Крім того, в РЄКНМУ не враховані витрати на проведення контролю якості на монтажних зварних з’єднань (якщо інше не передбачено технічними частинами і вступними вказівками відповідних збірників), які визначаються за відповідними нормами Збірника 37 “Контроль якості зварних з’єднань”.


2 Порядок застосування ресурсних елементних кошторисних норм

2.1 На підставі потреби в матеріально-технічних та трудових ресурсах, визначеної за РЕКНМУ, та вартості в поточних цінах обчислюються прямі витрати.

Правила визначення прямих витрат за складовими, загальновиробничих та адміністративних витрат і кошторисного прибутку наведені в ДБН Д.1.1-1-2000 із змінами, внесеними згідно з Доповненням №3.

2.2 Усі показники ресурсів, наведені в таблицях норм Збірників РЕКНМУ, приймаються без змін, за винятком випадків застосування коефіцієнтів щодо специфічних особливостей виконання робіт, передбаченних проектом та обумовлених у технічних частинах відповідних Збірників.

2.3 Технічні характеристики будівельних машин і механізмів, наведені в таблицях норм Збірників РЕКНМУ, можуть уточнюватися на підставі проекту організації будівництва без змінення нормативного часу експлуатації будівельних машин.

2.4 Найменування та технічні характеристики матеріальних ресурсів, наведені в Збірниках РЕКНМУ, можуть уточнюватися за даними проекту.

2.5 Якщо проектом організації будівництва передбачено виконання монтажних робіт у будівлях і спорудах, що експлуатуються, поблизу об’єктів, що перебувають під високою напругою, на території з розгалуженою мережею транспортних і інженерних комунікацій та обмеженими умовами для складування матеріалів або в інших ускладнених умовах, при будівництві до норм витрат труда робітників-монтажників, машиністів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів застосовуються коефіцієнти, наведені в додатку  Б.

2.6 Для газозварювальних робіт, передбачених в складі відповідних норм на монтажні роботи, витрати кисню техничного газоподібного та пропан-бутану технічного наведені для врахування їх вартості в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.

3 Матеріальні ресурси

3.1 Додатковому обліку підлягають не враховані матеріальні ресурси, перелік яких наведено в технічних частинах, вступних вказівках або додатках до відповідних Збірників РЕКНМУ.

3.2 Витрати матеріальних ресурсів, потрібних для індивідуального випробування устаткування, враховано кошторисними нормами.

3.3 Матеріальні ресурси, відсутні у переліках, наведених у технічних частинах, вступних вказівках або додатках до відповідних збірників РЕКНМУ, слід враховувати як устаткування.


4 Переміщення устаткування

4.1 Додатковому обліку підлягають ресурси на:

- горизонтальне переміщення устаткування від приоб’єктного складу до місця монтажу на відстань понад враховану в нормах, але в цілому не більше 1500 м, за винятком випадків, коли в Збірниках враховано переміщення “до місця установлення”;

- вертикальне переміщення устаткування на відмітках вище чи нижче врахованих у Збірниках, за винятком випадків, коли в нормах враховано переміщення “до проектних відміток”. За нормами, в яких переміщення устаткування враховано “до рівня поверху”, додатково враховуються витрати на підняття устаткування від рівня землі до підлоги відповідного поверху;

- переміщення устаткування в шахтах по стволах і виробках, якщо нормами не передбачено цих витрат.

4.2 Ресурси на горизонтальне і вертикальне переміщення устаткування понад відстань, враховану в Збірниках, треба визначати за нормами додатку В.

Ресурси на переміщення устаткування по лінійних спорудах (канатні дороги тощо) понад 1000 м визначаються на підставі індивідуальних норм.


5 Порядок визначення ресурсів на монтаж устаткування, не передбаченого Збірниками

5.1 Ресурси на монтаж устаткування, що відрізняється за масою від передбаченого в Збірнику, але схожого за технічною характеристикою та складністю монтажу, визначається:

а) при різниці в масі устаткування (із врахуванням маси електродвигунів і приводів) не більше 10% – за нормами найближчого за масою аналогічного устаткування, передбаченого Збірником;

б) при різниці в масі устаткування (із врахуванням маси електродвигунів і приводів)понад 10% – шляхом застосування до відповідних норм Збірника найближчого за масою устаткування коефіцієнтів, наведених у таблиці 1 (якщо одиницею виміру прийнято шт., комплект) або у таблиці 2 (якщо одиницею виміру прийнято тонну).


Коефіцієнти до норм ресурсів при різниці в масі устаткування (одиниця виміру шт., комплект)


Таблиця 1

Коефіцієнт зміни маси устаткування

Коефіцієнт до норм

до 0,5

0,75

0,51 – 0,6

0,80

0,61 – 0,7

0,85

0,71 – 0,8

0,90

0,81 – 0,9

0,95

0,91 – 1,1

1,0

1,11 – 1,2

1,10

1,21 – 1,3

1,15

1,31 – 1,4

1,20

1,41 – 1,5

1,25

1,51 – 1,6

1,30

1,61 – 1,7

1,35

1,71 – 1,8

1,40

1,81 – 1,9

1,45

1,91 – 2,0

1,5


Коефіцієнти до норм ресурсів при різниці в масі устаткування (одиниця виміру тонна)


Таблиця 2

Коефіцієнт зміни маси устаткування

Коефіцієнт до норм

до 0,5

1,50

0,51 – 0,6

1,45

0,61 – 0,7

1,30

0,71 – 0,8

1,20

0,81 – 0,9

1,10

0,91 – 1,1

1,0

1,11 – 1,2

0,96

1,21 – 1,3

0,92

1,31 – 1,4

0,89

1,41 – 1,5

0,86

1,51 – 1,6

0,84

1,61 – 1,7

0,82

1,71 – 1,8

0,80

1,81 – 1,9

0,78

1,91 – 2,0

0,77


Примітка 1 Коефіцієнти до норм, наведені в таблицях 1 та 2, застосовуються і до матеріальних ресурсів, не врахованих нормами, наведеними у технічних частинах Збірників РЕКНМУ.


Примітка 2 Якщо технічна характеристика устаткування за масою наведена у нормі із словом “до”, коригування за масою припускається лише понад останню масу, а якщо “від” і “до” – лише понад крайні межі.
6 Демонтажні роботи

6.1 Витрати ресурсів на роботи з демонтажу устаткування за відсутності вказівок у технічних частинах Збірників РЕКНМУ та необхідних норм на демонтаж можуть визначатися за нормами відповідних Збірників на монтаж устаткування без урахування норм витрат матеріалів, врахованих нормами, із застосуванням до норм витрат труда робітників-монтажників, машиністів(1), часу експлуатації будівельних машин і механізмів, механізованого виробничого знаряддя, що застосовуються при демонтажі, таких коефіцієнтів:

– устаткування (крім кабелів), призначеного для подальшого використання, з укладанням деталей устаткування до ящиків, зі змащенням антикорозійним шаром і складанням пакувальних специфікацій

– 0,5;

– устаткування, призначеного для подальшого використання без консервації та пакування

–0,4;

– устаткування, призначеного до лому

–0,3;

– кабелів, призначених для повторного використання

–1,0.

6.2 Середній розряд робіт з демонтажу приймається за відповідними нормами на монтажні роботи.7 Шефмонтаж

7.1 Шефмонтажем зветься спеціальний технічний нагляд представників заводів-постачальників устаткування або робітників спеціалізованих організацій, яким дозволено проводити шефмонтаж устаткування, за дотриманням технічних вимог і спеціальних умов при виконанні монтажних робіт.

Необхідність проведення шефмонтажу устаткування встановлюється відповідними технічними умовами на його виготовлення.

Ресурси на шефмонтаж устаткування не враховано в нормах на його монтаж, вони визначаються окремо і не належать до монтажних робіт.

7.2 У технічних частинах Збірників РЕКНМУ наведено дані про тривалість роботи шефмонтажного персоналу в календарних днях залежно від кваліфікації і чисельності шефмонтажного персоналу.

7.3 При одночасному виконанні монтажу понад одиницю устаткування (одного типу) витрати труда на шефмонтаж кожної одиниці устаткування знижуються застосуванням коефіцієнтів, наведених у таблиці 3.


Таблиця 3

Кількість одиниць устаткування,

які монтують одночасно

Коефіцієнт

2

0,7

3

0,6

4 і більше

0,57.4 Для устаткування, шефмонтаж якого не передбачено в додатку до технічної частини Збірника РЕКНМУ, а завод-виготовлювач без шефмонтажу не гарантує правильність складання і нормальної роботи устаткування, що ним поставляється, тривалість шефмонтажу у календарних днях і склад бригади шефмонтажного персоналу встановлюються узгодженим рішенням замовника і заводу-виготовлювача.

____________________________________________

(1)Витрати труда робітників-машиністів (люд-год) визначаються виходячи з нормативного часу роботи машин (механізмів), які застосовуються при демонтажі, з урахуванням зазначених коефіцієнтів та нормативної кількості машиністів.Додаток А

(довідковий)

Перелік збірників ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи


Таблиця А1

Н о м е р

збірника

Н а з в а

1

2

1

Металообробне устаткування

2

Деревообробне устаткування

3

Підйомно-транспортне устаткування

4

Дробильно-розмелювальне, збагачувальне та агломераційне устаткування

5

Вагове устаткування

6

Теплосилове устаткування

7

Компресорні машини, насоси і вентилятори

8

Електротехнічні установки

9

Електричні печі

10

Устаткування зв’язку

11

Прилади, засоби автоматизації та обчислювальної техніки

12

Технологічні трубопроводи

13

Устаткування атомних електричних станцій

14

Устаткування прокатних виробництв

15

Устаткування для очищення газів

16

Устаткування підприємств чорної металургії

17

Устаткування підприємств кольорової металургії

18

Устаткування підприємств хімічної та нафтопереробної промисловості

19

Устаткування підприємств вугільної та торф’яної промисловості

20

Устаткування сигналізації, централізації та блокування на залізничному транспорті

21

Устаткування метрополітенів і тунелів

22

Устаткування гідроелектричних станцій та гідротехнічних споруд

23

Устаткування підприємств електротехнічної промисловості

24

Устаткування підприємств промисловості будівельних матеріалів

25

Устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості

26

Устаткування підприємств текстильної промисловості

27

Устаткування підприємств поліграфічної промисловості

28

Устаткування підприємств харчової промисловості

29

Устаткування театрально-видовищних підприємств

30

Устаткування зерносховищ і підприємств з переробки зерна

31

Устаткування підприємств кінематографії

32

Устаткування підприємств електронної промисловості і промисловості засобів зв’язку

33

Устаткування підприємств легкої промисловості

34

Устаткування установ охорони здоров’я і підприємств медичної промисловості

35

Устаткування сільськогосподарських виробництв

36

Устаткування підприємств побутового обслуговування і комунального господарства

37

Контроль якості зварних з’єднань

38

Устаткування загального призначення

39

Монтаж електроустаткування та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів низьковольтних комплектних пристроївДодаток Б

(обов’язковий)

Коефіцієнти до норм витрат труда робітників-монтажників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів для врахування впливу умов виконання робіт, передбачених проектом