С.41 ДБН Д.2.4-15-2000
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Ресурсні елементні кошторисні норми
на ремонтно-будівельні роботи


Внутрішні санітарно-технічні роботи

(Збірник 15)
(ДБН Д.2.4-15-2000, МOD)


ДСТУ Б Д.2.4-15:2012
Видання офіційне

Київ

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ

2012

ПЕРЕДМОВА


1 Внесено: Департамент розвитку будівельної діяльності,
ціноутворення та економіки будівництва,

ТОВ «Науково-виробнича фірма «Інпроект», Технічний комітет ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»2 Прийнято та НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 28.12.2012 № 667,

чинний з 2014-01-013 Національний стандарт відповідає ДБН Д.2.4-15-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи»4 На заміну: ДБН Д.2.4-15-20005 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 належить до комплексу нормативних документів «Д.2.4» – «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи»

_____________________________________________________________________________


Право власності на цей документ належить державі Україна.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і

розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінрегіон України, 2012
ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.2.4-15-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи» методом перевидання (передруку) з актуалізацією нормативних посилань згідно з додатком до цього вступу.

Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».

У цьому стандарті враховано зміни та доповнення до ДБН Д.2.4-15-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи», внесені за час їх дії.

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

ДБН Д.2.4-15-2000

Збірник 15. Внутрішні санітарно-технічні роботи


1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА1.1 Галузь застосування

1.1.1 Цей збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні внутрішніх санітарно-технічних робіт.


1.2 Загальні вказівки

1.2.1 Збірник складається з наступних підрозділів:

– водопровід та каналізація;

– центральне опалення;

– вентиляція;

– газопостачання.

1.2.2 В нормах витрати ресурсів передбачено на виконання всього комплексу основних, допоміжних та супровідних робіт, включаючи:

– комплектування;

– розмічання місць прокладання трубопроводів та повітроводів із кресленням ескізів;

– прокладання трубопроводів з установкою фасонних частин та запірної арматури;

– свердлення або пробивання отворів для кріплень;

– переміщення балонів у процесі зварювальних робіт;

– приєднання приладів до трубопроводів;

– знімання в процесі роботи та зворотне установлення окремих деталей (пробок та стаканчиків до сифонів, водорозбірних кранів тощо); );

– улаштування огорож, передбачених правилами виконання робіт та техніки безпеки;

– прибирання матеріалів, відходів та сміття, одержаних при виконанні робіт.

1.2.3 Нормами враховано витрати ресурсів на виконання вручну всіх заготівель-них операцій, що входять в описання складу робіт.

1.2.4 В нормах витрати ресурсів розраховано, виходячи з умов виконання робіт на висоті до 3 м від рівня підлоги. При виконанні робіт з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м від підлоги до витрат труда робітників-будівельників слід застосовувати наступні коефіцієнти:

при висоті понад 3 м до 5 м – 1,1;

при висоті понад 5 м до 8 м – 1,25;

при висоті понад 8 м до 10 м – 1,35;

при висоті понад 10 м – 1,5.

1.2.5 Нормами передбачено витрати ресурсів на виконання робіт із готових риштувань, помостів, козлів, настилів, стрем'янок, підставок та драбин.

При відсутності раніше встановлених риштувань витрати ресурсів на їх улаштування слід визначати додатково за збірником 20 “Інші ремонтно-будівельні роботи”.

1.2.6 В нормах діаметри сталевих труб та арматури наводяться за умовними проходами, чавунних та поліетиленових – внутрішні.

1.2.7 В нормах витрати ресурсів на виконання робіт з прокладання трубопроводів, повітроводів та установлення санітарно-технічних приладів розраховано, виходячи з умов наявності готових наскрізних отворів та гнізд.

Витрати ресурсів на виконання робіт з пробивання наскрізних отворів та улаштування гнізд у стінах, перекриттях та перегородках слід визначати за нормами збірника 20 “Інші ремонтно-будівельні роботи”.

Зароблення отворів після прокладання трубопроводів та повітроводів нормами не враховано.

1.2.8 В нормах збірника витрати ресурсів на виконання робіт розраховано, виходячи з умов використання вузлів та деталей, виготовлених у заготівельних майстернях або на будівельному майданчику.


1.3 Правила обчислення об'ємів робіт

1.3.1 Об'єм робіт з прокладання внутрішніх трубопроводів слід визначати:

– із чавунних напірних труб – за довжиною труб, маса фасонних частин приймається за проектними даними;

– із чавунних каналізаційних та пластмасових труб – за проектною довжиною трубопроводів без вирахування ділянок, що займають фасонні частини та арматура;

– із сталевих водогазопровідних, безшовних та зварних труб – за проектною довжиною трубопроводів без вирахування ділянок, що займають фасонні частини, арматура та П-подібні компенсатори.

1.3.2 Об'єм робіт із гідравлічного випробування сталевих трубопроводів визначається за проектною довжиною всіх трубопроводів системи, включаючи П-подібні компенсатори та ділянки, що займають фасонні частини та арматура.


1.4 Центральне опалення

1.4.1 Ці норми передбачають роботи з ремонту існуючих та тих, що заново влаштовуються, систем центрального опалення, установлення агрегатів, приладів, водопідігрівальних установок тощо.

1.4.2 Витрати ресурсів на улаштування основ для установлення котлів, водопідігрівачів, баків та піддонів до них, фільтрів для очищення води цими нормами не враховано та визначаються додатково за відповідними збірниками РЕКНр.

1.4.3 Нормами групи 80 не враховано витрати ресурсів на установлення газопальникових пристроїв для спалювання рідкого та газоподібного палива. Витрати ресурсів на виконання цих робіт слід враховувати додатково.

1.4.4 Нормою 1 групи 79 передбачено витрати ресурсів на установлення котлів, що поставляються зібраними, нормами 2-10 групи 79 – те саме, що поставляються окремими вузлами.

1.4.5 Нормою 1 групи 90 передбачено витрати ресурсів на виконання робіт з підготовки чавунних секційних радіаторів до установлення (групування, перегрупування або заміна прокладок, пресування). Нормою 2 передбачено установлення радіаторів сталевих одно-, дво- та трирядних.

1.4.6 Установлення покажчиків рівня на конденсаційних баках нормами групи 94 не враховано та визначається додатково за нормами групи 104.

1.4.7 Нормами групи 95 не враховано витрати на ревізію, сушіння та приєднання електродвигунів до електромережі. Витрати на ці роботи визначаються додатково.


1.5 Вентиляція

1.5.1 Загальні вказівки

1.5.1.1 Ці норми передбачають роботи зі складання та установлення вентиляційних пристроїв, прокладання повітроводів, а також інших пристроїв вентиляційних систем.

1.5.1.2 Складання та установлення вентиляційних пристроїв передбачає весь комплекс робіт, включаючи і допоміжні - установлення та знімання підіймальних пристосувань (блоків, талів, лебідок).

1.5.1.3 Нормами враховано витрати ресурсів на пропаювання швів повітроводів.

1.5.1.4 Витрати ресурсів на установлення дроселів-клапанів у патрубках, шиберів, сіток у рамках, заглушок пітометражних лючків, скоб та кріплень враховано у нормах на прокладання повітроводів. Кількість, типи та розміри указаних виробів слід приймати за проектними даними.

1.5.1.5 Нормами групи 132 враховано витрати ресурсів на установлення фільтрів чарункових (металевих та паперових) і аерозольних (з фільтрувальним матеріалом ФП), що установлюються на системах приточно-витяжної вентиляції.

Нормою 1 групи 132 на установку фільтрів чарункових не враховано витрати ресурсів на установлення каркасу.

1.5.1.6 Індивідуальне випробування систем вентиляції враховано в нормах на встановлення зазначених систем.

1.5.2 Правила обчислення об'ємів робіт

1.5.2.1 Об'єм робіт з розбирання сталевих повітроводів із фасонними частинами, фланцями, хомутами, цапфами та прокладками обчислюється за розгорнутою поверхнею повітроводів та фасонних частин (відводів, уток, трійників, хрестовин тощо).

1.5.2.2 Об'єм робіт з прокладання повітроводів обчислюється в квадратних метрах поверхні повітроводів (прямих ділянок та фасонних частин).

1.5.2.3 Довжина повітроводів вимірюється між точками перетину осьових ліній відгалужень та осьової лінії магістралі відповідно до проектних даних.

1.5.2.4 Поверхня круглих та прямокутних повітроводів визначається множенням периметру на довжину повітроводу, конічних та пірамідальних – множенням середнього периметру на довжину повітроводу.


1.6 Газопостачання

1.6.1 Загальні вказівки

1.6.1.1 Ці норми передбачають характерні роботи з ремонту існуючих та улаштування нових систем газопостачання.

1.6.1.2 Нормами на врізання та відключення під газом враховано витрати ресурсів на виконання робіт в умовах, пов'язаних із шкідливістю та складністю виконання робіт. Вносити зміни, викликані особливими умовами виконання робіт, не допускається.

1.6.1.3 Нормами на установлення приладів з фланцевими з'єднаннями враховано витрати ресурсів на приварювання контрфланців до газопроводу.

1.6.1.4 Витрати ресурсів на укладання газових мереж у сталевих футлярах слід визначати за нормами на прокладання мереж водопроводу та каналізації.

1.6.1.5 Витрати ресурсів на прокладання газопроводу зі сталевих безшовних або електрозварних труб усередині будівлі слід визначати за нормами на прокладання трубопроводів центрального опалення.

1.6.1.6 Цими нормами не враховано улаштування газових колодязів. Витрати ресурсів для виконання цих робіт слід визначати за відповідними нормами збірника 16 “Зовнішні інженерні мережі”.

1.6.1.7 У нормах на установлення побутових газових приладів не враховано витрати ресурсів на пусконалагоджувальні роботи.

1.6.2 Правила обчислення об'ємів робіт

1.6.2.1 Об'єм робіт з прокладання внутрішніх мереж газопроводу повинен обчислюватися за довжиною трубопроводу з урахуванням фасонних частин муфтової арматури, за вирахуванням засувок.

1.6.2.2 Об'єм робіт з установлення газових приладів, газопальникових та інших пристроїв слід обчислювати за проектними даними.