Органічна сполука, температура кипіння якої за атмосферного тиску дорівнює або нижча 65 °С

 1. низький тиск (low pressure)

Тиск у лицевій частині або безпосередньо приєднаному до лицевої частини дихальному шлангу, що приблизно дорівнює атмосферному

 1. дозувальний клапан (lung governed demand valve)

Клапан для дихального апарата, за допомогою якого подавання повітря регулюють відповідно до потреб дихання користувача (див. 3.33)

 1. визначений виробником час захисної дії (manufacture design duration)

Визначений виробником час, протягом якого перевищується визначена виробником мінімальна об'ємна швидкість потоку

 1. визначені виробником мінімальні робочі паpaметри (manufacturer's minimum design condition)

Визначений виробником найнижчий рівень робочих параметрів для апарата, за яких повністю укомплектований апарат принаймні задовольняє вимоги відповідного класу

 1. визначена виробником мінімальна об'ємна витрата (manufacturer's minimum design flow rate)

Визначена виробником мінімальна об'ємна швидкість потоку, яка задовольняє вимоги відповідного класу

 1. маска (mask)

Див.: маска, півмаска і чвертьмаска (3.54, 3.58 і 3.99)

 1. середній тиск (medium pressure)

Тиск у межах від 2 бар до 10 бар

 1. з'єднувальна трубка середнього тиску (medium pressure connecting tube)

Трубка, яка з'єднує легеневий автомат або регулювальний вентиль з повітроподавальною системою середнього тиску

 1. легенева вентиляція (minute volume)

Об'єм повітря, видихуваного протягом 1 хв

 1. туман (mist)

Загальний термін, який означає рідкий аерозоль

 1. монтажні фланці (mounting flanges)

Пристрої герметичного з'єднування маски і шолома

 1. мундштуковий пристрій (mouthpiece assembly)

Пристрій, який утримують зубами або зубами і наголовним гарнітуром, ущільнений губами, через який вдихують і видихують повітря у разі затисненого затискачем носа [EN 142]

 1. складені фільтри (multiple filters)

Термін, який описує конструкцію, де повний повітряний потік для ЗІЗОД розподілений між двома або декількома фільтрами

 1. багатотипний протигазовий фільтр (multi-type gas-filter)

Протигазовий фільтр, який відповідає вимогам більш ніж одного типу протигазового фільтра

 1. номінальний час захисної дії (nominal working duration)

Використовуваний для класифікування час експлуатації апарата, визначений під час лабораторних випробовувань з об'ємною швидкістю потоку згідно з відповідним стандартом. Номінальний час захисної дії не вказує на можливий ефективний час захисної дії пристрою за реальних умов використання, Можливі ефективні тривалості захисної дії можуть відрізнятися від номінального часу захисної дії як у сторону збільшування, так і зменшування, залежно від фактичного темпу робіт

 1. надлишковий клапан (overflow valve)

Приєднаний до дихального шланга одностороннє клапан, спеціально призначений для скидання надлишку повітря в атмосферу

 1. повітря з нестачею кисню (охудел deficient air)

Навколишнє повітря, яке містить кисню менше ніж 17 % за об'ємом (сухого повітря) і у якому неможливе використовування фільтрувального пристрою

 1. збагачене киснем повітря (oxygen enriched air)

Повітря, яке містить кисень у концентраціях, вищих ніж у звичайному повітрі

 1. частинка (particle)

Тверда або рідка речовина в дрібнодисперсному стані

 1. [протиаерозольний] [протипиловий] фільтр (particle filter)

Фільтр, призначений для видаляння частинок, що перебувають у повітрі [prEN 143]

 1. дихальний апарат з маятниковою схемою дихання (pendulum-type respiratory protective device)

ЗІЗОД, в якому користувач по черзі вдихас і видихає одним шляхом

 1. моторовий повітронагнітальний фільтрувальний пристрій (power assisted filtering device)

Фільтрувальний пристрій, у якому повітря надходить до маски, півмаски або чвертьмаски за допомогою вентилятора, який переносить користувач. Літери ТМ — абревіатура від слів «Турбо» і «Маска» [EN 12942]

 1. моторовий фільтрувальний пристрій (powered filtering device)

Фільтрувальний пристрій, у якому повітря надходить до капюшона або каски за допомогою вентилятора, який переносить користувач. Літери ТМ — абревіатура від слів «Турбо» і «Маска» [EN 12941]

 1. моторовий дихальний апарат з повітроподавальним шлангом і капюшоном (powered fresh air hose breathing apparatus incorporating a hood)

Неавтономний дихальний апарат, в який дихальне повітря подають від джерела повітря за допомогою моторової повітроподавальної системи [EN 269]

 1. фільтр попереднього очищання {prefilter)

Фільтр, призначений для вилучання і запобігання потраплянню грубих частинок до фільтра

 1. редуктор тиску (pressure reducer)

Пристрій, що знижує тиск

 1. чвертьмаска (quarter mask)

Лицева частина, яка щільно прилягає та закриває рот і ніс

 1. фактичний час захисної дії (rated working duration)

Використовуваний для класифікування час експлуатації апарата, визначений під час лабораторних випробовувань з об'ємною швидкістю потоку згідно з відповідним стандартом. Фактичний час захисної дії є ефективним часом захисної дії пристрою за реальних умов використання

 1. надлишковий клапан (relief valve)

Клапан для скидання надлишкового тиску

 1. засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД); захисний дихальний апарат (respiratory protective device (RPD))

Засіб індивідуального захисту, призначений для захисту дихальних шляхів користувача від вдихання повітря, яке може спричинити шкідливий вплив на здоров'я

 1. захисний дихальний апарат для евакуації (respiratory protective device for escape)

Див.: захисний дихальний апарат евакуаційного типу (3.37)

 1. ізолювальний автономний дихальний апарат (self-contained breathing apparatus)

Дихальний апарат, в якому джерело дихального газу переносить користувач

 1. автономний регенерувальний дихальний апарат, евакуаційний апарат з хімічно зв'язаним киснем (К02) (self-contained closed-circuit breathing apparatus; chemical oxygen (K02) escape apparatus)

ЗІЗОД, призначений тільки для евакуації. Принцип дії засновано на хімічному генеруванні кисню (К02) в замкненому дихальному контурі [EN 401]

 1. автономний регенерувальний дихальний апарат, евакуаційний апарат з хімічно зв'язаним киснем (NaCI03J (self-contained closed-circuit breathing apparatus; chemical oxygen (NaCI03) escape apparatus)

ЗІЗОД, призначений тільки для евакуації. Принцип дії засновано на хімічному генеруванні кисню (NaCI03) у замкненому дихальному контурі [EN 1061]

 1. автономний регенерувальний дихальний апарат, евакуаційний апарат зі стисненим киснем (setf-ccntained closed-circuit breathing apparatus; compressed oxygen escape apparatus)

3130Д, призначений тільки для евакуації. Принцип дії засновано на подаванні стисненого кис-ню в замкнений дихальний контур [EN 400]

 1. автономний регенерувальний кисневий дихальний апарат (self-contained closedcircuit oxygen breathing apparatus)

Автономний дихальний апарат, який вилучає монооксид вуглецю з видихнутого повітря, додає кисень або киснева-азотну суміш у вдихуване повітря і не залежить від навколишньої атмосфери [EN 145]

 1. автономний резервуарний дихальний апарат зі стисненим повітрям (self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus)

Автономний дихальний апарат (див. 3.104), який містить портативне джерело стисненого повітря і не залежить від навколишньої атмосфери. Видихнуте повітря надходить без рециркуляції до навколишньої атмосфери [EN 137]

 1. автономний резервуарний дихальний апарат зі стисненим повітрям з маскою або мундштуковим пристроєм для евакуації (self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape)

ЗІЗОД, призначений тільки для евакуації. Принцип дії засновано на подаванні повітря з балона зі стисненим повітрям до маски або мундштукового пристрою [EN 402]

 1. автономний резервуарний дихальний апарат зі стисненим повітрям І капюшоном для евакуації (self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with hood for escape)

ЗІЗОД, призначений тільки для евакуації. Принцип дії засновано на подаванні повітря з балона зі стисненим повітрям до капюшона [EN 1146]

 1. сепаратор (separator)

Пристрій для вилучання рідин зі стисненого повітря

 1. одноразове використання (single use)

Термін означає, що ЗІЗОД або фільтр не розрахований до подальшого застосовування після першого використання

 1. дим (smoke)

Загальний термін, який означає аерозоль, одержаний у разі неповного згоряння органічних речовин

 1. протидимовий капюшон (smoke hood)

ЗІЗОД, призначений тільки для рятування. Принцип дії засновано на надходженні навколишнього повітря через фільтр до капюшона [EN 403]

 1. спіральний шланг (spiral coiled tube)

Шланг, виготовлений так, щоб у ненавантаженому стані скручуватися в бухту спіральної форми

 1. загальний коефіцієнт проникності (total inward leakage)

Коефіцієнт підсмоктування навколишньої атмосфери в лицеву частину з усіх джерел, враховуючи фільтр або апарат, заміряний у лабораторних умовах з визначеною випробовувальною атмосферою. Розраховують у відсотковому співвідношенні до загального вдихуваного повітря

 1. трубка (tube)

Пустотілий трубопровід для проходження повітря під тиском, що перевищує атмосферний

 1. нагнітальний фільтрувальний пристрій (turbo filtering device)

Див.: повітронагнітальний або моторовий фільтрувальний пристрій {3.94 і 3.95)

 1. фільтрувальна півмаска з клапанами (vaived filtering half mask)

Фільтрувальна півмаска, укомплектована видихальними і вдихальними клапанами [prEN 405]

 1. пара (vapour)

Газоподібна фаза речовини, яка за температури 20 °С І абсолютного тиску 1 бар перебуває в рідкому або твердому стані

 1. оглядове скло; окуляр; ілюмінатор (visor)

Частина лицевої частини, яка принаймні відповідає вимогам відповідних стандартів щодо поля зору і додатково може забезпечувати захист очей

 1. попереджувальний пристрій (warning device)

Пристрій для інформування користувача про те, що ЗІЗОД невдовзі припинить або вже припинив роботу за визначених умов

 1. аерозоль на водній основі (water based aerosol)

Аерозолі, отримані з розчинів і (або) суспензій твердих частинок у воді, причому властивості забруднювальної речовини стосуються твердих частинок.

 1. ПІКТОГРАМИ

4 .1 Дивись інформацію, надану виробником

4.2 Кінець строку придатності


4.3 Температурний діапазон зберігання4.4 Максимальна вологість зберіганняАБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ВІДПОВІДНИКІВ

aerosol 3.1

air supply hose 3.2

ambient atmosphere 3.3

assisted 3.4

blouse 3.5

body harness 3.6

breakthrough concentration 3.7

breakthrough time 3.8

breathable air 3.9

breathable gas 3.10

breathing apparatus 3.11

breathing apparatus for use in abrasive blasting operations 3.12

breathing bag 3.13

breathing hose {low pressure} 3.14

breathing resistance 3.15

breath-responsive 3.16

checking device 3.17

chemical oxygen (K02) escape apparatus 3.18

chemical oxygen (NaCI03) escape apparatus 3.19

clogging 3.20

combined filter 3.21

compressed air escape apparatus 3.22

compressed air escape apparatus with hood 3.23

compressed air filter 3.24

compressed air line breathing apparatus 3.25

compressed air supply tube 3.26

contaminant 3.27

continuous flow valve 3.28

dead space 3.29

demand type 3.30

demand type with positive pressure 3.31

demand type without positive pressure 3.32

demand valve 3.33

dew point 3.34

downstream valve 3.35

dust 3.36

escape-type respiratory protective device 3.37

exhalation valve 3.38

exhaled air 3.39

exposed parts 3.40

face blank 3.41

facepiece 3.42

facepiece incorporating head protection 3.43

face seal leakage 3.44

filter 3.45

filter housing 3.46

filtering device 3.47

filtering devices with hood for self-rescue from fire (filtering smoke hood) 3.48