Таблиця Б.1


Примітка 1. Прокат х стати марки Е 165 (Ге 310) та Е 235 (Ге 360) категорії В виготовляють товщиною менше нгж 25 мы

Примітка 2. Для прокату зі сталі марок Е 235 (Fe 360), Е 275 (Fe *30). Е 355 (Fe 510) товщкяюю більше ніж 100 мм дозволено зниження нижнього значення тимчасового опору на 20 Н/мм'

Примітка 3. Роботу удару визначають як середнє значення випробовування трьох зразки, у цьому разі робота удару кожного зразка повинна бути не менше ніж 70 % від установленої норми.


ДСТУ 4484:2005/ГОСТ

ДОДАТОК В
(ДОВІДКОВИЙ)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 630:1995 (Е) Structural steels — Plates, wide flats, bars, sections and profiles (Конструкційні сталі. Прокат товстолистовий, широкоштабовий, сортові та фасонні профілі)

2 ISO 1052:1982 (Е) Steels for general engineering purposes (Сталь загального призначення).

УКНД 77.140.50

Ключові слова: прокат сортовий, фасонний, сталь вуглецева, марки, механічні властивості, ударна в'язкість, поверхня, правила приймання, методи контролювання, маркування, пакування.