ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94)С.15Додаток В (рекомендований)

Перелік прошивальних матеріалів, які застосовуються при виробництві мат

Приложение В

(рекомендуемое)

Перечень прошивочных материалов, применяемых ори производстве матов


Найменування прошивального матеріалу

Наименование прошивочного материала


Позначення

нормативного

документа

Обозначение

нормативного

документа


Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення діаметром 0,5-1,0мм

Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,5-1,0мм

ГОСТ 3282-74


Шнури льоноконопляні кручені

Шнуры льнопеньковые крученые

ГОСТ 5107-70


Шпагат із луб'яних волокон

Шпагат из лубяных волокон

ГОСТ 17308-88


Нитки скляні кручені комплексні

Нити стеклянные крученые комплексные

ГОСТ 8325-78


Ровинг скляний марок РБТ, РБР, РБН, РБК

Ровинг стеклянный марок РБТ, РБР, РБН, РБК

ТУ 6-11-594-84


Пряжа скляна штапельована СПК-6, СПКТ-б

Пряжа стеклянная штапелированная СПК-б, СПКТ-б

ТУ 6-48-23-89


ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94)С.16Додаток Г (інформаційний)

Бібліографія


Приложение Г (информационное)

Библиография


[1] Методические указания "Методические указания по измерению углеводородов в воздухе рабочей 1492-76 зоны", утв. 1976 г.

[2] Методические указания "Методические указания по санитарно- гигиеническому контролю полимерных

материалов, предназначенных для применения в строительстве жилых и

общественных зданий", Москва, 1980 г.


ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94) С.17

УДК Ж15 ОКСТУ


Ключові слова: мати, мінеральна вата, обкла-дувальний матеріал, прошивні мати, теплоізоляція, будівельні конструкції, промислове обладнання


Ключевые слова: маты, минеральная вата, обкладочный материал, прошивные маты, теплоизоляция, строительные конструкции, промышленное оборудование

Коректор - А.О.Луковська Комп'ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна Відповідальний за випуск - В.М.Чеснок Укрархбудінформ 01133, Київ-133, бульвар Лесі Українки, 26