високим тиском

*«

5.8.4

Стійкість/перекидання

**

5.8.5

Шум

«

*

*

*

5.8.6

Лазери

**

5.8.7

Небезпеки, спричинювані матеріалами та речовинами

5.8.7.1

Азбестові наповнювачі

**

5.8.7.2

Матеріали та речовини
*

5.8.8

Нехтування ергономічними принципами

«

«

*

*

7

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

7.1

Маркування

«
7.2

Настанова щодо експлуатування

«
Додаток А

Безпечні відстані

*

*

*

*