5.4.5 Вітрове навантаження визначають згідно з ДБН В.1.2-2.

5.4.5.1 Розрахунок віконного блока на опір вітровим навантаженням полягає у порівнянні розрахункового та допустимого прогинів несучих (на сприйняття вітрових навантажень) елементів віконного чи балконного дверного блоків за виконання умови:

5.4.5.2 Через те, що коробка блока достатньо жорстко закріплена у прорізі, розрахунок на сприйняття вітрових навантажень проводять для імпостів.

Розподілення тиску повітряного потоку, що діє як площинне навантаження на вікно, здійснюється шляхом розподілення площі навантаження через бісектрису кута відповідно до зображеного на рисунку 1. Для визначення розміру В трикутної або трапецевидної епюри навантаження коротка сторона ділиться навпіл. При цьому навантаження на коробку приходить з однієї поверхні, а на імпост – з обох поверхонь, які межують із ним.

Допускається, що віконна коробка складається з окремих вертикальних та горизонтальних елементів, які шарнірно з'єднані між собою. При цьому кожен окремий елемент, що підданий дії вітрового навантаження, розглядається як шарнірно обперта балка на двох опорах, навантажена рівномірно розподіленим навантаженням.

Незважаючи на те, що з'єднання імпостів із коробкою додає жорсткості конструкції, для збільшення надійності при розрахунках це не враховують.

5.4.5.3 Для визначення частини прогину імпосту завданої жорсткості і довжини під дією заданого згідно з 5.4.5 вітрового навантаження використовують нижче наведену формулу:

В – спільна ширина епюри вітрового навантаження, L – довжина імпосту

Рисунок 1 – Схема розрахунку імпоста

5.4.5.4 Дозволяється виконувати розрахунок тільки для визначення необхідного моменту інерції за формулою:

Після цього підбираються несучі елементи з відповідними (не меншими ) моментами інерції.

 1. Клас водопроникності визначають згідно з ДСТУ В.2.6-23 на підставі виключення проникнення води при тиску повітря, визначеного згідно з 5.4.5.

 2. Підбір конструкції віконного чи дверного блока завершують при досягненні нормативних показників, вказаних у 5.4.1 – 5.4.5.

 3. Замовляють віконний чи дверний блок за показниками, що визначені у вище згаданих пунктах.

5.5 Загальні правила конструювання вікон та дверей

5.5.1 Архітектор визначає попередній архітектурний малюнок вікна чи дверей.

5.5.2 Після визначення параметрів, наведених у 5.1.5, обирають конструкцію віконного чи дверного блока (матеріал конструктивних елементів блока, тип склопакета, тип профілів чи конструкція брусів).

На цьому етапі можливе застосування порівняльного техніко-економічного розрахунку віконних або дверних блоків із різних матеріалів та різних комбінацій типів профілів і склопакетів.

 1. Визначають остаточний архітектурний малюнок вікна.

 2. Віконні та дверні блоки треба розташовувати по товщині стінової конструкції в залежності від конструкції й матеріалу стіни.

Рекомендовані місця розташування віконних та дверних блоків наведено на рисунках 2.1 та 2.2 (в залежності від проходження ізотерми 10,7 °С див. додаток Б).

При встановленні віконних та дверних блоків треба забезпечити рекомендовані розміри зазорів згідно з ДСТУ Б В.2.6-79 .

а – одношарова стінова конструкція; б – тришарова стінова конструкція з утепленням у центральній зоні; в – двошарова стінова конструкція з утепленням ззовні

Рисунок 2.1 – Бічний вузол примикання у прорізі без чверті

а – одношарова стінова конструкція; б – тришарова стінова конструкція з утепленням у центральній зоні; в – двошарова стінова конструкція з утепленням ззовні

Рисунок 2.2 – Бічний вузол примикання у прорізі зі чвертю

5.5.5 Під час конструювання вікон треба, за необхідності, вжити заходів та передбачити застосування додаткових вентиляційних пристосувань, які повинні забезпечувати потік повітря не менше ніж 3 м3/год на 1м2 площі приміщення, яке вони захищають (однократний повітрообмін), згідно зі СНиП 2.04.05:

 • вентиляційні заслінки, планки, канавки, зміщені відносно один до одного отвори тощо;

 • обмежувачі відчинення вікон для щілинного провітрювання приміщень та інші заходи.

При цьому вжиті заходи не повинні призводити до зниження звукоізоляційних характеристик вікон та дверей нижче нормативних вимог.

5.5.6 Кріпильні елементи треба вибирати залежно від інтенсивності навантаження, яке визначається географічним розташуванням, висотою та типом будинку, умовами монтажу та видом приєднувальної системи.

При цьому необхідно враховувати:

 • конструкцію та матеріал стіни будинку;

 • конструктивну форму монтажного прорізу;

 • характер виконання будівельних робіт (новобудова, реконструкція, ремонт);

 • матеріал конструкції віконних або дверних блоків (враховують температурні деформації, деформації під дією гігроскопічної вологи/механічні властивості);

 • конструктивне оформлення (дизайн) віконного або дверного блока;

 • наявність короба рольставнів, засобів проти вилому тощо;

 • розрахункові силові навантаження, які виникають у конструкції дверних або віконних блоків під час їх експлуатації;

 • економічні розрахунки за показниками надійності всієї зони примикання віконних та дверних блоків.

5.5.7 Зовнішня ділянка з'єднувального шва повинна захищати його від дощу та ультрафіолету, сприяти проходженню пари з середини шва назовні і мати опір паропроникності не більше ніж 0,25 (м2ּгодּПа)/мг.

Середня ділянка з'єднувального шва повинна виконувати необхідні теплоізоляційні функції.

Внутрішня ділянка з'єднувального шва повинна перешкоджати проникненню пари з приміщення і мати опір паропроникності не менше ніж 2,0 (м2ּгодּПа)/мг.

6 ПРАВИЛА ВЛАШТУВАННЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ У СТІНОВИХ ПРОРІЗАХ БУДИНКІВ

6.1 Загальні положення

6.1.1 До робіт з установлення віконних та дверних блоків входять:

 • демонтаж старих віконних або дверних блоків (при проведенні робіт з реконструкції або ремонту);

 • утилізація демонтованих віконних та дверних блоків (у разі необхідності);

 • визначення умов монтажу вікон і дверей (загальний огляд об'єкта, складання протоколу огляду);

- обмірювання прорізів (складання аркуша обміру – додаток Д);

 • підготовка прорізів та виконання будівельних робіт за результатами обмірювання прорізів;

 • установлення віконних або дверних блоків у прорізах стін;

 • кріплення віконних або дверних блоків у прорізах стін;

 • ізоляція примикань віконних або дверних блоків до стін будинків;

 • улаштування відкосів.

 1. При реконструкції і ремонті будинків тільки за результатами обмірювання прорізів з урахуванням результатів огляду остаточно визначають у проектній документації габаритні розміри віконних та дверних блоків, види та кількість засобів механічного кріплення виробів, тип ізоляційних матеріалів, план робіт та технологію з установлення блоків та виконання з'єднувального шва місць примикань віконних та дверних блоків до стін будинків.

 2. Перед початком монтажу віконних та дверних блоків треба чітко визначити та розмежувати види діяльності між виробниками вікон або дверей, монтажною організацією та будівельними організаціями щодо всіх необхідних робіт:

 • демонтажу старих віконних або дверних блоків (при проведенні робіт із реконструкції або ремонту);

 • утилізації демонтованих віконних та дверних блоків (у разі необхідності);

 • підготовки прорізів та виконання будівельних робіт за результатами обмірювання прорізів;

 • установлення та кріплення віконних або дверних блоків у прорізах стін;

 • ізоляції (улаштування з'єднувального шва) примикань віконних або дверних блоків до стін будинків;

 • улаштування відкосів.

6.1.4 Виконавцю робіт треба забезпечити внесення у проект змін після обмірювання та в договорі зазначити всі додаткові або особливі послуги.

Якщо при виконанні робіт виникла потреба внести зміни до проекту або виконати додаткові роботи, які не були передбачені за об'єктивних причин, то всі зміни і додаткові роботи необхідно оформити протоколом погодження між замовником та виконавцем робіт.

 1. При реконструкції будинків потрібно врахувати технічний стан віконних укосів і залежно від цього вибрати засоби механічного кріплення.

 2. Перелік необхідного інструменту та пристосувань для виконання робіт за технологічними етапами з улаштування вікон та дверей представлено у додатку Г.

6.2 Демонтаж старих віконних та дверних блоків

 1. Складають план робіт із демонтажу.

 2. Оголошують про демонтаж старих віконних та дверних блоків і проводять роботи з демонтажу.

 3. Замовник робіт зобов'язується утилізувати старі віконні та дверні блоки. Роботи з вивозу та утилізації старих віконних та дверних блоків може взяти на себе організація-виконавець робіт із представленням замовнику документа-підтвердження (довідки або акта).

6.3 Визначення умов монтажу вікон і дверей

6.3.1 Після отримання замовлення на влаштування вікон і дверей необхідно перевірити, чи збігаються умови монтажу на будівельному об'єкті з параметрами, вказаними у замовленні (додаток А).

Розбіжності оформлюються протоколом погодження.

6.3.2 Виконавець робіт складає протокол огляду, який повинен містити характеристику стану будівельного об'єкта.

Протокол огляду надається проектантам та замовнику робіт, у якому повинні бути висвітлені такі результати:

- загальна конструктивна відповідність фактичного стану стін та прорізів проекту;

- опис конструкції стін (кількість та розміри шарів, застосовані матеріали тощо) при ремонті та реконструкції;

 • конструкція (із чвертю, без чверті) та технічний стан прорізів при ремонті та реконструкції; – технічний стан штукатурки та ділянок cтіh по периметру прорізів;

 • вид та стан облицювання стін (штукатурка, клінкер, плитка тощо);

 • можливі додаткові навантаження, що можуть діяти на вікно чи двері, та не передбачені проектом;

 • узгодженість вибраних ізоляційних матеріалів згідно з проектом та реальними умовами конкретного місця влаштування вікон або дверей;

 • наявні містки холоду та промокання;

 • перелік заходів для усунення виявлених невідповідностей на об'єкті та в проекті;

- перелік можливих додаткових заходів за результатами огляду; – додаткові заходи безпеки під час улаштування вікон та дверей.

6.4 Обмірювання прорізів

 1. Під час робіт з обмірювання віконних прорізів враховують розміри підвіконня, відливу, москітних сіток, жалюзі і ролет, перевіряють співвісність віконних чи дверних блоків за вертикаллю та горизонталлю.

 2. Результати обмірів оформлюють аркушем обміру (додаток Д).

 3. За основу приймають мінімальний розмір прорізів.

Якщо проріз не дозволяє забезпечити мінімального зазора для з'єднувального шва по всьому периметру, то про це потрібно у письмовому вигляді повідомити замовника та скласти протокол погодження на виконання додаткових робіт.

6.4.4 Віконні та дверні прорізи заміряють за висотою (зліва, по центру, справа) та по ширині (зверху, по центру, знизу), рисунки 3 і 4.

Рисунок 3 – Схема обмірювання віконного прорізу

6.4.5 Допустимі граничні відхили розмірів прорізу не повинні перевищувати зазначених у НД на віконні та дверні прорізи.

Коли в результаті перевищення допусків або відхилів від заданих розмірів прорізу потрібні зміни або доопрацювання, то вони повинні бути узгоджені з замовником робіт до початку влаштування вікон або дверей .

6.4.6 Граничний відхил конструктивного розміру прорізу RR становить:

 • при RR до 3,0 м – ±12 мм;

 • при RR від 3,0 м до 6,0 м – ±16 мм.

Максимальний допуск для відхилів за вертикаллю (горизонталлю) прорізів становить 3,0 мм/м, але не більше 8 мм на всю висоту (довжину) прорізу.

6.4.7 Приклад правильного виконання обмірювання прорізу залежно від величин граничного відхилу розмірів прорізу та коробок представлено на рисунку 5.


1 – ширина прорізу на світлі; 2 – висота від чистової підлоги (OFF) до нижньої кромки перекриття; 3 – реперна розмітка;

OFF – чистова підлога;

OFR – чорнова підлога;

RR – конструктивний розмір чистового прорізу;

В – конструктивний розмір, В = RR + (2 × 5) мм;

Н – конструктивний розмір прорізу під опорядження Н = RR + 5 мм.

Рисунок 4 – Схема обмірювання дверних прорізів

6.4.8 Обмірювання розмірів із чвертю та обчислення розмірів майбутнього вікна або дверей на заміну існуючих конструкцій наведено на рисунку 6.

Виконують обмірювання ширини bз і bв та висоти hз і hв в зовнішніх чвертях та у внутрішній площині стіни. Враховують товщину підвіконня с.

6.4.8.1 Ширину майбутнього вікна визначають:

В = bз + (від 30 до 90) мм;

В = (bз + 60) мм (середнє значення);

В < bв – (від 30 до 40) мм (при оштукатурених укосах).

6.4.8.2 У тому випадку, коли (bв – В) більше 60 мм, треба провести додаткову підготовку прорізу, у тому числі із застосуванням розширювачів – спеціальних додаткових деталей, які приєднують до коробки вікна або дверей, що дозволяє збільшити ширину і висоту вікна з кроком 2 см за незмінних розмірів скління (рисунок 7).

6.4.8.3 Висота майбутнього вікна Н = hз + (від 30 до 60) мм. Величина заходження рами віконного чи дверного блоків у верхню чверть повинна бути обмежена розміром висоти рами віконного блока.