ДСТУ 3849-99

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Дорожній транспорт

КОЛЬОРОГРАФІЧНІ СХЕМИ,
РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ,
НАПИСИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ СИГНАЛИ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ОПЕРАТИВНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

Загальні вимоги

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1999

ДСТУ 3849-99

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Управлінням Державтоінспекції МВС України і Науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС України

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 19 березня 1999 р. № 120

 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 4. РОЗРОБНИКИ: В.В. Матковський, З.Д. Дерех (керівник розробки), С.В. Каракай, В.О. Баклаєв, О.І. Сученко,

В.М. Пригожинський, П.М. Бойко, Л.В. Карпінська, Ю.Є. Заворицький, 0.0. Шведов

© Держстандарт України, 1999

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
І розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту УкраїниЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Загальні правила 1

 3. Вимоги до кольорографічних схем, написів, знаків, емблем 2

 4. Вимоги до розміщення спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв 4

 5. Правила установлення і застосування спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв 5

 6. Технічні вимоги до світлових і звукових спеціальних сигнальних пристроїв 5

Додаток А Кольорографічні схеми транспортних засобів оперативних і спеціальних служб 7

Додаток Б Зразок літер і цифр, які необхідно застосовувати для написів на спеціальних та оперативних транспортних засобах 25

Додаток В Розміщення спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах 27

IIIКод УКНД 43.020Д

Зміна № 6

СТУ 3849-99

Сторінка 1

Сторінок 11

ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ

КОЛЬОРОГРАФІЧНІ СХЕМИ,
РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ, НАПИСИ
ТА СПЕЦІАЛЬНІ СИГНАЛИ ОПЕРАТИВНИХ,
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Загальні вимоги

 1. РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України

 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 травня 2015 р. № 45 з 2011-15-01

Розділ 2

Пункт 2.2.3 викласти в новій редакції:

«2.2.3 Екстреної (швидкої) медичної допомоги».

Пункт 2.2.5 викласти в новій редакції:

«2.2.5 Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту».

Пункт 2.2.9 викласти в новій редакції:

«2.2.9 Державного агентства лісових ресурсів України».

Підрозділ 2.2 доповнити пунктом 2.2.12:

«2.2.12 Державного агентства рибного господарства України та органів рибоохорони».

Підрозділ 2.3 викласти в новій редакції:

«2.3 До спеціальних транспортних засобів належать автомобілі реагування суб’єктів охоронної діяльності, автомобілі дорожньо-експлуатаційних і комунальних служб».

Підрозділ 2.4 викласти в новій редакції:

«2.4 До спеціалізованого транспорту належать транспортні засоби, які призначені для переве­зення певних категорій пасажирів чи вантажів (автобус для перевезення дітей, інвалідів, пасажирів певних професій, самоскид, цистерна, сідельний тягач, фургон, санітарний автомобіль екстреної (швидкої) та невідкладної медичної допомоги, автомобіль інкасації, ритуальний автомобіль тощо) та які мають спеціальне обладнання (таксі, учбовий, броньований, обладнаний спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями тощо), автомобілі для перевезення негабарит­них, небезпечних та великовагових вантажів, а також автомобілі прикриття таких перевезень».

Таблицю 1 викласти в новій редакції:

Таблиця 1

Транспортні засоби

Основний колір транспортного засобу

Колір контрастувальної смуги

ОперативніСлужби безпеки руху

*

Синій

Військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України

Блакитно-жовто-блакитнийЗміна № 6 ДСТУ 3849-99

Сторінка 2

Кінець таблиці 1

Транспортні засоби

Основний колір транспортного засобу

Колір контрастувальної смуги

Екстреної (швидкої) медичної допомоги

Білий

Червоний

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

*

Червоний

Служба інкасації та перевезення цінностей

*

Зелений

Правоохоронних органів.

Міліції

Державтоінспекції МВС України Підрозділів патрульної служби Інших оперативних служб

*

*

★ ■А*

Синьо-жовтий

Синьо-жовтий

Пожежної охорони

Червоний

Білий

Державного агентства лісових ресурсів України


Зелено-жовто-зелений

Державного агентства рибного господарства України та органів рибоохорони

*

Державної екологічної інспекції України

*

Аварійних служб “

Жовтий

Червоний

СпеціальніАвтомобілі реагування суб’єктів охоронної діяльності

*

Дорожньо-експлуатаційних і комунальних служб

Жовтий

★ ★★

СпеціалізованіОператорів поштового зв’язку

Синьо-жовто-синій

Державної інспекції сільського господарства України

***

Державної міграційної служби України

Жовтий

Для перевезення негабаритних, небезпечних та велико­вагових вантажів 1. Колір не регламентовано.

 2. * Колір дверей автомобілів (крім легкових) — червоний. "* Смугу можна не наноситиТаблицю 2 викласти в новій редакції:

Таблиця 2

Транспортні засоби

Написи та розпізнавальні знаки

Оперативні


Служби безпеки руху

«Безпека руху»

Військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України *

«Інспекція»

Екстреної (швидкої) медичної допомоги *

Невідкладної медичної допомоги

«Екстрена (швидка) медична допомога», • «Ambulance», «103», «Медицина катастроф» «Невідкладна медична допомога»

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту **

«Пожежно-ряту вальна» «Аварійно-рятувальна» «Оперативно-рятувальна» «Оперативно-піротехнічна служба» «Спеціальна аварійно-рятувальна»

Служби інкасації та перевезення цінностей

***

Кінець таблиці 2

Транспортні засоби

Написи та розпізнавальні знаки

Правоохоронних органів

Міліції **

Державтоінспекції МВС України*

Інших оперативних служб **

«Міліція», «Криміналістична лабораторія», «Держа втоінспекція» ***

Пожежної охорони

Назва населеного пункту, номер частини, скорочена назва техніки за призначенням

Державного агентства лісових ресурсів України *

Державного агентства рибного господарства України та органів рибоохорони*

Державної екологічної інспекції України

«Держекоінспекція України»***

Аварійних служб**

«Аварійна контактної мережі», «Аварійна електро- транс», «Аварійна кабельної мережі», «Аварійна елек­тромереж» (черговий номер автомобіля), «Аварійна газова служба» (черговий номер автомобіля)

Спеціальні


Автомобілі реагування суб’єктів охоронної діяльності

Кольорографічні схеми (написи), які ідентифікують суб'єкта охоронної діяльності, зокрема його скоро­чена назва, номер телефону та емблема (у разі її наявності)

Дорожньо-експлуатаційних і комунальних служб

«Дорожня служба»***

Спеціалізовані


Операторів поштового зв’язку

«Пошта»*

Державної інспекції сільського господарства України

«Держсільгоспінспекція України»

Державної міграційної служби

«Міграційна служба»

Учбовий транспортний засіб

«Учбова(-вий)»

’ Транспортні засоби мають емблему.

** Транспортні засоби можуть мати інші написи, знаки та емблеми

**’ Напис та емблему можна не наносити.Розділ 5

Пункт 5.5 першу половину речення викласти в новій редакції:

«5.5 Установлення на транспортних засобах спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв зі світловим сигналом синього кольору та на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності спеціальних світлових пристроїв зі світловим сигналом автожовтого (оран­жевого) кольору, ...».ДОДАТОК А

Рисунок А.З зобразити в новій редакції:НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ВИКЛИКУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ ВИКЛИКУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Рисунок А.З — Автомобіль екстреної (швидкої) медичної допомоги

Назву рисунка А.4 викласти в новій редакції:

«Рисунок А.4 — Автомобілі оперативно-рятувальної служби цивільного захисту»

Назву рисунка А.8 викласти в новій редакції:

«Рисунок А.8 — Автомобілі оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, пожежної охорони

»Рисунок А. 10 зобразити в новій редакції:


Місце нанесення
емблеми служби
чи підрозділу
Рисунок А.10 — Автомобілі міліції (аркуш 1)


Рисунок А.10 — Автомобілі міліції (аркуш 2)

Назву рисунка А.13 викласти в новій редакції:

«Рисунок А.13 — Автомобілі Державного агентства лісових ресурсів України»

Рисунок А. 17 вилучити.

Додаток А доповнити рисунком А. 17:
Рисунок А.17 — Автомобіль Державної міграційної
служби України (аркуш 1)Рисунок А.17 — Автомобіль Державної міграційної служби України (аркуш 2)

Додаток А доповнити рисунком А. 18:Рисунок А.18 — Автомобіль Державного агентства рибного господарства України та органів рибоохорони

Додаток А доповнити рисунком А. 19:

Місце нанесення додаткової інформаціїРисунок А.20 — Автомобіль легковий учбовийМісце нанесення додаткової інформації

Рисунок А.21 — Автомобіль вантажний учбовийРисунок А.22 — Причеп учбовийДодаток А доповнити рисунком А.23:Місце нанесення додаткової інформації
Рисунок А.23 — Автобус учбовий

(ІПС № 5-2015

)Зміна № 5


ДСТУ 3849-99
Сторінка 1

Сторінок 1

Дорожній транспорт

Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи
та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих
і спеціальних транспортних засобів
Загальні вимоги

 1. РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України

 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ, наказ Мінекономрозвитку України від 24 вересня 2012 р. № 1044

Чинна від 2012-10-01

Підпункт 2.2.8 викласти в новій редакції: «Правоохоронних органів (Прокуратура України, Служба безпеки України, Управління державної охорони України, міліція, Державтоінспекція МВС України, Державна пенітенціарна служба України, податкова міліція), підприємств, установ та організацій службові транспортні засоби яких використовуються для пересування осіб відносно яких здійснюється державна охорона.»

Підрозділ 2.2 доповнити новим пунктом 2.2.11 такого змісту: «2.2.11 Державної інспекції сільського господарства України.»

Розділ «Спеціалізовані» таблиці 1 доповнити рядком такого змісту:

Державна інспекція сільського господарства України

*

***
Розділ «Спеціалізовані» таблиці 2 доповнити рядком такого змісту:

Транспортні засоби

Написи та роспізнавальні знаки

Державна інспекція сільського господарства України *

«Держсільгоспінспекція»