ISO 1328-1:1995 Передачі зубчасті циліндричні. Система точності ISO. Частина 1. Визначення й допустимі значення відхилів, що стосуються бічної поверхні зубців зубчастих передач

ISO 6336-2:1996 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косо- зубих передач. Частина 2. Розрахунок міцності активної поверхні зубців

ISO 6336-3:1996 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косо- зубих передач. Частина 3. Розрахунок на міцність зубців при вигині

ISO 6336-5:1996 Розрахунок навантажувальної здатності циліндричних прямозубих і косо- зубих передач. Частина 5. Міцність і якість матеріалів

ISO/TR 10495:1997 Розраховування циліндричних зубчастих передач. Розраховування дов­говічності для змінного навантаження.

З ВИЗНАЧЕННЯ, ПОЗНАКИ Й ОДИНИЦІ ВИМІРУ

У цьому стандарті застосовують визначення, наведені в ISO 1122-1.

Познаки ґрунтуються та є доповненнями до тих, які наведено в ISO 701 і ISO 1328-1. Лише познаки величин, що використовують для обчислювання специфічних коефіцієнтів, опрацьовува­них у цьому стандарті, наведені разом з обраними одиницями виміру. Таблиця 1 містить познаки, які застосовано в розрахунках усіх частин цього стандарту.

Таблиця 1 — Познаки та скорочення, які застосовано в ISO 6336-1, 2, 3 і 5

Познака

Визначення

Одиниця виміру

Основні познаки і скорочення

а

міжосьова відстань1

мм

b

ширина вінця зубчастого колеса

мм

с

стала

І

d

діаметр (без індексу — ділильний діаметр)

мм

е

допоміжна величина

f

відхил, деформація зуба

мкм

д

довжина лінії зачеплення

мм

h

висота зуба (без індексу — від кола западин до кола виступів)

мм

І

передатне відношення

к

коефіцієнт притуплення головки зуба

/

прогін між вальницями

мм

т

модуль, маса

мм кг

п

частота обертання

с“1 або хв-1

р

торцевий крок, кількість сателітів планетарної передачі

ММ

q

допоміжний коефіцієнт, пружність пари зачеплених зубців, див. розділ 9 припуск матеріалу для кінцевого обробляння, див. розділ 5 ISO 6336-3

(мммкм)/Н мм

11 Для зовнішнього зачеплення a, z-, і z2 — додатні, для внутрішнього зачеплення а і z; — від'ємні, az,— додатне.Продовження таблиці 1

Познака

Визначення

Одиниця виміру

г

радіус (без індексу — ділильний радіус)

мм

3

товщина зуба, відстань між середньою площиною шестерні й серединою прогону між вальницями

мм

и

передатне число (z2fz^) > 11)

V

тангенційна швидкість (без індексу — на ділильному колі » тангенційна швидкість на початковому колі)

м/с

IV

питоме навантаження (на одиницю довжини вінця, Ft/b)

Н/мм

X

коефіцієнт зміщення вихідного контуру

У

припуск на припрацювання (тільки з індексом а або р)

мкм

Z

кількість зубців1

——

А, В, С, D, Є

точки на лінії зачеплення (від ніжки зуба шестерні до головки зуба шестерні, незважаючи, веде шестерня чи колесо, тільки для геометричного розгляду)

—■

В

загальна ширина вінця шевронного зубчастого колеса, охоплюючи ширину канавки

мм

С

стала, коефіцієнт, глибина модифікації поверхні зуба

мкм

D

діаметр (конструкція)

мм

Е

модуль пружності

Н/мм2

Eh

зазначення матеріалу для цементованої сталі, цементація

Eht

глибина цементованого шару, див. ISO 6336-5

мм

F

складені або накопичені відхилення, сила або навантаження

мкм н

G

модуль поперечної пружності

Н/мм2

GG

зазначення матеріалу для сірого чавуну

GGG

зазначення матеріалу для чавуну (перлітна, бейнітна, феритна структура)

GTS

зазначення матеріалу для чорного ковкого чавуну (перлітна структура)

HB

твердість за Брінелем

HRC

твердість за Роквелом (шкала С)

HR30N

твердість за Роквелом (шкала ЗО N), див. ISO 6336-5

HV

твердість за Вікерсом

HV 1

твердість за Вікерсом при навантаженні F - 9,81 Н, див. ISO 6336-5

**—

HV10

твердість за Вікерсом при навантаженні F ~ 98,10 Н, див, ISO 6336-5

——

IF

зазначення матеріалу для сталі та GGG, поверхневе газове або Індукційне загартування

J

здатність загартовуватись за Джоміні, див. ISO 6336-5

К

стала, коефіцієнти, що стосуються навантаження на зуб

L

довжина (конструкція)

мм

M

момент сили

Нм

MX ME MQ ML

познаки, що ідентифікують матеріал і вимоги до термообробляння, див. ISO 6336-5

~

N

номер, показник степеня, кількість циклів навантаження, резонансне відношення

—**

NT

зазначення матеріалу для азотованої сталі, азотація

NV

зазначення матеріалу для наскрізнозагартованої сталі та цементованої сталі, азотація (nitr.), нітроцементація (nitrocar.)

P

передавана потужність

кВт

S

коефіцієнт безпеки

—--

St

зазначення матеріалу для сталі (а0 < 800 Н/мм2)Познака

Визначення

Одиниця виміру

Т

крутний момент, допуск

Нм мкм

V

зазначення матеріалу для наскрізнозагартованої сталі, наскрізне загартування (ав > 800 Н/мм2)

W

коефіцієнт навантаження

У

коефіцієнт, що стосується напруження вигину

Z

коефіцієнт, що стосується контактних напружень

а

кут профілю зуба (без індексу — на ділильному циліндрі)

0

р

кут нахилу лінії зуба (без індексу — на ділильному циліндрі)

0

Y

допоміжний кут,

деформація зсуву, параметр перекосу шестерні, див. формули в розділі 7

0

МКМ

5

прогин

мкм

Є

коефіцієнти перекриття, відносний ексцентриситет (див. розділ 7)

п

ефективна динамічна в’язкість мастильного клина за середньої температури клина

мПас

е

температура

°С

ц

коефіцієнт тертя

V

коефіцієнт Пуасона, кінематична в'язкість оливи

мм2

р

радіус кривизни, густина (для сталі, р = 7,83 х 10-6)

мм кг/мм3

а

нормальне напруження

Н/мм2

т

напруження зсуву

Н/мм2

X

коефіцієнт припрацювання

— .

V

допоміжний кут, відносний зазор вальниці (див. розділ 7)

0

(1)

кутова швидкість

рад/с

г

параметр активної лінії зачеплення

у

зменшення площі на поверхні злому

%

Індекси до познак

номінальне значення величини (без індексу)

а

головка зуба, вершина зуба

апп

зубчасте колесо з внутрішнім зачепленням

ь

основне коло,

ширина вінця зубчастого колеса

be

вальниця

са

корпус

cal

обчислений

co

пляма контакту

dyn

динамічний

е

зовнішня межа однопарного зубчастого контакту

eff

ефективне значення величини, дійсне напруження

f

ніжка зуба, висота ніжки зуба

і

внутрішній

k

притуплення зуба,

значення, що стосуються випробного зразка з підрізанням

lim

значення границі витривалості

m

середнє або середнє арифметичне значення (середній переріз)Продовження таблиці 1

Познака

Визначення

та

виготовляння

max

максимальне значення

min

мінімальне значення

n

нормальна площина,

еквівалентне прямозубе або косозубе зубчасте колесо, кількість обертів

oil

олива

P

крок,

значення, що стосуються простого полірованого випробного зразка

par

паралельний

pla

сателіт

r

радіальний

red

зменшений

rel

відносний

s

товщина зуба, ефект підрізання

sh

вал

stat

статичне (навантаження)

sun

центральна шестерня, центральне зубчасте колесо

t

торцева площина

th

теоретичний

V

швидкість, втрати

w

робочий (цей індекс може заміняти штрих)

У

припрацювання, будь-яка точка на поверхні зуба

A

прикладання, зовнішні ударні навантажування

C

полюс зачеплення,

профільна й кутова модифікація

D

перетворення швидкості, зменшення або збільшення

E

пружність матеріалу, резонанс

F

напруження вигину

G

геометрія

H

напруження Герца (контактні напруження)

L

змащення

M

матеріал

N

число (конкретне число може бути вставлене після індексу N у коефіцієнті довговічності)

P

допустиме значення, вихідний контур

R

шорсткість, ряди

T

випробне зубчасте колесо,

величини, що стосуються стандартного випробного зубчастого колеса

w

комбінація пари матеріалів

X

розмір (абсолютний)

z

значення, що стосується центральної шестерні