Сепаратор відповідного матеріалу можна застосовувати навколо кожного провідника з урахуван­ням вимог, наведених у 5.1.3 ІЕС 60245-1.

 1. Ізоляція

Ізоляція кожного провідника повинна бути гумова, типу ІЕ1.

Ізоляція повинна складатись принаймні з двох шарів, якщо її не виготовлено методом екструзії.

Значення товщини ізоляції повинно відповідати значенням наведеним у таблиці 7.

 1. Вологозахисна текстильна стрічка

Якщо не застосовують екструзію, ізоляцію жил з номінальною площею поперечного перерізу провідника більшою ніж 4 мм2 треба обмотувати вологозахисною текстильною стрічкою, нанесеною методом обмотування з перекриттям не меншим ніж 1 мм.

Якщо ізоляцію нанесено методом екструзії, дозволено застосовувати будь-яку (не обов’язково вологозахисну) текстильну стрічку для кабелів із номінальною площею поперечного перерізу провідників більшою ніж 4 мм2.

Стрічка повинна бути міцно скріплена з ізоляцією, але її видалення повинно бути можливим без пошкодження ізоляції.

 1. Скручування ізольованих жил та заповнювачів

Провідники та текстильні заповнювачі треба скручувати разом.

Дозволено застосовувати центральний заповнювач.

Для жил із великою площею поперечного перерізу провідників текстильну стрічку можна зас­тосовувати навколо скручених жил перед накладанням оболонки за умови, що готові кабелі не по­винні мати будь-яку суттєву порожнину в проміжках між жилами.

 1. Оболонка

Жили треба покривати оболонкою.

Значення товщини оболонки повинне відповідати наведеним у таблиці 7.

 1. Для одножильних кабелів оболонка повинна бути одношарова гумова, типу SE4.

 2. Для багатожильних кабелів:

 1. із площею поперечного перерізу не більшою ніж 10 мм2, оболонка повинна бути одношарова гумова, типу SE4.

 2. із площею поперечного перерізу більшою ніж 10 мм2, оболонка повинна бути:

 • або одношарова гумова, типу SE4;

 • або двошарова з внутрішнім шаром, виготовленим із гуми типу SE3 та з зовнішнім шаром, виготовленим із гуми, типу SE4.

Заповнення оболонкою:

Для випадків а) та Ь) шар одношарової оболонки або внутрішній шар двошарової оболонки повинні заповнювати проміжок між жилами.

Оболонку треба виготовляти так, щоб її можна було видалити без пошкодження жил.

 1. Зовнішній діаметр

Середнє значення зовнішнього діаметра повинно бути у межах, наведених у таблиці 7.

 1. Випробовування

Відповідність вимогам 5.3 треба підтверджувати оглядом та випробовуваннями, наведеними у таблиці 8.

Випробовування низькою температурою повинні бути обмежені для кабелів із номінальною пло­щею поперечного перерізу провідника не більшою ніж 16 мм2.

 1. Вимоги до експлуатування

Температура провідника за нормальних умов експлуатування не повинна перевищувати 60 °С.

Таблиця 7 — Розміри кабелів типорозміру 245 ІЕС 60066

Кількість жил та номінальна площа їхнього поперечного перерізу, мм2

Товщина ізоляції, мм

Товщина оболонки, мм

Середнє значення зовнішнього діаметра, мм

Один шар

Два шари

Нижня межа

Верхня межа

Внутрішній шар

Зовнішній шар

1 х1,5

0,8

1,4

5,7

7,1

1 х2,5

0,9

1,4

6,3

7,9

1 х4

1,0

1,5

7,2

9,0

1 хб

1,0

1,6

7,9

9,8

1 хЮ

1,2

1,8

9,5

11,9

1 х16

1,2

1,9

10,8

13,4

1 х25

1,4

2,0

12,7

15,8

1 х35

1,4

2,2

14,3

17,9

1 х 50

1,6

2,4

16,5

20,6

1 х70

1,6

2,6

18,6

23,3

1 х95

1,8

2,8

20,8

26,0

1 х120

1,8

3,0

22,8

28,6

1 х150

2,0

3,2

25,2

31,4

1 х185

2,2

3,4

27,6

34,4

1 х240

2,4

3,5

--

--

30,6

38,3

1 хЗОО

2,6

3,6

33,5

41,9

1 х 400

2,8

3,8

37,4

46,8

2x1

0,8

1,3

7,7

10,0

2x1.5

0,8

1,5

--

--

8,5

11,0

2x2.5

0,9

1.7

10,2

13,1Кінець таблиці 7

Кількість жил та номінальна площа їхнього поперечного перерізу, мм2

Товщина ізоляції, мм

Товщина оболонки, мм

Середнє значення зовнішнього діаметра, мм

Один шар

Два шари

Нижня межа

Верхня межа

Внутрішній шар

Зовнішній шар

2x4

1.0

1,8

11,8

15,1

2x6

1,0

2,0


13,1

16,8

2x10

1,2

3,1

17,7

22,6

2x16

1,2

3,3

1,3

2,0

20,2

25,7

2x25

1,4

3,6

1,4

2,2

24,3

30,7

3x1

0,8

1,4


8,3

10,7

3x1,5

0,8

1,6

9,2

11,9

3x2,5

0,9

1,8

10,9

14,0

3x4

1,0

1,9


12,7

16,2

3x6

1,0

2,1

14,1

18,0

3x10

1,2

3,3

19,1

24,2

3x16

1,2

3,5

1,4

2,1

21,8

27,6

3x25

1,4

3,8

1,5

2,3

26,1

33,0

3x35

1,4

4,1

1,6

2,5

29,3

37,1

3x50

1,6

4,5

1,8

2,7

34,1

42,9

3x70

1,6

4,8

1,9

2,9

38,4

48,3

3x95

1,8

5,3

2,1

3,2

43,3

54,0

4x1

0,8

1,5

9,2

11,9

4x1,5

0,8

1,7

10,2

13,1

4x2,5

0,9

1,9

12,1

15,5

4x4

1,0

2,0


14,0

17,9

4x6

1,0

2,3

15,7

20,0

4x10

1,2

3,4

20,9

26,5

4х 16

1,2

3,6

1,4

2.2

23,8

30,1

4x25

1,4

4,1

1,6

2,5

28,9

36,6

4x35

1,4

4,4

1,7

2,7

32,5

41,1

4x50

1,6

4,8

1,9

2,9

37,7

47,5

4x70

1,6

5,2

2,0

3,2

42,7

54,0

4x95

1,8

5,9

2,3

3,6

48,4

61,0

4x120

1,8

6,0

2,4

3,6

53,0

66,0

4x150

2,0

6,5

2,6

3,9

58,0

73,0

5x1

0,8

1,6

10,2

13,1

5 х 1,5

0.8

1,8

11,2

14,4

5x2,5

0,9

2,0

13,3

17,0

5x4

1,0

2,2


15,6

19,9

5x6

1,0

2,5

17,5

22,2

5x10

1,2

3.6

22,9

29,1

5x16

1,2

3,9

1,5

2,4

26,4

33,3

5x25

1,4

4,4

1,7

2,7

32,0

40,4Таблиця 8 — Випробовування для кабелів типорозміру 245 ІЕС 60066

Номер пункту

Назва випробовування

Категорія випробовування

Метод випробовування, описаний у

ІЕС

Пункт

1

Електричне випробовування
1.1

Опір провідників

T,S

60245-2

2.1

1.2

Випробовування напругою2 500 В на жилах

т

60245-2

2.3

1.3 2

Випробовування кабелю напругою 2 500 В Вимоги до конструктивних характеристик та розмірів

T,s

60245-2

60245-1 та 60245-2

2.2

2.1

Перевіряння розмірів

T,s

60245-1

Зовнішній огляд та переві­ряння розмірів ручним вимі­рювальним інструментом

2.2

Вимірювання товщини ізоляції

T,S

60245-2

1.9

2.3

2.4

Вимірювання товщини оболонки

Вимірювання зовнішнього діаметра

T,s

60245-2

1.10

2.4.1

Середнє значення величини

T,S

60245-2

1.11

2.4.2 3

Овальність

Механічні властивості ізоляції

T,S

60245-2

1.11

3.1

Випробовування на розтяг перед випробовуванням на старіння

T

60811-1-1

9.1

3.2

Випробовування на розтяг після випробову­вання на старіння у термостаті у повітря­ному середовищі

T

60245-2

4

3.3

Випробовування на розтяг після старіння у кисневому балоні

T

60245-2

4

3.4

4

Випробовування на гаряче затверднення Механічні властивості оболонки

T

60811-2-1

9

4.1

Випробовування на розтяг перед випробовуванням на старіння

T

60811-1-1

9.2

4.2

Випробовування на розтяг після випробову­вання на старіння у термостаті у повітря­ному середовищі

T

60811-1-2

8.1.3.1

4.3

Випробовування на розтяг після витримування в олії

T

60811-2-1

10

4.4

5

5.1

Випробовування на гаряче затверднення

Механічна міцність кабелю

Випробовування на гнучкість після занурення у воду під час випробовування напругою:

T

60811-2-1

9


2 000 В на кабелі з не більше ніж двома жилами

Для кабелів з більш ніж двома жилами:

T

60245-2

3.1 та 2.2

6

2 000 В на жилах

Випробовування низькою температурою

T

60245-2

3.1 та 2.3

6.1

Випробовування оболонки на гнучкість

T

60811-1-4

8.2

6.2

Випробовування оболонки на видалянні

T

60811-1-4

8.4

^Застосовувати тільки тоді, коли зовнішній діаметр кабелю перевищує меж випробовування.

і, точно встановлені в методі