НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи


КАНАЛІЗАЦІЯ – ЗОВНІШНІ МЕРЕЖI

(Збірник 23)

(ÄÁÍ Ä.2.2-23-99, ÌOD)


ДСТУ Б Д.2.2-23:2012
Видання офіційне


Київ

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ

2012

ПЕРЕДМОВА1 Внесено: Департамент розвитку будівельної діяльності,

ціноутворення та економіки будівництва,

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект»,

Технічний комітет ТК 311 «Ціноутворення та

кошторисне нормування у будівництві»2 ПРИЙНЯТО ТА наказ Міністерства регіонального розвитку,

НАДАНО ЧИННОСТІ: будівництва та житлово-комунального

господарства України від 28.12.2012 № 667,

чинний з 2014-01-013 Національний стандарт відповідає ДБН Д.2.2-23-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 23. Каналізація – зовнішні мережi».

4 На заміну: ДБН Д.2.2-23-995 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 належить до комплексу «Д.2.2» – «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи»_____________________________________________________________________________


Право власності на цей документ належить державі Україна.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і

розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіон України, 2012


ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.2.2-23-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 23. Каналізація – зовнішні мережi» методом перевидання (передруку) з актуалізацією нормативних посилань згідно з додатком до цього вступу.

Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми» постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».

До цього стандарту внесено Додаток А «Зміни та доповнення до ДБН Д.2.2-23-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 23. Каналізація – зовнішні мережi ».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.ДБН Д.2.2-23-99


Збірник 23. Каналізація - зовнішні мережі

1 Технічна частина

1.1 Загальні вказівки


1.1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, кошторисні норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби у ресурсах при виконанні робіт з прокладання зовнішніх самопливних мереж каналізації.

1.1.2 У нормах враховані усереднені умови провадження робіт. Вносити в норми зміни або поправки залежно від довжини труб, глибини і стану траншей і т.п. не допускається.

1.1.3 У нормах приведені умовні діаметри труб. У випадках, коли проектом передбачаються труби діаметром, що відрізняється від приведених у нормах, слід застосовувати норми для труб найближчого діаметру.

1.1.4 У нормах враховані ресурси на виконання комплексу робіт - основних, які перелічені у "Складі робіт", і допоміжних, супутніх і зв'язаних з основними (піднесення та опускання матеріалів, очищення внутрішніх поверхонь труб від забруднення, перестановлення кріплень при опусканні труб, переходи робітників у межах робочої зони, перевірка уклонів, зачищення дна траншеї, готових приямків, підбивання труб грунтом, планування природної основи і т.п.).

1.1.5 У нормах на улаштування каналізаційних і дощоприймальних колодязів враховані ресурси на установлення люків, грат і металевих драбин.

1.1.6 Нормами не враховані витрати ресурсів на улаштування тимчасових інвентарних пристроїв: різного роду настилів, драбин, перехідних містків через траншеї, а також огорожі траншей, дерев і люків колодязів.

1.1.7 Витрати ресурсів на улаштування водостоків слід визначати за нормами груп 6, 7 і 9 з коефіцієнтами згідно з таблицею 1.

1.1.8 Витрати ресурсів на улаштування колодязів у просадних грунтах слід визначати за нормами на будівництво аналогічних колодязів у мокрих грунтах із додаванням ресурсів на:

а) ущільнення грунту в основі колодязя, за нормами ДБН Д.2.2-1 "Земляні роботи";

б) улаштування водонепрохідного замка з глини, за нормами ДБН Д.2.2-8 "Конструкції з цегли та блоків";

в) установлення арматурних сіток у монолітному днищі на 10 м3 конструкцій колодязів: 0,04 т - для групи 16;

г) обмазування внутрішніх поверхонь гарячим бітумом за 2 рази за нормами ДБН Д.2.2-8 "Конструкції з цегли та блоків".

1.1.9 Витрати ресурсів на прокладання трубопроводів напірної каналізації слід визначати за нормами ДБН Д.2.2-22 "Водопровід - зовнішні мережі".

1.1.10 Витрати ресурсів на улаштування каналізаційних випусків із будівель та споруд від зовнішньої стіни до першого колодязя слід визначати за нормами ДБН Д.2.2-16 "Трубопроводи внутрішні".

1.1.11 Витрати ресурсів на земляні і водовідливні роботи, а також на штучне водозниження слід визначати за нормами відповідних збірників ресурсних елементних кошторисних норм відповідно до технології провадження цих робіт, розробленої проектами організації будівництва і проектами провадження робіт.

1.1.12 Витрати ресурсів на підвішування існуючих підземних комунікацій при пересіченні їх трасою трубопроводів слід визначати за нормами групи 49 ДБН Д.2.2-22 "Водопровід - зовнішні мережі".

1.1.13 Витрати ресурсів на укладання футлярів із залізобетонних труб у відкритій траншеї слід визначати за нормами групи 4 – 6 даного збірника, а укладання футлярів зі стальних труб і протягування труб у футляри - за нормами груп 45 і 47 ДБН Д.2.2-22 "Водопровід - зовнішні мережі".

1.1.14 Витрати ресурсів на улаштування вимощення навколо люків колодязів у випадках, передбачених проектом, слід визначати додатково за нормами групи 55 ДБН Д.2.2-27 "Автомобільні дороги".

1.1.15 Норми, приведені у групах 13 - 18, призначені для визначення ресурсів на улаштування каналізаційних і дощоприймальних колодязів за типовими проектами, а також колодязів і камер аналогічної конструкції (індивідуального проектування) загальним об'ємом будівельних конструкцій на один колодязь або камеру до 60 м3. Витрати ресурсів на улаштування колодязів або камер загальним об'ємом будівельних конструкцій більше 60 м3 слід визначати за нормами відповідних збірників ресурсних елементних кошторисних норм.

1.1.16 У нормі 5 групи 1 приведені усереднені витрати арматури, виходячи із загальної маси всіх видів армування (каркасами, сітками, окремими стержнями). При складанні кошторисів витрати арматури і клас сталі слід приймати за проектними даними без коректування витрат труда та машин на її установлення.

1.1.17 Вказаний у даному збірнику розмір "до" включає в себе цей розмір.

1.1.18 В нормах групи 1 враховане ущільнення основи вручну. Ущільнення матеріалу основи трамбівками пневматичними, у тому випадку, якщо це обговорено в проекті організації будівництва, варто враховувати додатково за нормами ДБН Д.2.2-1-99.

1.2 Правила обчислення об'ємів робіт


1.2.1 Об'єм робіт із прокладання трубопроводів зовнішніх мереж каналізації обчислюється за всією проектною довжиною трубопроводів, рахуючи від випускних колодязів біля будівель або споруд, без відрахування довжини у межах колодязів.

1.2.2 Об'єм конструкцій колодязів обчислюється за даними проектів, включаючи об'єми днищ, лотка (без урахування підготовки), стін, покриття і горловини.

1.2.3 При наявності у проекті вказівок щодо установлення в колодязях других кришок їх слід враховувати додатково.

1.2.4 В об’єм конструкцій колекторів для підземних комунікацій варто включати об’єм днища [без урахування підготовки], стін і покриття.

1.3 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм


Таблиця 1 – Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування

Номери

груп (норм)

Коефіцієнти до норм:

витрат труда робітників-будівельників

часу експлуатації машин

витрат матеріалів

1

2

3

4

5

1.3.1

Улаштування водостоків із гідравлічним випробуванням

6,7,9

0,84

0,85

1

1.3.2

Улаштування водостоків без гідравлічного випробування

6,7,9

0,67

0,85

1*)


*) Витрати води виключаються.