1. Конструкция и размеры теже и в таблице.


ПІДТВЕРДЖУ ВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Наказ Держспоживстандарту України від 27.12.07 №394

ГОСТ 16063-70

ТРОЙНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ ДЛЯ
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ.

Конструкция и размеры

прийнято як національний стандарт
методом підтвердження за позначенням
ДСТУ ГОСТ 16063:2008

З наданням чинності від 2008-07-01

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

фланцевых тройников должны соответствовать указанным на чер

-



Размеры, мм










і 1

1 /.

L

L. 1

1 Я 1

Si



Нл рул.иыП дпям^тр ТПуй




Резьба D









Пред. откл.


Масса 100 шт. в кг

d

d

d 2

Di



s

Пред. откл.

±0,4

Номин.

Пред, откл.

±0,4

±0,2

в

6

4

11,0

20

М14Х1.5

9

23

11,8

12



50


40





5

6,32

8

6

13,0

22

М16Х1,5

11

25

13,8

14



52







7

8,40

10

8

15,0

25

МГ8Х1.5

13

28

15,8

9

25

54


42





9

10,70

12

10

17,0

27

М20Х1.5

15

ЗО

17,8

17



56




3


1,5

10

13,15

14

12

19,0

30

М22Х1.5

17

33

19,8

19



60

±0,4

45



13

15,90

16

14

21,0

32

М24Х1.5

19

35

21,8

22


28

66

48





15

19,00

18

16

24,0

35

М27Х1.5

22

38

24,8

24

11

29

68


52





17

22,38

20

18

27,0

38

М3 ох 1,5

24

41

27,8

27


ЗО

72


55





18

25,80

22

20

29,0

40

МЗЗХ1,5

26

43

30,8

12

зі

76


60





29,60

24

22

28

ЗО






22

33,80

25

23

32,0

42

М36Х1,5

29

46

33,8



80


62





35,90

28

26

35,0

45

М39Х1.5

32

49

36,8

32



84







25

42,70

30

28

35,5

34

36

13

33


65


4


2,5

28

47,20

32

30

38,0

52

М42Х1.5

37

56

39,8

41

90

±0,6







51,70

34

32

41,0

55

М45Х1Д

39

59

42,8



94

68





зо

56,40

36

34

44,0

териа АФ). :ничес

мер и 45:

5, ІИЗ с

из с

!, ИЗ с

ДЛЯ

60

л: шт

кие

У с л

тали

тали

тали ]

изде,

М48Х1,5

амповки и: требованиу [ о в н о г о

Тро. марки 38Xj

Трої марки 12Х'

Тройї марки 13X1

Трош лий авиаі

Тройні Тройні Тройні Т ройні

41

64

и мар

по э з н а

фланц

рланц

ианцс

2МФ:

сланце )Й и

іанцее шнцее іанцев іанцее

45,8

)ок 45

ГОСГ ченг

евшй

евьш

>вый

>вый общеі іый 1 іый 1 шй 1 зый 1

46



98


70

8Н9Т;

грубої





61,50

38

(1X12

стали

36

  1. Ма !Н2В7

  2. Тез При марк

То же

То же

То же

То же

43

j стал

і —

0 б <

йник ( А: йник (. 18Н9Т шк ф

1Н2В шк ф іионнс ІК ф/ ік ф/ ІК фл ік ф/

і, 38Х.

Г 160' і я фл

16—0.

16—0:

16—0.

16—0. і техг 6—02. 6—02 6—01. 6—01

А,

Г8—7С анцев

22 ГО

21 ГО

12 ГС

11 ГС

іики:

2А П

1А П

2А Гі

1А Г<

12X18

).

ОГО Т]

СТ 16

СТ 16

'СТ 1

>СТ 1

ОСТ ОСТ ОСТ ОСТ

Н9Т

ройниі

063—

063—

6063-

6063-

16063-

16063-

16063-

16063-

(XI

ка к '

70

70

-70

-70

70

70

70

70

►, 1

IpOBOJ

ЗХ

ху

11Н2Е

DH 1

67,10 12МФ

6 из