1. Допустиме пропускання і номери шкали

  1. Пропускання світла

Спектральний розподіл пучка стандартного освітлювача D65 і стандартні спектральні значення колориметрії 2° (стандарт СІЕ 1931) треба використовувати, щоб визначити пропускання світла.

Щоб розглянути подробиці, див. додатки В і С.

 1. Пропускання інфрачервоного випромінювання

Пропускання інфрачервоного випромінювання tS|R обчислюють зі значень спектрального пропус­кання, використовуючи величини, подані в додатку В.З.

 1. Пропускання ультрафіолетового випромінювання

У разі обчислення середнього значення спектрального пропускання від 315 нм до 380 нм, макси­мальна відстань не може перевищувати 5 нм.

 1. Загальні вимоги до пропускання

  1. Спектральне пропускання

Спектральне пропускання визначають значеннями рівнобіжних пучків.

 1. Розпізнавання сигнальних вогнів

У разі обчислення значення G? зі спектральних вимірів треба використовувати величину, обумов­лену в додатках В і С. Дозволено робити лінійну інтерполяцію цих значень для кроків, менших 10 нм. Визначення наведено в додатку В.2.

 1. Спеціальні вимоги до пропускання

Ці вимоги вимірів дійсні для фільтрів зі спеціальними властивостями.

 1. Кольорові сонцезахисні фільтри

Для того, щоб досліджувати різноманітність пропускання, потрібно використовувати джерело, що моделює денне світло. Воно має наближатися, наскільки можливо, до спектрального розподілу соняч­ного випромінювання для маси повітря т= 2 (Р. Moon, Journal of the Franklin Institute, Vol. 230 (1940), pp. 583—617) за інтенсивності випромінювання 60000 лк. Наразі на практиці цього найкраще досягти за допомогою ксенонової лампи високого тиску й абсорбувального теплофільтра, як зазначено в до­датку Е. Температура фільтра має становити (23 ± 1) °С. Конди ціонувати можна за допомогою водя­ної ванни з максимальним шаром води 10 мм над площиною фільтра.

Примітка. Використання дзеркал або лінз в оптичній системі у разі опромінення кольорових зразків може змінювати спек­тральний розподіл ксенонової лампи.

Тд,— треба визначати, як зазначено вище, але за температури (5 ± 1) °С;

xs— потрібно визначати, як зазначено вище, але за температури (35 ± 1) °С;

та— треба визначати, як зазначено вище, але за освітленості 15000 лк із того самого спектраль­ного розподілу.

Ці умови вимірювань так само рекомендовано для додаткових даних, таких як тимчасові константи. Наприклад, зразки потрібно готувати відповідно до додатка Е.2.

Вимоги 4.1,4.2 і 4.3 треба виконувати (задовольняти) у прозорому стані і після опромінювання протягом 15 хв.

 1. Поляризовані фільтри

Значення пропускання світла в поляризованих фільтрах треба визначати, використовуючи непо- ляризоване світло або обчислювати як середнє значення величини пропускання поляризованого світла. Напрямок поляризації вимірюваного джерела потрібно установлювати паралельно І вертикально щодо напрямку поляризації фільтра. Для інших вимірювань треба використовувати поляризатор відомої пло­щини поляризації за траєкторією променів. Процедуру описано в додатку D.

 1. Градієнтні фільтри

Потрібно використовувати п’ятиміліметровий діаметр вимірюваного поля.

ДОДАТОК А

(довідковий)

ВИКОРИСТОВУВАННЯ СОНЦЕЗАХИСНИХ ФІЛЬТРІВ

А.1 Денний час

Головна мета використовування сонячних окулярів — захистити око від надмірного сонячного ви­промінювання, зменшити напругу очей та збільшити зорове сприйняття. Щоб унеможливити втомлю­ваність очей, навіть у разі тривалого використовування сонячних окулярів, вибір фільтрів має залежати від рівня освітленості середовища та індивідуальної чутливості до сліпучого блиску. Якщо є сумніви, треба звернутися до офтальмолога.

Крім поглинання видимого блиску, потрібно забезпечувати захист очей від ультрафіолету й, у де­яких випадках, від інфрачервоного випромінювання. Ці вимоги висувають для фільтрів, згаданих у цьому стандарті. Загалом, сонячне інфрачервоне випромінювання не становить небезпеки. Рекомен­доване використання наведено в таблиці А.1.

Таблиця А.1 — Шкала номерів і використовування

Номер шкали

Використовування

Designation1*

5—1,1

6—1,1

Цей номер шкали застосовують тільки до визначених кольорових сонце­захисних фільтрів у прозорому стані та для діапазону високого ступеня пропускання світла градієнтних фільтрів


5—1,4

6—1,4

Дуже світлий фільтр

Дуже світлий

5—1,7

6—1,7

Світлий фільтр

Світлий

5—2

6—2

Рекомендовані фільтри для більшості видів загального використання

Середній

5—2,5

6—2,5

Широко використовувані в Центральній Європі

Темний

Кінець таблиці А.1

Номер шкали

Використовування

Designation0

5—3,1

6—3,1

Для використання в тропіках і субтропіках, для спостереження за небом, для використання в гірських регіонах, покритих снігом просторах, у разі яскравих відблисків води, на піщаних рівнинах, у крейдових кар'єрах, не рекомендовано під час водіння автомобіля

Дуже темний

5—4,1

6-^1,1

Тільки для використання в умовах надзвичайно яскравого світла, не рекомендовано під час водіння автомобіля

Надзвичайно темний

Не перекладають буквально на різні мови цього стандарту, тому що термін «темрява» до фільтра буде розглянуто по- різному відповідно до інтенсивності світла в різних країнах.

Примітка 1. Фільтри, що захищають від інфрачервоного випромінювання, представлено номерами від 6—1,1 до 6—1,4.

Примітка 2. Ці рекомендації застосовуються для загального користування в різних географічних широтах. їх можна зміню­вати для людей, що страждають від світлобоязні, чи тих, кого піддають медичному лікуванню, що може збільшувати чутливість очей до світлового випромінювання.Форма і розмір лінз часто залежать від моди, але в деяких обставинах оправа навколо лінз у оку­лярах або бічні щитки можуть бути бажані.

ЗАСТОРОГА! Фільтри, описані в цьому стандарті, не придатні для прямого спостереження сонця (наприклад під час затемнень). Для цього треба використовувати фільтри з номерами шка­ли від 12 до 16, як зазначено в EN 169.

А.2 В сутінках І вночі

У разі недостатнього світла сонячні фільтри, призначені для яскравого денного світла, знижують зорове сприйняття. Чим нижчі показники пропускання світла сонцезахисних фільтрів, тим більше по­гіршується зір. Сонцезахисні фільтри з пропусканням світла 80 % не придатні для використання в су­тінках або вночі.

А.З Зменшення відображення

Для того, щоб видалити чи зменшити відображення джерел світла, що може подразливо впливати, у разі використання деяких сонцезахисних фільтрів рекомендовано антивідбивні засоби.

А.4 Кольорові сонцезахисні фільтри

Величини пропускання кольорових сонцезахисних фільтрів значною мірою залежать від інтенсив­ності випромінювання, температури та інших параметрів. ЦІ величини в спеціальних умовах викорис­тання можуть відрізнятися від тих, які оцінюються номером шкали.

Серед них:

 1. пропускання tw за низьких температур, наприклад узимку;

 2. пропускання т5 за високих температур, наприклад у середині літа, тропіках;

 3. пропускання та за зменшеного випромінювання, наприклад водіння автомобіля.

А.5 Поляризовані сонцезахисні фільтри

Користувач поляризованих сонцезахисних фільтрів може відволікатися у разі безладних оптичних ефектів, коли дивиться через окуляри, що мають поляризований оптичний ефект.ВИЗНАЧЕННЯ

Застосовують визначення prEN 165, які буде вміщено в наступний переглянутий prEN 165.

 1. Номер шкали

Номер шкали кольорових сонцезахисних фільтрів визначають зі значень пропускання світла у світлому І темному стані.

Номер шкали градієнтних фільтрів визначають зі значень пропускання в точках на 15 мм вище і нижче зорового центра фільтра. Якщо зоровий центр невідомий, використовують геометричний центр.

 1. Відносний коефіцієнт зорового ослаблення

Відносний коефіцієнт зорового ослаблення визначають як:

0 = ^,
Ту

де tv — пропускання світла від стандартного освітлювача CIE D65 через сонцезахисний фільтр;

Tsign — пропускання світла через сонцезахисний фільтр, що має властивості спектрального розподілу сили світлового сигналу.

Значення і Tgjgn визначаються з рівнянь:

780нм

f So65W-VW t(X)-dX

_ 380нм

780нм ’

J WW)*

380нм

J SA(X)-V(A) Ts(X) T(A) dX _ 380нм

Tsign 78$нм

I Sa(1) IA(1) ts(X) dX

380нм

де SA(1) — спектральний розподіл випромінювання стандартного освітлювача СІЕ А {або 8згоодо(Х): 3200 К світло джерела для блакитного сигналу світла);

Sd6s(^) — спектральний розподіл випромінювання стандартного освітлювача CIE D65;

ЦІ) — функція спектральної видимості для денного зору;

ts(A) — спектральне пропускання лінз сигналів;

т(Х) — спектральне пропускання сонцезахисного фільтра.

 1. Пропускання Інфрачервоного випромінювання

Пропускання інфрачервоного випромінювання tS|R визначають інтеграцією між межами 780 нм і 2000 нм, побудованими на спектральному розподілі випромінювання сонця.

2000нм

J Evt(X)dX

_ 780нм

TSIR 2000нм

J Єх-Л

780нм

Значення Ек подано в додатку A prEN 165.СТАНДАРТНИЙ ОСВІТЛЮВАЧ D

Результат розподілу спектрального випромінювання сигналів світла від стандартного джерела D65 і чутливості до спектральної яскравості денного зору, як вказано в Публікації СІЕ 15 (1971).

Довжина хвилі, нм

SA(X)-VW'Te(X) у відносних величинах

SbesW-VW

Червоний

Жовтий

Зелений

Голубий*


380

0,0000

0,0000

0,0000

0,0001

0,0000

390

0,0000

0,0000

0,0000

0,0008

0,0005

400

0,0000

0,0000

0,0014

0,0042

0,0031

410

0,0000

0,0000

0,0047

0,0194

0,0104

420

0,0000

0,0000

0,0171

0,0887

0,0354

430

0,0000

0,0000

0,0569

0,3528

0,0952

440

0,0000

0,0000

0,1284

0,8671

0,2283

450

0,0000

0,0000

0,2522

1,5961

0,4207

460

0,0000

0,0000

0,4852

2,6380

0,6688

470

0,0000

0,0000

0,9021

4,0405

0,9894

480

0,0000

0,0000

1,6718

4,9025

1,5245

490

0,0000

0,0000

2,9976

7,8862

2,1415

500

0,0000

0,0000

5,3553

10,1566

3,3438

510

0,0000

0,0000

9,0832

13,0560

5,1311

520

0,0000

0,1817

13,0180

12,8363

7,0412

530

0,0000

0,9515

14,9085

9,6637

8,7851

540

0,0000

3,2794

14,7624

7,2061

9,4248

550

0,0000

7,5187

12,4687

5,7806

9,7922

560

0,0000

10,7342

9,4061

3,2543

9,4156

570

0,0000

12,0536

6,3281

1,3975

8,6754

580

0,4298

12,2634

3,8967

0,8489

7,8870

590

6,6289

11,6601

2,1640

1,0155

6,3540

600

18,2382

10,5217

1,1276

1,0020

5,3740

610

20,3826

8,9654

0,6194

0,6396

4,2648

620

17,6544

7,2549

0,2965

0,3253

3,1619

630

13,2919

5,3532

0,0481

0,3358

2,0889

640

9,3843

3,7352

0,0000

0,9695

1,3861

650

6,0698

2,4064

0,0000

2,2454

0,8100

660

3,6464

1,4418

0,0000

1,3599

0,4629

670

2,0058

0,7892

0,0000

0,6308

0,2492

680

1,1149

0,4376

0,0000

1,2166

0,1260

690

0,5590

0,2191

0,0000

1,1493

0,0541

700

0,2902

0,1137

0,0000

0,7120

0,0278

710

0,1533

0,0601

0,0000

0,3918

0,0148

720

0,0742

0,0290

0,0000

0,2055

0,0058

730

0,0386

0,0152

0,0000

0,1049

0,0033

740

0,0232

0,0089

0,0000

0,0516

0,0014

750

0,0077

0,0030

0,0000

0,0254

0,0006

760

0,0045

0,0017

0,0000

0,0129

0,0004

770

0,0022

0,0009

0,0000

0,0065

0,0000

780

0,0010

0,0004

0,0000

0,0033

0,0000

Підсумок

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000