Ведомость расхода стала, к?


Ии£, N'mtfa. їдаймо ti дата Ібзаныш/Ш


Й?Л

Обозначение

Наи менаЗание

Кол.

ПримемСварочные/

ЗО?О-5^НН1.И -HPf

Каркас КР1

2


2

~М 1

Зсиспадно? изделие К1

г
Детали3


Ф8А /Т! ГОСТ5 Ю1-§2 &36О

20
Матери а ль г

Бетан класса 315


1.92м1балки £і

L ги^ия

касса

Клсшіаґ

[22Д FTJ71 Е.Я71 FZL71ІТТПЛ [ Пр1

Р

5,9 т

Лист 1 листав 13020-5-КЖ.И-Б1Додаток Т (Повідковий)

Приклад виконання креслення типового виробу з додатковими
закладними виробами

2МГ/Т7ГЛЛ^/ амроах, кг
МдрКД

ЕЛЕМЄММІ

ЕмрОБІЇ ЗЯКЛЯЛНІІЇЬ&6

3-IS

& СГ.3^2

ЯХТ578782

ПЮіФ’76

ЯЮ32УЎ

Ы2


ю&и

&2ІЇ1suaw

юлбЬ- fa

f.3

f.t

Z4

3.8

5.8

7.f

7.f


л?з


Мя/мєнЖЯНіїя

х/сл

ipxf^'irxafСхлллльні EtSPPH^ i
t^^.f-5. 7/87-5

ІЇОРОНД fQtf&J-fСлллелліўО сажшцг


- -

м

f. ^,1-5 5/87-IQ

ЛМЯМ!?#/ MWS

і


І і

ї5

3020- 5-

SjfptjeH ЗЯКХЯДМ FWf&

І3020-5' - fOK8^i “ faЛ

ft

1

Л

't

Jt

A

Колома fOf(&4-/a

Г^ЛІ^Ьйулі ^ш/.-jj
Д

1 1 t

ffpQ^S^dnp^Xtr^

■*?4Марна элемента

Изделии закладные

Арматура. Класса

Прокат марки

Всего

А-Ш

8 Ст. Jкиї

ГОСТ 5781-82

ГОСТ 103^6

/вГїдІ'Ю

4>12

ф/6

/AW

-W&D

іїпле


0НЛ?

10 «54-1а

1,3

1,1

г*

3,8

3,8


7.1

13.3

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделии, кгПример вы поліні і ня чертежа типового изделия с дополнительными

за клади ы м и изделиям н

Приложение T (справочное)ІW МЬЛн/ґь а дата. jauntwb Л*І


Поз.

Обозначение

Наименование

Нол.

Примеч
Строчные едилаик

1.424.1-5.1/81-5

Колонна Ю К 84-1
/1 Шнмнительные


сРоручные единицы
14

1.424,1-5.5/87-10

^зВелае закладное МН16

115

ЗО2О-5-К1К31-МН18

Изделие закладноеНИід

1

УДК


Ж01


ОКСТУ