ДСТУ Б Д.2.2-1:2008
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИРесурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

Бетонні та залізобетонні конструкції монолітніЗБИРАННЯ І РОЗБИРАННЯ ОПАЛУБКИ

(збірник 6)


ДСТУ Б Д.2.2-1:2008


Видання офіційне


Київ

МІНРЕГІОНБУД УКРАЇНИ

2008НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИРесурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

Бетонні та залізобетонні конструкції монолітніЗБИРАННЯ І РОЗБИРАННЯ ОПАЛУБКИ

(збірник 6)


ДСТУ Б Д.2.2-1:2008


Видання офіційне


Київ

МІНРЕГІОНБУД УКРАЇНИ

2008

ПЕРЕДМОВА1 РОЗРОБЛЕНО: Українським державним науково-дослідним центром ціноутворення в будівництві «Цінобуд»

РОЗРОБНИКИ: Дзюбенко В.О., Година О.О., Горощук К.О., Єрлінєков О.С., Загуменова Н.С., Труш О.Ф., Щур С.Ю.


2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 28.02.2008 р. №102


3 На заміну ДБН Д.2.2-6-99 в частині норм 6-1-2--6-1-13; 6-1-20; 6-1-22--6-1-23;

6-14-1--6-14-14; 6-15-1; 6-16-1--6-16-12; 6-17-1--6-17-17; 6-18-1--6-18-6; 6-21-1;

6-22-1--6-22-6 та груп 50-58, 60-62

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Мінрегіонбуду України


Мінрегіонбуд України, 2008

ЗМІСТ
Сфера застосування ..……………………………………………………………………………1


Нормативні посилання…………………………………………………………………………..1


Технічна частина………………………………………………………………………………...2


Збирання і розбирання опалубки..……………………………………………….….………….5


Група 50 Збирання і розбирання дерев’яної щитової опалубки...……..……………..5


Група 51 Збирання і розбирання опалубки з окремих дошок….……………………16


Група 52 Збирання і розбирання деревометалевої щитової опалубки ……….…....20


Група 53 Збирання і розбирання деревометалевої модульної опалубки

типу «Дока»………………………………………………………..………...25


Група 54 Збирання і розбирання металевої щитової опалубки……………………...27


Група 55 Збирання і розбирання металевої блочно-переставної опалубки.…..........30


Група 56 Збирання і розбирання блочної опалубки………………………………….31


Група 57 Збирання і розбирання ковзної опалубки стін………………...……..…….32


Група 58 Збирання і розбирання об’ємно- переставної (тунельної) опалубки…......33


Група 59 Збирання і розбирання риштувань, підтримуючих опалубку……..….......34


Група 60 Виготовлення, влаштування та розбирання коробів для отворів в

стінах……………………………………………………………….…….…..35


Бібліографія……………………………………………………………………………………..36


ДСТУ Б Д.2.2-1:2008НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИРЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ МОНОЛІТНІ

ЗБИРАННЯ І РОЗБИРАННЯ ОПАЛУБКИ

(збірник 6)


РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

СБОРКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ

борник 6)


RESOURCE ELEMENT BUDGET NORMS FOR BUILDING WORK

CONCRET AND FERRO-CONCRETE CONSNRUCT OF MONOLITHIC

ASSEMBLE AND REASSEMBLE CASING

(сollection 6)

__________________________________________________________

Чинний від 2008-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт застосовується для визначення ресурсів при виконанні будівельних робіт зі зведення монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій у промисловому і житлово-цивільному будівництві.

Цей стандарт можуть застосовувати також суб’єкти стандартизації, які розробляють стандарти інших рівнів.2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН Д.2.2-6-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні».3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА


3.1 Загальні вказівки


3.1.1 Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, кошторисні норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби у ресурсах на виконання робіт по збиранню і розбиранню опалубки при зведенні монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій у промисловому і житлово-цивільному будівництві.

3.1.2 На норми цього стандарту поширюються положення Технічної частини ДБН Д.2.2-6-99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні» з урахуванням пунктів, наведених в цій Технічній частині.

3.1.3 Нормами цього стандарту врахована оборотність елементів опалубки, що наведена в таблиці 1.

3.1.4 Цей стандарт враховує зведення конструкцій (за виключенням фундаментів) на висоті 48 м. При зміні висоти до норм слід застосовувати коефіцієнти, що наведені в пп. 3.2.1 і 3.2.2 таблиці 2.

3.1.5 При встановленні трапецієвидних щитів опалубки фундаментів до норм 1-20 групи 50, норм 1-5 групи 51, норм 1-5 групи 52 слід застосовувати коефіцієнти, що наведені в п.3.2.3 таблиці 2.

3.1.6 При встановленні щитів опалубки круглих і багатогранних колон до норм 21- 32 групи 50, норм 6-8 групи 51, норм 6-9 групи 52 слід застосовувати коефіцієнти, що наведені в п. 3.2.4 таблиці 2.

3.1.7 При встановленні щитів опалубки похилих балок і ригелів до норм 33-35 групи 50, норм 9-11 групи 51, норм 10-12 групи 52 слід застосовувати коефіцієнти, що наведені в п.3.2.5 таблиці 2.

3.1.8 При встановленні щитів опалубки балок на рівні землі до норм 33-35 групи 50, норм 9-11 групи 51, норм 10-12 групи 52 слід застосовувати коефіцієнти, що наведені в п.3.2.6 таблиці 2.

3.1.9 Нормами цього стандарту передбачено збирання і розбирання опалубки конструкцій без прорізів, збирання і розбирання дерев’яних коробів для встановлення в опалубку при бетонуванні конструкцій з прорізами слід визначати за нормами групи 60.


Таблиця 1 – Оборотність елементів опалубки

Номер групи (норм)

Найменування елементів опалубки

Кількість оборотів

Важкоусувні відходи і витрати на кожен оборот опалубки, %

1

2

3

4

50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60

Дошки обрізні

5

10

50, 51, 53, 56, 57, 59, 60

Бруски обрізні

10

10

50

Щити опалубки

20

10

52

Палуба дощата

20

15

52

Каркас металевий з елементами кріплення

100

-

53, 54, 55

Елементи опалубки металеві з елементами кріплення

100

-

55

Опалубка металева ковзна

360

-

Кінець таблиці 1

1

2

3

4

53

Дощатий настил риштувань

10

15

61

Дошки необрізні

7

20

51

Хомути дерев’яні

27

-

53

Стійки інвентарні металеві

220

-

53

Водостійка фанера

22

-

54

Панелі опалубки металевої

120

-

54

Болти з’єднувальні

75

-

56

Блочна опалубка стін

160

-

58

Об’ємно-переставна («тунельна») опалубка

160

-


3.2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм


Таблиця 2 – Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм


Умови застосування

Номери груп (норм)

Коефіцієнти до норм:

витрат труда робітників - будівельників

витрат часу експлуатації машин і механізмів


1

2

3

4

3.2.1

При виконанні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі, м:

50 (21-67), 51(6-19), 52(6-26), 53, 54(7-19), 55(3-7), 59
15


0.93

-


27


0.96

-


30


0.96

-


36


0.96

-


42


0.98

-


54


1.02

-


60


1.04

-


72


1.08

-


75


1.09

-


78


1.1

-


90 і більше


1.14

-

3.2.2

Зведення конструкцій в блочній, ковзній і об’ємно-переставній (тунельній) опалубках при висоті громадських і житлових будівель, м:

15

56, 57(1), 58

0.89

0.857 (2)

0.81

0.82


27

56, 57(1), 58

0.92

0.9857 (2)

0.85

0.89


30

56, 57(1), 58

0.93

0.9157 (2)

0.92

0.91


36

56, 57(1), 58

0.96

0.94

Кінець таблиці 2


1

2

3

457 (2)

0.92

0.93


42

56, 57(1), 58

0.98

0.9757 (2)

1

0.96


54

56, 57(1), 58

1.02

1.0557 (2)

1

1.03


60

56, 57(1), 58

1.03

1.0757 (2)

1

1.06


72

56, 57(1), 58

1.05

1.1257 (2)

1

1.11


75

56, 57(1), 58

1.06

1.1457 (2)

1

1.13


78

56, 57(1), 58

1.07

1.1657 (2)

1

1.14


90 і більше

56, 57(1), 58

1.08

1.2157 (2)

1

1.2

3.2.3

Встановлення трапецієвидних щитів опалубки

6-50-1–6-50-20

1.19

-

6-51-1–6-51-5,

6-52-1–6-52-5

1.13

-

3.2.4

Встановлення опалубки круглих і багатогранних колон

6-50-21–6-50-32

1.27

-

6-51-6–6-51-8

1.27

-

6-52-6–6-52-9

1.24

-

3.2.5

Встановлення опалубки похилих балок і ригелів

6-50-33–6-50-35

1.08

-

6-51-9–6-51-11

1.09

-

6-52-10–6-52-12

1.07

-

3.2.6

Встановлення опалубки балок на рівні землі

6-50-33–6-50-35

1.08

-

6-51-9–6-51-11

1.09

-

6-52-10–6-52-12

1.07

-