Познака

Визначення

Одиниця виміру

а

контакт у торцевому перерізі, профіль

гвинтова лінія,

ширина зубчастого вінця, бочкуватість

Y

загальний (загальне значення)

Д

необроблений зразок

Є

коефіцієнт перекриття

0

базове значення, інструмент

1

шестерня

2

колесо

1..9

загальна нумерація

Ції)

біляторцева модифікація, поверхня ділильна (неділильна)


однопрофільний (можливий індекс w) однопарний зубчастий контакт

It

двопрофільний контакт (одночасний контакт між робочим і неробочим профілями)

Комбіновані познаки

Ьье

довжина вальниці ковзання

мм

ЬСаі

розрахункова ширина зубчастого вінця (рисунок 9)

мм

Ьсо

довжина плями контакту з локалізацією без навантаження (контактне маркування)

мм

bred

зменшена ширина зубчастого вінця (ширина вінця мінус біляторцева модифікація)

мм

bs

товщина диска колеса

мм

Ьв

ширина вінця одного з напівшевронів шевронного зубчастого колеса

мм

Ь|(||)

довжина біляторцевої модифікації

мм

Ср

радіальний зазор між профілем вихідного контуру та спряженим профілем

мм

су

середнє значення жорсткості зубчастого зачеплення на одиницю ширини вінця

Н/(мммкм)

с'

максимальна жорсткість зуба на одиницю ширини вінця (одинична жорсткість) зубчастої пари

Н/(мм-мкм)

cJh

теоретична одинична жорсткість

Н/(мммкм)

da

діаметр вершин зубців

мм

db

основний діаметр

мм

de

діаметр кола верхньої точки однопарного контакту зубців

мм

df

діаметр западин

мм

df2

діаметр западин колеса з внутрішніми зубцями

мм

^sh

зовнішній діаметр вала, номінальний для стріли прогину

мм

^shi

внутрішній діаметр порожнистого вала

мм

bw

початковий діаметр

мм

do в

діаметр кульки (кульковальниці)

мм

dv2

ділильний діаметр шестерні (колеса)

мм

^be

складова еквівалентного зміщення2’, обумовлена деформацією вальниці

мкм

^ca

складова еквівалентного зміщення2’, обумовлена деформацією корпуса

мкм

ffa

відхил форми профілю (для цього альтернативно можна використати значення загального відхилу профілю Fa, якщо використовують допуски згідно з ISO 1328-1)

мкм

^ma

зміщення зубчастого зачеплення2’, обумовлене відхилами під час виготовляння

мкм

fp

відхил одного торцевого кроку

мкм

fpar

непаралельність осей шестерні й колеса (відхил під час виготовляння)2

мкм

21 Складові в площині зачеплення є визначальним чинником.


Продовження таблиці 1

Познака

Визначення

Одиниця виміру

4b

відхил кроку зачеплення (значення fpt можна використати в розрахунках згідно з ISO 6336, якщо використовують допуски згідно з ISO 1328-1)

мкм

4h

складова еквівалентного зміщення2’, обумовлена деформаціями валів шестерні й колеса

мкм

4hT

складова зміщення, обумовлена деформацією вала й шестерні, виміряною за часткового навантаження

мкм

4h0

деформація вала від питомого навантаження21

мкммм/Н

^нр

відхил кута нахилу лінії зуба (для цього альтернативно можна використати значення загального відхилу кута нахилу лінії зуба Fp, якщо використовують допуски згідно з ISO 1328-1)

мкм

4<p є

допуск відхилу кута нахилу лінії зуба для ступеня точності 6 за ISO

мкм

9a

довжина лінії зачеплення

мм

Лар

висота головки зуба вихідного контуру циліндричних передач

мм

ЛаО

висота головки зуба інструмента

мм

/lfp

висота ніжки зуба вихідного контуру циліндричних передач

мм

Лго

висота ніжки зуба інструмента

мм

/)f2

висота ніжки зуба зубчастого колеса з внутрішніми зубцями

мм

^min

мінімальна товщина мастильної плівки

мм

hF

плече моменту вигину для напруження у ніжці зуба

мм

Лра

плече моменту вигину відносно прикладання навантаження до вершини зуба (визначене контактною точкою дотичної 30°)

мм

Лре

плече моменту вигину відносно прикладання навантаження до верхньої граничної точки однопарного зачеплення

мм

4

робоча довжина ролика (роликовальниці)

мм

m*

відносна маса одиниці ширини вінця зубчастого колеса, віднесена до лінії зачеплення

кг/мм

mn

нормальний модуль

мм

^red

приведена маса одиниці довжини зубчастої пари, віднесена до лінії зачеплення

кг/мм


торцевий модуль

мм

n1,2

частота обертання шестерні (колеса)

хв-1 або с~1

ПЕ

резонансна частота

ХВ~1

Pbn

нормальний основний крок

мм

Pbt

торцевий основний крок

мм

9'

мінімальне значення пружності пари зачеплених зубців

(мм-мкм)/Н

9Pr

протуберанець інструмента, див. рисунок 2 ISO 6336-3

мм

Qs

параметр підрізання, qs = sFn/2pF

Qsk

параметр підрізання випробного зразка з підрізом

Qst

параметр підрізання стандартного випробного зразка передачі, qsT = 2,5

допоміжний коефіцієнт

Sc

товщина плівки маркувальної суміші, що використовують при визначенні плями контакту

мкм

SPr

залишковий підріз перехідної поверхні зуба, spr = qp!- q .

мм

$Fn

хорда ніжки зуба в критичному перерізі

мм

Sr

товщина вінця

мм

4

максимальна глибина підрізання зуба для шліфування

мм

Wm

середнє питоме навантаження (на одиницю ширини вінця)

Н/мм

wt

тангенційна сила на одиницю ширини зуба, охоплюючи коефіцієнти перевантаження

Н/мм

XE

коефіцієнт зміщення контуру для коригування товщини зуба

*1.2

коефіцієнт модифікації висоти головки зуба шестерні (колеса)

Познака

Визначення

Одиниця виміру

Уа

припуск на припрацювання зубчастої пари

мкм

Ур

припуск на припрацювання (еквівалентне зміщення)

мкм

Zn

еквівалентна кількість зубців косозубого колеса

Z1,2

кількість зубців шестерні (колеса)1

8*

константа, див. формули в розділі 7

Са

модифікація вершин зубців

мкм

св

коефіцієнт вихідного контуру (той самий контур для шестерні й колеса)

Сві

коефіцієнт вихідного контуру (шестерня), див. 9.3.1.4

СВ2

коефіцієнт вихідного контуру (колесо), див. 9.3.1.4

См

коефіцієнт коригування, див. розділ 9

Cr

коефіцієнт заготовки зубчастого колеса, див. розділ 9

Czl, ZR. Zv

коефіцієнти для визначання коефіцієнтів змащувальної плівки, див. 11.2 ISO 6336-2

Ср

висота бочкуватості

мкм

C|(||)

біляторцева модифікація

мкм

Obe

внутрішній діаметр вальниці (вальниця ковзання)

мм

Dsh

діаметр шийки вала (вальниця ковзання)

мм

/~Ье r

радіальна сила на вальницю

Н

^~bn

(номінальне) навантаження, нормальне до лінії контакту

Н

Fbt

номінальне навантаження в активній площині зачеплення в торцевому перерізі (основна тангенційна площина)

Н

Fm

середнє тангенційне навантаження на ділильному колі, що використовують в розрахунках зачеплення, Fm = (F. Kv)

Н

T

середнє тангенційне часткове навантаження на ділильному колі в торцевому перерізі

Н

max

максимальне тангенційне навантаження на зуб для розраховування зачеплення

н

Ft

(номінальна) тангенційна сила на ділильному циліндрі в торцевому перерізі

н

FtH

визначальне тангенційне навантаження в торцевій площині для КНа і KFa, FtH = Ft Кд Kv /<нр

н

Fa

сумарний відхил профілю

мкм

FP

сумарний відхил напряму зуба

мкм

F ре

допуск на сумарний відхил напряму зуба для ступеня точності 6 за ISO

мкм

Fpx

початкове еквівалентне зміщення (перед припрацюванням)

мкм

fix cv

початкове еквівалентне зміщення для визначання висоти бочкуватості (оцінення)

МКМ

Fpx T

еквівалентне зміщення, виміряне за неповного навантаження

мкм

Fpy

дійсне еквівалентне зміщення (після припрацювання)

мкм

К

стала положення шестерні відносно краю, де прикладений крутний момент

Kv

динамічний коефіцієнт


коефіцієнт зовнішнього динамічного навантаження

Kpa

коефіцієнт розподілу навантаження між зубцями (напруження вигину)

Kpp

коефіцієнт розподілу навантаження по довжині контактних ліній (напруження вигину)

«Ha

коефіцієнт розподілу навантаження між зубцями (контактні напруження)

Кнр

коефіцієнт розподілу навантаження по довжині контактних ліній (контактні напруження)

Ky

коефіцієнт навантаження зачеплень (враховує нерівномірний розподіл навантаження між зачепленнями для багатопотокових передач)

J*

момент інерції на одиницю ширини вінця

кг-мм2/мм

NB

кількість кульок (роликів) у ряду