1. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА (АБО) ЗАХИСНІ ЗАСОБИ

  1. Загальні вимоги

Вимоги EN 81-1, EN 81-2, prEN 81-5, prEN 81-6, prEN 81-7, prEN 81-21, prEN 81-28 і EN 13015 застосовують з відхилами або додатковими вимогами, детальнр розробленими нижче.

 1. Входи. Відчинення дверей

  1. Проріз для входу має бути не менше ніж 800 мм.

Примітка. Національні норми можуть вимагати понад 800 мм (див. Вступ) . Ліфти Класу 2 повинні мати проріз для входу 900 мм згідно з ISO 4190-1 (серія В) і ліфти класу 3 — проріз для входу 1100 мм згідно з тим самим стандартом (див. таблицю 1).

Двері кабіни і шахти мають бути горизонтально-розсувні з автоматичним відчиненням.

 1. Необхідно забезпечити зручність доступу на поверхові площадки всіх зазначених поверхів (див. Вступ. Узгодження).

 2. Система керування повинна мати засіб для затримування дверей, з регулюванням від 2 с до 20 с. Для

скорочення цього часу для конкретного ліфта мають бути встановлені засоби, наприклад, використовування в кабіні кнопки для зачинення дверей. Засіб регулювання не повинен бути доступний користувачам.

  1. Пристрій захисту відповідно до 7.5.2.1.1.3 EN 81-1 і EN 81-2 повинен давати змогу відчинення на відстані не менше ніж 25 мм і не більше ніж 1800 мм від порога дверей кабіни (наприклад легка завіса). Пристрій повинен бути давачем, який перешкоджає контакту користувача з ви- ступовими краями панелі(ей) дверей.

 1. Розміри кабіни, устаткування в кабіні, точність зупинення та (або) вирівнювання

  1. Розміри кабіни

Внутрішні розміри кабін ліфта з одним або з двома входами з протилежних сторін треба вибирати відповідно до таблиці 1 (див. Вступ. Узгодження).

Розміри кабіни вимірюють від стін каркаса кабіни. Будь-які декоративні закінчення стіни, які зменшують мінімальні розміри кабіни, надані в таблиці 1, мають бути товщиною не більше ніж 15 мм.

Будь-які суміжні кабіни повинні мати власну ширину і глибину входу, щоб дати змогу користувачеві інвалідної коляски потрапляти в кабіну і залишати її.

Таблиця 1 — Мінімальні розміри кабін ліфта з одним входом або двома протилежними входами


Мінімальні розміри кабіни 3

Рівень зручності доступу

Зауваги

І

450 кг

Ширина кабіни: 1000 мм Глибина кабіни: 1250 мм

Ця кабіна ліфта пристосована для одного користувача інвалідної коляски

Клас! І забезпечує зручність доступу для осіб, що використовують інвалідні коляски з ручним керуванням, описані в EN 12183, або інвалідні коляски з електроприводом класу А, описані в EN 12184

II

630 кг

Ширина кабіни: 1100 мм Глибина кабіни: 1400 мм

Ця кабіна ліфта пристосована для одного користувача інвалідної коляски і супроводжувальної особи

Клас II забезпечує зручність доступу для осіб, що використовують інвалідні коляски з ручним керуванням, описані в EN 12183, або інвалідні коляски з електроприводом класу А або В, описані в EN і2і84. Інвалідні коляски класу В призначені для використання усередині деяких приміщень, а також можуть долати деякі перешкоди поза приміщеннями

III

1275 кг

Ширина кабіни: 2000 мм Глибина кабіни: 1400 мм

Ця кабіна ліфта пристосована для одного користувача інвалідної коляски і декількох інших осіб. Вона також дає змогу інвалідній колясці розвертатися в кабіні

Клас III забезпечує зручність доступу для осіб, що використовують інвалідні коляски з ручним керуванням, описані в EN 12183, або інвалідні коляски з електроприводом класу А, В або С, описані в EN 12184. Інвалідні коляски класу С призначені не тільки для використання усередині приміщень, але здатні здолати довші відстані, а також перешкоди поза приміщеннями.

Клас III забезпечує достатній простір для осіб, що використовують інвалідні коляски класу А або В і пристосовання для прогулянок (ходунки, ходунки на роликах тощо)

Ширина кабіни — це горизонтальна відстань між внутрішньою поверхнею стін конструкції кабіни, виміряна паралельно до переднього входу.

Глибина кабіни — це горизонтальна відстань між внутрішньою поверхнею стін конструкції кабіни, виміряна перпендикулярно до ширини.

5.3.2 Устаткований в кабіні

 1. Щонайменше з одного боку стіни кабіни треба встановлювати поручні. Тримальна частина поручня повинна мати діаметр від 30 мм до 45 мм радіусом не менше ніж 10 мм. Вільний простір між стіною і тримальною частиною повинен бути не менше ніж 35 мм. Висота верхнього краю тримальної частини має бути в межах (900 ± 25) мм від стелі кабіни.

У тих місцях, де поручні перешкоджають доступу до кнопок і керівних клавіш панелі кабіни, їх можна переривати.

Кінці конструкції поручнів повинні бути закриті і повернуті у напрямку до стіни для зменшення ризику ушкодження.

 1. Якщо забезпечено відкидне сидіння (див. Вступ. Узгодження), воно повинне мати такі характеристики:

 1. висота сидіння від підлоги: (500 ± 20) мм;

 2. глибина: 300 — 400 мм;

 3. ширина: 400 — 500 мм;

D) здатність до утримування вантажу: 100 кг.

5.3.2.3 У випадку, якщо з таблиці 1 вибрано кабіни класу І і класу II, які мають такий розмір, який не дає можливості пасажиру в інвалідній колясці обертатися навколо, треба встановлювати пристосовання для виявляння перешкод під час руху назад з кабіни, (наприклад маленьке дзеркало). Якщо замість дзеркала встановлено скло, воно має бути безпечним.

Якщо будь-яка стіна кабіни віддзеркалює або має глянцеву поверхню, треба вжити заходів, щоб уникати зорового непорозуміння для осіб з порушенням зору (наприклад використовувати декоративне скло або витримувати відстань між підлогою і нижнім краєм дзеркала не менше ніж 300 мм тощо).

5.3.3 Точність зупинення та {або) вирівнювання

Під час роботи в нормальному режимі:

 • точність зупинення кабіни ліфта має бути ± 10 мм;

 • точність вирівнювання під час технічного обслуговування має бути ± 20 мм.

5.4 Пристрої керування та сигнали

Забезпечення конструкції для контрольних пристроїв і сигналів надано в таблиці 2.

Примітка. Настанови для інших пристроїв, що перевищують вимоги в 5.4, як, наприклад, проектування великих пристроїв керування (XL) (див. Вступ. Узгодження) наведено в додатку G.

 1. Пристрої керування на поверхових площадках

  1. У разі використовування кнопкової системи керування, вона повинна відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

  2. У разі використовування системи допоміжної клавіатури (див. Вступ. Узгодження), вона повинна відповідати вимогам, наведеним у додатку F.

  3. Якщо передбачено тимчасовий контроль активації (див. Вступ, Узгодження), познака пристрою активації повинна відповідати міжнародним познакам символів для осіб з обмеженими фізичними можливостями (див. ISO 7000, Symbol-n0 0100).

  4. Контрольні пристрої на поверховій площадці повинні перебувати поряд з дверима шахти у разі одного ліфта.

Для групи ліфтів, які мають загальне керування викликами з поверхових площадок, мінімальна кількість контрольних пристроїв повинна бути як вказано нижче:

 • один для кожного ліфта, що розташовані один проти одного (ліфти навпроти);

 • один для максимум чотирьох сусідніх ліфтів (якщо пристрій керування розміщений між двома ліфтами).

 1. Пристрої керування кабіною

  1. Кнопки виклику, використовувані для роботи ліфта, мають бути помарковані як вказано нижче:

 1. поверхові кнопки: помарковані познаками: -2, -1,0, 1,2 тощо;

 2. сигнальна кнопка: жовта з зображенням дзвоника;

 3. кнопка повторного відчинення дверей: помаркована познакою <1>;

 4. кнопка зачинення дверей: помаркована познакою >І<.

Примітка. Див. EN 81-1 і EN 81-2, 15.2.3.

 1. Кнопки кабіни повинні відповідати вимогам таблиці 2 і бути розташовані як вказано нижче:

 1. середня лінія аварійної кнопки і кнопок дверей має бути на висоті не менше ніж 900 мм від підлоги кабіни;

 2. кнопки виклику мають бути вище аварійної кнопки і кнопок дверей;

 3. порядок кнопок виклику для одного горизонтального ряду має бути зліва направо. Порядок кнопок виклику для одного вертикального ряду має бути від низу до верху і для декількох вертикальних рядів — зліва направо, а потім від низу до верху.

 1. Панель керування кабіни потрібно розташовувати на стіні як вказано нижче:

а) з центральним відчиненням дверей її встановлюють з правого боку біля входу в кабіну;

в) з однобічним відчиненням дверей її встановлюють з боку зачинення.


У випадку ліфтів класу III з двома виходами з кабіни, вимоги а) або b) потрібно виконувати як зазначено.

 1. Якщо у використанні додаткові клавішні панелі для реєстрації виклику в кабіні (див.Вступ. Узгодження), вони повинні відповідати вимогам додатка F.

 2. У системах керування місця призначення (див. Вступ. Узгодження), де користувач вибрав «тимчасову активацію», зачинення дверей повинно бути активовано натисканням кнопки зачинення дверей. Якщо кабіну не використовують, повернення до нормальної дії має бути в межах від 30 с до 60 с.

Зазначена вище вимога слугує як варіант до вимоги в 5.2.3.

Таблиця 2 — Пристрої керування. Вимоги

#

Тема

Керування на поверховій площадці

Керування в кабіні

а)

Мінімальна площа активної частини кнопок

490 мм2

b

Мінімальний розмір активної частини кнопок

Вписане коло діаметром 20 мм

с)

Ідентифікація активної частини кнопок

Розпізнавання візуально (контраст) і на дотик (рельєф) від лицьової панелі або оточення

d)

Ідентифікація лицьової панелі

Колір, контрастний до оточення (див. D.2)

е)

Операційна сила

Від 2,5 Н до 5,0 Н

f)

Операція зворотного зв'язку

Необхідно для інформування користувача, щоб кнопка діяла після одного натискання

g)

Реєстрація зворотного зв’язку

Видимий і виразний, регульований між 35 дБА і 65 дБАь Звуковий сигнал має надходити під час кожного натискання кнопки, навіть якщо виклик уже зареєстрований

h)

Кнопка для виходу на поверх будинку

Не використовують

Вище інших кнопок (5 ±1) мм (краще зелений)

і)

Символ положення

На активній частині (від 10 мм до 15 мм, зліва від неї)

і)

Символ

Рельєфний, контрастний до оточення, висотою від 15 мм до 40 мм

к)

Висота рельєфу

Не менше ніж 0,8 мм

і)

Відстань між активними частинами кнопок.

Не менше ніж 10 мм

m)

Відстань між групою кнопок виклику й іншою групою кнопок3

Не придатна

Щонайменше дві відстані між активними частинами кнопок виклику

п)

Мінімальна висота між рівнем підлоги і центральною лінією будь-якої кнопки

900 мм

о)

Максимальна висота між рівнем підлоги і центральною лінією найвищої кнопки

1 100 мм

1 200 мм (краще 1 100мм)

P)

Розташування кнопок

Вертикальне

Див. 5.4.2.2

q)

Мінімальна бічна відстань між центральною лінією будь-якої кнопки і будь-якого кута суміжних стін

500 мм

400 мм

а Наприклад між кнопками аварійною/дверей і кнопкою виклику.

ь Регульований у межах адаптації до навколишнього середовища.

5.4.3 Сигнали на поверхових площадках

 1. Для керування єдиною натискною кнопкою, звуковий сигнал на поверховій площадці повинен указувати, що двері починають відчинятися. Шум від дверей достатній, якщо рівень шуму в межах 45 дБА або як зазначено вище.

 2. Для входу в кабіну, де система керування встановлює наступний напрям руху (колективне керування) (див. EN 81-1 і EN 81-2 14.2.4.3) повинні бути розміщені ілюміновані стрілки біля дверей або вище.

Стрілки-покажчики потрібно розташовувати в межах від 1,80 м і 2,50 м над підлогою з кутом зору не менше ніж 140°. Висота стрілок має бути не менше ніж 40 мм.

Звуковий сигнал повинен супроводжувати світіння стрілок. Звукові сигнали повинні використовувати різні

звуки під час руху верх і вниз, а саме:

-один звук для руху вверх;

-інший звук для руху вниз.

 1. У випадку одного ліфта, для відповідності вимогам 5.4.3.2 використовують пристрій, видимий у кабіні і чутний із поверхової площадки.

 2. Для ліфтів з системами керування місця призначення (див. Вступ, Узгодження):

 1. вибраний номер поверху повинен бути підтверджений видимим і звуковим сигналом. Видимий сигнал має бути розміщений біля вхідного пристрою виклику місця призначення;

b )кожен ліфт потрібно індивідуально позначати (наприклад А, В, С тощо).

Маркування має бути розміщене безпосередньо вище дверей шахти. Познака з номером поверху повинна мати висоту не менше ніж 40 мм і бути контрастною до оточення;