• суми граничних відхилів діаметра або товщини для прутків розміром 40 мм і менше;

  • 5 % діаметра або товщини —для прутків розміром понад 40 мм до 140 мм включ.,

  • 8 % діаметра або товщини — для прутків розміром понад 140 мм.

Глибину зачищання або вирубування рахують від мінімального розміру прокату.

  • поперечному перерізі прокату розміром (діаметром або товщиною) 140 мм і більше дозволено не більше двох зачищань максимальної глибини, які не повинні бути розташовані на одній осі.

  1. На поверхні прокату групи ЗГП дозволено без зачищання дефекти, глибина яких не пере­вищує;

- мінусового граничного відхилу — для діаметра або товщини менше ніж 100 мм, — суми граничних відхилів — для діаметра або товщини 100 мм і більше.

Глибину залягання дефектів рахують від номінального розміру.

  1. Глибина залягання, зачищання або вирубування дефектів на поверхні прокату, що не мають нормованих граничних відхилень, не повинна перевищувати 10 % товщини контрольованого елемента профілю.

Дефекти видаляють пологим зачищенням або вирубуванням шириною не менше п'яти­кратної глибини.Т

°1Таблиця 2

ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535-2005


Примітка 1. За узгодженням виробника з. споживачем дозволено:

— зниження граниш плинності на 10 Н/мм’ (1яс/мм

г) для фасонного прокату товщиною більше ніж 20 мм.

— зниження відносного видовження на 1 % (або.) для фасонного прокату всіх товщин

Примітка 2. Дозволено перевищення верхньої границі тимчасового опору на 49,0 Н/мм' (5 кгс/мм?), а за узгодженням з виробником — без обмеження верхним границі тимчасового опору за умови виконання останніх ноом. За вимогою споживача перевищення верхньої границі тимчасового опору не дозволено.

Марка сталі

Тимчасовий опір п„ Н/мм’’ (кгс/мм^, шш прокату ТОВЩИН, ММ

Границя плинності сь. Н/мм; (кгс/мчг), для прокату товщим, мм

Відносне видовження ІН. %- для прокату товщин, мм

Згинання до паралельності сторін (а — товщина зразка, dдіамс тр а давш). д ля прокату Т0ЄЩ№> мм

ДО Ю включ

понад 10 до 20 включ.

понад 20 до 40 включ.

понад 40 до 100 включ.

понад loo

ДО 2D включ.

понад 20 до 40 включ.

понад 40


доЮвкпач.

понад Ю

не менше

до 20 включ.

понад 20

СтО

Не менше 300 (31)

18

18

15

Стікп

305—390 (31—40)

195 (20)

195

(20)

185

(19)

175

(18)

165

(17)

35

34

32

с/=а

d~2a

Стіпс Стісл

315—410 (32—42)

205

(21)

205

(21)

195

(20)

185

(19)

175 (18)

34

33

31

d-a

d=2a

Ст2кп

325—410 (33—42)

215

(22)

215

(22)

205

(21)

195

(20)

185 (19)

33

32

ЗО

d=a

d=2a

Ст2пс

Ст2сп

335—430 (34—44)

225

(23)

225

(?3) _

215

_ J22)

205

(21)

195

(20)

32

31

29

d=a

d=2a

СтЗкп

360—460 (37—47)

235 (24)

235 (24)

225 (23)

215

(22)

195

(20)

27

26

24

d=a

d=2a

СтЗпс

370—480 (38—49)

245

(25)

245

(25)

235

(24)

225

(23)

205

(21)

26

25

23

cfaa

d-2a

СтЗсп

380—490 (39-50)

370 -480 (38—49)

255

(26)

245

(25)

235

(24)

225

(23)

205

(21)

26

25

23

d=a

d-2a

СтЗГ пс

370—490 (38—50)

245

(25)

235

(24)

225

(23)

205

(21)

26

25

23

d=a

d=2a

СтЗГсп

390—570

(40—58)

245

(25)

-

24

d=2a

Ст4кп

400—510 (41—52)

255

(26)

255

(26)

245

(25)

235

(24)

225

(23)

25

24

22

d=2a

d=3a

Ст4пс

Ст4сп

410—530 (42—54)

265

(27)

265

(27)

255

(26)

245

(25)

235

(24)

24

23

21

d=2a

d*3a

Ст5ос

Стбсп

490—630 (50-64) 490—630 (50—64)

285 (29) 295 (ЗО)

285 (29) 285 (29)

275 (28)

275 (28)

265

(27)

265

(27)

255 (26)

255 (26)

20

20

19

19

17

17

d=3a

d=3a

d~4a

d*4a

СтБГпс

450590

(46—60)

-

285

__j29)

275

(28)

265

(27)

255

(26) _

20

19

17

d=3a

d-4a

Стбпс Стбсп

Не менше 590

(60)

315

(32)

315

(32)

305

(31)

295

(ЗО)

295

(30)

15

14

12

-

-аблиця 1

I Категорія I

Марки сталі

Хімічний склад

diuo (гнаоовьимі |

Границя плинності фізична

Відносне екдсжжеянч ПІСЛЯ розриву

І

І|

Ударна в яа кість

кси

KCV

За темпера тури. ’С

Після механічно о старіння

За температури. “С

20

- 20

20

- 20

1

СтО

+

4

-

Стікп. Стіпс, Стісл. Ст2кп, Ст2пг.. Ст2сп СтЗкп. СтЗпс. СтЗсл, Ст4кл, Ст4пс. Ст4сп, Ст5лс, Стбсп

-

+

+

4

4

-

-

-

-

-

Стбпс, Стбсп

4

+

4

2

СтЗкп, СтЗпс, СтЗсл, СтЗГпс, Ст4кл, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Стбсп. СтбГпс

+

4

+

4

+

-


-


3

СтЗпс, СтЗсл. СтЗГпс, Ст4пс, Ст4сп

+

+•

+

4

4

4

4

СтЗпс. СтЗсл, СтЗГпс, СтЗГсп

4

4

4

4

4

4

-

5

СтЗпс, СтЗсп, СтЗГпс, СтЗГсп

+

+

4

Ч

4

4

4

-

6

СтЗпс, СтЗсп, СтЗГпс, СтЗГсп

4

+

+

4

4

4

7

СтЗпс, СтЗсп, СтЗГпс, СтЗГсп

+

+

4

4

4

4

Примітка 1. Знак означає, що показник нормується. знак " означає, що показник не нормується Примітка 2. Хімічним склад сів;» за ставковим аналізом або и готовому прокаті — відповідно до замовленняТаблиця З

Марка сталі

Товщина прокату, мм

Ударна в'язкість. Дж/смг (кгсм/см’), не менше

кси

KCV

Тип зразка згідно 3 ГОСТ 9454

за температури, °С

ЛІСПА механічного старіння

Тип зразка ЗГІДНО 3 ГОСТ 9454

за температури. °С

20

-20

20

-20

СтЗпс

СтЗсп

СтЗГпс

СтЗГсп

Від 3,0 до 5,0 включ.


49(5)

49(5)


9,8 (1,0)

Понад 5,0 » 10,0 »

2.3

108(11)

49(5)

49(5)

12, 13

34 (3,5)

» 10,0 »26,0“

1

98(10)

29(3)

29(3)

11

34 (3.5)

» 26.0 - 40,0 -

1

88(9)

Ст4лс

Ст4сп

Від 3,0 до 5,0 включ.

Понад 5,0 ■ 10,0 »

3

98(10)

13

34 (3,5)

» 10,0-26,0»

1

88(9)

11

34 (3.5)

» 26,0 - 40,0 »

1

69(7)

Примітка 1. Знак »—• означає, що показник не нормується.

Примітка 2. Визначання ударної в'язкості прокату круглого перерізу проводять, починаючи з діаметра 12 мм. квадратного — починаючи зі сторони квадрата 11 мм.