Значення, що містяться у VISIBLE-STRING, мають представляти перші 32 DataLabels згідно з ІЕС 61850-7-2 та відповідати міткам даних, приписаним бітам DNA GOOSE.

Введення першого масиву (наприклад, нуль) резервується, значення має бути «test».

Введення другого масиву (наприклад, один) резервується, значення має бути «ConfRev».

UserSTLabels

Це масив типу VISIBLE-STRING. Максимальний розмір масиву має бути 128. У масиві має бути принаймні один елемент. Максимальне допустиме значення VISIBLE-STRING має бути 65 октет.

Значення, що містяться у VISIBLE-STRING, мають представляти DataLabels згідно з ІЕС 61850-7-2 та відповідати міткам даних, приписаним бітам UserSt GOOSE.

LSentData

Цей компонент представляє дані, останнього разу надіслані в повідомленні GSSE. LSentData має відображатися за структурованим TypeDescription MMS. Назви компонентів мають відповідати таблиці Н.5.

Таблиця Н.5 — Відображення LSentData

Назва ІЕС 61850-7-3

Тип/діапазон даних ІЕС 61850-8-1

Тип ІЕС 61850-8-1, зазначений у пункті

GsID

VISIBLE-STRING

8.1.2.5

t

ENTRY-TIME


SqNum

INT32U

8.1.1

StNum

INT32U

8.1.1

TAL

INT32U

8.1.1

usee

INT32U

8.1.1

PhsID

INT16U

8.1.1

DNA

BIT-STRING

8.1.1

UserSt

BIT-STRING

8.1.1GsID

Це значення має відображати значення GsID GsCB, надіслане в останньому повідомленні GSSE. Формат і тип даних визначено у 8.1.2.5.

t

Компонент ‘t’ має бути типу BinaryTime MMS. Значення має містити 6 октет і час, коли вияв­лено останню зміну стану для даних, що видаються повідомленням GSSE.

TAL

Це значення INTEGER повинно мати діапазон від 1 до 4 294 967 295. Воно представляє timeAllowedtoLive останнього надісланого повідомлення. Одиницею значення має бути мілісекунда. Максимальне значення є локальним питанням. Цей час має бути менше або дорівнювати 60 с.

usee

Компонент usee має використовуватися для передавання мікросекундного компонента часової мітки змінення стану.

PhsID

Цілі значення PhsID мають бути такими, як наведено в таблиці Н.6.

Таблиця Н.6 — Визначення цілих значень PhsID

Значення

Назва

(0)

None

(1)

Phase А

(2)

Phase В

(3)

Phase С

(4)

Neutral

(5)

A to neutral

(6)

В to neutral

(7)

C to neutral

(8)

AB

0)

BC

(Ю)

CA

(11)

AB to neutral

(12)

BC to neutral

(13)

CAto neutral

(14)

ABC

(15)

ABC to neutralDNA

Цей BIT-STRING повинен мати 64 біт. BIT-STRING представляє масив значень двобітових пар, значення яких відповідають DNALabels у GsCB. Двобітові значення має бути визначено в таблиці Н.7.

Таблиця Н.7 — Визначення двобітових значень GSSE

Значення пар бітів

Значення

MSB

LSB


FALSE

FALSE

Зарезервоване

FALSE

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

TRUE

НедостовірнеПерші дві пари бітів резервують відповідно до DNALabels.

UserSt

Цей BIT-STRING повинен мати принаймні 2 біт та щонайменше 256 біт. BIT-STRING представ­ляє масив значень двобітових пар, значення яких відповідають UserSt у GsCB. Двобітові значення має бути визначено в таблиці Н.7.Н.4 Сервіси GSSE

Н.4.1 GetGsReference

Сервіс GetGsReference за визначенням в ІЕС 61850-7-2 дає клієнту можливість запитува­ти роздільну здатність одного чи більше зсувів елементів. Відповідь видає набір запитуваних Elementoffsets і фактичні значення посилань. Примітиви сервісу зображено на рисунку Н.2.


GetGsReferenceResponse

GetGsReferenceRequest

Result(+)G

Result(-)

etGsReferenceResponse with error

ІЄС 832/11

Рисунок H.2 — Примітиви сервісу GetGsReference

Клієнт приписує посилання для кожного запиту та включає це посилання як параметр State!D у запиті. Клієнт, який отримує GetGsReferenceResponse, що містить невідоме StatelD, має ігнору­вати PDU.

Специфікація протоколу програми в додатку А (з базовими правилами кодування ASN.1) має використовуватися як синтаксис передавання для сервісу GetGsReference. Сервіс GetGsReference має відображатися за GSE MngtPdu відповідно до таблиці Н.8.

Таблиця Н.8 — Відображення сервісу GetGsReference

Назва параметра

Відображення синтаксису передавання

Request


GsCBReference

ident

DataOffset [1..n]

offset

Response*


GsCBReference

ident

DataLabel [1 ,.n]

responsepositive

Response-


ServiceError

responseNegativeУ таблиці Н.9 наведено параметри примітивів сервісу GetGsReference.

Таблиця Н.9 — GetGsReference

Назва параметра

Req

Ind

Rsp

Cnf

Request

M

M(=)Destination Address

M

M(=)StatelD

M

M(=)GsID

u

U(=)DataOffsets

OffsetNumber

M

M(=)
Result(+)S

S(=)

StatelDM

M(=)

GsIDM

M(=)

List of resultsM

M(=)

DataLabel labelM

M(=)


Result(-)s

S(=)

StatelDM

M(=)

ErrorReasonM

M(=)Destination address (Адреса призначення)

Адреса призначення має використовуватися для визначення адреси, необхідної для Т-профілю.

StatelD

Це приписуване клієнтом значення, що використовується для посилання на кінцеву машину клієнта. Діапазон цього значення має бути від мінус 32 767 до 32 767.

GsID

Це значення має бути VISIBLE_STRING та має бути здатним містити значення, розмір якого 65 октет. Значення має відповідати GsID, для якого виконують запит на пошук.

DataOffsets

Це перелік елементів, для яких клієнт виконує запит на отримання посилання. Діапазон цього значення має бути 0 та більше. Значення має бути меншим ніж 512.

OffsetNumber

Це має бути один із запитуваних клієнтом зсувів посилання.

ListOfResults

Це має бути перелік елементів, для яких сервер відповідає посиланням. Діапазон цього зна­чення має бути 0 та більше. Значення має бути менше ніж 512.

Label

Ці значення мають містити рядкове посилання зсуву, про які виконується запит або відповід­ний код помилки, визначений у додатку А.

ErrorReason

Цей параметр позначає умову помилки, що забороняє завершення запиту клієнта.

T-DATA

Усі PDU керування GSE мають направлятися й отримуватися за допомогою сервісу T-DATA.

Н.4.2 GetGSSEDataOffset

Сервіс GetGSSEDataOffset, за визначенням в ІЕС 61850-7-2, дає клієнту можливість запитува­ти роздільну здатність одного чи більше рядків посилання за зсувами елементів. Відповідь видає набір запитуваних Elementoffsets і фактичні значення посилань. Послідовність примітивів сервісу зображено на рисунку Н.З

.


Result(+)


Result(-)Cnf


GetGSSEDataOffsetRequest


GetGSSEDataOffsetResponse


GetGSSEDataOffsetResponse with error


ІЕС 833/11Рисунок H.3 — Примітиви сервісу GetGSSEDataOffset

Клієнт приписує посилання для кожного запиту та включає це посилання як параметр StatelD у запиті. Клієнт, який отримує GetGSSEDataOffset, що містить невідоме StatelD, має ігнорувати PDU.

Сервер, що заявляє про підтримання для GOOSE, та не сервіс GetGSSEDataOffset, має ви­давати gseNotSupportedPDU, якщо він отримує GetGSSEDataOffsetRequest.

Специфікація протоколу програми в додатку А (з базовими правилами кодування ASN.1) має використовуватися як синтаксис передавання для сервісу GetGSSEDataOffset. Сервіс GetGSSEDataOffset має відображатися за GSE MngtPdu відповідно до таблиці Н.10.

Таблиця Н.10 — Відображення сервісу GetGSEDataOffset

Назва параметра

Відображення синтаксису передавання

Request

getGSSEDataOffset

GsCBReference

gsID

DataLabel [1..n]

label

Response+

getGSSEDataOffset

GsCBReference

gsID

DataOffset [1..n]

dataOffset

Response-

getGSSEDataOffset

ServiceError

errorУ таблиці Н.11 наведено параметр примітивів сервісу GetGSSEDataOffset.

Таблиця Н.11 — GetGSSEDataOffset

Назва параметра

Req

Ind

Rsp

Cnf

Request

M

M(=)Destination Address

M

M(=)StatelD

M

M(=)GsID

U

U(=)MemberReference Referencestring

M

M(=)
Кінець таблиці Н.11

Назва параметра

Req

Ind

Rsp

Cnf


Result(+)S

S(=)

State!DM

M(=)

GsIDM

M(=)

MemberOffset

ElementNumberM

M(=)


Result(-)s

S(=)

StatelDM

M(=)

ErrorReasonM

M(=)Для визначення параметрів, не наведених у цьому пункті, див. у Н.4.1.

DataLabel

Це перелік зсувів, для яких клієнт виконує запит на отримання мітки. Значення NULL є недо­пустимими.

Label

Це має бути рядкове значення для посилання, зсув якого запитує клієнт. Значення не має бути NULL.

dataOffset

Це значення параметра містить значення зсуву для відповідного запитуваного Referencestring або відповідної причини помилки.

Відображення T-DATA

Усе керування GSE PDU має надсилатися й отримуватися за допомогою сервісу T-DATA T-Profile.

Н.4.3 GetGsCBValues

Цей сервіс має відображатися за сервісом зчитування MMS.

Н.4.4 SetGsCBValues

Цей сервіс має відображатися за сервісом записування MMS.

Н.4.5 SendGSSEMessage

Модель сервісу GSSE 61850-7-2 «дає можливість для швидкого та надійного поширення в масштабі всієї системи значень вхідних і вихідних даних». Це SCSM використовує спеціальну схему повторного передавання для досягнення відповідного рівня надійності. Коли сервер GSSE генерує запит SendGSSEMessage, значення поточного набору даних кодуються в повідомленні GSSE і передаються як LDATA на багатоадресний зв’язок. Подія, що спонукає сервер запускати сервіс SendGSSEMessage, є локальним питанням програми, за визначенням ІЕС 61850-7-2. До­даткову надійність досягають повторним передаванням тих самих даних (поступово збільшуючи SqNum та час повторного передавання). Як це відбуватиметься, зображено на рисунку 8.